Novéna k Duchu Svätému – krátka

Na Turíce, sviatok zoslania Ducha Svätého na Cirkev, sa pripravme skrze modlitbu Deviatnika k Duchu Svätému. Je to silná modlitba, ktorá nám má pomôcť otvoriť sa pôsobeniu tretej božskej osoby Najsvätejšej Trojice v našich životoch.
A hoci sa túto novému modlíme ako prípravu na Turíce, môžeme sa ju modliť podľa potreby kedykoľvek.
Modlime sa s dôverou k Tomu, ktorý je Dobro a Láska sama.

1. deň – Láska
Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
Ó, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Lásky v nás.
O božský Duch, len skrze tvoju moc je možná veľká Láska svätých. Rozmnožuj vo mne cnosť Lásky aby som mohol milovať takou nesebeckou láskou, akou miluje Boh svätých.
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

2. deň – Radosť
Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Radosti v nás.
Všetci Svätí sú poznačení neporušiteľnou radosťou v časoch skúšky, ťažkostí a bolesti. Daj nám, o Duchu Svätý, Radosť ktorá prevyšuje všetko poznanie, ktoré môžeme žiť ako svedkovia tvojej lásky a vernosti.

Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

3. deň – Pokoj
Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Pokoja v nás.
Svätí boli skúšaní, napádaní a obviňovaní diablom, ktorý je ničiteľ pokoja. Keď my sme obviňovaní diablom, príď nám na pomoc ako náš Obranca a daruj nám Pokoj, ktorý pretrvá všetky skúšky!
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

4. deň – Trpezlivosť
Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa deju zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar trpezlivosti v nás.
O Duchu Svätý, ty dávaš štedro tým, ktorí si pýtajú. Prosíme, daj nám trpezlivosť Svätých, ktorí sú teraz s tebou v nebi. Pomáhaj nám vydržať všetko s večnou trpezlivosťou, ktorá je možná iba s tvojou pomocou.
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:

Večný Bože,

Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

5. deň – Dobrotivosť
Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar dobrotivosti v nás.
Ježiš pristupoval k hriešnikom s nesmiernou dobrotivosťou. Svätý Utešiteľ, prosíme, jednaj s nami pokornými hriešnikmi s takou istou dobrotivosťou a daj nám schopnosť jednať s ostatnými tiež podobne.

Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ
v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

6. deň – Vernosť
Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar vernosti v nás.
Ty, Pane, si nadovšetko verný. Ty si verný až do konca. I keď sme slabí a rozrušení, prosíme Ťa, udeľ nám milosť vernosti Tebe tak, ako si ty verný nám!
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

7. deň – Jemnosť
Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar jemnosti v nás.
Napriek ťažkosti nášho hriechu, ty Pane s nami jednáš s jemnosťou. Drahý Duchu Svätý, daj nám svoju moc konať vo všetkom v našich životoch s jemnosťou Svätých.
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

8. deň – Sebakontrola
Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar sebakontroly v nás.
Tvoji Mučeníci mali ohromujúcu sebakontrolu, keď dokázali radostne vpochodovať do bolestivej smrti bez pochýb o tom, že sa k Tebe pridajú v nebi. Daj aj nám túto sebakontrolu, aby sme vo väčšej službe Tebe, dokázali vládnuť nad svojimi emóciami a túžbami.
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

9. deň – Dobrota
Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa deju zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar dobroty v nás.
Chceme byt ako tvoji Svätí v nebi. Duchu Svätý, obnov nás svoju dobrotou, aby sme dokázali prinášať Dobrú Novinu do sveta.
Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Táto konkrétna novéna bola napísaná špeciálne pre PrayMoreNovenas.com a je založená na ovocí Ducha Svätého a túžbe po svätosti.
Je to iba cez moc Ducha Svätého, keď sa niekto chce stať svätým. Nemôžeme sa zachrániť sami. Je to iba milosťou od Boha, že už zachránení sme. Spoliehajme sa na moc Ducha Svätého a smrť nášho Pána Ježiša. To je podstatou tejto novény.
Novéna Zoslania Ducha Svätého je naozaj tá pravá, originálna novéna. Učeníci čakali v jednote a modlitbe na Ducha Svätého deväť dní po Ježišovom nanebovstúpení. Ježiš ich požiadal, aby sa neprestajne modlili vo večeradle až do času zoslania Ducha Svätého.
„Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ Sk 1,14

turíce pre všetkých

9 thoughts on “Novéna k Duchu Svätému – krátka

 • 7. júna 2022 at 22:39
  Permalink

  Prosim ta Duchu Svaty za pokoj v rodine

  Reply
 • 4. júna 2022 at 15:50
  Permalink

  Zvelebeny si Boze naveky, ze si nas vykupil skrze Tvojho Syna a ze si nam poslal Tesitela Ducha svateho, aby sme neboli ako siroty. Duchu svaty zosli na nas vsetkych na tejto Zemi milost sedmoru, aby sme sa vsetci milovali a boli tak hodni volat sa Bozimi detmi.
  Maranata Jeshua Vdaka za milostiplnu novenu. Amen

  Reply
 • 23. mája 2021 at 18:42
  Permalink

  Duchu Sv.prid do mojho srdca a srdc mojich deti.Amen
  Dakujem za krasnu novenu.Amen

  Reply
 • 22. mája 2021 at 8:05
  Permalink

  Ďakujem Duchu Svätý za všetko že mi osvecuješ rozum a pomáhaš mi na ceste života, prosím ťa pomôž mne a mojim drahým aj naďalej veľké Ďakuem za vsetko

  Reply
 • 30. mája 2020 at 8:40
  Permalink

  Ďakujem, Ti Bože, že tu som, že si ma stvoril a že som mohla prosiť o dary Ducha svätého počas týchto 9.dní. Amen.

  Reply
 • 24. mája 2020 at 21:39
  Permalink

  Mám v srdci veľkú radosť, keď otváram túto novénu.

  Reply
 • 23. novembra 2019 at 21:57
  Permalink

  Dakujme bohu za všetko krásne.

  Reply
 • 23. novembra 2017 at 18:48
  Permalink

  Ďakujem , Bože , Duchu Svätý za všetky dary a milosti , ktoré dávaš mne a mojej rodine. A každému , kto Ťa dokáže prijať. Prosím vo veľkej pokore, aby som dokázala prijať a zúročiť všetko , čo mi vo svojej milosti dávaš a dáš. S láskou a úctou Aleluja Helenka

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.