Život Cirkvi vo svete 14/2022

Obsah

Rysuje sa návšteva pápeža Františka v Libanone

Pápež sa modlil za obete na Ukrajine, poukázal na bezmocnosť OSN

Starý a nový pápež žijú už dlho vedľa seba

Vedúci pápežských misií: „Snívam o misijnom hnutí v Európe“

Poľsko: Arcibiskup Gądecki kritizoval východnú politiku Vatikánu

Kňaz vyzýva niektorých kardinálov k uchovaniu náuky Cirkvi

Taliansky arcibiskup: „Židia nemusia prijať Krista na spásu“ ???

Štáty USA chcú radikálne obmedziť výkon potratov

USA: V Bidenovom rozpočte hojnosť peňazí na potraty

‚Zakáľač v Buči‘ dostal požehnanie pravoslávnej cirkvi !

Fínsko: Arcibiskup sa pokúša obrátiť Cyrila I.

Maďarsko: 90 % ľudí odmieta propagáciu homosexuality na školách

Parížska arcidiecéza sa dištancuje od „feministickej omše“

„Katolícka mládež Rakúska“ slávi ‚Deň transgenderu‘

Anglický arcibiskup: Nemám v úmysle rušiť omše pre LGBT

Kňaz svedkom masakra Rusov v Buči

Ukrajina: Rusi zastrelili neozbrojeného kňaza s krížom!

Nemecko: Kolínske mestské logo bude už bez dómu !

Disneyho parky zakazujú oslovenie „dievčatá a chlapci“

Biskup: „Nik nemá právo odňať rodičom zodpovednosť za výchovu deti

Zjavenie milostivého Jezuliatka na Zvestovanie Pána 2022

Vzkriesený Kristus je živý medzi vami. Nebojte sa!

On riadi beh ľudských dejín na uskutočnenie vôle nebeského Otca a jeho veľkého plánu spásy.
Vzkriesený Kristus sedí teraz v nebi na svojom tróne slávy po pravici Otca. Jemu je podriadené všetko. Za podnožku jeho nôh budú pokorení a porazení všetci jeho nepriatelia. Ľudské dejiny sa otvárajú k plnej oslave vzkrieseného Krista. On sa k vám vráti v nebeských oblakoch v plnom lesku svojje slávy. Žite v očakávaní jeho slávneho návratu!
Vzkriesený Kristus chce medzi vami obnoviť svoje kráľovstvo, aby sa mu dostávalo slávy od všetkého stvorenia. Nenechajte sa zastrašiť dočasným triumfom zla a hriechu, ani uchvátiť pochybnosťami a nedôverou pri pohľade na zraňovanú, ohrozovanú a zrádzanú Cirkev! Veľkonočná radosť nech prevýši každý ľudský dôvod k obavám a smútku! (Don Gobbi Veľká noc1989)

*****************

Modlitba: „Všemohúci Bože, ty si stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta. Vypočuj naše prosby a daruj našom časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho vzkrieseného Pána. Amen.

Ježiš vstal z mŕtvych!

Nech sa teraz pre vás a celé ľudstvo zmení bolesť na radosť, temnota na svetlo, zlo na dobro, hriech na milosť, nenávisť na lásku, smrť na život, spravodlivosť na triumf Božieho milosrdenstva a nech na celom svete zavládne vytúžený pokoj! Zuzana

* * * * * * *

Rysuje sa návšteva pápeža Františka v Libanone

Vatikán, 6.4.2022 (RV) 028 432 – Zvažuje sa cesta pápeža Františka do Libanonu. Potvrdil to riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni v odpovedi novinárom. Informáciu o rysujúcej sa apoštolskej ceste ako prvý zverejnil libanonský prezident Michel Aoun, ktorý 21. marca osobne hovoril s pápežom Františkom, keď prišiel na návštevu do Vatikánu ako hlava štátu. Na sociálnej sieti Twitter napísal:
„Libanončania už dlho očakávajú túto návštevu, aby vyjadrili svoju vďačnosť Jeho Svätosti za pozornosť, ktorú venuje Libanonu a aby mu poďakovali za iniciatívy, ktoré podnikol pre krajinu i za modlitby, ktoré obetoval za jej pokoj a stabilitu.“
Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2022-04/rysuje-sa-papezska-navsteva-libanonu.html

Pápež sa modlil za obete na Ukrajine, poukázal na bezmocnosť OSN

Vatikán, 6.4.2022 (RV) 028 431 – „Sme svedkami bezmocnosti OSN“, poznamenal pápež František pri generálnej audiencii v stredu 6. apríla s poukázaním na vojnu na Ukrajine, ako aj v iných častiach sveta. V rukách so zástavou prinesenou z Buče pozval k sebe na pódium ukrajinské deti, vyhnané vojnou z ich vlasti. V katechéze sa vrátil k svojej apoštolskej ceste na Maltu, ktorej motto poukázalo na hodnoty pohostinnosti a ľudskosti. V Aule Pavla VI. boli aj štyri desiatky pútnikov zo Slovenska.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-04/papez-sa-modlil-za-obete-na-ukrajine-poukazal-na-bezmocnost-osn.html

Starý a nový pápež žijú už dlho vedľa seba

Rím, 04.04.2022 (KNA – Ludwig Ring-Eifel) 028 430 – „On je taký obozretný, rozvážny muž! Nikdy sa do ničoho nemieša. (…) Keby som mal problém, ktorý nechápem, tak by som mu zavolal a spýtal sa ho.“ Týmito slovami opísal pápež František pri prvej zahraničnej ceste v júli 2013 vzťah k svojmu predchodcovi.
Vo vianočnom interview pre talianske noviny „La Stampa“ vtedy povedal: „Emeritný pápež nie je socha v múzeu. On je inštitúcia (…) Jeho múdrosť je Božím darom.“ V prvej encyklike „Lumen fidei“ na začiatku leta 2013 František použil texty, ktoré mu Benedikt XVI. zanechal. František to nazval encyklika „štyrmi rukami“.
Odvtedy prešlo deväť rokov a vzťahy nezostali bez napätí. Mladší síce staršieho naďalej navštevuje na veľké sviatky, no iba zriedka ho požiada o radu a to nielen preto, že sa emeritný pápež 16. apríla dožíva 95 rokov a slabne. František sa dištancoval od mnohých bodov, ktoré Benedikt stanovil.
Začína sa to osobnými zmenami: Nemeckého kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, ktorého menoval Benedikt XVI. v r. 2012 ako teologického garanta dogmatickej línie za prefekta Kongregácie pre náuku viery, František iba po piatich rokoch už prekvapivo nepotvrdil. Podobne dopadol arcibiskup Georg Gänswein, osobný sekretár Benedikta XVI. Krátko pred koncom svojho pontifikátu ho menoval na kľúčové postavenie vedenia vatikánskeho protokolu a vysvätil za arcibiskupa. Sedem rokov bol Gänswein „služobníkom dvoch pápežov“, osobným spojivom Benedikta a Františka. No jeho vzťah k novému pápežovi nebol bez napätí. Vo februári 2020 ho František uvoľnil a odvtedy je už iba sekretárom Benedikta XVI. Predchádzali tomu problémy okolo uverejnenia knihy, obsahujúcej aj text Benedikta XVI. , kde sa striktne vyslovil za celibát kňazov a to je téma, o ktorej chcel nový pápež nechať otvorene diskutovať. Nebolo to prvý raz, čo sa písomné vyjadrenia J. Ratzingera postarali o rozladenie.
Už v apríli 2019 sa úvahou o sexuálnom zneužívaní v Cirkvi postaral o rozruch. Po vatikánskom summite proti zneužívaniu začal František práve začal realizovať vo Vatikáne koordinované stratégie a zmeny zákonov na svetový boj proti sexuálnemu zneužívaniu. Benedikt XVI. vydal celé stránky úvahy v bavorskom liste „Klerusblatt“, kde rozvádzal, že toto zneužívanie kauzálne súvisí so sexuálnou revolúciou od r. 1968.
Kritici to hodnotili ako „relativizáciu zločinov“ a „málo presvedčivé argumenty“. Pápež sa k tomu verejne nevyjadril, rovnako ako ani k iným vyjadreniam svojho predchodcu. No pochvalu múdrosti emeritného pápeža už niekoľko rokov v pápežových interview márne hľadáme.
Pravý zlom medzi oboma nastal zatiaľ iba v jednej téme. Týka sa prístupu k tradicionalistom a latinskej liturgii. V r. 2007 Benedikt, ktorý si veľmi cenil tradičnú svätú omšu zrušenú v r. 1970, túto formu obradu znova rehabilitoval ako „mimoriadnu formu rímskeho obradu“.
Odvtedy boli na celom svete stovky farností a kláštorov, kde kňazi znova slúžili svätú omšu chrbtom k veriacim. Zostali menšinou, no stávali sa stále viditeľnejšími a mali veľký prílev mladých ľudí. Keďže sa domnieval, že by mohlo prísť k rozkolu, zrušil František výnos Benedikta a v júli 2021 dokumentom „Traditionis custodes“ v podstate zakázal starú liturgiu popri novej.
To, že tento zlom neznamená úplný rozkol sa ukázalo, keď sa Benedikt XVI. nedávno dostal do kritiky na celom svete kvôli vyšetrovaniu prípadov zneužívania v Mníchovskej arcidiecéze. Oficiálne vatikánske médiá sa mu poponáhľali na pomoc článkami a komentármi. Jasne v nich konštatovali, že Benedikt ako prefekt Kongregácie pre náuku viery postupoval proti zneužívaniu tvrdšie ako jeho predchodcovia a rázne uvoľnil z kňazstva asi 600 previnilých kňazov. Je nepredstaviteľné, že by sa obrana emeritného pápeža konala bez súhlasu Františka.

* * * * * * *

Vedúci pápežských misií: „Snívam o misijnom hnutí v Európe“

Utrecht, 8.4.2022 (kath.net/Päpstliche Missionswerke Fides Dienst) 028 429
„Niet jednoduchých odpovedí, či riešení,“ hovorí páter Anh Nhue Nguyen. „Ja snívam o novom misijnom hnutí v Európe vrátane Holandska, kde začíname s malými skupinami, vedenými Duchom Svätým. Ide teda o misie, ktoré sa obnovujú z počiatkov a sú také životne dôležité ako dýchanie, ktoré je základom života.“
Páter Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM je generálny sekretár Pápežskej misijnej únie. V Holandsku sa stretol s diecéznymi riaditeľmi misijných diel, aby hovorili o osamelosti katolíkov a o ťažkostiach mladej generácie s jazykom Cirkvi. Páter v príspevku o charizme Pápežských misijných diel a ich poslaní v Európe povedal:
„Misia znamená byť vyslaný evanjelizovať, hlásať Evanjelium. Každý pokrstený má túto úlohu, ktorú Ježiš zveril učeníkom. Misie a evanjelizácia sú dielom Ducha Svätého, my ľudia sme iba jeho nástrojom. Neexistuje nejaká misijná stratégia. Máme iba svoje srdce, s ktorým môžeme hovoriť a oheň Ducha Svätého.“

Poľsko: Arcibiskup Gądecki kritizoval východnú politiku Vatikánu

Varšava, 8.4.2021 (kath.net/pl) 028 428 – Pri návšteve u pápeža Františka mu odovzdal štúdiu o nešťastných účinkoch vatikánskej „ostpolitiky“ na cirkvi v strednej a východnej Európe. Oznámil to arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska a metropolita z Poznańe, v interview pre „Tygodnik TVP“. Informovala o tom poľská katolícka agentúra „KAI“. Pápežovi povedal:
„Sympatia vatikánskej diplomacie voči Rusku zrejme súvisí s tým, že vatikánski diplomati nezažili vládu komunistickej diktatúry na vlastnej koži. Ruská invázia na Ukrajinu Ruskej federácii viac poškodí, ako by mala úžitok. Myslím v prvom rade na tisíce Rusov, ktorí túto vojnu zaplatia nesmierne draho, ale aj na obraz Ruska ako agresívneho nevypočitateľného aktéra v medzinárodných vzťahoch, ktorý ohrozuje svetový mier. Rusko si svoju dobrú povesť nenávratne zničí.“
Arcibiskupa sa pýtali aj na jeho list moskovskému patriarchovi Cyrilovi, v ktorom Cyrila vyzval, aby vystúpil proti ruským orgánom, aby zastavili zločineckú agresiu. Arcibiskup Gądecki povedal:
„Mnohí biskupi a katolícke organizácie poslali listy s podobným obsahom. Predpokladám, že po mojom liste aj iní biskupi nájdu odvahu označiť túto vojnu ako satanský akt. No asi nezájdu tak ďaleko ako ja – ja som povzbudil ruských vojakov, aby odmietli účasť v tejto vojne.“
Arcibiskup poukázal aj na často diskutovanú koncepciu „spravodlivej vojny“, ktorú pápež František zreteľne kritizoval Arcibiskup Gądecki vyhlásil:
„Koncepcia spravodlivej vojny má dlhú históriu, no dnes mnohí ľudia interpretujú piate prikázanie nesprávne. Toto prikázanie sa sa nevzťahuje na zákaz vojny, ale na zákaz vraždenia ľudí, ako naznačuje aj použité hebrejské slovo rāşah. A správny preklad by mal znieť: ‚Nesmieš vraždiť‘ (Gen 20,13)“.
Arcibiskup Gądecki ďalej vyhlásil:
„Účel spravodlivej vojny spočíva v potrestaní zla a znovunastolení mieru. Spravodlivé vojny sú predovšetkým obranné vojny, ktoré spočívajú na vyžadovaní práva alebo kompenzácii bezprávia, čo vedie k nutnosti udržiavať armádu.“

Kňaz vyzýva dvoch kardinálov k zachovaniu náuky Cirkvi

USA, 7.4.2022 (LifeSiteNews) 028 427 – Vedúci apoštolátu Cirkvi pre katolíkov s homosexuálnymi sklonmi, ktorý sa usiluje o ich čistý život, napísal otvorený list dvom európskym kardinálom, ktorí volajú po zmene náuky Cirkvi o homosexualite.
Kňaz Philip G. Bochanski, výkonný riaditeľ „Courage International“ adresoval list, ktorý uverejnila agentúra CNA nemeckému kardinálovi Reinhardovi Marxovi a kardinálovi Jean-Claude Hollerichovi, S.J., luxemburskému arcibiskupovi. Požiadal ich v ňom, aby neporušovali svoju prísahu a zachovali náuku Cirkvi:

„Keď sa každý z nás pripravoval na vysviacku, ako všetci naši spolubratia kňazi a biskupi, zložili sme verejné sľuby viery a prísahu vernosti. Keď sme prisahali, sľúbili sme, že budeme verne zachovávať náuku Cirkvi, vysvetľovať ju … a budeme sa vyhýbať učeniu, ktoré jej protirečí. Vzývali sme Najsvätejšiu Trojicu a sväté Evanjelium na svedectvo našej čestnosti a úprimnosti.
Eminencie, prosím vás, buďte verní svojej prísahe. Porušenie vašej prísahy o tejto náuke by spôsobilo veľkú škodu ľuďom, ktorým chcete úprimne pomáhať. Porušenie vašej prísahy by tiež zranilo našich bratov a sestry, ktorí sa usilujú žiť čisto v súlade s náukou Cirkvi a určite by to zranilo morálnu vierohodnosť Cirkvi v očiach veriacich aj v očiach sveta.“
List otca Bochanského nasleduje tesne za verejnou výzvou texaského biskupa Josepha Stricklanda kardinálovi Marxovi, aby rezignoval zo svojho postu kvôli popieraniu toho, že homosexualita je hriech.
„Kardinál Marx opustil katolícku vieru. Musí as zachovať čestne a musí oficiálne odstúpiť, „uviedol biskup Strickland 31. marca na Twitter post.  …
Vo februári Marx žiadal zmeny v náuke Cirkvi o sexualite a podporoval vysviacku homosexuálov na kňazov. Navrhol tiež zrušenie celibátu. Minulý mesiac slávil omšu pre mníchovskú komunitu LGBT na 20. výročie jej založenia a povedal: „Želám si inkluzívnu Cirkev.“
Kardinál Hollerich, predseda Komisie európskych biskupských konferencií a generálny relátor Synody biskupov o synodalite, vyzval vo februári k zmene náuky Cirkvi o homosexualite.

Taliansky arcibiskup: „Židia nemusia prijať Krista na spásu“???

Rím, 6.4.2022 (LifeSiteNews) 028 426 – Taliansky arcibiskup Bruno Forte vyhlásil, že židia nemusia prijať vieru v Krista a z toho dôvodu by všetky kresťanské cirkvi mali „ukončiť aktívne misie u židov“. To však rozhodne protirečí ako Kristovým slovám v Evanjeliu, tak katolíckej náuke.
V pondelok 4. apríla na medzináboženskej konferencii na univerzite Angelicum v Ríme, arcibiskup Bruno Forte z talianskej Diecézy Chieti-Vasto, mal prednášku o perspektíve Katolíckej cirkvi v oblasti judaizmu a jeho nárokov na vlastníctvo Svätej zeme. Konferenciu sponzorovalo Centrum kardinála Beu pre judaistické štúdie na Pápežskej gregoriánskej univerzite ako aj Tomistický inštitút Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského Angelicum. Na konferencii sa zúčastnil hlavný rabín Ríma spolu s ďalšími rabínmi i kňazmi a vedcami.
Prednáška arcibiskupa Forteho založená na deklarácii Medzi Jeruzalemom a Rímom z r. 2016 a na Nostra Aetate sa zamerala na požiadavku Židov týkajúcu sa vlastníctva Palestíny. Arcibiskup hovoril o spoločnej hrozbe a tým, čo sa angažujú v židovsko-katolíckom medzináboženskom dialógu medzi iným navrhol:
„Na podporu židovsko-kresťanských vzťahov očistených od každej formy antisemitizmu by kresťania nemali naďalej hlásať, že židia musia prijať vieru v Krista ako zásadnú podmienku pre spásu!“
Arcibiskup Forte sa pripojil k židovským hlasom deklarácie z r. 2016 a citujúc z deklarácie vyhlásil:
„Vyzývame všetky kresťanské denominácie, ktoré tak ešte neurobili, aby nasledovali príklad Katolíckej cirkvi a rázne vymazali antisemitizmus zo svojej liturgie a náuky, aby ukončili aktívne misie medzi židmi a pracovali ruka v ruke spoločne za lepší svet s nami, so židovským národom.“
Forte potom vyložil teóriu o dvoch zmluvách spásy, ktoré existujú vedľa seba – Mojžišovej – ktorou majú byť spasení židia a Kristovou – ktorou majú byť spasení pohania a povedal:
„Izrael a Cirkev sú povolaní kráčať spolu samostatne, aj keď neoddeliteľne … Myšlienka ‘zmierenia na tejto ceste’ tak definitívne prekoná každú teóriu substitúcie, podľa ktorej Cirkev zabrala miesto Izraela v Božom pláne spásy.“
V následnej diskusii sa Forteho dôrazne pýtali na jeho tvrdenie o nehlásaní Evanjelia židom:
„Na záver vašej prednášky ste vyzvali ukončiť aktívne misie Cirkvi u židov. A zdá sa, že ste to spojili s očividným antisemitizmom, alebo to prezentujete ako niečo, čo živí antisemitizmus. Moja otázka: V Evanjeliu sám náš Pán a apoštolovia jasne kážu najprv židom a povolávajú špeciálne ich k viere v Krista ako Spasiteľa. Ak ukončíme aktívne misie u židov, ako sa vyhneme obvineniu že nie sme verní Ježišovi v jeho poslaní voči židom, a tiež, ako sa vyhneme obvineniu, že nie sme verní Evanjeliu v tomto dialógu so židmi? Zdá sa, že dialóg si vyžaduje, aby sme jasne ukázali, v čo ako kresťania veríme a že všetci ľudia musia veriť v Krista ako Spasiteľa!“
Arcibiskup Forte sa vyhol priamej odpovedi a namiesto toho zdôraznil:
„Ak kresťania milujú Ježiša, ktorý bol Žid, musia milovať aj svojich židovských bratov.“
Porovnal to potom s prijatím židovskej viery ako takej a odmietol osloviť vieru v Krista ako jediného, univerzálneho Vykupiteľa všetkých ľudí a prijatie spásy skrze milosť získanú jeho krvou na kríži!

Štáty USA chcú radikálne obmedziť výkon potratov

Washington, 06.04.2022 (KNA) 028 425 – Stále viac štátov USA sa pokúša obísť nový americký zákon o uľahčovaní potratov rozosielaním potratových piluliek poštou! Ako napísali noviny „San Francisco Chronicle“ už 22 štátov USA schválilo viac ako 100 zákonov, ktoré majú zakázať toto distribuovanie potratových piluliek.
Pritom ide o medikamenty ako „Mifepriston“ a“Misoprostol“, ktoré sa musia brať do 48 hodín po sexuálnom styku. Minulý rok americká lieková agentúra FDA zrušila obmedzenia pre tieto prostriedky. Odvtedy si môžu ženy objednať túto antikoncepciu telefónom bez vyšetrenia lekárom a recept im môže poskytnúť lekáreň! Výrobcovia potratových piluliek tak majú možnosť zásobovať nimi aj ženy v tých amerických štátoch, kde platia prísne zákony proti potratom.

Republikánski zákonodarcovia

V Južnej Dakote už zákaz potratových piluliek vstúpil do platnosti. V štáte Georgia chcú zákonodarcovia predpísať osobné odovzdávanie týchto „medikamentov“ a zakázať prijímanie týchto zásielok bez vyšetrenia lekárom. Republikánski zákonodarcovia postihnutých štátov argumentujú, že tieto prostriedky sú zdravotne príliš riskantné na to, aby ich bolo možné brať bez lekárskeho vyšetrenia.
Dôvodom zákonodarných iniciatív v republikánskych štátoch je potratový zákon z Mississippi, ktorým sa má v lete zaoberať Najvyšší súd USA. Tento zákon chce zásadne zakázať potraty po 15. týždni tehotenstva. Ak najvyšší súd zruší rozsudok procesu „Roe verzus Wade“ z r. 1973, ktorým sa v USA zaviedli potraty, upravili by štáty USA prístup k potratom. Viac ako polovica z nich už schválila zákony veľmi obmedzujúce potraty, ktoré by potom okamžite vstúpili do platnosti!

USA: V Bidenovom rozpočte hojnosť peňazí na potraty

Washington D.C. 2.4.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 424 – Americký prezident Joe Biden predložil druhý rozpočet svojej vlády. Na rozdiel od roku 2022 rozpočet na rok 2023 vylúčil dodatok o financovaní potratov z daní, ktorý roky schvaľovali demokrati aj republikáni. Tento dodatok schválili obe strany v 70. rokoch. Minulý rok rozhodol o opätovnom prijatí toho dodatku kongres USA proti vôli vlády.
Súčasný rozpočet na r. 2023 umožní realizovať potraty v rámci štátneho zdravotníctva Medicaid a Medicare. A je v ňom aj navýšenie financií na „plánovanie rodičovstva“. Tieto prostriedky sa budú vyplácať aj organizáciám, ktoré vykonávajú potraty!
Platby do fondu populácie OSN (UNFPA) sa zvýšili o 72 percent – až na 56 miliónov dolárov. UNFPA podporuje potraty na celom svete.
Rozpočet obsahuje aj klauzulu umožňujúcu finančnú podporu „napomáhania rovnosti pohlaví“. K tomu patrí aj „ochrana práv žien a dievčat na celom svete“. Tak sa vytvára možnosť financovať potraty z daní Američanov aj mimo USA.
Až 572 miliónov dolárov je určených na medzinárodné programy plánovania rodiny a reprodukčné zdravie. Tak sa môžu financovať aj potratové organizácie ako International Planned Parenthood Federation či Marie Stopes International a aj tie, ktoré sa za potraty zasadzujú.

‚Zakáľač v Buči‘ dostal požehnanie pravoslávnej cirkvi !

Kyjev, 7.4.2022 (kath.net) 028 423 – Už celé dni je pre masaker ruských vojakov v Buči zdesený civilizovaný svet. Zodpovedný za to má byť ruský podplukovník Asatbek O. Podľa švajčiarskych novín „Blick“ dostal tento muž, veliteľ 51460. jednotky 64. motorizovanej brigády artilériei pred masakrom ešte požehnanie pravoslávnej cirkvi. Jednotka bola umiestnená v meste mimo Chadarovska na východe Ruska a tam dostal podplukovník od pravoslávneho kňaza požehnanie ako informuje „The Sun“. Pred nasadením v Buči mal biskup Chodorovska dokonca slúžiť za jednotku aj omšu.

Fínsko: Arcibiskup sa pokúša obrátiť Cyrila I.

Helsinki 6.6.2022 (kath.net/KAP) 028 422 – Vzhľadom na nepochopiteľné obrazy ničenia na Ukrajine pravoslávny arcibiskup Fínska Leo Makkonen apeloval na moskovského patriarchu Cyrila I., aby sa konečne spamätal:
„Ruské vojnové zločiny týchto dní sú neuveriteľné. Rusko bude za to v danom čase volané na zodpovednosť. No teraz je najvyšší čas, aby ste spoznali, že ste sa dostali na scestie. Pomyslite na sľub, ktorý ste dali ako biskup a patriarcha. Budete sa za to musieť zodpovedať pred Všemohúcim.“
Ako je možné, že vedenie Ruskej pravoslávnej cirkvi ešte stále stojí po boku ruského vedenia a túto vojnu ospravedlňuje ako „svätú vojnu“? vyjadruje svoje zdesenie podľa infoportálu „OrthodoxTimes“ arcibiskup Leo.
Fínska pravoslávna cirkev má autonómny štatus. Vo vnútorných záležitostiach koná slobodne, podlieha však Ekumenickému patriarchátu Konštantínopolu. Voľbu biskupov fínskej cirkvi musí potvrdiť ekumenický patriarcha Bartolomej, ktorý ich potom aj menuje a vysväcuje.
Až do štátnej nezávislosti Fínska v r. 1918 bola táto pravoslávna cirkev súčasťou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Po r. 1918 sa začala nanovo organizovať a vyhlásila sa za autonómnu pod jurisdikciou Moskovského patriarchátu. Moskovský patriarcha tento krok v r. 1921 uznal, no v r. 1923 to znova odvolal, keď sa fínska cirkev podriadila Ekumenickému patriarchátu. Hlavným dôvodom bola požiadavka fínskeho štátu, aby sa cirkev nedostala do veľkej blízkosti a závislosti od ZSSR. Až v r. 1957 uznala Ruská pravoslávna cirkev doteraz platný právny štatus.

Maďarsko: 90 % ľudí odmieta propagáciu homosexuality na školách

Budapešť, 6.4.2022 (kath.net/mk) 028 421 – V nedeľu nebol v Maďarsku iba potvrdený premiér Viktor Orbán vo funkcii premiéra, ale konalo sa aj referendum o propagovaní homosexuality a zmeny pohlavia na školách. Na referende sa zúčastnilo 67% voličov. Až 96 % zúčastnených obyvateľov Maďarska odmietlo štyri otázky referenda, ako informovali „Visegrád 24“ a „Maďarsko dnes“. Odmietnuté otázky zneli:
– Podporujete, aby maloleté deti vo verejných vzdelávacích zariadeniach boli bez dovolenia rodičov informované o sexuálnej orientácii?
– Podporujete napomáhanie zmeny pohlavia u maloletých detí?
– Podporujete, aby maloleté deti boli vystavené bez obmedzení explicitným obsahom médií, ktoré by mohli ovplyvniť ich vývoj?
– Podporujete, aby sa maloletým deťom predvádzali mediálne témy o zmene pohlavia?
Napriek obrovskému počtu platných hlasov voličov sa bude zrejme referendum hodnotiť ako neplatné, ako informuje „Ungarn heute“. Maďarské právo stanovuje, že referendum je platné, ak najmenej polovica voličov odovzdá platný hlas. Keďže iba 67 % percent voličov prišlo k voľbám a z toho bolo asi 20 % neplatných hlasov, zrejme to tesne neprejde.
Vysoký počet neplatných hlasov však nie je náhodný, pretože pestrá opozícia z ľavice aj pravice vyzvala predtým zo strachu pred vnútorným rozkolom, aby ľudia hlasovali v referende neplatne! A k tomu bojkotu vyzvali aj mimovládne organizácie.

Parížska arcidiecéza sa dištancuje od „feministickej omše“

Paríž, 6.4.2022 (kath.net/pl) 028 420 – Parížska arcidiecéza sa zásadne dištancovala od „feministickej omše“. Vo vyhlásení z 5. apríla arcidiecéza uvádza: „Omša, ktorá sa slávila 3. apríla z iniciatívy spolku ‚Feminizmus v cirkvi‘ bola zorganizovaná bez informovania a bez podpory Parížskej arcidiecézy či Farnosti St. Pierre-de-Montrouge. Okrem toho sa na plagáte bze povolenia použilo logo farnosti bez informovania arcidiecézy či farnosti. Parížska arcidiecéza a farár zo St-Pierre-de-Montrouge sa môžu o tejto iniciatíve, ktorá opúšťa jednotu cirkvi a spoločenstva vyjadriť iba s poľutovaním.“

„Katolícka mládež Rakúska“ slávi ‚Deň transgenderu‘

Viedeň, 6.4.2022 (kath.net/jg) 028 419 – Združenie „Katolícka mládež Rakúska“ (KJÖ) oslávilo 31. marec ako „Medzinárodný deň zviditeľnenia transgenderových osôb.“ Vyplýva to z oznámenia, ktoré táto mládežnícka organizácia uverejnila na svojej stránke na Facebooku. Doslova tam čítame:
„Aj transgenderové osoby veria v Boha! Dnes slávime ich medzinárodný deň. Oni sú aj dnes ešte konfrontované s predsudkami, nevedomosťou a neistotou – aj v Cirkvi. K týmto skúsenostiam patrí aj ich vyhraničovanie a stimatizácia. Aj transidentné osoby si kladú otázky o Bohu, o zmysle života a o prameňoch životnej odvahy a dôvery. Je na čase, aby sme uznali všetkých ľudí ako súčasť cirkvi,“ píše združenie a svoje výroky končí zvolaním: „Hosi*anna!“
Tento „medzinárodný deň“ slávili po prvá raz aktivisti LGBTQ v USA v roku 2009.

Anglický arcibiskup: Nemám v úmysle rušiť omše pre LGBT

Widnes, 4.4.2022 (LifeSiteNews) 028 418 – „Katolícka farnosť na severozápade Anglicka slávi omšu pre komunitu LGBT 3. apríla,“ ako povedal pre LifeSiteNews miestny arcibiskup Malcolm McMahon. A dodal, že nemá vôbec v úmysle túto omšu zrušiť.

Páter Mark Moran, farár Farnosti sv. Wilfrida vo Widnesi vo farskom liste 27. marca oznámil, že „cirkev bude sláviť omšu špeciálne pre komunitu LGBT“. Požiadal členov farnosti, aby pomohli s občerstvením:
„V nedeľu 3. apríla sa bude sláviť v Kostole sv. Bédu svätá omša o 14 hod. s komunitou LGBT. Všetci sú veľmi vítaní. Môžete pomôcť? Potrebujem dvoch dobrovoľníkov, na prípravu čaju a kávy po omši. Prosím zavolajte na farský úrad a nechajte telefón, páter Mark sa s vami skontaktuje. Ďakujem vám!“

Kňaz svedkom masakra Rusov v Buči

Kyjev / Butscha, 4.4.2022 (kath.net) 028 417 – Vyše 300 mŕtvych malo byť usmrtených ruskými vojakmi v ukrajinskej Buči. … Obyvatelia sa zišli na modlitbách za množstvo mŕtvych pri kostole s masovým hrobom, ktoré viedol miestny kňaz. A je očividne aj dostatok svedkov tejto masakry Rusov. Medzi nimi je aj kňaz, ktorý to pre nemecký BILD opísal nasledovne:
„Tak zvaní ,osloboditelia‘ prišli, aby rabovali, aby strieľali na civilistov, aby zabíjali. Tu vidíme následky. Tu ležia mŕtvi ľudia na uliciach. Náš cintorín je príliš malý na všetky tie mŕtvoly.“
Deň predtým tvrdil Sergej Lavrov, že to všetko iba zinscenovali Ukrajinci a v meste pod kontrolou ruskej armády „nebol ani jediný obyvateľ zasiahnutý ani len nejakým týraním“. No už existuje mnoho svedkov a dokonca americké satelitné zábery jasne ukazujúce, že mŕtvoly tam ležali už dlhšie ako tri týždne pred odtiahnutím Rusov. „New York Times“ a iné médiá sa odvolávajú pritom na hovorcu americkej firmy so satelitmi Maxar Technologies. …

Ukrajina: Rusi zastrelili neozbrojeného kňaza s krížom

Farár Dudarenko chcel so zdvihnutým krížom apelovať na morálku Ruskov!

Jasnohodrodka, 4.4.2022 (kath.net/aleteia/mk) 028 416 – Kňaz bol neozbrojený! Držal kríž nad hlavou a išiel v ústrety ruským oddielom v nádeji na ich morálne inštinkty ako spolukresťanov, aby malú dedinku nechali na pokoji. Napriek tomu bol na mieste zastrelený!
Reč je o farárovi, ktorým bol Rostyslav Dudarenko, kňaz Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ktorý 5. marca v Jasnohorodke, malej dedinke asi 40 km západne od Kyjedva, pomáhal civilným dobrovoľníkom strážiť kontrolný bod pri vstupe do dediny. Keď sa dozvedel, že do dediny vnikli tri ruské tanky, vydal sa s niektorými ľuďmi hľadať okupantov. Očitý svedok informoval BBC, že sa skryli v tráve, aby sa postavili tankom, ak bude treba. Pri príchode na kontrolný bod spustili Rusi paľbu a pokúšali sa obrancov dedinky skrytých v tráve prevalcovať tankami!
Keď sa tanky vrátili na ulicu, otec Dudarenko, opustil skrýšu a pokúšal sa útočníkov zastaviť. Svedok povedal, že strely boli namierené priamo na neozbrojeného kňaza! Sám sa dostal z toho so zranením, lebo ukrajinskí vojaci v poslednej chvíli zasiahli. Priateľ farára Dudarenka ho opisuje ako priateľského a optimistického človeka, ktorý preto aj nabral odvahu postaviť sa Rusom.
Táto správa sa radí už medzi tisíce vojnové zločiny ruskej armády na Ukrajine. Ukrajinská generálna prokurátorka, Iryna Venediktova poukázala na to, že také prípady sa dokumentujú na budúce trestné stíhanie. Ak by sa Ukrajine neumožnila žaloba, odovzdajú sa prípady medzinárodnému trestnému súdu v Den Haagu.
Komisár OSN pre utečencov potvrdil, že na Ukrajine už bolo zabitých vyše 1400 civilistov a ešte viac ich bolo zranených. To sú oficiálne čísla, skutočný počet obetí bude zrejme oveľa vyšší. Štatút Medzinárodného trestného súdu definuje ako vojnové zločiny aj vážne previnenia proti zákonom a zvykom použitým vo vojne ako napr. útoky na civilné obyvateľstvo, civilné objekty alebo Božie domy.

Nemecko: Kolínske mestské logo bude už bez dómu !

Kolín, 2.4.2022 (kath. net) 028 415 – Odstránenie dómu z loga mesta Kolín nad Rýnom neznamená nič iné ako podriadenie sa a je logickým následkom v Kolíne už dovoleného volania muezína na modlitby, napísal v komentári kath.netu Peter Hahne

Disneyho parky zakazujú oslovenie „dievčatá a chlapci“

Burbank, 2.4.2022 (kath.net/jg) 028 414 – Návštevníkov zábavných parkov Disneyland a Disney World už nebudú zdraviť „dámy a páni“ alebo „dievčatá a chlapci“. Vedenie koncernu Walt Disney Corp. rozhodlo vyhýbať sa osloveniam špecifikujúcim pohlavie, ako informuje spravodajská platforma OutKick.
„Návštevníkov budeme odteraz vítať slovami „Zdravíme vás, priatelia“, alebo „Zdravíme všetkých“, povedala Vivian Wareová, manažérka koncernu pre „diverzitu a inklúziu“. Koncern vraj dúfa, že sa tak vyhne diskriminácii ľudí, ktorí sa neidentifikujú s tradičnými obrazmi pohlaví. Pracovníkom zábavných parkov tiež nariadili, aby ľudí oslovovali neutrálne a dostali na to aj príslušnú inštruktáž. Len preto, že sa niekto podľa našej interpretácie prezentuje ako dievčatko, neznamená to, že táto osoba chce byť oslovená ako „princeznička“ ako zdôraznila Wareová.

Biskup: „Nik nemá právo odňať rodičom zodpovednosť za výchovu deti

Budapešť 2.4.2022 (kath.net/ KAP) 028 413 – Predseda maďarskej biskupskej konferencie biskup András Veres z Györu vyzýval k účasti na voľbách aj na referende o sexuálnej výchove v školách: „Oboje je veľmi rozhodujúce pre budúcnosť. Kresťanské hodnoty nám tu pomôžu,“ povedal pre katolícky portál „Magyar Kurir“ v piatok.
Už v pastierskom liste vo februári apelovali maďarskí biskupi, aby ľudia odovzdali svoj hlas „s vedomím zodpovednosti za budúcnosť“. …
V referende išlo o Orbanovou vládou presadenú novelu „zákona na ochranu detí“ a o trestanie pozitívnych vyjadrení o iných ako heterosexuálnych vzťahoch pred maloletými.
„Západná Európa rozmýšľa veľmi nekresťansky o téme referenda. Správne rozhodnutie robí ten, kto sa rozhodne pre prirodzenosť a normalitu,“ povedal bývalý profesor teológie morálky. Ako miesto na otázky sexuality vidí rodinu a nie školu, a zdôrazňuje:
„Prirodzená identita detí rastie v rodine. To sa deje tak, že dieťa kladie otázky, ktoré majú rodičia úprimne zodpovedať podľa zrelosti dieťaťa. To patrí k zodpovednému otcovstvu a materstvu. Rodičia sa môžu tiež rozhodnúť, či k tomu priberú cudziu pomoc. Ale nikto nemá právo rodičom túto zásadnú zodpovednosť upierať alebo odnímať! Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Z tohto zväzku sa odovzdáva život ďalej. To je aj kresťanská predstava o raste spoločnosti. Všetko iné nie je normálne, to musíme zreteľne povedať!“
Už koncom minulého roka kresťanské cirkvi a židovská obec v Maďarsku vo vyhlásení potvrdili spoločne chápanie manželstva ako zväzku muža a ženy.

Posolstvá Jezuliatka Manuele zo Sievernichu v Nemecku

Vizionárka Manuela s kardinálom Ratzingerom, Sievernich, Nemecko

Zjavenie milostivého Jezuliatka na Zvestovanie Pána 2022

Manuela: Vidím zlatú guľu a dve menšie. Milostivé Pražské Jezuliatko prichádza v nádhernom svetle. Má zlatú korunu, modré oči a krátke kučeravé tmavohnedé vlasy. Má na biely odev a plášť svojej prevzácnej krvi. V pravej ruke má pekný veľký palcát. Na palcáte vidím veľký zlatý kríž. V ľavej ruke má zlatú knihu. Pán nás žehná: „V mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha Svätého. Amen.“
Z menších gúľ vychádzajú dvaja anjeli v bielom. Plášť Kráľa nebies rozprestierajú nad nami ako stan. Kľačia pred Pánom no pritom sa vznášajú. Je to veľká poklona, ktorú preukazujú anjeli Kráľovi nebies. Kráľ nebies k nám hovorí:
„Sem som vás zavolal! Toto miesto som vyvolil. Toto je miesto vášho útočiska. To som urobil v mojom veľkom milosrdenstve. Čítajte Sväté písmo! Slovo Večného Otca. Kto pozná Sväté písmo, môže ma volať mojím menom. Kto pozná Sväté písmo, vie, že v nebi existuje Otec, Večný Otec. Kto pozná Sväté písmo, pozná mňa. Ako ma môžete volať menom, keď zavrhujete Sväté písmo? Či Večný Otec nezvážil každé písmeno vo Svätom písme?“
Pán kladie palcát na svoje Najsvätejšie Srdce a ten sa stáva kropeničkou jeho prevzácnej krvi. Milostivé Jezuliatko ňou kropí nás aj mnohých ľudí, ktorých ľudia prítomní na modlitbe, vzali v myšlienkach k Jezuliatku. Na to Pán výslovne poukazuje! Aj ľudia, ktorí mu napísali listy a prosili o svoje úmysly sú kropení jeho prevzácnou krvou.
Manuela: Milostivé Jezuliatko mi povedalo, že v Rusku sa vykonáva mnoho potratov a hovorí:
„V mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha svätého. Amen.
Ak sa neobrátite, nebude mať budúcnosť. Modlite sa, obetujte, robte pokánie! Zadosťučiňujte! Berte moje slová vážne. Ak budete robiť, čo vám hovorím, nebude nijaké trápenie a nijaká vojna. Ľutujte svoje hriechy!
Táto vojna vznikla vašou bezbožnosťou. Modlite sa za trýznený ukrajinský národ. Modlite sa za obrátenie Ruska. Mnohým deťom sa tam berie život!
Ak budete naďalej hrešiť, príde ešte väčšia vojna! Je to na vás, milé duše! Proste Večného Otca na kolenách o milosrdenstvo! To, že k vám hovorím, je veľký akt môjho milosrdenstva! Pretože ja som Kráľ milosrdenstva!“

*****************************************

Jednoduchá žena Manuela Stracková z nemeckého Sievernichu v Severnom Porýní – Vestfálsku pri Kolíne v Aachenskej diecéze na úpätí pohoria Eifel má už 20 rokov mať zjavenia Božej Matky a Jezuliatka. Zjavenia sa začali sa v Svätom roku 2000 a trvali najprv do októbra 2005. V júni 2000 sa Manuela modlila pred obrazom Čiernej Madony v kláštornom kostole pútnického miesta Einsiedeln vo Švajčiarsku. Počula hlas, ktorý ju vyzval, aby založila živý ruženec. Hlboko veriaca žena v domácnosti a matka jedného syna výzvu nasledovala. Na svätej omši sa jej raz zjavil aj Kristus, tvár mal plnú krvácajúcich rán a na hlave mal tŕňovú korunu. S krvou zaliatou tvárou sa na ňu pozrel a ona počula jeho hlas:
„Pretože ľudia nezachovávajú Božie prikázania, ale páchajú rovnaký hriech ako Adam a Eva, chcú sami rozhodovať o dobre a zle, večný Otec pripustí, že bude obeta Ábela a obeta Kaina v ďalších dňoch. Vaším východiskom je zadosťučinenie pred večným Otcom.“
Posolstvá prijíma Manuela so schválením diecézneho biskupa Aachenu Heinricha Mussinghoffa, ktorý jej určil aj duchovného otca a tešila sa aj návšteve kardinála J. Ratzingera.,
Prvé modlitbové stretnutie sa konalo vo farskom kostole. Zjavila sa Božia Matka celá v bielom, na hrudi mala červené Srdce obklopené tŕňovou korunou. Jej posolstvo sa týkalo starosti o vnútorne rozštiepenú Cirkev a o veľký odpad od viery našej doby. Počas piatich rokov vyzývala tak ako vo Fatime a Medžugorí – k modlitbe ruženca a nakoniec sľúbila, že na tom mieste stále zostane.
5. novembra 2018, počas eucharistickej adorácie, zazrela Manuela po prvý raz „Pána v postave ako je Pražské Jezuliatko so zlatou korunou a zlatým brokátovým odevom v Najsvätejšej Hostii v monštrancii“.

2. decembra 2019 Jezuliatko ohlásilo „TRI ŤAŽKÉ ROKY“! Vtedy nikto o pandémii ani netušil a už vôbec nie o návrate islamského teroru do Kábulu! O mesiac potom Pán prisľúbil:
„Ja vás prenesiem cez toto súženie, cez všetku temnotu. Svojou vzácnou krvou som vás vykúpil.“
13. mája 2021 tisíce veriacich v Nemecku nasledovali výzvu Jezuliatka na zmiernu modlitbu. Až keď sa vo vyše stovke farností svätokrádežne žehnali homosexuálne páry a z mnohých kostolov viali dúhové vlajky, sa jasne ukázalo ako naliehavo je taká modlitba uzmierenia a nápravy potrebná.
V rovnaký deň, na ktorý padla aj Slávnosť nanebovstúpenia Pána -13. mája 2021 – mala Manuela S. počas eucharistickej poklony nové zjavenie Pána. Jeho slová zaznamenala:

„Vidím do vašich sŕdc a chcel by som byť Kráľom vašich sŕdc. Milujte nápravnú modlitbu uzmierenia, pretože v týchto dňoch sa zhrešilo proti nebeskému Otcovi. Ľudia stratili bázeň a úctu pred Večným Otcom. Pozrite, ja som za vás dal všetko – za vaše vykúpenie. Ja som trpel a dal som ako výkupné moju krv a nakoniec a aj moju vodu, keď už bola moja krv úplne vyliata.
Ako sa odpláca za moju lásku?
Preto si želám 11. júna ďalšiu modlitbu nápravy. Moja najsvätejšia Matka k vám už často hovorila na celom svete. Prečo nie sú vaše uši a vaše srdcia otvorené? Nechcem, aby sa moje domy stali cintorínmi duší. Pozrite, vašimi modlitbami a obetami dosiahnete zmilovanie Večného Otca, moje milosrdenstvo. Modlite sa, obetujte, robte pokánie!“
„Prosby modlitieb ponorím 11. júna do môjho Najsvätejšieho Srdca. Premýšľajte o mojich slovách a nezatvárajte si srdcia. Je to na vás, milé duše. Svojimi modlitbami môžete zvolať na seba zľutovanie Večného Otca. Modlite sa a robte zmierne pokánie! To, že k vám hovorím, je aktom môjho milosrdenstva, pretože vás nechcem vás vidieť zatratených, ale vás chcem zachrániť.“

Aká vážna je situácia ukázalo zjavenie na Troch Kráľov 2021:
„Svet bude otrasený. Pretože ľudia nepoznajú môjho Večného Otca a chcú žiť bez neho, bude všetko očistené. To sa musí stať, ako je napísané. Čoskoro nastane veľký prelom, prelom, ktorý sa mnohým ľuďom stane skazou. (…) Máte nádej, že zakrátko bude všetko také, ako bolo predtým. To, milé duše, tak nebude! Modlite sa a obetujte! Zostaňte mi verní!“

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *