Krížová cesta „Predaj všetko, čo máš…“

Úvod

Pane, chceme dobre prežiť čas pôstu. Ako to máme urobiť? Kedysi si poradil bohatému mládencovi: „Predaj všetko, čo máš, a potom príď a nasleduj ma.“ (porov. Lk 18,22) Pomôž nám, aby sme sa tomu naučili na Tvojej krížovej ceste.

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Stál si mlčky pred tými, ktorí Ťa súdili. Neobhajoval si sa, hoci si bol v práve.
Pane, chceme, aby ľudia mali o nás len dobrú mienku, nauč nás prijímať i ľudské odsúdenie a kritiku.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Pane, ľudia Ti dali kríž, a Ty si sa nebránil. My reptáme proti každej maličkosti, ktorá kríži naše plány alebo nám sťažuje život.
Daj, nech sa toho dokážeme zbaviť a neodvažujeme sa reptať proti tomu, čo nám vlastne ponúkaš Ty – aby sme Ti pomohli pri nesení kríža.

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Nadchneme sa Tvojou cestou, začneme plní odvahy a krásnych predsavzatí a sme si istí, že vydržíme. Ale pády nám berú energiu, vadí nám naša slabosť, všetko sa v nás búri a nabáda k tomu, aby sme sa vzdali.
Nech nás Tvoj pád, Pane, naučí, že musíme predať i svoju sebestačnosť, svoju sebaistotu, a nech sa naučíme počítať so svojou slabosťou.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Pri svojich blízkych sa cítime v bezpečí. Nachádzame u nich pochopenie, posilu. S nimi sa nám žije ľahšie. Ty si si svoju Matku nenechal a tiež od nás žiadaš, aby sme sa rozlúčili s niekým z našich blízkych. Chceš od nás, Pane, aby sme dokázali predať radosť z ich prítomnosti a lásky.
Pane, daj nám silu, aby sme prijímali Tvoju vôľu.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Celý život si pomáhal druhým ľuďom. Obdaroval si nespočítateľné davy. Zahŕňal si ich láskou. Vystupoval si, Pane, ako ten, čo má moc. A predsa si si nechal pomôcť od neochotného Šimona. V tejto chvíli chceš byť celkom závislý na človeku.
Nauč nás predávať všetko, na čom sme kedy v živote stavali, aby sme mohli byť ako Ty, celkom prostí.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Služba, ktorú Ti preukázala Veronika, nebola nijako výnimočná, nezbavila Ťa kríža, a predsa stála za to, aby sa o nej uvažovalo pri všetkých krížových cestách, ktoré sa konajú na celom svete. I nám pripomínaš, že sa máme učiť predávať svoje veľké priania a túžby po významnom postavení a hrdinských činoch. Aby sme v pokore slúžili tam, kde i to málo, čo dokážeme, môže uľahčiť druhým cestu.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Vydali sme sa za Tebou, Pane, ale väzíme v záplave drobných chýb, ktoré nám sťažujú cestu a komplikujú život. Denne zakopávame, denne sa presviedčame, že sme nedodržali smer. Tvoj druhý pád, Pane, nás učí predávať aj tie chvíle, kedy sa nám po páde nechce vstať, pretože vieme, že Ty si vstal, aby si dokončil svoje dielo.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Bývame tak zaujatí svojimi starosťami, bolesťami a povinnosťami, že nevnímame, čo sa deje okolo. Ty si, Pane, dokázal zabudnúť na seba a venoval si sa druhým.
Nauč nás “predávať“ svoje sebectvo a žiť pre všetkých, ktorí nás potrebujú.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Medzi tými, ktorí Ťa sprevádzali ku Golgote bolo málo súcitu. Skôr sa vyžívali v Tvojom utrpení. Musel si im pripadať úbohý, keď si znovu ležal v prachu cesty.
Daj, nech si spomenieme na Teba, keď je nám ťažko ukázať sa pred ľuďmi so svojimi nedostatkami a daj, aby sme ich dokázali prijať.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Pane, nauč nás rozdávať všetko, čo by sme si chceli nechať pre seba, v čom by sme sa radi cítili uzavretí pred zrakmi ľudí – svoje súkromie, svoje sny, svoje túžby, svoje plány. Daj, nech sa nebojíme byť celkom otvorení.

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Pribili Ťa na kríž. Alebo skôr – nechal si sa pribiť na kríž. Rozhodol si sa dobrovoľne, pretože si chcel splniť vôľu svojho Otca a dovŕšiť svoju lásku k ľuďom. Strhni nás svojím príkladom k tomu, aby sme dokázali “predať“ svoju vlastnú vôľu s celou ochotou a aby sme sa riadili tým, čo chceš Ty a čo môže prospieť ľuďom.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Zbavený všetkého, daroval si ešte svoju matku. A tak úplne chudobný si premohol zlo a zachránil svet. Daj, Pane, nech si vždy pod Tvojím krížom uvedomujeme výkupnú cenu každého “predávania“. Nech sa učíme byť stále chudobnejší, aby sme spolu s Tebou mohli pomáhať pri spáse ľudí.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Niekedy sa nám zdá, že si to mal o niečo ľahšie, pretože si Boží Syn. Ale Tvoja Matka bola jednou z nás. A práve ona dokázala doslova naplniť Tvoju radu „Predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma.“ (porov. Lk 18,22) Ona išla Tvojou cestou, stála pod krížom a videla Ťa zomierať. Mária, nauč nás vravieť pokorne a ochotne “staň sa“ všetkému, čo od nás Boh žiada.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Sňali Ťa z kríža a pochovali v skalnom hrobe. Bol koniec. My však vieme o Tvojom víťazstve nad smrťou. Daj, nech sa nenecháme odradiť od Tvojej cesty zdanlivými neúspechmi a zbytočnosťou svojich námah. Nech sa dokážeme vzdávať túžby vidieť výsledky svojho “predávania“ a dokážeme čakať na čas, kedy dáš dozrieť plodom nášho úsilia.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *