5 modlitieb zjavených vo Fatime, ktoré by každý katolík mal vedieť

Zjavenie anjela a Panny Márie trom chudobným deťom vo Fatime v Portugalsku na začiatku 20. storočia sú jedným z najznámejších zázrakov v katolíckom svete. Deti dostali veľa správ, ktoré väčšinou vyžadovali ich osobnú konverziu a modlitbu, ako aj slová 5 nových modlitieb. Prvá modlitba je pravdepodobne známa viacerým ľuďom, ale ostatné 4 modlitby nie sú pre mnohých tak známe. Tu je 5 modlitieb, ktoré dostali deti vo Fatime:

1) Fatimská modlitba

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä
tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.

Mária povedala deťom, aby  ľudia  túto modlitbu pridali na záver  každého desiatku ruženca.
2) Modlitba o milosť

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.

Táto modlitba bola daná deťom anjelom, ktorý ich navštívil v roku 1916, rok pred tým, než sa im zjavila samotná Panna Mária.

 

3) Modlitba anjela

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

Toto je ďalšia modlitba, ktorú deťom odovzdal anjel. Anjel povedal deťom, aby si pokľakli a modlili sa túto modlitbu, zatiaľ čo sa vo vzduchu vznášala najsvätejšia hostia a kalich.

 

4) Modlitba k ucteniu Eucharistie

Najsvätejšia Trojica, zbožňujem Ťa! Môj Bože, môj Bože, milujem ťa v Najsvätejšej sviatosti.

Keď sa Mária zjavila prvýkrát deťom 13. mája 1917, povedala: „Budete musieť veľa trpieť, ale milosť Božia bude vašou útechou.“ Podľa Lucie, jednej z detí, jasné  svetlo svietilo všade okolo nich a bez toho, aby o tom premýšľali, všetci začali recitovať túto modlitbu.

 

5) Modlitba obetovania

O, Ježišu, toto je z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na nápravu hriechov vykonaných proti Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Mária dala túto modlitbu deťom 13. júna 1917. Modlitba má byť prednášaná, keď ponúknete svoje utrpenie Bohu a obetujete sa za hriešnikov, vždy zvlášť keď prinášate nejakú obetu.

Tak sa modlime!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *