Deväťdňová pobožnosť za rodiny

Svätý Gerard, patrón rodinného života, patrón matiek, prosíme ťa, zjednoť všetky rodiny. Potreby sú veľmi veľké, mnohí ľudia sú osamelí a nesmelí. Rodinný život dneška je ohrozovaný z každej strany. Prosíme ťa, oroduj za nás u nášho nebeského Otca.

Prvý deň

Drahý Pane, prosíme ťa za všetky matky: nech si uvedomujú hodnotu svojho materstva. Povzbuď všetky, ktoré sú skľúčené úzkosťami a trápením. Daruj im silu milovať a chrániť svoje rodiny. Dovoľ, aby tých, ktorých im ty dávaš, zahrňovali svojou láskou. Prosíme i za matky, ktoré sú osamelé v starostlivosti o svoje deti. Pomôž im prekonať samotu. Nech sa im vždy dostáva lásky a podpory od ľudí, s ktorými žijú.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Druhý deň

Drahý Pane, prosíme ťa za všetkých otcov. Nech spoznajú svoju úlohu v rodine. Nech si uvedomujú svoju veľkú zodpovednosť, hodnotu osobného príkladu, ktorou vytvárajú vo svojich deťoch tvoj obraz – obraz milujúceho, nebeského Otca. Nech nevidia v sebe len „zabezpečovateľov“ rodín, ale najmä prameň nevyhnutnej sily a citlivosti.
Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána.

Tretí deň

Drahý Pane, prosíme ťa za všetkých novorodencov. Ich nevinnosť a sviežosť sú prameňom šťastia vo svete. Nech si ju zachovaj aj pri svojom dospievaní. Prosíme najmä za tie deti, ktoré nevyrastajú v rodine alebo žijú v rodinných, ktoré sú v kríze. Nech nájdu útechu a bezpečnosť, ktoré tak potrebujú.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Štvrtý deň

Drahý Pane, prosíme ťa za dospievajúcu mládež. Nech nestráca odvahu a nech sa nesklame chybami a nedostatkami svojich rodičov a prostredia, v ktorom vyrastá. Pomôž jej rásť v rozumnosti a súcitnosti, aby si čoraz lepšie uvedomovala prítomnosť a potreby druhých.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Piaty deň

Drahý Pane, prosíme ťa za rodiny, ktoré majú vo svojom strede členov postihnutých chorobou. Prosíme za tých, ktorí trpia už mnoho rokov, i za tých, ktorí spoznávajú svoju úlohu slúžiť im. Daruj im silu, keď sú unavení, posilni ich, keď sú premožení smútkom alebo pocitom opustenosti. Nech si ľudia okolo nich vždy uvedomujú ich potreby.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Šiesty deň

Drahý Pane, prosíme ťa za starých rodičov. Nech spoznajú svoju schopnosť obohatiť rodinný život. Nech ich neznechutí ich fyzická slabosť, lebo aj naďalej môžu pomáhať svojej rodine v mnohých problémoch. Poteš tých, ktorí sa cítia osamelí, zbytoční a nechcení. Daj, aby sme boli citliví na ich potreby.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Siedmy deň

Drahý Pane, prosíme ťa za všetkých, ktorí pomáhajú rodinám. Prosíme za príbuzných, učiteľov, lekárov, opatrovateľky, kňazov a rehoľníkov. Dodaj im odvahu v ich práci, najmä vtedy, keď cítia, že v ťažkých situáciách môžu urobiť len málo. Nech rodiny, ktorým pomáhajú, ocenia ich prácu a pomoc.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Osmy deň

Drahý Pane, prosíme ťa, aby si vypočul modlitby tých, ktorí túžia po dieťati. Ty si stvoril všetko z lásky. Daj, aby aj ich láska bola plodná. Prosíme ťa, nech nezatrpknú v sklamaní, najmä keď vidia, ako iní pohŕdajú životom. Nech tí, čo nemôžu mať dieťa, nájde iné vhodné cesty, ako naplniť dar svojho rodičovstva.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Deviaty deň

Drahý Pane, prosíme ťa za všetky rodiny. Ty poznáš ťažkosti, ktoré prežívajú. Daj, nech sa každý, mladý či starý, naučí milovať a chápať jeden druhého a spoznávať svoju úlohu v tvojom pláne. Pomôž im v ich ťažkostiach. Nech nestratia odvahu. Nech pocítia tvoju milujúcu ochranu, keď to najviac potrebujú. Nech majú účasť na radostnom pokoji a istote, ktoré sú založené na tvojej láske. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Svätý Gerard, verný Boží služobník, ty si svojím životom nasledoval príklad nášho Spasiteľa. Preto na tvoje orodovanie Boh udelil mnoho milostí. Prihováraj sa za nás, aby sme získali potrebné milostí. Pomôž nám, aby sme spoznávali Božiu vôľu vo svojom živote a veľkoryso ju prijali.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *