Modlitba.sk - o Bohu, človeku a modlitbe

Páter Gabriele Amorth

20. augusta 2013

Exorcista

Padre gabriele Amorth 26.03.2011Keď ide o diabla, v tom sa Don Gabriele Amorth (82) vyzná najlepšie. Za 21 rokov vykonal vyše 70 000 exorcizmov. Má veľa o čom rozprávať a pre Vatikánsky magazín to tento najlepší taliansky exorcista aj urobil a to veľmi rozsiahlo. Don Gabriele Amorth býva vo veľkom domove pre duchovných, stavbe zo 70. rokov pod Bazilikou sv. Pavla vo štvrti Ostiense. Oblasť je sídlom Rehole paulínov, založené na šírenie radostnej zvesti najmodernejšou technikou. „Stáli ste ma jednu hodinu,“ je jeho prvá veta. Tento kňaz nosí sutanu s 33 gombíkmi. Má takmer úplnú plešinu a nosí bifokálne okuliare, oči má šedomodré a tieto oči z vás nespustia pohľad.
Priestor, v ktorom nás prijal, vyzerá ako malá kuchynka na kávu. Do polovice je vykachličkovaná, má malý oltár, dres a v strede stolík, na ktorom sú pre seance – nie pre nás – pripravené poháre z plastu a fľaša minerálky „San Benedetto“. Na stenách visia obrazy pátra Pia, Jána Pavla II. a Amorthovho učiteľa. Celé sa to podobá ošetrovni hospicu tretieho sveta. Nič tajomné nebadať. Páter Amorth je promovaný právnik. V roku 1990 založil „Medzinárodnú spoločnosť exorcistov“, ktorej čestným predsedom je dodnes.
„Tu v Ríme nás bolo deväť exorcistov. Jeden je chorý, jedného povýšili a jeden sa odsťahoval.“ Vo Vatikáne pôsobil padre Davide. Svojej práce sa musel vzdať z dôvodu veku. „Vo Vatikáne odvtedy už nepôsobí nijaký exorcista. Zato tam existuje satanská sekta. Aj vo Vatikáne sú satanské sekty aktívne. Sú všade. Len ich nevidíme. Ale existujú, ´ci sono´.“ – Ale odkiaľ to vieme? – „Vieme to. ´Si sa´. Pokračujte.“

A tak pokračujem. Otázok mám dostatok. Chcem vedieť, kde diabli pôsobia.

„Démon pracuje všade. Raz mi Madona v Medžugorí povedala, že akonáhle sa niekto zverí Pánovi, diabol sa tam okamžite ponáhľa. Diabol je vo Fatime, v Lurdoch, všade. A celkom iste je vo Vatikáne, v centre kresťanstva.“

Aký postoj má pápež Ratzinger k exorcismu?

„Je veľmi za to. Viackrát som sa s ním rozprával a on ma pri audienciách vždy veľmi povzbudzoval.“ – Teda po Wojtylovi nenastal zlom? – „Nie, nie, nie, nijaký zlom. No nemyslím si, že niekedy vykonal exorcizmus na rozdiel od Wojtylu.“

Klesá dopyt po vyháňaní diabla?

„Naopak. Dostávam oveľa viac žiadostí ako predtým. Spočíva to v miznutí viery. To zapríčinilo rast počtu čarodejníkov a vykladačov karát, ktorých už vidíme aj v televízii. Až 12 miliónov Talianov chodí k vykladačom karát. Predpokladajme, že najmenej 8 miliónov chodí k čarodejníkom, to znamená, že v Taliansku existuje nepochybne viac vykladačov kariet a bosorákov ako kňazov. A tí majú nohu vo dverách, nie my kňazi. Spovednice sú opustené a dokonca ani v pútnických miestach ako Santa Maria degli Angeli pri Assisi niet exorcistu.“

Prichádzajú k vám aj Nemci? „V Nemecku niet exorcistov. Preto mi píšu toľkí kňazi a prosia ma o pomoc. Ale ja im nepomôžem, pretože exorcizmus nie je záležitosťou návštevy. Sú na to potrebné aj roky.“

Čo je diabol? Iba metafora?

„To sa dá nepochybne ťažko vysvetliť. Ako to mám vysvetliť niekomu, kto nie je kresťan a nerozumie nič o náboženstve – napríklad japonskému televíznemu štábu? Vo všetkých časoch mali všetky kultúry pojem ducha zla. Pokúšali sa proti tomu obrniť obeťami, niekedy dokonca ľudskými obeťami. Deťmi, predovšetkým malými dievčatkami. Skrze Božie zjavenie vieme niečo o zlých duchoch. Vieme, že duchovia zla skutočne existujú a síce ako démoni. Boli to anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu a stali sa démonmi. Ich hlavná úloha spočíva v tom, že ľudí sťahujú do hriechu. Každý je im vystavený – kresťania ako aj nekresťania. Dokonca aj Ježiš Kristus vzal na seba, že bol pokúšaný diablom. Často sa ma pýtajú, či aj Madona vo Fatime bola pokúšaná diablom. Iste.“

Dokonca aj Matka Terézia podstúpila exorcizmus v posledných rokoch …

„Prirodzene! Existujú svätci, ktorých ešte na smrteľnej posteli démoni doslova prepadli. Celý svoj život sa dokázali brániť, ale na konci života využíva diabol slabosť človeka. Dokonca aj môj majster, ktorý ma uvádzal do exorcizmu, bol v posledných chvíľach života veľmi napadnutý démonmi.“

To znamená, že dokonca aj vy, Don Gabriele , …

„Prirodzene nie. Ale keď ma kardinál Poletti menoval za exorcistu, zveril ma ochrane Madony. Démon mi často povedal, že som príliš dobre chránený, že u mňa nič nedokáže. Nič mimoriadne. Pretože každodenné pokušenia prirodzene existujú aj naďalej.“

Zlo je podľa katolíckeho učenia cena, ktorú treba platiť za slobodu človeka. Bez slobody niet zla. …

„Dar od Boha, to je jasné. Tvorí to našu veľkosť. Aj anjeli boli stvorení slobodní. Sloboda sa prirodzene môže využívať dobre i zle. Napríklad diabol mi raz povedal, že v pekle sa to hemží ženami, ktoré boli na zemi obdivované ako veľmi krásne. Aj krása je Boží dar a môže sa využiť na dobro či na zlo. Svätá Klára z Assisi bola veľmi pekná žena. Boh nikoho neposiela do pekla. Je to iba vina jednotlivca, ak sa vzbúri proti Bohu, alebo ak žije v hriechu. Do pekla sa kráča na vlastných nohách.“

Ale ako možno hovoriť o posadnutosti, keď je človek slobodný?

„Diabol má mimoriadnu schopnosť v niektorých prípadoch obsadiť telo človeka. Telo, nie dušu. Sú ľudia, ktorí sa upisujú Satanovi, je to ich slobodná vôľa.“

Keď mám slobodnú vôľu, nie je možné, že ma diabol uchváti proti mojej vôli?

„Áno, to je možné. Keď sa ľudia vedome upíšu okultizmu. U mágov, satanistov atď. Potom sa ochotne otvárajú diablovi. Okrem toho je možné, že vás niekto bez vášho vedomia nechá prekliať. Možno pretože je závistlivý na váš stav, alebo chce zničiť vaše pracovné miesto. Ak sa obráti na čarodejníka, ktorý je vo zväzku so Satanom, potom vás môže prekliať. Napríklad ochoriete a už nemôžete pracovať. Ak však žijete s Bohom, je oveľa ťažšie vás prekliať. Existujú aj čarodejníci, ktorí nevyslovujú prekliatia proti niečomu, ale pričarujú niečo. To sa nazýva biela mágia. Mnohí čarodejníci nepraktizujú čiernu mágiu, pretože majú strach z efektu bumerangu. Majú strach, že kliatba nepríde, kam má, ale obráti sa proti nim samým. To je možné.“

Neexistuje teda nijaká dokonalá ochrana proti kliatbam?

„Nie. Niet dokonalej ochrany. Napríklad karmelitánka sv. Mirjam, jediná Arabka medzi svätcami. Dvakrát za života bola posadnutá diablom. A potrebovala exorcistov. Iste si to sama nezvolila.“

Mohol by byť posadnutý dokonca aj Svätý Otec?

„Teoreticky áno. Avšak Svätý Otec má celý oddiel anjelov strážnych. Ak by však samozrejme pápež žil v smrteľnom hriechu … Ale takýto prípad v histórii nikdy nenastal. Dokonca aj Alexander VI., ktorého považujú za najhoršieho zo všetkých pápežov, bol veľmi oddaný Panne Márii a väčšinu svojich omylov spáchal pred svojím menovaním za pápeža. Ako pápež nevydal nijaké dokumenty, ktoré by sa priečili náuke Cirkvi. Ako pápež bol z veľkej časti korektný. Ale teoreticky je to možné. Keď môžu byť posadnutí svätci, tak aj pápež.“

„Ako môže diabol niekomu brániť vstúpiť do kostola?

„Posadnutí nie sú toho fyzicky schopní. Diabol vlastní hlas, inteligenciu aj slobodu. Ale iba fyzicky, nie duchovne. Dušu nemôže vlastniť.“ – Necítiť diabla sírou? – „Vo všeobecnosti necítime nič. Ale niekedy ľudia pľujú alebo vyvrhujú. Aj nejaké veci. Mám tu viac ako dve kilá kovových častí, ktoré ľudia vyvrhli. Také dlhé klince,“ – páter Amorth ukazuje dĺžku prsta –, „žiletky. Tieto veci sa zmaterializujú vo chvíli, keď vychádzajú z úst. Dokonca ani röntgenovými lúčmi ich predtým nebolo možné vidieť.“ – Videli ste to na vlastné oči? – „Áno. Napríklad u jedného, ktorý chcel byť úplne oslobodený, vysoký mladý muž. Prišiel sem včera a ja som mu povedal: ´So všetkými tými klincami, ktoré si vypľul, si môžeme otvoriť železiarstvo´.“

Má diabol inteligenciu?

„Démon je nesmierne inteligentný. Pretože si udržal inteligenciu anjelov. A ostatne aj ich poriadok hodností. Poznáme deväť anjelských chórov. Posledný sú cherubíni a serafíni, prvý tvoria archanjeli, tento poriadok máme od sv. Pavla. Anjeli majú silnú hierarchiu. Najvyšší je archanjel Michal. A najvyšší medzi démonmi je Satan. Ale medzi anjelmi je to hierarchia lásky. Oni sa navzájom milujú, oni milujú Boha. Ich cieľom je dobro, cieľom démonov naproti tomu je zlo. Ako často som sa démona pýtal: Prečo neodídeš? A on odpovedal: Lebo mi to Satan zakázal. Ak odídem, bez toho, že by som splnil svoju úlohu, tak ma Satan potrestá.“

Ako dokážete počuť hlas démona?

„Hlasom príslušnej osoby. Väčšinou je nezmenený, možno trocha vyšší ako zvyčajne, iba vo výnimočných prípadoch je chrapľavý. Raz som sa venoval istej pani, ktorá je dnes úplne uzdravená. Boli so mnou prítomní aj kňazi hovoriaci rôznymi jazykmi. Pýtali sa tej pani po latinsky, arabsky, dokonca aj kórejsky. Žena vždy odpovedala svojím hlasom a po taliansky. Teda ich rozumela.“

Príležitostne sa rozpráva o levitáciách …

„Levitácie, áno, áno,“ hovorí páter Amorth hlasom, akoby sa ho opýtali na to, či existuje doprava na uliciach. „Tie existujú, zriedkavo, ale existujú. Spomínam si na istého mladého sedliaka z čias mojich začiatkov. Potrebovali sme 6 mužov, aby sme ho udržali. Bolo to vo februári. Prišiel a povedal: „I am Lucifer! Kráľ škorpiónov a hadov“. A napľul mi do tváre. Hovoril iba anglicky, hoci normálne hovoril iba dialektom, ani len nie správne po taliansky. Vznášal sa približne takto vysoko, …“ Padre Amorth mohol teraz ukázať vzrušujúce výšky. On to však nerobí. „Takto vysoko“, hovorí a drží ruku vo výške fľašky nad stolom. „Zvolal: 21. júla odídem. To by bolo bývalo veľmi krátko. Normálne potrebujem roky a roky exorcizmu. S tromi alebo štyrmi rokmi som už spokojný. Mal som prípady trvajúce 16 aj 18 rokov. Niektorí nie sú ani potom dokonale oslobodení, ale ešte prichádzajú dvakrát do roka. Môžu však pokračovať vo svojom živote, niekedy sú malé poruchy, ale inak … U inej pani mi démon povedal, že zmizne 8. decembra, na sviatok Panny Márie. Mali sme veľmi dlhé sedenie 8. decembra – päť a pol hodín a zdalo sa, že je všetko preč. Všetci sa objímali. Ale o týždeň neskôr bolo všetko zasa ako predtým. Opýtal som sa démona: Prečo si mi uviedol falošný dátum? On odvetil, – don Gabriele napodobil vysoký hlas –: „Podviedol som ťa. Či nevieš, že mám povahu luhára? Čo ťa nikdy nenaučili, že nehovorím pravdu? Stál som tam ako taký hlupák.“

Existuje zlo v politike?

„Veľmi často! Démon sa s obľubou zmocňuje tých, ktorí nesú veľkú zodpovednosť, priemyselníkov, politikov. Najradšej má kňazov. Keď kňaz upadne do hriechu, má to účinky domina. Hitler a Stalin boli s istotou posadnutí démonom.“ – Ako to chcete vedieť? – „Zavraždili milióny. V evanjeliu sa píše: Na ovocí spoznáš strom.“ – Vedel by tam pomôcť exorcista? – „Nemalo by to nijaký zmysel, pretože Hitlerovi a Stalinovi bolo ich konanie úplne jasné. Nebola to posadnutosť vo vlastnom zmysle, ale neustále nasledovanie našepkávania démona. Nazval by som to vexáciou.“

Prečo je dôležité volať démona pri oslobodzovaní jeho menom?

„To je to prvé, čo sa démona opýtam: Ako sa voláš? Často to nechce povedať. Je potrebných viac sedení. Pretože akonáhle povie svoje meno, už je zraniteľnejší.“ – Aké mená má démon? – „Existujú prirodzene odborné pojmy z Biblie ako Satan, Beelzebul, to sú najmocnejší. Sú aj iní, ktorí nepochádzajú z Biblie, ale z inej tradície. Napríklad Lucifer sa v Biblii nevyskytuje. Zebulon, v Biblii názov jedného z 12 kmeňov Izraela. Tu je to aj meno démona. Sú najrôznejšie mená.“

Čo sa pýtate démona?

„Nikdy neslobodno klásť idiotské otázky ako, či vyhrá Roma proti Laziu atď. Kladiem iba také otázky, ktoré bezprostredne súvisia s uzdravením. Teda najprv meno, potom deň vstupu, potom jeho dôvod, kto ho poslal, či to bol človek, ktorý sa upísal Satanovi, či to bola kliatba. V 90 % prípadov posadnutosti bolo príčinou prekliatie. Zvyšok možno pripísať satanským sektám, účasti na špiritistickom sedení, alebo mágii.“

O tých kliatbach by som rád vedel viac.

„Existujú prípady, v ktorých bol niekto prekliaty už pred svojím narodením,“, vysvetľuje páter Amorth. „Kliatby možno neskôr opäť „nabiť“, takže môžu viesť k veľkým ochoreniam. Istá 17-ročná dievčina prišla ku mne, lebo jej nedokázali pomôcť ani významné psychiatrické kliniky. Nebola to psychická choroba, ale kliatba. Hovorím všetkým, aby sa išli najprv poradiť s lekármi, psychológmi. Pretože vo veľkej väčšine prípadov sú to psychické alebo fyzické príčiny, prirodzené príčiny ako schizofrénia, hystéria … Často sú to psychiatri, ktorí mi pacientov pošlú. Iba keď už nepomôže nijaká terapia ani lieky, keď sa zlo ešte zväčšuje a zosilňuje, majú prísť ku mne. Úprimne povedané ani to nie sú vždy prípady prekliatia, ale prirodzené choroby, pre ktoré medicína ešte nenašla účinnú liečbu.“

Teda medzi psychiatrom a exorcistom nie je nijaká konkurencia?

„Nie, sú to odlišné symptómy. My spolupracujeme. Psychiater povie, či ide o symptómy psychickej choroby. Exorzista povie, či ide o špecifické symptómy kliatby. On dokáže rozlíšiť, či ide o posvätenú či neposvätenú vodu, či je obraz posvätený alebo prekliaty. Pretože prekliať možno aj predmety.“

Vezmime ako príklad mňa, hovorím. Dokázali by ste určiť, či som prekliaty?

„Áno, trvá to iba niekoľko minút, je to iba jednoduchá modlitba.“ Chladná a ťažká ako mramor spočíva ruka starca na mojom čele. Páter Amorth sa modlí latinskú modlitbu. Prekliaty človek by teraz musel padnúť na kolená.

Kde pracujete?

„Zakázali mi tu robiť exorcizmy, pretože som tým ľuďom tu príliš hlasný. Tie výkriky ľudí rušia. Obávajú sa, že to v ľuďoch vzbudí hrôzu. A tak teraz používam budovu benediktínov na Via Baldelli, pri spoločenstve sv. Pavla, ktorá je trocha odľahlá. Tamojší kňaz je mi za to vďačný. Tie výkriky neustále pripomínajú jeho bratom mníchom existenciu démonov. Predtým sa exorcizmy robili verejne, teraz je to kňazom nepríjemné, robia to za čo najväčšieho utajenia. To je omyl. Pre moje silné exorcizmy mám teraz kostol na Via Emmanuele Filiberti, ktorý sa po rannej svätej omši zatvorí a otvorí sa až popoludnie. V utorok a v piatok tam mám ťažké prípady. Mám tam asi šesť pomocníkov. To je pre ľudí, ktorí kričia a stávajú sa násilnými. Teda tu robím exorcizmy iba s ľuďmi, ktorí nekričia a nestávajú sa divokými, aby sme nerušili.“

Koľko pacientov máte?

„Som jediný exorcista, ktorý pracuje sedem dní v týždni, vrátane Štedrého dňa a Veľkej noci, od rána do popoludnia. Za tých 21 rokov som vykonal vyše 70 000 exorcizmov. Keď som bol mladší, v priemere 15-16 denne. Teraz som trochu poľavil. Pozrite sa do môjho kalendára. Je plný termínov. Prípady by som mal vidieť raz do týždňa, no môžem ich prijať iba raz mesačne.“

Máte schopnosť okamžite pocítiť posadnutosť?

„Nie, každý prípad je jedinečný. Niet rovnakých prípadov – cítim sa po každý raz ako začiatočník. Prirodzene, že mám viac skúseností ako iní. Po každý raz sa zverím Duchu Svätému ako užitočný služobník.“

Čo pomáha proti démonom?

„Najlepší prostriedok je: svätá omša prinajmenej v nedeľu vrátane svätého prijímania, a podľa možnosti denne návšteva kostola. Ak niekto žije v hriechu, alebo je po potrate, tak mu poviem: Obráť sa, najprv sa vyspovedaj. Exorcizmus nemožno robiť s ľuďmi, ktorí žijú v hriechu.“

Čo vlastne vošlo do vášho kolegu biskupa Milinga?

„Ach, taký dobrý priateľ … Všetci sa za neho modlíme. Často sme spolupracovali. Myslím si, že ho podviedli, akýsi druh hypnózy. Nedokážem si predstaviť, že to všetko robil pri plnom vedomí. Človek môže raz pochybiť a vrátiť sa späť, ale druhý raz … Vždy sa cítil byť viac Afričanom ako kresťanom. Preto tá idea založiť skupinu ženatých kňazov. Pretože v Afrike sa čistota veľmi ťažko žije. Pretože sú zvyknutí toto prikázanie nedodržiavať. Aj po tom, čo sa vrátil zo svojho úteku, Milingo zostal neustále v kontakte s Moonom, dokonca s ním robil exorcizmy. Moon je veľmi bohatý, on spolufinancoval volebný boj Busha. Milingo chcel mať peniaze na sociálnu prácu v Afrike, chcel postaviť nemocnice.“ – Je Milingo posadnutý? „Nie, nie je posadnutý.“

A Bush? Je pripravený začať druhú vojnu na Strednom Východe.

„Ján Pavol II. mu povedal, že vojnu nemá začínať. Nechápem, ako ho Američania mohli znovu zvoliť. Veľmi, veľmi, veľmi zlý prezident.“

Páter Amorth, ďakujem za rozhovor –zg-

 1. Dobrý deň,
  na základe tohto rozhovoru som si vedomá, že ma a moju rodinu niekto prelial, chcela by som sa spojiť s pátrom Gabrielom, ako sa môžem k nemu dostať.
  Ďakujem

  Comment by Anna — 20. augusta 2013 @ 21:13
 2. dobry den, kazda dieceza ma v podstate exorcistu a tym je minimalne biskup…takze by som sa obratil na biskupstvo diecezy v ktorej zijete. Tam vam bud odporucia navstevu u diecezneho exorcistu alebo vam odporucia navstevu exorcistu v inej dieceze. A oni vam uz povedia ci dane symptomy su posadnutost alebo vplyv zleho. kazdopadne pomoct si mozete ak nemate posadnutost ale “len” rozne zviazanosti a vplyvy diabla tym ze sa budete modlit modlitby autoexorcizmu za rozviazania zlych vplyvov a oslobodenie od zleho…ale taktiez by som si vyhladal nejake modlitbove stretka ktore sa venuju takejto sluzbe

  Comment by peter — 26. augusta 2013 @ 13:11
 3. pre vychodne Slovensko je poverenym exorcistom pater Maretta

  Comment by Robert — 27. augusta 2013 @ 14:17
 4. Zaujímavý článok. O diablovi treba hovoriť otvorene a neututlávať jeho existenciu a stratégie, s skými to skúša na človeka.

  Comment by Ivan — 1. septembra 2013 @ 14:44
 5. potrebujem sa s niekym poradit,dakujem,za odpoved

  Comment by lidka — 15. januára 2014 @ 13:51
 6. potrebujem,v chulostivej veci,dakujem, za odpoved

  Comment by lidka — 15. januára 2014 @ 13:52
 7. potrebujem od vas pomoc,dAKUJEM

  Comment by lidka — 15. januára 2014 @ 13:58
 8. Lydka, napíš mi na mail

  teinta@centrum.sk

  Comment by Terezia — 17. januára 2014 @ 13:57
 9. prosim vas o pomoc uz nemozem dalej

  Comment by gabriela — 23. marca 2014 @ 11:20
 10. dobry den, potrebovala by som od vas radu, myslim si ze moj muz je posadnuty diablom ja to ale neviem rozlisit , som veriaca

  Comment by nana — 30. Apríla 2014 @ 13:02
 11. 12.6.bude prednaska exorcistu o.Marettu v Presovskej konkatedrale sv. Mikulasa /Velky kostol/ po sv. omsi o 18-00 hod.Po prednaske je mozne klast otazky. V pripade blizsich informacii tykajucich sa temy exorcizmu mozte kludne pisat na zksilurus@gmail.com

  Comment by erik z — 6. mája 2014 @ 10:11
 12. Prosím vás aké sú hlavné znaky, ak ste posadnutý démonom? Prosím potrebujem rýchlu odpoved.

  Comment by Karolína — 7. augusta 2014 @ 21:13
 13. to môže posúdiť len exorcista, on vie vylúčiť alebo potvrdiť posadnutosť alebo duševnú chorobu

  Comment by Terezia — 8. augusta 2014 @ 9:44
 14. odporúčam ísť za biskupom

  Comment by Terezia — 8. augusta 2014 @ 9:46
 15. dobry den,

  som veriaca,kazdy den prosim boha o pomoc,verim ze diabol nas neustale pokusa,lenze v mojom okoli mi to nikto neveri,potrebujem sa s niekym poradit, potrebujem presne vasu pomoc,musim to niekomu povedat ,prosim pomozte mi . dakujem vam.

  Comment by maria kokyova — 21. augusta 2014 @ 21:41
 16. Karolina, posadnuty clovek moze mat čudne vizualne (budete ich vidiet ocami) alebo zvukove (budete ich pocut) prejavy pri kontakte so svateninami – svate prijmanie, svatena voda, posvateny kriz, ucast na svatej omsi, … .

  Posadnuty clovek ma problem vyslovit meno Jezis v pozitivnych suvyslostiach. Rovnako sa nedokaze modlit chvalovite modlitby (napr. “Duchu Svaty prid, …”).

  Karolina so skutocnou posadnutostou sa casto nestretnete, su to ojedinele pripady.
  Na druhej strane, s väzbami ktorymi Diabol sposobuje cloveku “neprijemnosti” sa stretnete snad v 95% ludi na Slovensku. Tam vsak popri priamej aktivite Diabla posobia aj
  – hriechy rodicov (hlavne magia, kliatby, navstevy spiritistov, liecitelov, astrologov, homeopatia, joga, …),
  – nas egoizmus,
  – nasa ludska hlupost,
  – nasa ludska dovercivost,
  – nase vnemy z minulosti (horory, porno, …),
  – …

  Ked sa clovek zapletie do siete zla, nestaci mat len dobreho knaza. Alebo len dobreho psychiatra. Treba mat oboch, dobreho knaza aj dobreho psychiatra. Zvyrazdnujem slovo DOBREHO.

  Ale samozrejme najlepsi odbornik na taketo veci je exorcista. Spytajte sa jeho.
  Ked za nim pridete, nepocitajte s tym ze exorcista odstrani zlo. So zlom sa budete musiet pasovat hlavne Vy, exorcista bude len vas “pomocnik.”

  Rovnako ako to byva pri boji s Diablom, nepocitajte s tym ze exorcista zariadi aby sa zmenil ten druhy / druha.
  Pocitajte s tym ze zmenit sa budete musiet hlavne Vy. Ti druhi (mozno) az potom.

  Comment by Ondrej — 22. augusta 2014 @ 12:15
 17. potrebujem sa s niekym rozpravat, je niekto kto by mi vedel nieco povedat , prosimmm…sukromneeeeeeeeeeeeee

  Comment by klara — 23. augusta 2014 @ 16:19
 18. Milý Ondrej, je to napísané veľmi krásne, výstižne a jasne.
  Niet čo dodať. Boh Vám žehnaj!

  Comment by Terezia — 26. augusta 2014 @ 12:53
 19. Klara, a ako sa da s Tebou sukromne skontaktovat?

  Comment by Skalinka — 3. septembra 2014 @ 23:26
 20. Skalinka, ja teraz neviem , lebo nechcem zverejnovat tu svoj mail, ak by si bola na krestanskej stranke korab, tak ma tam najdes ako claudia…BOLA BY SOM VELMI RADAAA, VDAKAAAAAAA!!

  Comment by klara — 7. septembra 2014 @ 21:01
 21. prosim pomôžte mi urobila som rovnaké chyby akoby ma niečo vnútri ovládalo čo nemôžem zastaviť… ubližila som manželovi a nechcem stratiť svoju rodinu…. prosim ak je tu niekto dnes je deň kedy to musí skončiť pomôžte mi

  Comment by zuzana — 15. septembra 2014 @ 10:27
 22. potrebujem surne radu a pomoc exorcistu,mam velky problem s domom a jeden clovek uz zomrel.suuuurne prosiiiiiiim

  Comment by Ivana — 19. septembra 2014 @ 16:11
 23. Hlavné znaky posadnutosťi sú pri niektorých prípadoch zmenený hlas taktiež u niektorých abnormálna sila a hýbanie alebo trasenie predmetmy pre tých ktorý si nevedia pomocť máme na SK 2 exorcistou napríklad Jozef Marreta

  Comment by Samo — 20. septembra 2014 @ 8:51
 24. Najlepší exorcizmus je svätá spovedˇ a potom zriekanie sa všetkého zlého v mene Ježiša Krista a jeho presvätej krvi.
  Poprosiť o pomoc a príhovor Pannu Máriu a Sv.Michala Archanjela.Patróni,ktorých meno sme dostali pri sv.krste tiež zohrávajú dôležitú úlohu.

  Verím , že raz aj na Slovensku vznikne škola pre exorcistov,podobná tej v Taliansku.

  Comment by Cherubin — 8. októbra 2014 @ 22:12
 25. moji zlati na slovensku je viac exorcistov , ja poznam osobne troch z vychodneho slovenska … nepiste veci o ktorych neviete nic . ziaden exorcista vas neprijme bez odporucnia knaza !!! ZIADEN !!!! zarucenym sposobom zistenia ci je niekto posadnuty je dat mu vypit svatenu vodu, ak sa mu zacne odgrgavat, zacne sa dusit alebo je agresivny to je znak posadnutia 🙂 samozrejme dotycny nesmie vediet ze ta voda je svatena !..

  Comment by simi — 5. novembra 2014 @ 16:41
 26. prosim o radu o mojho brata ktory strašne trpi stale ma myšlienky proti bohu boji sa ist aj okolo križa každy den sa za neho modlim nič ho nebavi ani život stale ma taketo myšlienky prosim vas pomožte na kolenach vas prosim pomožte .

  Comment by sindy — 12. novembra 2014 @ 22:30
 27. Sindy..pomodlim sa za tvojho brata a tvoje prosby
  Obetujem pôst a modlitby. emanuel@pobox.sk

  Comment by emanuelbohsnami — 13. novembra 2014 @ 18:53
 28. Dobrý deň. potrebovala by som poradiť ohľadne zrušenia prekliatia mexickou čarodejnicou. prekliala moju rodinu v r. 2008 ( na žiadosť ohrdnutej snúbenice môjho ex švagra, ktorý si vzal za ženu moju sestru-tiež mexičan)až na 7pokolení. v ten rok som ochorela a doteraz mam zdravotne problèmy. r. 2009 mi umrela 46r mama o 10m na to môj 53r.otec. rodinu inú nemám .ostala som sama.začali finančnè a sociálne problèmy, ktorè sa pravidelne v tomto období vracajú. medzitým som potratila. nakoľko to už trvá dlho a zasahuje už do života aj psychickou traumou prosím o radu ako sa prekliatia zbaviť. hlavne kvôli mojej 4r dcère a teraz aj ešte nenarodrnèmu dieťaťu. ďakujem.

  Comment by Lenka — 30. decembra 2014 @ 10:10
 29. prijemny den každému …. Mám jednu otázku či niekdo mi vie dať informáciu ohladom démona ktory sa volá Goly nikde nieje o nom zmienka ak niekto niečo vie prosííím pomôžte mi …dakujem vopred a pekny zvyšok dna. jasmine

  Comment by Martina — 20. februára 2015 @ 16:12
 30. Dobry den chcela by som sa na nieco opytat my zijeme v spolocnom dvore ako rodina su tu tridomy a komory a atd.no v jednom stych domou zil stryko mojho muza ktory sa tam ale pred 6 rokmi obesil odvtedy je temn dom prazdny ale spolu z jeho strykom zmizlo z dvora vsetko zdravie ,stastie laska peniaze praca vsetko cela rodina ideme dolu vodou jedine co nas drzi je to ze drzime pokope ked aj nieco nadobudneme do roka a do dna o to prideme kazdy kto ma nieco spomlocne stym domom nieco vivedie ostane ako nepricetny moj svokor bol vzdy dobry a pracovity clovek jedneho dna zacal chodievat do toho domu a maval halucinacie a tvrdil ze svokra ho podvadza s jej zatom,kedze to uz islo do extremou a svokru doslova tyral zavolali sme policiu ktora ho umiestnila do psych.nemocnice v kremnici kde stravil 3 tyzdne a teraz je uz na tom dobre aspon si myslime potom v tom dome si svagor zriadil dielnu cize tam bol skoro kazdy den a zrazu si zmyslel ze musi za kazdu cenu zabit svagra druheho a tak ho mesiac tyranizoval az nakoniec ho napadol velkym hranolom skoro houbil na smrt nastastie sa mu to nepodarilo uz sme ten dom dali aj posvatit ale moze byt ze v tom dome su nejake zle sili?

  Comment by Petra Gašparová — 24. februára 2015 @ 12:40
 31. Zdravím vás tu vsetkych
  Prosim vás o kontakt na Sk alebo Cz exorcistu! Uz nemozem….
  Ivakemanuel@gmail.com
  DAKUJEM !!!

  Comment by Emanuel — 10. marca 2015 @ 4:18
 32. Veľmi zaujímavé čítanie …

  Skoro ako “Harry Potter” a “Pán prsteňa” dokopy …

  … ak by sa ten “Don áMorth” fakt stretol s pôsobením zla, tak sa dose…

  Ani pol slova mu neverím.

  Ako ste na tom vy ?

  Comment by Úvaha — 14. marca 2015 @ 14:56
 33. Celý článok o tom exorcistovi je tak ako “Harry Potter” alebo “Pán prsteňov” ….

  Výmysel …

  Prečo vymazávate príspevky, ktoré vám oponujú ???

  Comment by Úvaha — 14. marca 2015 @ 18:56
 34. Úvaha,
  tak si obhajte, preco je to podla Vas vymysel.
  Inak sa neda hovorit, ze oponujete, ked len napisete, ze podla Vas je nieco vymysel.

  Comment by Janka_sk — 18. marca 2015 @ 22:05
 35. Doporučujem prečítať si knihy od G.Amortha, ale napr aj Víťazstvo nad démonom od J.M.Zavalu.

  Comment by Avantime — 4. mája 2015 @ 12:59
 36. Dobrý deň , ja by som sa obrátil na exorcistu o.Marettu je to exorcista pre východne Slovensko…. tel.č.: 0903142000

  Comment by ANONYM — 5. mája 2015 @ 13:26
 37. Dobrý deň,ako odstrániť kliatbu.Miesto kde žijem ,je nešťastné .Ďakujem.

  Comment by Ján Meško — 12. augusta 2015 @ 19:11
 38. Dobrý deň, priatelia, bude to sebecké, aby ma to podeliť o svoje svedectvo sa s vami, že pracoval pre mňa, a tak som pevne presvedčený, že bude pracovať pre vás, prosím, neignorujte, alebo míňať bez prečítania a kliknutím na nižšie uvedenej webovej stránke. Jeho nepomôže stačí kliknúť na odkaz nižšie a navštívte webové stránky. Viem, že nikdy nebudete ľutovať prezeranie webových stránok. Webové stránky: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  Comment by TERA MCCARTHY — 28. novembra 2015 @ 9:24
 39. Dobry vecer,potrebujem poradit.dakujem

  Comment by Jitka — 4. decembra 2015 @ 20:54
 40. Dobrý deň. Sme traja súrodenci Mária 79 r.Stano 77 r. Ľubica 69 r. Posledná sa už desiatky rokov zaujíma okultizmu. Všetok majetok si pripísala na seba a chce nás už 4 r.vyhnať do starobinca.Mária zo strachu duševné ochorela. Má halucinacie nevie sa orientovat na psychiatrii jej stanovili dg.neznáma demencia. Nikdy Ľubica nepovedala,ze vesticami,liecitelmi,atď.nič spoločné nemá.Mária bola veriaca mesačne chodila na sv.spoveď. všetko dáva naopak, veci ktoré sa dajú takto udržať,”postavené na hlavu” Bolo by toho mnoho co písať.napr.na wc zlomila trúbky vodovodu od vodovodného ventilu.Neviem si to vysvetliť.Bolo to v noci 1:30 hod.striekala voda.Ja v tom vidím prekliatie.Ľubica mne nechcela pomôcť keď som ju prosil o pomoc. Nechce nám nič odpustiť v čom by cítila ublíženie. Je závislá na peniazoch.Všetky tri deti boli drogovo závislé. Jeden syn sa obesil. Z mužom pred dôchodkom sa rozviedli, na podnet manžela. Ďakujem veľmi pekne.p.s. dávno som rozmýšľať o exocizme.V prvom rade sv.spoveď…S Pánom Bohom, prosím Váš o odpoveď. Vďaka.

  Comment by Stanislav — 29. decembra 2015 @ 22:27
 41. Velmi pekne dakujem za tento clanok je velmi zaujimavy a poucny aby clovek pochopil zivot na tejto planete a chranil sa od vsetkeho zleho a aby vedel rozlisit dobro a zlo a dokazal sa chranit a bojovat proti tomu .. DAKUJEM BOHU OTCA VSEMOHUCEMU JEZISA KRISTA a DUCHA SVATEHO AMEN …..

  Comment by Viera Zlacka — 4. mája 2016 @ 9:01
 42. Pochvalený buď Ježiš Kristus,chcela by som Vas poprosiť o pomoc.Som veriaca a v našej rodine aj v praci je to veľmi ťažké.Prosila by som za syna stale byva chorý.Neviem či ide o prekliatie.Na Vianoce bol chorý,nebol na spovedí. Na Velkú Noc bol chorý keď bola spoločná spoveď,teraz je znova.Keď mu aj vysvetlujem aby išiel k spovedi,už to nebere vážne.Manžela mám ateistu.Sme sobašený v kostole,on zatail a ja som verila,že to nejako spolu zvladneme,ale citim stale pritomnosť zla.Aj moja mama mi sposobuje zranenia.Vsetko je to zle chcem od toho ujsť,lebo cítim ako ma to ťaha dole.Nechcem byť stiahnutá do pekla.Aj ja sa začínam bránit,že opetujem to čo robia aby si uvedomili,ale velmi mi to škodí.Veľmi prosím o pomoc.Chvála a vďaka Bohu.

  Comment by dagmar — 10. mája 2016 @ 13:54

Leave a comment

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>