Novéna matky, ktorá čaká dieťa

Prvý deň

Svätý Gerard, ty si celý život miloval a ctil svoju pozemskú matku. Miloval si ju takú, aká bola, a bol si jej vďačný za všetko. Teraz, keď sa stávam matkou, odovzdám ti svoju pozemskú matku. Vypros mi vďačnosť za všetko, čo mi dala. Ona prijala môj život ako dar a rozhodla sa priviesť ma na svet. Naučila ma rozumieť slovu mama. Vychovávala ma, vedela ma povzbudiť, potešiť, poradiť, chránila ma od zla a učila ma robiť dobro. Prosím za seba, aby som jej dokázala odpustiť, ak mi niekedy ukrivdila, ak vo mne niečo nerozvinula alebo keď mi dala zlý príklad. Vypros jej požehnanie, aby svoje materstvo mohla rozvíjať až do konca ako matka, aj ako stará matka.

Druhý deň

Svätý Gerard, ty si od malička cítil veľkosť povolania ženy ako matky. Aj do mňa Boh vložil dar materstva, v ktorom je naplnenie môjho života. Tvoje citlivé srdce pomáhalo ženám nájsť svoju hodnotu práve a jedine v materstve. Chcem prosiť za tie matky, ktoré sú ponižované a nedocenené vo svojom materstve, za tie, ktoré hľadajú zmysel života v práci, kariére, vzdelaní, a pritom zabúdajú na svoje pravé poslanie, ktoré jediné môže urobiť ich život plným a šťastným.

Tretí deň

Svätý Gerard, ty si po celý život vytrvalo stál v službe životu, ktorý sa vo mne počal. Pomôž mi ďakovať Bohu za tento nový život, za to, že môžem prežívať konanie Boha v mojom lone, keď utvára nového človeka, jedinečného a neopakovateľného na tejto zemi. Či to nie je zázrak Božej lásky a múdrosti? Pomáhaj aj ostatným matkám v tej chvíli, keď sa dozvedia, že sa počal nový život v ich lone. Aj keď je to niekedy ťažké prijať, nech ich posilňuje myšlienka, že Boh sa nesmierne teší z každého nového človeka a že od prvej chvíle ho ochraňuje a zahŕňa svojou láskou a nehou.

Štvrtý deň

Svätý Gerard, ty si prinášal požehnanie a šťastie mnohým ženám, najmä v čase problémového tehotenstva. Prihováraj sa za mňa počas celých deviatich mesiacov tehotenstva, aby ma Boh uchránil od chorôb, nešťastí a všetkých telesných aj duševných nebezpečenstiev. Vypros, aby tento požehnaný čas bol pre mňa časom radosti a očakávania, že sa narodí dieťa. Odovzdávam tvojmu príhovoru chvíľu pôrodu, lekára, celý zdravotný personál, aby boli naplnení Božou múdrosťou, trpezlivosťou a láskou. Pros za mňa, aby som prijala bolesť, nech z nej vytryskne radosť z toho, že sa rodí nový život. Zvlášť ti chcem odovzdať matky, ktorým sa narodia postihnuté či choré deti. Vypros im u Boha silu, pokoj a radosť. Nech im Boh dá svoj pohľad na celú situáciu, odhalí svoje zámery s týmto dieťaťom. nech majú neochvejnú vieru v to, že Boh ich miluje, že im chce len to najlepšie a že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré.

Piaty deň

Svätý Gerard, ty si miloval deti a videl si v nich Ježiša. Odovzdávam tvojmu príhovoru dieťa, ktoré rastie vo mne. Ty vieš, koľko nebezpečenstiev číha na telesné a duševné zdravie detí, ktoré prídu na svet. My tu na zem nemôžeme vidieť a pochopiť, čo všetko zdedili deti po svojich rodičoch. Skrze teba to všetko odovzdávam uzdravujúcej Ježišovej moci. Pretože sme sami zranení, zraňujeme iných a budeme ich zraňovať. Už dopredu ti, Pane Ježišu, odovzdávam chvíle, v ktorých zraním svoje dieťa. Len ty vieš byť najbližšie každému človeku, najlepšie mu rozumieš. Ty sám ho uzdrav v jeho najhlbšom vnútri. Daj nám, rodičom, silu trpezlivo znášať všetky choroby našich detí a osláv sa v nich.

Šiesty deň

Svätý Gregor, aj ty si určite bol za všetko dobro, ktoré bolo v tebe, vďačný svojej matke, ktorá ťa s láskou vychovávala. Od malička mala účasť na tvojom živote, mala podiel aj na tvojom rehoľnom povolaní. Vypros mi múdrosť, lásku, trpezlivosť učiť sa tomu umeniu. Aj mne Boh dáva do rúk dieťa, ktoré mám pripraviť na život, ktoré má naučiť modliť sa a dobre stvárňovať jeho charakter. Zvlášť v prvých troch rokoch, ktoré sú základom, pomôž mi venovať mu čas, ktorý mu patrí. Vypros mi citlivosť, aby som vedela vycítiť jeho túžby, potreby, aby som vedela potešiť, povzbudiť, pokarhať. Nech si s manželom neprotirečíme pri výchove dieťaťa, ale nech mu spoločne pomáhame dojsť k cieľu, pre ktorý ho Boh predurčil. Odovzdávam ti matky, ktoré sa vyhýbajú zodpovednosti za výchovu svojho dieťaťa. Vypros im múdrosť srdca a pomôž im objaviť krásu materstva, lebo ono je naplnením ich života.

Siedmy deň

Svätý Gerard, tvoja svätosť je dôkazom, že ty i tvoja matka ste plnili Božiu vôľu. Ty sám vieš, že život každého človeka, nech by bol akokoľvek krátky podobne ako tvoj, má nezastupiteľné miesto v Božom pláne. Prihováraj sa teraz za mňa a môjho manžela, za celú našu rodinu, ale zvlášť za naše dieťa, ktoré sa má narodiť. Ono sa v krste stane Božím dieťaťom a bude volať Boha svojím Otcom. Pri krste dostane úlohu byť spolupracovníkom Najvyššieho. Prihováraj sa za nás, rodičov, aby sme mu v tomto poslaní nebránili, ale pomáhali. Na tvoj príhovor nech nám Otec zošle svojho Svätého Ducha, ktorý nám pomôže vždy dobre poradiť nášmu dieťaťu a usmerniť ho. Vypros nám pokoru, aby sme dokázali prijať Božie plány s naším dieťaťom, aj keď sa nebudú zhodovať s našimi predstavami.

Osmy deň

Svätý Gerard, ty vieš, čo je to trpieť núdzu, byť chudobným. Cítil si s tými, ktorí boli chudobní ako ty a dokázal si sa deliť s druhými s tým málom, čo si mal. Vypros nám ducha jednoduchosti, aby sme si vedeli správne zoradiť hodnoty v živote, aby náš život nebol ustavičnou honbou za kariérou, za majetkom. Nauč nás zverovať Bohu svoje starosti o materiálne dobro našej rodiny. Prihováraj sa za nás zvlášť vo chvíli, keď budeme cítiť nedostatok, aby nás takého situácie neodvádzali od Boha, ale naopak, aby sme dôverovali, že sa môže o všetko postarať. Požehnaj všetku našu prácu a úsilie vynaložené pre dobro našej rodiny, našich detí. Vypros nám vďačné srdcia voči všetkým našim dobrodincom. Zverujeme tvojmu príhovoru rodiny, ktoré žijú v biede, v ktorých otcovia nemajú prácu alebo sú zotročení alkoholom. Prihováraj sa aj za bohaté rodiny, aby boli štedré k tým, čo trpia núdzu.

Deviaty deň

Svätý Gerard, ty si po celý život uctieval Pannu Máriu ako svoju nebeskú Matku. Svoje kroky si zveril pod jej ochranu. Ona ťa sprevádzala na všetkých tvojich cestách, so svojou pomocou bola pri všetkom, čo si robil. Neprestávaj sa prihovárať za mňa ako za matku. Okolo nás je toľko skreslených vzorov matky, že je veľmi ťažko vedieť, ako vyzerá pravý vzor. Vypros mi takú lásku, pokoru a vieru, ako mala Panna Mária. Pomáhaj všetkým matkám učiť sa od nej pravému materstvu. Nech tvoja a naša nebeská Matka privedie mňa, moje dieťa i celú moju rodinu k svojmu Synovi Ježišovi, aby sme sa mohli naveky radovať v nebi.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *