„Keď Boh hovorí nie“

Niekedy je pre nás ľudí obzvlášť lákavé prirovnať Boha k Santa Clausovi. Ale Boh nie je Santa Claus.

Nie je ani systémom, s ktorým by sa malo manipulovať s tým správnym vzorcom. Boh je osobný a modlitba je o rozvíjaní vzťahu s Ním. Všetky vzťahy však vyžadujú praktické rady, vrátane nášho vzťahu s Bohom!

Nižšie je 10 tipov na zefektívnenie našej modlitby a prosieb inšpirovaných knihou kňaza Johna Hampscha: „Keď Boh hovorí nie.“

1. Vzdávať vďaky

Prioritou je vzdávať Bohu vďaku, česť, slávu a chválu. Žiadny priateľ nechce byť predmetom materializmu, ani náš Pán!

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto dostanete navyše.“ (Mt 6,33)

2. Modliť sa za vieru

Ježiš pokarhá svojich učeníkov pre nedostatok viery. Žiadame ho, aby premiestnil hory, ale najprv by sme mali prosiť o hĺbku viery potrebnej na pohyb týchto hôr.

„On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ (Mt 17,20)

3. Odpustiť

Chýbajúce odpustenie je hlavnou prekážkou vypočutia modlitieb.

„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ (Mt 6, 14-15)

4. Hľadať duchovné uzdravenie

Duchovné uzdravenie sa uskutočňuje prostredníctvom pokánia, sv. zmierenia a neustáleho boja, ktorý prichádza s túžbou po svätosti.

„Je zbytočné žiadať Boha o láskavosť, zatiaľ čo mu pľujeme do Jeho tváre žijúc v stave hriechu“, Fra Hampsch. Duchovné uzdravenie vedie aj k emocionálnemu a fyzickému uzdraveniu.

„Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.“ (1 Jn 3, 21-22)

5. Hľadať emocionálne uzdravenie

Ak prosíme o fyzické uzdravenie, hlavnou príčinou nevypočutia by mohla byť neuzdravená emocionálna rana.

Nie sme duše uväznené v telách. Sme kompozitami tela a duše. Písmo potvrdzuje túto hlbokú spojitosť a jednotu:

„Radostné srdce je zdravím tela, ale depresívny duch vysychá kosť.“ „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.“ (Prís 17,22)

6. Rozlúčiť sa s malichernosťou

Apoštoli neuskutočnili exorcizmus chlapca kvôli ich „pýche“. Stručne povedané, bojovali o moc a uznanie robiť zázraky, jednoducho o to ktorý z nich je najväčší. „Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ (Lk 9, 40)

7. Prejavovať milosrdenstvo

… najmä vo vašich rodinách.

„Podobne muži i ženy, manželia mali by ste žiť so svojimi manželkami v porozumení, prejavovať úctu slabšiemu ženskému pohlaviu, pretože sme spoločnými dedičmi daru života, aby vaše modlitby neboli vymazané.“ „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ (1 Pt 3, 7)

8. Modliť sa za iných

Prestaňte byť sebeckí, prihovárajte sa za iných a proste iných, aby sa za Vás prihovárali. Čo sa týka modlitby, čím viac tým lepšie! „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20)

9. Denne čítať Bibliu

„Ak zostanete vo mne a moje slová zostanú vo vás..“ „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ (Jn 15, 7)

10. Modliť sa v Jeho mene, odovzdávať sa Jeho vôli

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. (Jn 15,16)

 

Boh nám dáva len to, čo je pre naše dobro. Takže ak modlitba nie je zodpovedaná, ako prosíme, dôverujte Mu. Miluje ťa viac, ako my sme schopní milovať.

Boh rešpektuje našu slobodu a my musíme rešpektovať Jeho.

Ako povedal môj profesor na vysokej škole: „Prestaňte s Bohom zaobchádzať ako so starým otcom, od ktorého očakávate, že Vám dá kľúče od svojho Porsche kedykoľvek budete chcieť!

A pamätajte … nikdy sa nevzdávajte! (Lukáš 18, 1)

Zdroj: churchpop.com, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *