28. nedeľa cez rok C

A tí deviati sú kde? (…) Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.
Lk 17,11-19

 

Ježiš kráča do Jeruzalema, t.j. tam, kde má dovŕšiť dielo vykúpenia. On udáva správny smer všetkým našim cestám. Malomocní mu idú oproti – to znamená, že kráčajú práve opačným smerom. Človek vo svojom hriechu ide opačným smerom, než ako vedú Pánove cesty. V tom spočíva naše „malomocenstvo“.

„Choďte, …!“ A ako šli, boli očistení. – Ježiš mení smer cesty malomocných mužov a práve vtedy dochádza k ich uzdraveniu. Uzdravenie nie je predpokladom k nasledovaniu Krista, ale jeho dôsledkom. Očistený bude ten, kto sa vydá smerom k Jeruzalemu – po ceste, ktorú nám ukázal Kristus, a tak, ako nám to ukázal Kristus: Tak, že vezme svoj kríž…

…hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ – Desiati malomocní sú v Lukášovom evanjeliu prví, kto volá Ježiša po mene. Okrem nich je to len slepec (Lk 18,38) a lotor na kríži. Paradoxne práve naša bieda, náš hriech nás „oprávňuje“ volať Ježišovo meno – jediné meno, v ktorom je spása. Tí, ktorí sa cítia „čistí“ či „spravodliví“, nie sú schopní toto meno vzývať, lebo si myslia, že ho nepotrebujú.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený… – Spása už prišla pre všetkých, nadobúda však účinok len stretnutím so Spasiteľom.

…velebil Boha, padol na tvár a ďakoval … – z gréckeho slova pre „vďakyvzdanie, ďakovanie“ pochádza slovo „eucharistia“. Vďačnosť však nie je koniec, ale začiatok. Na Samaritánovu vďaku Ježiš odpovedá:

A tí deviati sú kde ?“ Ten, kto pocítil, že bol očistený/uzdravený a má srdce preplnené vďačnosťou, musí nevyhnutne dospieť k starostlivosti o „tých ostatných“. Aj eucharistia nám zakaždým pripomína: „A tí ostatní sú kde?!“ Viď: „Vstaň a choď!“ a „Iďte v mene Božom!“

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *