Bože môj, ja sa teraz nedokážem modliť

Modlitba je jedným z najlepších spôsobov, ako hovoriť s Bohom . Je to príležitosť slobodne hovoriť s naším Otcom v nebi a zároveň rásť v našom vzťahu s Ním. Modlitba nám tiež pomáha nájsť silu a nádej, keď máme pocit, že niet nádeje. Našou úlohou ako kresťanov je aktívne sa modliť a dôverovať sile modlitby, aby zmenila naše okolnosti. Váš modlitebný život má veľký vplyv na Váš život viery. Keď sa modlíme aktívne, máme moc zmeniť nielen ľudí, ale aj veci okolo nás. Zatiaľ čo modlitba je jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť pre náš vzťah s Bohom, existujú chvíle, keď nám to príde nemožné. Naše okolnosti nám niekedy môžu blokovať modlitbu. Inokedy sa môžeme jednoducho cítiť, akoby sme nenachádzali slová. Tu je šesť vecí, na ktoré treba pamätať, keď máte pocit, že sa nemôžete modliť.

1. Opustite strach a starosti

Zdá sa, že pocity nepokoja alebo starostí trápia zástupy ľudí v dnešnom svete. Je ľudskou prirodzenosťou zaoberať sa zlými situáciami v našom svete a v našom osobnom živote, ale ak nebudeme opatrní, diabol spôsobí, že sa budeme báť nad rámec toho, čo je rozumné. Úzkosť a strach môžu tiež prekážať nášmu modlitbovému životu.

V liste Filipanom 4, 6-7 sa hovorí, že by sme sa mali modliť bez strachu, modliť sa za všetko a modliť sa s vďačnými srdcami: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Sme povolaní dvíhať naše srdcia k Bohu a tiež k nemu byť úprimní a otvorení, pretože nás pozná lepšie, ako sa poznáme my sami.

2. Dôverujte Božej vôli

Keď máme pocit, že sa nemôžeme modliť, mali by sme mať na pamäti, že Boh má pre nás plán a stačí mať dôveru v Jeho vôľu. Pravda je, že Božia vôľa nemusí byť vždy v súlade s našimi vlastnými túžbami.

Ján vo svojom evanjeliu v kapitole 15, 7 hovorí: Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“

To znamená, že ak povieme Bohu, čo chceme, dá nám to, správne? No, nie presne. Ak ste zvedaví, prečo sa veci nedejú podľa Vašich plánov, tu je vysvetlenie. Nie sme si vedomí Božej vôle. Je dôležité, aby sme v tomto verši venovali pozornosť slovu „ostať“, čo znamená „žiť v Ňom, prebývať v Ňom a zostať v Ňom“. Keď máte intímny vzťah s Bohom, začnete poznávať Jeho srdce a máte jasnejší pohľad na veci, za ktoré by ste sa mali modliť a aká je v skutočnosti pre Vás Jeho vôľa.

3. Vzdajte Bohu slávu

Pamätajte, že je dôležité vzdať slávu Bohu. Je tvoja modlitba k Božej sláve? Jednou z najdôležitejších otázok, ktorým čelíme v modlitbe, je to, či je naša petícia v záujme nášho sebeckého záujmu, pýchy alebo dosiahnutého úspechu, alebo či je to skutočne pre Božiu slávu? Odpovede na modlitbu majú ctiť Boha a prinášať mu slávu. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa modlíme v mene Krista. Ježiš ubezpečil svojich učeníkov, že ak zostanú v Ňom a Jeho slová zostanú v nich, dá im všetko, čo si želajú. Modlitba, ktorá sa ponúka v mene Krista a na slávu Kristovu, je modlitba, ktorú môže Boh zodpovedať.

4. Zamerajte sa na Božie požehnanie

Často hovoríme: „Som tak požehnaný“, keď sa zdá, že sa nám v našich životoch darí dobre. Bez premýšľania prirovnávame tieto šťastné okamihy alebo osobné úspechy k Bohu, ktorý nám dáva požehnanie. Tieto potešenia a úspechy však nie sú najvyššou prioritou Boha. Aj keď je správne a dobré byť vďačný za hmatateľné požehnania vo Vašom živote, nemali by ste zabudnúť na to, že požehnania od Boha Vás nie vždy prinútia kričať „Som tak požehnaný.“ Ak máte problémy, modlite sa, jednoducho zverte Bohu požehnanie seba a nielen to, pri ktorom sa cítite dobre. Nezabudnite, že niekedy aj problémy v našich životoch môžu znamenať požehnanie, hoci sa nám to práve v tej chvíli tak nezdá.

5. Dôverujte v Božiu aktívnu prítomnosť

Niektorí sú presvedčení, že ak nebudeme hovoriť presne správne veci alebo sa modliť v správnom postavení, Boh našu modlitbu nepočuje a neodpovie. Ak zostaneme v tomto duchu, bude ťažké modliť sa. Pravda je taká nebiblická. Boh neodpovedá na naše modlitby na základe toho, kedy sa modlíme, kde sme alebo na akom mieste sa nachádza naše telo. Písmo to zaručuje. Biblia hovorí v 1Jn 5, 14-15: „A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.“

Opýtajte sa sami seba, čo Vám prináša modlitba, ktorú predkladáte Ježišovi? Boh odpovedá na naše prosby a modlitbu na základe toho, či prosíme podľa Jeho vôle a v mene Ježiša.

6. Vypočujte si Boží hlas

Skutočné počúvanie Boha je umenie, ktoré si vyžaduje cvik a disciplínu, ale keď nám chýba táto disciplína, môže byť ťažké modliť sa. Je tiež veľmi ťažké počuť Boží hlas, keď počúvame každý iný hlas okrem Jeho. Vždy pamätajte, že počúvanie Boha začína skutočnou túžbou počuť Ho. Boh k nám hovoril skrze tých, ktorí boli inšpirovaní písať slová Písma. Jeho Slovo stále pôsobí a hovorí k nám. Našou voľbou je, či budeme túto správu rešpektovať alebo nie. Ak máte pocit, že sa nemôžete modliť a potrebujete silu, nezabudnite, že Boh môže Váš život usmerňovať nekonečným množstvom spôsobov. Musíte jednoducho dôverovať Jeho neuveriteľnej sile. Ak sa Vaše srdce a život sústreďujú na Boha, Jeho Slovo a Jeho Ducha, môžete si byť istí, že Vás premení spôsobmi, ktoré ste si ani nedokázali predstaviť.

Zdroj: Beliefnet.com, Obrázok: Pixabay

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *