Môj priateľ opúšťa kňazstvo, a pritom je lepším kňazom ako ja

Kňazstvo, náš poklad, „nosíme v hlinených nádobách“  ako hovorí  sv. Pavol. Nie z mosadze ani z titánu. Hlinená nádoba sa môže ľahko rozpadnúť. Čo je to vlastne za materiál?

Náš príbeh je o dvoch priateľoch, kňazoch. Po vypočutí, že jeden z nich opustil kňazstvo, ten druhý sa v bolesti nad odchodom priateľa rozhodol napísať svoj príbeh o kňazstve. Nižšie zverejňujeme jeho obsah.

Titulná fotografia bola urobená v Jeruzaleme, v kostole vedľa Hornej miestnosti spojenej so sviatosťami Eucharistie a kňazstva. Niekoľko dní pred návštevou hornej miestnosti som sa dozvedel, že jeden z mojich priateľov opúšťa kňazstvo. Skutočne lepší kňaz ako ja. Zbožný, veriaci, skromný, odhodlaný. Ešte teraz, keď o tom premýšľam, sa mi to zdá nemožné.

O niekoľko dní skôr, pri Galilejskom mori, pri kostole sv. Petra som vo svojej homílii hovoril, že je úžasné a nepredstaviteľné, že Boh od začiatku, počnúc Izraelom, cez apoštolov s Petrom na čele, až do dnešného dňa si nevyberá to najlepšie, ale tých najslabších a stavia na nich.

Bol to Ján, kto bol milovaným učeníkom, bol to Ján, ktorý bol najbližšie k Ježišovmu srdcu pri Poslednej večeri a bol to Ján, ktorý bol jediný pod krížom. Peter zaprel Ježiša, slúžke stihol povedať, že ho nepoznal a nemá s ním nič spoločné, ale Ježiš uprednostnil tohto Petra a povedal mu: Peter, Ty si skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev a … Čo je to skala? Aká je toto zvláštna logika, ktorá vôbec nesúvisí s ľudskou logikou? Ak chcete stavať na niekom, mali by ste zvoliť najsilnejšieho, overeného a On, Ježiš, vybral kompromitovaného, slabého Petra.

Po Eucharistii v hornej miestnosti sme požiadali ľudí o modlitbu. Kľačali sme na kolenách a opierali sme sa o oltár a vtedy sa za nás ľudia modlili. Táto správa o odchode môjho priateľa ma neustále sprevádzala v myšlienkach. Prinútila ma pokorne prežívať túto modlitbu.

Ešte viac som si uvedomil, že poklad kňazstva „nesiem v hlinených nádobách.“  Kto ukladá poklad v hlinenej nádobe? Aké šialenstvo! Nie je to hlúpe? A predsa Pán také riziko podstupuje.

Kľačal som tam, opierajúc sa čelom o oltár a prosil som Ho, aby zachoval túto hlinenú nádobu, ktorú som dostal, až do môjho konca, uvedomujúc si, že vytrvalosť až do konca je možná iba Jeho milosťou.

Uvedomil som si svoje utrpenie a slabosť. Opakoval som so žalmistom: „..môj hriech je vždy predo mnou.“ Pýtal som sa: Pane, ako si našiel takú slabú nádobu ako ja a prečo ma napriek mojej biede a hriešnosti stále nechávaš byť tvojou nádobou? Lepší ako ja odchádzajú!

Modlite sa za kňazov. Kňazi nie sú slabí, pretože sú zlými kňazmi. Kňazi sú slabí, pretože ich vyberie Pán.

Viem, že za mnou je veľká armáda ľudí, ktorí sa modlia. Vždy hovorím, že bez tejto podpory by som nebol dlho kňazom. Som si absolútne istý, že modlitba ľudí posilňuje a zachraňuje túto hlinenú nádobu. Modlite sa za nás, prosím.

Zdroj: Aleteia.pl, Obrázok: Tamtiež

One thought on “Môj priateľ opúšťa kňazstvo, a pritom je lepším kňazom ako ja

 • 16. septembra 2019 at 21:55
  Permalink

  Dňa 13. júna 1947 svätá Panna Pierine povedala:
  „Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi.“
  Na vopred oznámené zjavenie 8. decembra 1947 už prišlo niekoľko tisíc ľudí. Panna Mária vtedy Pierine povedala: „Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo… Želám si, aby za dosiahnuté milosti bola zhotovená socha Rosa Mystica s mojou podobou…a aby bola po zemi nosená v procesiách.“ Svätá Panna potom zoširoka rozopäla ruky a zo svojej hrude vybrala Srdce, na ktorom boli tri ruže – biela, červená a zlatožltá. Z tohto Srdca vychádzalo silné a všetko prenikajúce svetlo. Význam týchto troch ruží Pierina vysvetlila takto: „Biela ruža – duch modlitby, červená – duch zmieru a ochoty k obetiam, zlatá – duch pokánia.“

  Viac tu: https://modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/news/a13-den-v-mesiaci-modlitba-panny-marie-tajomna-ruza/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmodlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk%2Fnews%2Fa13-den-v-mesiaci-modlitba-panny-marie-tajomna-ruza%2F

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.