4. pôstna rok A

Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť.

„Ty veríš v Syna človeka?“
On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“
Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“
Jn 9,1-41

 

Ako šiel…– evanjelista nehovorí odkiaľ a kam Ježiš ide. Predchádzajúca kapitola však končí tým, že Ježiš odchádza z Chrámu, kde ho chceli kameňovať, lebo sa zjavil: „Prv, ako bol Abrahám, ja som“ (viď Jn 8,58-59). Ježiš vychádza z Chrámu a ide sa sám stať chrámom, ktorý bude zborený a na tretí deň znovu postavený (porov. Jn 2,19).

Ako šiel, videl človeka… – Kde prechádza človek, tam zanecháva stopy… žiaľ, často v podobe odpadkov, bolesti či dokonca smrti. Kde prechádza Ježiš, tam vidí a prináša život, pretože to, čo je v Božích očiach, to existuje. „A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (porov. Gen 1,31).

…videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. – Ján nehovorí „jedného, nejakého, či istého človeka“, pretože každý človek je od narodenia slepý, kým sa ho nedotkne Božia ruka a neotvorí jeho oči Svetlu.

Keď to povedal, napľul na zem… – V knihe Genezis o stvorení čítame: „Boh povedal, a stalo sa…“ (porov. Gen 1, 3nn). Aj tu Ježiš hovorí a jeho slovo je tou životodarnou „vodou“, ktorá má moc stvoriť „nové oči“ schopné vidieť.

…urobil zo sliny blato… – Porov.: „Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života“ (Gen 2,7).

… blatom mu potrel oči… – Slovenský preklad používa slovo „potrel“, grécky originál epichrió – „pomazať“ má však ten istý koreň ako Christos – „Pomazaný“. Ježiš je Kristus, Mesiáš, tj. Pomazaný, ktorý Božou mocou maže oči každého človeka slepého od narodenia, takže tento môže konečne vidieť Otca a stáva sa novým stvorením na Boží obraz a podobu – stáva sa synom v Synovi.

Choď, umy sa… – Človek chcel tvoriť svoj život bez spolupráce s Bohom, a tak sa od neho vzdialil. Teraz Boh „potrebuje“ spoluprácu človeka, aby mohol otvoriť jeho oči Svetlu. Boh mu nemôže svetlo vnútiť. Človek sa musí osobne rozhodnúť prijať tento zázrak a to tak, že poslúchne vtelené Slovo a „urobí všetko, čo ono povie“ (porov. Jn 2,5).
Ten, kto na výzvu tohto Slova odpovie: „Verím, Pane!“ (a to nielen ústami), uvidí toho, kto mu otvoril oči, „takého, aký je a stane sa mu podobným“ (porov. 1 Jn 3,2). I on bude schopný vidieť potreby a bolesti druhých všade tam, kade pôjde, a svojou láskou zjavovať Božie skutky.

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna FSP
www.paulinky.cz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *