Exorcista

Padre gabriele Amorth 26.03.2011Keď ide o diabla, v tom sa Don Gabriele Amorth (82) vyzná najlepšie. Za 21 rokov vykonal vyše 70 000 exorcizmov. Má veľa o čom rozprávať a pre Vatikánsky magazín to tento najlepší taliansky exorcista aj urobil a to veľmi rozsiahlo. Don Gabriele Amorth býva vo veľkom domove pre duchovných, stavbe zo 70. rokov pod Bazilikou sv. Pavla vo štvrti Ostiense. Oblasť je sídlom Rehole paulínov, založené na šírenie radostnej zvesti najmodernejšou technikou. „Stáli ste ma jednu hodinu,“ je jeho prvá veta. Tento kňaz nosí sutanu s 33 gombíkmi. Má takmer úplnú plešinu a nosí bifokálne okuliare, oči má šedomodré a tieto oči z vás nespustia pohľad.
Priestor, v ktorom nás prijal, vyzerá ako malá kuchynka na kávu. Do polovice je vykachličkovaná, má malý oltár, dres a v strede stolík, na ktorom sú pre seance – nie pre nás – pripravené poháre z plastu a fľaša minerálky „San Benedetto“. Na stenách visia obrazy pátra Pia, Jána Pavla II. a Amorthovho učiteľa. Celé sa to podobá ošetrovni hospicu tretieho sveta. Nič tajomné nebadať. Páter Amorth je promovaný právnik. V roku 1990 založil „Medzinárodnú spoločnosť exorcistov“, ktorej čestným predsedom je dodnes.
„Tu v Ríme nás bolo deväť exorcistov. Jeden je chorý, jedného povýšili a jeden sa odsťahoval.“ Vo Vatikáne pôsobil padre Davide. Svojej práce sa musel vzdať z dôvodu veku. „Vo Vatikáne odvtedy už nepôsobí nijaký exorcista. Zato tam existuje satanská sekta. Aj vo Vatikáne sú satanské sekty aktívne. Sú všade. Len ich nevidíme. Ale existujú, ´ci sono´.“ – Ale odkiaľ to vieme? – „Vieme to. ´Si sa´. Pokračujte.“

A tak pokračujem. Otázok mám dostatok. Chcem vedieť, kde diabli pôsobia.

„Démon pracuje všade. Raz mi Madona v Medžugorí povedala, že akonáhle sa niekto zverí Pánovi, diabol sa tam okamžite ponáhľa. Diabol je vo Fatime, v Lurdoch, všade. A celkom iste je vo Vatikáne, v centre kresťanstva.“

Aký postoj má pápež Ratzinger k exorcismu?

„Je veľmi za to. Viackrát som sa s ním rozprával a on ma pri audienciách vždy veľmi povzbudzoval.“ – Teda po Wojtylovi nenastal zlom? – „Nie, nie, nie, nijaký zlom. No nemyslím si, že niekedy vykonal exorcizmus na rozdiel od Wojtylu.“

Klesá dopyt po vyháňaní diabla?

„Naopak. Dostávam oveľa viac žiadostí ako predtým. Spočíva to v miznutí viery. To zapríčinilo rast počtu čarodejníkov a vykladačov karát, ktorých už vidíme aj v televízii. Až 12 miliónov Talianov chodí k vykladačom karát. Predpokladajme, že najmenej 8 miliónov chodí k čarodejníkom, to znamená, že v Taliansku existuje nepochybne viac vykladačov kariet a bosorákov ako kňazov. A tí majú nohu vo dverách, nie my kňazi. Spovednice sú opustené a dokonca ani v pútnických miestach ako Santa Maria degli Angeli pri Assisi niet exorcistu.“

Prichádzajú k vám aj Nemci? „V Nemecku niet exorcistov. Preto mi píšu toľkí kňazi a prosia ma o pomoc. Ale ja im nepomôžem, pretože exorcizmus nie je záležitosťou návštevy. Sú na to potrebné aj roky.“

Čo je diabol? Iba metafora?

„To sa dá nepochybne ťažko vysvetliť. Ako to mám vysvetliť niekomu, kto nie je kresťan a nerozumie nič o náboženstve – napríklad japonskému televíznemu štábu? Vo všetkých časoch mali všetky kultúry pojem ducha zla. Pokúšali sa proti tomu obrniť obeťami, niekedy dokonca ľudskými obeťami. Deťmi, predovšetkým malými dievčatkami. Skrze Božie zjavenie vieme niečo o zlých duchoch. Vieme, že duchovia zla skutočne existujú a síce ako démoni. Boli to anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu a stali sa démonmi. Ich hlavná úloha spočíva v tom, že ľudí sťahujú do hriechu. Každý je im vystavený – kresťania ako aj nekresťania. Dokonca aj Ježiš Kristus vzal na seba, že bol pokúšaný diablom. Často sa ma pýtajú, či aj Madona vo Fatime bola pokúšaná diablom. Iste.“

Dokonca aj Matka Terézia podstúpila exorcizmus v posledných rokoch …

„Prirodzene! Existujú svätci, ktorých ešte na smrteľnej posteli démoni doslova prepadli. Celý svoj život sa dokázali brániť, ale na konci života využíva diabol slabosť človeka. Dokonca aj môj majster, ktorý ma uvádzal do exorcizmu, bol v posledných chvíľach života veľmi napadnutý démonmi.“

To znamená, že dokonca aj vy, Don Gabriele , …

„Prirodzene nie. Ale keď ma kardinál Poletti menoval za exorcistu, zveril ma ochrane Madony. Démon mi často povedal, že som príliš dobre chránený, že u mňa nič nedokáže. Nič mimoriadne. Pretože každodenné pokušenia prirodzene existujú aj naďalej.“

Zlo je podľa katolíckeho učenia cena, ktorú treba platiť za slobodu človeka. Bez slobody niet zla. …

„Dar od Boha, to je jasné. Tvorí to našu veľkosť. Aj anjeli boli stvorení slobodní. Sloboda sa prirodzene môže využívať dobre i zle. Napríklad diabol mi raz povedal, že v pekle sa to hemží ženami, ktoré boli na zemi obdivované ako veľmi krásne. Aj krása je Boží dar a môže sa využiť na dobro či na zlo. Svätá Klára z Assisi bola veľmi pekná žena. Boh nikoho neposiela do pekla. Je to iba vina jednotlivca, ak sa vzbúri proti Bohu, alebo ak žije v hriechu. Do pekla sa kráča na vlastných nohách.“

Ale ako možno hovoriť o posadnutosti, keď je človek slobodný?

„Diabol má mimoriadnu schopnosť v niektorých prípadoch obsadiť telo človeka. Telo, nie dušu. Sú ľudia, ktorí sa upisujú Satanovi, je to ich slobodná vôľa.“

Keď mám slobodnú vôľu, nie je možné, že ma diabol uchváti proti mojej vôli?

„Áno, to je možné. Keď sa ľudia vedome upíšu okultizmu. U mágov, satanistov atď. Potom sa ochotne otvárajú diablovi. Okrem toho je možné, že vás niekto bez vášho vedomia nechá prekliať. Možno pretože je závistlivý na váš stav, alebo chce zničiť vaše pracovné miesto. Ak sa obráti na čarodejníka, ktorý je vo zväzku so Satanom, potom vás môže prekliať. Napríklad ochoriete a už nemôžete pracovať. Ak však žijete s Bohom, je oveľa ťažšie vás prekliať. Existujú aj čarodejníci, ktorí nevyslovujú prekliatia proti niečomu, ale pričarujú niečo. To sa nazýva biela mágia. Mnohí čarodejníci nepraktizujú čiernu mágiu, pretože majú strach z efektu bumerangu. Majú strach, že kliatba nepríde, kam má, ale obráti sa proti nim samým. To je možné.“

Neexistuje teda nijaká dokonalá ochrana proti kliatbam?

„Nie. Niet dokonalej ochrany. Napríklad karmelitánka sv. Mirjam, jediná Arabka medzi svätcami. Dvakrát za života bola posadnutá diablom. A potrebovala exorcistov. Iste si to sama nezvolila.“

Mohol by byť posadnutý dokonca aj Svätý Otec?

„Teoreticky áno. Avšak Svätý Otec má celý oddiel anjelov strážnych. Ak by však samozrejme pápež žil v smrteľnom hriechu … Ale takýto prípad v histórii nikdy nenastal. Dokonca aj Alexander VI., ktorého považujú za najhoršieho zo všetkých pápežov, bol veľmi oddaný Panne Márii a väčšinu svojich omylov spáchal pred svojím menovaním za pápeža. Ako pápež nevydal nijaké dokumenty, ktoré by sa priečili náuke Cirkvi. Ako pápež bol z veľkej časti korektný. Ale teoreticky je to možné. Keď môžu byť posadnutí svätci, tak aj pápež.“

„Ako môže diabol niekomu brániť vstúpiť do kostola?

„Posadnutí nie sú toho fyzicky schopní. Diabol vlastní hlas, inteligenciu aj slobodu. Ale iba fyzicky, nie duchovne. Dušu nemôže vlastniť.“ – Necítiť diabla sírou? – „Vo všeobecnosti necítime nič. Ale niekedy ľudia pľujú alebo vyvrhujú. Aj nejaké veci. Mám tu viac ako dve kilá kovových častí, ktoré ľudia vyvrhli. Také dlhé klince,“ – páter Amorth ukazuje dĺžku prsta –, „žiletky. Tieto veci sa zmaterializujú vo chvíli, keď vychádzajú z úst. Dokonca ani röntgenovými lúčmi ich predtým nebolo možné vidieť.“ – Videli ste to na vlastné oči? – „Áno. Napríklad u jedného, ktorý chcel byť úplne oslobodený, vysoký mladý muž. Prišiel sem včera a ja som mu povedal: ´So všetkými tými klincami, ktoré si vypľul, si môžeme otvoriť železiarstvo´.“

Má diabol inteligenciu?

„Démon je nesmierne inteligentný. Pretože si udržal inteligenciu anjelov. A ostatne aj ich poriadok hodností. Poznáme deväť anjelských chórov. Posledný sú cherubíni a serafíni, prvý tvoria archanjeli, tento poriadok máme od sv. Pavla. Anjeli majú silnú hierarchiu. Najvyšší je archanjel Michal. A najvyšší medzi démonmi je Satan. Ale medzi anjelmi je to hierarchia lásky. Oni sa navzájom milujú, oni milujú Boha. Ich cieľom je dobro, cieľom démonov naproti tomu je zlo. Ako často som sa démona pýtal: Prečo neodídeš? A on odpovedal: Lebo mi to Satan zakázal. Ak odídem, bez toho, že by som splnil svoju úlohu, tak ma Satan potrestá.“

Ako dokážete počuť hlas démona?

„Hlasom príslušnej osoby. Väčšinou je nezmenený, možno trocha vyšší ako zvyčajne, iba vo výnimočných prípadoch je chrapľavý. Raz som sa venoval istej pani, ktorá je dnes úplne uzdravená. Boli so mnou prítomní aj kňazi hovoriaci rôznymi jazykmi. Pýtali sa tej pani po latinsky, arabsky, dokonca aj kórejsky. Žena vždy odpovedala svojím hlasom a po taliansky. Teda ich rozumela.“

Príležitostne sa rozpráva o levitáciách …

„Levitácie, áno, áno,“ hovorí páter Amorth hlasom, akoby sa ho opýtali na to, či existuje doprava na uliciach. „Tie existujú, zriedkavo, ale existujú. Spomínam si na istého mladého sedliaka z čias mojich začiatkov. Potrebovali sme 6 mužov, aby sme ho udržali. Bolo to vo februári. Prišiel a povedal: „I am Lucifer! Kráľ škorpiónov a hadov“. A napľul mi do tváre. Hovoril iba anglicky, hoci normálne hovoril iba dialektom, ani len nie správne po taliansky. Vznášal sa približne takto vysoko, …“ Padre Amorth mohol teraz ukázať vzrušujúce výšky. On to však nerobí. „Takto vysoko“, hovorí a drží ruku vo výške fľašky nad stolom. „Zvolal: 21. júla odídem. To by bolo bývalo veľmi krátko. Normálne potrebujem roky a roky exorcizmu. S tromi alebo štyrmi rokmi som už spokojný. Mal som prípady trvajúce 16 aj 18 rokov. Niektorí nie sú ani potom dokonale oslobodení, ale ešte prichádzajú dvakrát do roka. Môžu však pokračovať vo svojom živote, niekedy sú malé poruchy, ale inak … U inej pani mi démon povedal, že zmizne 8. decembra, na sviatok Panny Márie. Mali sme veľmi dlhé sedenie 8. decembra – päť a pol hodín a zdalo sa, že je všetko preč. Všetci sa objímali. Ale o týždeň neskôr bolo všetko zasa ako predtým. Opýtal som sa démona: Prečo si mi uviedol falošný dátum? On odvetil, – don Gabriele napodobil vysoký hlas –: „Podviedol som ťa. Či nevieš, že mám povahu luhára? Čo ťa nikdy nenaučili, že nehovorím pravdu? Stál som tam ako taký hlupák.“

Existuje zlo v politike?

„Veľmi často! Démon sa s obľubou zmocňuje tých, ktorí nesú veľkú zodpovednosť, priemyselníkov, politikov. Najradšej má kňazov. Keď kňaz upadne do hriechu, má to účinky domina. Hitler a Stalin boli s istotou posadnutí démonom.“ – Ako to chcete vedieť? – „Zavraždili milióny. V evanjeliu sa píše: Na ovocí spoznáš strom.“ – Vedel by tam pomôcť exorcista? – „Nemalo by to nijaký zmysel, pretože Hitlerovi a Stalinovi bolo ich konanie úplne jasné. Nebola to posadnutosť vo vlastnom zmysle, ale neustále nasledovanie našepkávania démona. Nazval by som to vexáciou.“

Prečo je dôležité volať démona pri oslobodzovaní jeho menom?

„To je to prvé, čo sa démona opýtam: Ako sa voláš? Často to nechce povedať. Je potrebných viac sedení. Pretože akonáhle povie svoje meno, už je zraniteľnejší.“ – Aké mená má démon? – „Existujú prirodzene odborné pojmy z Biblie ako Satan, Beelzebul, to sú najmocnejší. Sú aj iní, ktorí nepochádzajú z Biblie, ale z inej tradície. Napríklad Lucifer sa v Biblii nevyskytuje. Zebulon, v Biblii názov jedného z 12 kmeňov Izraela. Tu je to aj meno démona. Sú najrôznejšie mená.“

Čo sa pýtate démona?

„Nikdy neslobodno klásť idiotské otázky ako, či vyhrá Roma proti Laziu atď. Kladiem iba také otázky, ktoré bezprostredne súvisia s uzdravením. Teda najprv meno, potom deň vstupu, potom jeho dôvod, kto ho poslal, či to bol človek, ktorý sa upísal Satanovi, či to bola kliatba. V 90 % prípadov posadnutosti bolo príčinou prekliatie. Zvyšok možno pripísať satanským sektám, účasti na špiritistickom sedení, alebo mágii.“

O tých kliatbach by som rád vedel viac.

„Existujú prípady, v ktorých bol niekto prekliaty už pred svojím narodením,“, vysvetľuje páter Amorth. „Kliatby možno neskôr opäť „nabiť“, takže môžu viesť k veľkým ochoreniam. Istá 17-ročná dievčina prišla ku mne, lebo jej nedokázali pomôcť ani významné psychiatrické kliniky. Nebola to psychická choroba, ale kliatba. Hovorím všetkým, aby sa išli najprv poradiť s lekármi, psychológmi. Pretože vo veľkej väčšine prípadov sú to psychické alebo fyzické príčiny, prirodzené príčiny ako schizofrénia, hystéria … Často sú to psychiatri, ktorí mi pacientov pošlú. Iba keď už nepomôže nijaká terapia ani lieky, keď sa zlo ešte zväčšuje a zosilňuje, majú prísť ku mne. Úprimne povedané ani to nie sú vždy prípady prekliatia, ale prirodzené choroby, pre ktoré medicína ešte nenašla účinnú liečbu.“

Teda medzi psychiatrom a exorcistom nie je nijaká konkurencia?

„Nie, sú to odlišné symptómy. My spolupracujeme. Psychiater povie, či ide o symptómy psychickej choroby. Exorzista povie, či ide o špecifické symptómy kliatby. On dokáže rozlíšiť, či ide o posvätenú či neposvätenú vodu, či je obraz posvätený alebo prekliaty. Pretože prekliať možno aj predmety.“

Vezmime ako príklad mňa, hovorím. Dokázali by ste určiť, či som prekliaty?

„Áno, trvá to iba niekoľko minút, je to iba jednoduchá modlitba.“ Chladná a ťažká ako mramor spočíva ruka starca na mojom čele. Páter Amorth sa modlí latinskú modlitbu. Prekliaty človek by teraz musel padnúť na kolená.

Kde pracujete?

„Zakázali mi tu robiť exorcizmy, pretože som tým ľuďom tu príliš hlasný. Tie výkriky ľudí rušia. Obávajú sa, že to v ľuďoch vzbudí hrôzu. A tak teraz používam budovu benediktínov na Via Baldelli, pri spoločenstve sv. Pavla, ktorá je trocha odľahlá. Tamojší kňaz je mi za to vďačný. Tie výkriky neustále pripomínajú jeho bratom mníchom existenciu démonov. Predtým sa exorcizmy robili verejne, teraz je to kňazom nepríjemné, robia to za čo najväčšieho utajenia. To je omyl. Pre moje silné exorcizmy mám teraz kostol na Via Emmanuele Filiberti, ktorý sa po rannej svätej omši zatvorí a otvorí sa až popoludnie. V utorok a v piatok tam mám ťažké prípady. Mám tam asi šesť pomocníkov. To je pre ľudí, ktorí kričia a stávajú sa násilnými. Teda tu robím exorcizmy iba s ľuďmi, ktorí nekričia a nestávajú sa divokými, aby sme nerušili.“

Koľko pacientov máte?

„Som jediný exorcista, ktorý pracuje sedem dní v týždni, vrátane Štedrého dňa a Veľkej noci, od rána do popoludnia. Za tých 21 rokov som vykonal vyše 70 000 exorcizmov. Keď som bol mladší, v priemere 15-16 denne. Teraz som trochu poľavil. Pozrite sa do môjho kalendára. Je plný termínov. Prípady by som mal vidieť raz do týždňa, no môžem ich prijať iba raz mesačne.“

Máte schopnosť okamžite pocítiť posadnutosť?

„Nie, každý prípad je jedinečný. Niet rovnakých prípadov – cítim sa po každý raz ako začiatočník. Prirodzene, že mám viac skúseností ako iní. Po každý raz sa zverím Duchu Svätému ako užitočný služobník.“

Čo pomáha proti démonom?

„Najlepší prostriedok je: svätá omša prinajmenej v nedeľu vrátane svätého prijímania, a podľa možnosti denne návšteva kostola. Ak niekto žije v hriechu, alebo je po potrate, tak mu poviem: Obráť sa, najprv sa vyspovedaj. Exorcizmus nemožno robiť s ľuďmi, ktorí žijú v hriechu.“

Čo vlastne vošlo do vášho kolegu biskupa Milinga?

„Ach, taký dobrý priateľ … Všetci sa za neho modlíme. Často sme spolupracovali. Myslím si, že ho podviedli, akýsi druh hypnózy. Nedokážem si predstaviť, že to všetko robil pri plnom vedomí. Človek môže raz pochybiť a vrátiť sa späť, ale druhý raz … Vždy sa cítil byť viac Afričanom ako kresťanom. Preto tá idea založiť skupinu ženatých kňazov. Pretože v Afrike sa čistota veľmi ťažko žije. Pretože sú zvyknutí toto prikázanie nedodržiavať. Aj po tom, čo sa vrátil zo svojho úteku, Milingo zostal neustále v kontakte s Moonom, dokonca s ním robil exorcizmy. Moon je veľmi bohatý, on spolufinancoval volebný boj Busha. Milingo chcel mať peniaze na sociálnu prácu v Afrike, chcel postaviť nemocnice.“ – Je Milingo posadnutý? „Nie, nie je posadnutý.“

A Bush? Je pripravený začať druhú vojnu na Strednom Východe.

„Ján Pavol II. mu povedal, že vojnu nemá začínať. Nechápem, ako ho Američania mohli znovu zvoliť. Veľmi, veľmi, veľmi zlý prezident.“

Páter Amorth, ďakujem za rozhovor –zg-

75 thoughts on “Exorcista

 • 13. decembra 2020 at 15:10
  Permalink

  PROFESIONÁLNY KÚZELNÍK NA ČAROVANIE, KTO VÁM MÔŽE POMOCI LÁSKOVÝM KÚZELOM, ABY SA SVOJA MILOVAČKA EXISTUJÚ SPÄŤ NAD SÚPRAVOU PO ROZDELENÍ / ROZVODE AJ V PRÍPADE, ŽE SA VÁŠ SITUÁCIA PODOBÍ NESPRÁVNE! KONTAKT: DR OGHEGHE JE URČITE NEJLEPŠÍM KÚZELNÍKOM ONLINE A JEHO VÝSLEDOK JE 100% ZARUČENÝ ..

  Ahojte všetci, volám sa Tiffany. Som tu, aby som strihol svoj nečakaný zázrak, ktorý sa mi stal pomocou DR OGHEGHE. Bola som šťastne vydatá a mali sme tri deti, žili sme spolu ako jedno, pretože sme sa obaja milovali, ale skôr, ako som si to uvedomila, začal môj manžel pôsobiť vtipne a neskôr ma podvádzal, povedal mi, že so mnou nemôže pokračovať, aby bolo to, ako nechal mňa a moje tri deti bez toho, aby si to všimol, ale bolo tu niečo, čo by som mohol urobiť, aby som ho zastavil alebo priviedol späť ku mne. Pracujem, takže som musel platiť deťom školy poplatok a inú zodpovednosť za dobrých päť rokov. Celý deň a noc plačem, pretože som nevedela, čo mám robiť, aby som mala manžela späť, až kým som si tento verný deň neprečítala príspevok od jednej slečny lindy, ktorá svedčila o tom, ako jej veľké čarodejnícke kúzlo pomohlo získať späť jej bývalého. Len som chcel skúsiť šťastie, pretože nikdy neverím, že to bude fungovať, ale na moje najväčšie prekvapenie, spievam novú pieseň, kontaktoval som veľkého čarodejníka a povedal mi, aby som sa nebál, pretože akonáhle dokončí kúzlo, že dostanem späť môj manžel. Neuveriteľné sa stalo v nedeľu, keď mi zavolali, a bol som prekvapený, keď som počul hlas môjho manžela, ktorý sa mi ospravedlňoval, že sa tak veľmi ospravedlňuje za svoje Nesprávne a povedal mi, že je späť doma a sme opäť šťastne zjednotení. Wow!! Veľmi si vážim vaše dobré diela, skvelé DR OGHEGHE. Vždy uznám vaše „ZVLÁŠTNE PRÁCE“ a je tu poznámka, ktorú by som mohol povedať, ako povedať o vás svetu. Takže ak je tu niekto, kto vidí tento príspevok a máte podobné podobné problémy, už sa nemusíte trápiť a kontaktujte tohto skvelého kúzelníka kúziel, ktorý vám môže pomôcť. DR OGHEGHE je k dispozícii kedykoľvek ho kontaktujete .. prostredníctvom e-mailu: ([email protected])

  Reply
 • 14. júla 2020 at 12:39
  Permalink

  Cela stranka je pohanstvo, cirkev vo svojej podstate uctieva satana na sposob egyptskych mysterii, kult slnka Ra, mate to vsade, vsevidiace oko, modly, sosky, zvratene vyklady a ritualy, modlite sa s mrtvou vierou k mrtvym.
  Ste slepi a nechate sa viesť slepymi vodcami.
  Chcete ochranu pred padlymi a demonmi, neutiekajte sa k ivh sluzobnikom, ale citajte Pismo.
  Aby ste Pismo pochopili, potrebujete Ducha Svateho aby sa stalo Zivym Slovom a mali ste vecny Zivot.

  Reply
  • 4. augusta 2023 at 23:25
   Permalink

   Co vidíš keď sa pozrieš na kríž?
   Kto vedľa teba po d tým krížom stojí?

   Reply
 • 7. mája 2018 at 21:28
  Permalink

  Dobry den prosim vas ptrebovali by sme pomoc fakt nevieme kde sa obratit mam brata ktoremu uplne laicky preskocilo vseci ho chcu dat na psychiatriu ale ja si myslim ze tabletky mu nepomozu ide o nieco vyssie nieco co sa v nom usidlilo nejaka zla energia mozno demon nastup toho bol uplne drasticky kazdy den place ze stym bojuje ale ze nevie ako. Mam nieco precitane o exorcizme a myslim si ze ide o jedno z prvych troch stupnou posadnutosti neustale spomina demona a boha a spomina ze sa mu dostavaju do hlavy zle sily chvylu je normalny a po chvily ho ako keby nieco ovladalo ako by stym bojoval ale vzdy padne s placom a hovory ze ho zase poraza ze ho porazil ma vsetky naznaky schizofrenie pozitivne negativne aj kombinovane ale viem ze to nieje tato diagnoza urcite do seba pustil vela zla a nevie stym bojovat prosim vas o nejaku pomoc alebo aspon nas nasmerovat kde hladat pomoc ak by bola moznost kontaktujte ma nejakym sposobom a skuste bratovy pomoc vopred vam Dakujem

  Reply
  • 11. mája 2018 at 16:26
   Permalink

   S tym bastardom sa veru bojuje tazko, ale proti Panovi je to nula. Viac ako nula. Ak ale s o Zlym brat niekedy uzvarel dohodu… :o(
   V kazdom pripade Pan je s Tebou AJ S BRATOM, inak by si tu nebol mohol napisat. Treba pokracovat v hladani exorcistu – a modlit sa a to aspon vo dvojici (aby bol priamo pritomny Pan Jezis) za brata. Najma opakovane a dookola a neprestajne modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi.
   A hladat Ducha Sväteho az do konca nasej pozemskej pute!

   Reply
 • 28. februára 2018 at 22:02
  Permalink

  Chcem využiť túto príležitosť
  ďakujem môjmu skvelému lekárovi, ktorý mi dnes skutočne urobil môj život príjemným.
  Tento veľký muž DR.ihumudumu, ktorý priviedol môjho manžela späť ku mne, mal som
  tri krásne deti pre môjho manžela, asi pred štyrmi rokmi ja a môj manžel
  bol v jednej hádke alebo v druhej, kým mi nakoniec neopustil
  lady. cítil som, že môj život skončil a moje deti si mysleli, že to nikdy neuvidia
  ich otec znova. Snažil som sa byť silný len pre deti, ale mohol by som
  nekontrolovať bolesti, ktoré trápi moje srdce, moje srdce bolo naplnené
  bolesti a bolesti, pretože som bol naozaj zamilovaný do svojho manžela. každý
  deň a noc myslím na neho a vždy si želám, aby sa vrátil ku mne,
  kým som sa jedného dňa stretol s dobrým priateľom, ktorý bol tiež v situácii
  rovnako ako ja, ale jej problém bol jej bývalý priateľ, ktorý mala nechcené
  počas tehotenstva a odmietol prevziať zodpovednosť a odhodil ju. ona
  povedal mi, že môj malý prípad a že by som sa nemal obávať
  a tak som sa jej spýtal, aké bolo riešenie mojich problémov a dala
  ma táto e-mailová adresa. Nepochyboval som, či tento človek bol
  riešenie, tak som kontaktoval tohto skvelého muža a povedal mi, čo mám robiť a ja
  urobil ich všetko, povedal mi, aby som čakal len dva dni a že môj manžel
  bude plaziť na kolenách len na odpustenie, tak verne
  skutky, čo mi tento veľký muž požiadal, aby som to urobil a iste po dvoch dňoch i
  počul som zaklepanie na dvere, vo veľkom prekvapení som ho videl na kolenách
  a keď som ma videl, všetko, čo robil, plakal a pýtal sa
  za odpustenie, od toho dňa všetky bolesti a bolesti v mojom srdci
  odletela, odvtedy som so mým manželom a našimi krásnymi deťmi šťastná.
  to je dôvod, prečo chcem povedať veľkú ďakujem DR ihumudumu milujúcim chrámom.
  Tento veľký človek ma chcel pochopiť, že na zemi nie je žiadny problém
  ktoré nemá žiadne riešenie, prosím, ak viete, že máte to isté
  problém alebo akýkoľvek podobný problém, odporučím vám prísť
  priamo k tomuto veľkému mužovi. môžete ho poslať e-mailom
  na: ([email protected]

  Reply
 • 21. januára 2018 at 16:25
  Permalink

  Vsetkych vas zdravim prosim potrebujem pomoct moja sestra ma velmi nenavidi robila a carovala namna z jednej knihy odvtedy mam vela chronickych chorob tu knihu som ziskala po 4 rokoch jednoducho som jej ju ukradla co mozem stov zlou knihov spravit?pomoze ked ju celu spalim ?a tak prekliate odide ?budem velmi vdacna za pomoc moj email [email protected]

  Reply
 • 29. mája 2017 at 15:22
  Permalink

  Panna Mária je veľmi mocnou ochranou proti zlému Jej Syn Boh-Človek Ježiš Kristus jej dal nesmiernu moc. Farár v mieste pobytu a biskup sú povinní pomôcť! Všetky pútnické kostoly na Slovensku sú mocnými miestami. Pápež František to nedávno potvrdil aj listom. (Z 11. februára 2017)

  Reply
 • 9. decembra 2016 at 1:58
  Permalink

  Prosim o pomoc – kontakt na exorcistu. Demon ma trapi v nocnych morach niekolko rokov. Urobill som vtedy velku chybu – prosil som Boha nech ma necha zomriet. Odvtedy som sa ale obratil, v auguste som prijal svaty krst, mal som birmovku aj prve svate prijimanie. Psychiatricka povedala ze sa s takymi detailmi, ake si zo snov pamatam ja este nestretla. Ze urcite to nie je schizofrenia ale ze nevie co to je. Lieky co mi dala nezaberali, praveze robili situaciu horsou. Takze mi prikazala ich vysadit. Demon mi stale neda pokoj. Vkrada sa mi do snov, ukazuje mi nechutnosti, vydava strasidelne zvuky, vyhraza sa mi, vyslovuje nadavky adresovane Bohu a Jezisovi. Na velkonocnu nedelu sa ma snazil oklamat a prinutit ma nech vo sne podpisem s nim zmluvu svojou krvou. Co je desive ze som vyskusal niektore veci z rimskeho ritualu (kedze cirkev dovoluje autoexorcizmus) a fungovalo to…Dozvedel som sa meno, a obcas mu viem v mene Jezisa Krista a nie z mojej vole prikazat odist, a ked nechce odist, tak aspon ho obcas v mene Jezisa dokazem prinutit mlcat. Ale stale ma trapi…Prosim o pomoc.

  Reply
  • 11. decembra 2016 at 1:28
   Permalink

   Mily Lukas, je mi luto, ze mas take hrozne utrpenie. Dufam, ze coskoro najdes exorcistu. Len Ta chcem povzbudit, ze dobry Boh je mocnejsi ako diabol. Poznas modlitbu, ruzenec oslobodenia? Pohladaj si ju a pomodli sa, v mene Jezis je velka sila. Teraz som sa pomodlila za Teba. Nech Ta zehna a chrani dobry, milosrdny a najmocnejsi Pan nas Boh. S laskou M.

   Reply
  • 14. decembra 2016 at 14:01
   Permalink

   Zdravím ťa, ak nie si ďaleko od žiliny, určite by som ti odporučil navštíviť
   charizmatické stretnutie na Hájiku, vedie ho otec Ľuboš .
   Sú tam modlitby za oslobodenie a uzdravenie veľmi fungujúce.
   Kedy sú,hľadaj na http://www.obnovy.sk, najbližšie je v januári
   Ak by bolo treba viac robia aj 4 dňové semináre.
   Určite ti pomôže.
   ak potrebuješ vaic info kludne mi zavolaj
   tono
   tel: 0915 366 371

   Reply
 • 18. septembra 2016 at 15:53
  Permalink

  Pochválený buď Ježiš Kristus.
  Téma je okolo exorcizmu, ale keďže sa tu spomínajú duše ľudí, chcem prispieť do diskusie.
  Neustále sa modlím za dušičky v očisci, zároveň môžem od nich prosiť, aby mi vyprosili niečo, čo veľmi potrebujem /ak je to Božia vôľa/. Cítim Božiu pomoc, pokoj, aj sa mi snívajú v pokojných, či radostných situáciách. Keď sa mi prisníva o niekom konkrétnom zosnulom, snažím sa pomodliť za neho, či obetovať svätú omšu. Duše v očisci sú veľmi vďačné za naše modlitby, sami sebe pomôcť nemôžu, ale môžu sa modliť za nás. Teda moja rada: modliť sa veľa za ne, veľmi to potrebujú.

  Reply
 • 5. júla 2016 at 14:35
  Permalink

  ja mám s tým dušami hrozne problémy a vidím len jediné východisko a to je zmena viery !!!!!!!!!! čítala som že idú po katolíkoch a kresťanoch v 25 krajinách už vyčíňali znásilňujú bijú vulgárne nadávky tiež som čítala že do mňa rezali nejakým tupým predmetom modlitby nepomohli nič nepomohlo trieskala som po nich je to hrôza !!!!!!!! vkradli sa mi do bytu najprv babka otcova mama a potom ďalší mením vieru dúfam že bude svätý pokoj ešte som to nezažila stalo sa to nejakým kamarátkam do inej prestúpiť ak by ste niekto vedel niečo účinnejšie dajte prosím vedieť aj mne ten exorcista neviem tam to asi tiež nepomôže vymeniť vieru to idem spraviť a očakávam od toho že budem mať konečne pokoj je to des a hrôza !!!!!!!!!

  Reply
  • 9. novembra 2016 at 23:38
   Permalink

   To, ze idu po katolikoch a kresťanoch, je zaruka, ze vieru mas dobru. Zly duch nepotrebuje pokusat tych, co idu po zlej ceste, ale tych co idu k Bohu, aby uskodil tomu cloveku aj Bohu, ktoreho nenavidi. Lebo Boh tym straca Teba, ako svoje dieta. Ta lahsia a siroka cesta podla sv. pisma, vedie do zahuby, preto sa snaz ist uzkou a trnistou cestou – menej bohatstva, viac postu a viac motlitby a viery pri motlitbe. Neverim, ze motlitba by Ti nepomohla, iba ak odbita, neporiadna. „Proste a dostanete, klopte a otvori sa vam“. Ked ucenici nemohli vyhnat zleho ducha, Pan Ježiš im odporucil len modlitbu a pôst. Vyzera to jednoduche, ale sa prekonat…

   Reply
  • 5. júna 2017 at 10:05
   Permalink

   gabriela uz ti je lepsie?

   Reply
  • 8. decembra 2017 at 19:05
   Permalink

   Hm, mozno preto, ze ocistec je nebiblicky a vyvolavanie mrtvych ohavnost? Vieru treba osekat z katolickej na krestansku, ziadne modlitby k Marii, lebo nie je bohyna, a ak je iba clovek, tak potom sa k nej predsa neda modlit, iba ju vyvolavat, co je ohavnost. Nie je tiez nahoda, ze Maria ma podla katolickej nauky kluce od ocistca. My nie sme bohovia, ze by sme mali znasat muky za mrtvych, to uz raz urobil Jezis tak, aby kazdy, kto v Neho veri, mal vecny zivot. On je Cesta, Pravda a Zivot, cokolvek naviac je od satana, co vysvetluje tie Vase potiaze. Boh na Vas nechal posobit silu klamu, kedze ste nenasledovali jedine Krista – Pravdu. Kristus chce milosrdenstvo, nie obet. Ziadne obetovane omse, ruzence. Tie agresivne duse z ocistca, to je najskor len satanova hra s Vami. To nie je uzka cesta, uzka cesta je jedine Jezis. Ked sa Vam snivaju taketo hrozy, a veru sa snivali aj roznym katolickym svatym, co sa zahravali s kultmi Jezisovho srdca a s ocistcom, tak sa satan dostal velmi daleko a ma na Vas velke pravo, ale to len do tej miery, do akej sa odchylujete od Jezisa.

   Reply
   • 8. januára 2018 at 12:47
    Permalink

    Zdá sa, že ten zmäk posadol práve Teba. A o našu preblahoslavenú Matku, ktorá sa pre svoje zásluhy stala človekom bez hriechu a bola do neba vzatá si ústa neobtieraj.

    Reply
 • 7. júna 2016 at 15:48
  Permalink

  http://www.kcho.sk/otazky/sprava.php?clanok=00077

  Človek má slobodnú vôľu a preto ak cíti že potrebuje pomoc pre seba alebo svojho blížneho a naozaj chce, určite mu pomôže pôst, modlitba, pokánie, čítať Božie Slovo, často byť prítomný na sv.omši a sú kresťanské spoločenstvá, kňazi, ktorí majú dar uzdravovania, modlia sa za oslobodenie z naviazanosti na zlo.

  Reply
 • 6. júna 2016 at 22:27
  Permalink

  Už neviem,na koho sa treba obrátiť!

  Reply
  • 5. júla 2016 at 14:23
   Permalink

   ahoj Lucia tiež mám rovnaký problém najprv začala chodiť starena už je krajšie nepoviem otcova mama robila problémy dotiahla mi sem speváčku speváka skladateľa ešte prišla nejaká duša ženy robia mi tu neuveriteľné problémy čítala som že idú po katolíkoch a kresťanoch modlila som sa za očistenie ich duší sácali do mňa bili ma znásilňovali buzerovali urážali to som počula normálne modlila som sa k michaelovi archanjelovi uvalovala som kliatby k satanovi pomohlo na chvíľu k bohu tartaros to je v gréckej viere k alahovi aj to ruskej ríše je to neskutočné tí ľudia mali v minulosti depresie chcela som ešte exorcistu jediné riešenie vidím prejsť do inej viery ja iné východisko nevidím tam kde je alah a matka tereza je to hrôza ten alah je veľmi dobrý len hľadám kde ešte je lebo nechcem islám už tak isto neviem čo s tým robiť nahrala som ich aj na mobil sprav to a budeš počuť čo robia normálne mi tu prehľadávali celý byt aj skrine ja zmením tú vieru keď nám už nepomôže boh odtiaľ tak potom je zlá viera nie my ony sa nám vkradli do nášho bytu do nášho súkromia života ja mením vieru ak by si našla ešte iný spôsob daj mi prosím vedieť neviem si už s tou sektou rady 🙁

   Reply
   • 10. júla 2016 at 17:23
    Permalink

    Jediné riešenie je,modliť sa k Pánu Jezisu Kristovi! Spojiť sa s katolíckym kňazom,upevniť a ujasniť si vieru! Pretože Ježiš Kristus je Boží Syn,ta práva viera ,a treba ho poprosiť a pozvať do svojho života! Pretože On je štastný ked u človeka nastáva obrátenie , a len vtedy budeš vidieť,aké veci sa začnú diať!
    Mám to vyskúšané a moju pevnú vieru v Pána Ježiša upevnujem každým dnom! Treba sa vyspovedať modliť s kňazom a hlavne sama sa modliť ruženec denne , plus ruženec denne za zosnulých! A Pán POMÔŽE!!
    Mám to vyskúšané!!!

    Reply
   • 8. decembra 2017 at 19:11
    Permalink

    Alah je tiez satan, rovnako ako nauka o ocistci je satanova loz, rovnako ako modlitby k mrtvym, bez ohladu na to, ci verili alebo nie. Nepomozete si, ak zostanete u satana. Je velmi zakernou satanovou taktikou, ze do hlavneho krestanskeho prudu – katolicizmu vmiesil svoje destruktivne umysly cez dogmy o neomylnosti papeza a o nenapadnom postupnom zbozstovani Marie. Vsimnite si, ze aj Koran velebi Mariu ovela viac ako Jezisa. Otvaraju sa Vam trochu oci? Maria ma akoze kluce od ocistca. Vyzera to tak, ze sladky pokoj od ruzenca si pyta velku dan – tie Vase utlaky su hrozne. Citajte evanjelia – Jezis mal bratov, Maria nebola stale panna. Jedine Kristus je svaty Duch, jedine On Vas dokaze vyslobodit, osekajte katolicizmus na krestanstvo a dufajte a verte.

    Reply
 • 6. júna 2016 at 22:26
  Permalink

  Dobrý deň

  PROSIM O POMOC!
  Môj priateľ je posadnutý duchom svojho zosnulého uja,neviem si dať rady,začína nám robiť zle!
  Prosím vás , pomôžte nam niekto!
  [email protected]

  Reply
 • 10. mája 2016 at 13:54
  Permalink

  Pochvalený buď Ježiš Kristus,chcela by som Vas poprosiť o pomoc.Som veriaca a v našej rodine aj v praci je to veľmi ťažké.Prosila by som za syna stale byva chorý.Neviem či ide o prekliatie.Na Vianoce bol chorý,nebol na spovedí. Na Velkú Noc bol chorý keď bola spoločná spoveď,teraz je znova.Keď mu aj vysvetlujem aby išiel k spovedi,už to nebere vážne.Manžela mám ateistu.Sme sobašený v kostole,on zatail a ja som verila,že to nejako spolu zvladneme,ale citim stale pritomnosť zla.Aj moja mama mi sposobuje zranenia.Vsetko je to zle chcem od toho ujsť,lebo cítim ako ma to ťaha dole.Nechcem byť stiahnutá do pekla.Aj ja sa začínam bránit,že opetujem to čo robia aby si uvedomili,ale velmi mi to škodí.Veľmi prosím o pomoc.Chvála a vďaka Bohu.

  Reply
  • 8. decembra 2017 at 19:20
   Permalink

   Aj ked je to tazke, neoplacajte zlym za zle, jedine to je cesta. A osekajte katolicizmus na krestanstvo – jedine k Bohu sa modlite, jedine Jezis je Vas vykupitel, jedine Jeho Duch Vas oslobodi od zleho, vsetky ostatne Vas len stiahnu.

   Reply
 • 4. mája 2016 at 9:01
  Permalink

  Velmi pekne dakujem za tento clanok je velmi zaujimavy a poucny aby clovek pochopil zivot na tejto planete a chranil sa od vsetkeho zleho a aby vedel rozlisit dobro a zlo a dokazal sa chranit a bojovat proti tomu .. DAKUJEM BOHU OTCA VSEMOHUCEMU JEZISA KRISTA a DUCHA SVATEHO AMEN …..

  Reply
 • 29. decembra 2015 at 22:27
  Permalink

  Dobrý deň. Sme traja súrodenci Mária 79 r.Stano 77 r. Ľubica 69 r. Posledná sa už desiatky rokov zaujíma okultizmu. Všetok majetok si pripísala na seba a chce nás už 4 r.vyhnať do starobinca.Mária zo strachu duševné ochorela. Má halucinacie nevie sa orientovat na psychiatrii jej stanovili dg.neznáma demencia. Nikdy Ľubica nepovedala,ze vesticami,liecitelmi,atď.nič spoločné nemá.Mária bola veriaca mesačne chodila na sv.spoveď. všetko dáva naopak, veci ktoré sa dajú takto udržať,“postavené na hlavu“ Bolo by toho mnoho co písať.napr.na wc zlomila trúbky vodovodu od vodovodného ventilu.Neviem si to vysvetliť.Bolo to v noci 1:30 hod.striekala voda.Ja v tom vidím prekliatie.Ľubica mne nechcela pomôcť keď som ju prosil o pomoc. Nechce nám nič odpustiť v čom by cítila ublíženie. Je závislá na peniazoch.Všetky tri deti boli drogovo závislé. Jeden syn sa obesil. Z mužom pred dôchodkom sa rozviedli, na podnet manžela. Ďakujem veľmi pekne.p.s. dávno som rozmýšľať o exocizme.V prvom rade sv.spoveď…S Pánom Bohom, prosím Váš o odpoveď. Vďaka.

  Reply
  • 10. júla 2016 at 17:33
   Permalink

   V prvom rade by ste sa mali obrátiť k Bohu a nie k ľúbici,ktorá už roky sa zaoberá okultizmom!!
   Okultizmus,veštenie,jasnovidectvo,liečiteľa,homeopatika,karty = posli diabla!!!
   Na Pána Ježiša Krista sa treba obraciat,prijať ho do svojho srdca a hlavne mu dôverovať!
   Viem o čom hovorím,prešla som tym!
   Len Pán a silná viera vas záchrani od satana!
   Uznať a prijať Ježiša Krista ako Bozieho syna,to je záchrana!
   Čudujem sa akým diabolskym praktikám sa ľudia sklanaju a zabúdajú na svoju vieru,v lásku Ježiša Krista , ktorý pre nás zomrel , tak byt pre nás tu a teraz je preňho omnoho jednoduchšie ! Obráťte sa a nájdete pokoj!

   Reply
   • 26. novembra 2016 at 16:53
    Permalink

    Suhlasim s Tebou Lucia,je to tak ako pises.Tiez mam velmi zlu skusenost.Ale Jezis porazil diabla.On je vitaz aj v mojom zivote.

    Reply
 • 4. decembra 2015 at 20:54
  Permalink

  Dobry vecer,potrebujem poradit.dakujem

  Reply
 • 28. novembra 2015 at 9:24
  Permalink

  Dobrý deň, priatelia, bude to sebecké, aby ma to podeliť o svoje svedectvo sa s vami, že pracoval pre mňa, a tak som pevne presvedčený, že bude pracovať pre vás, prosím, neignorujte, alebo míňať bez prečítania a kliknutím na nižšie uvedenej webovej stránke. Jeho nepomôže stačí kliknúť na odkaz nižšie a navštívte webové stránky. Viem, že nikdy nebudete ľutovať prezeranie webových stránok. Webové stránky: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  Reply
 • 12. augusta 2015 at 19:11
  Permalink

  Dobrý deň,ako odstrániť kliatbu.Miesto kde žijem ,je nešťastné .Ďakujem.

  Reply
 • 5. mája 2015 at 13:26
  Permalink

  Dobrý deň , ja by som sa obrátil na exorcistu o.Marettu je to exorcista pre východne Slovensko…. tel.č.: 0903142000

  Reply
 • 4. mája 2015 at 12:59
  Permalink

  Doporučujem prečítať si knihy od G.Amortha, ale napr aj Víťazstvo nad démonom od J.M.Zavalu.

  Reply
 • 18. marca 2015 at 22:05
  Permalink

  Úvaha,
  tak si obhajte, preco je to podla Vas vymysel.
  Inak sa neda hovorit, ze oponujete, ked len napisete, ze podla Vas je nieco vymysel.

  Reply
 • 14. marca 2015 at 18:56
  Permalink

  Celý článok o tom exorcistovi je tak ako „Harry Potter“ alebo „Pán prsteňov“ ….

  Výmysel …

  Prečo vymazávate príspevky, ktoré vám oponujú ???

  Reply
 • 14. marca 2015 at 14:56
  Permalink

  Veľmi zaujímavé čítanie …

  Skoro ako „Harry Potter“ a „Pán prsteňa“ dokopy …

  … ak by sa ten „Don áMorth“ fakt stretol s pôsobením zla, tak sa dose…

  Ani pol slova mu neverím.

  Ako ste na tom vy ?

  Reply
 • 24. februára 2015 at 12:40
  Permalink

  Dobry den chcela by som sa na nieco opytat my zijeme v spolocnom dvore ako rodina su tu tridomy a komory a atd.no v jednom stych domou zil stryko mojho muza ktory sa tam ale pred 6 rokmi obesil odvtedy je temn dom prazdny ale spolu z jeho strykom zmizlo z dvora vsetko zdravie ,stastie laska peniaze praca vsetko cela rodina ideme dolu vodou jedine co nas drzi je to ze drzime pokope ked aj nieco nadobudneme do roka a do dna o to prideme kazdy kto ma nieco spomlocne stym domom nieco vivedie ostane ako nepricetny moj svokor bol vzdy dobry a pracovity clovek jedneho dna zacal chodievat do toho domu a maval halucinacie a tvrdil ze svokra ho podvadza s jej zatom,kedze to uz islo do extremou a svokru doslova tyral zavolali sme policiu ktora ho umiestnila do psych.nemocnice v kremnici kde stravil 3 tyzdne a teraz je uz na tom dobre aspon si myslime potom v tom dome si svagor zriadil dielnu cize tam bol skoro kazdy den a zrazu si zmyslel ze musi za kazdu cenu zabit svagra druheho a tak ho mesiac tyranizoval az nakoniec ho napadol velkym hranolom skoro houbil na smrt nastastie sa mu to nepodarilo uz sme ten dom dali aj posvatit ale moze byt ze v tom dome su nejake zle sili?

  Reply
 • 20. februára 2015 at 16:12
  Permalink

  prijemny den každému …. Mám jednu otázku či niekdo mi vie dať informáciu ohladom démona ktory sa volá Goly nikde nieje o nom zmienka ak niekto niečo vie prosííím pomôžte mi …dakujem vopred a pekny zvyšok dna. jasmine

  Reply
  • 10. novembra 2016 at 0:09
   Permalink

   Co, keby ste aj nasli informaciu? Netreba nad tym nic spekulovat, ani hladat. Je tam tenky lad a zapadnete lahko v bahne. Obratte sa na exorcistu.

   Reply
 • 30. decembra 2014 at 10:10
  Permalink

  Dobrý deň. potrebovala by som poradiť ohľadne zrušenia prekliatia mexickou čarodejnicou. prekliala moju rodinu v r. 2008 ( na žiadosť ohrdnutej snúbenice môjho ex švagra, ktorý si vzal za ženu moju sestru-tiež mexičan)až na 7pokolení. v ten rok som ochorela a doteraz mam zdravotne problèmy. r. 2009 mi umrela 46r mama o 10m na to môj 53r.otec. rodinu inú nemám .ostala som sama.začali finančnè a sociálne problèmy, ktorè sa pravidelne v tomto období vracajú. medzitým som potratila. nakoľko to už trvá dlho a zasahuje už do života aj psychickou traumou prosím o radu ako sa prekliatia zbaviť. hlavne kvôli mojej 4r dcère a teraz aj ešte nenarodrnèmu dieťaťu. ďakujem.

  Reply
 • 12. novembra 2014 at 22:30
  Permalink

  prosim o radu o mojho brata ktory strašne trpi stale ma myšlienky proti bohu boji sa ist aj okolo križa každy den sa za neho modlim nič ho nebavi ani život stale ma taketo myšlienky prosim vas pomožte na kolenach vas prosim pomožte .

  Reply
 • 5. novembra 2014 at 16:41
  Permalink

  moji zlati na slovensku je viac exorcistov , ja poznam osobne troch z vychodneho slovenska … nepiste veci o ktorych neviete nic . ziaden exorcista vas neprijme bez odporucnia knaza !!! ZIADEN !!!! zarucenym sposobom zistenia ci je niekto posadnuty je dat mu vypit svatenu vodu, ak sa mu zacne odgrgavat, zacne sa dusit alebo je agresivny to je znak posadnutia 🙂 samozrejme dotycny nesmie vediet ze ta voda je svatena !..

  Reply
 • 8. októbra 2014 at 22:12
  Permalink

  Najlepší exorcizmus je svätá spovedˇ a potom zriekanie sa všetkého zlého v mene Ježiša Krista a jeho presvätej krvi.
  Poprosiť o pomoc a príhovor Pannu Máriu a Sv.Michala Archanjela.Patróni,ktorých meno sme dostali pri sv.krste tiež zohrávajú dôležitú úlohu.

  Verím , že raz aj na Slovensku vznikne škola pre exorcistov,podobná tej v Taliansku.

  Reply
  • 23. marca 2017 at 21:41
   Permalink

   To by bolo zmysluplné.

   Reply
 • 20. septembra 2014 at 8:51
  Permalink

  Hlavné znaky posadnutosťi sú pri niektorých prípadoch zmenený hlas taktiež u niektorých abnormálna sila a hýbanie alebo trasenie predmetmy pre tých ktorý si nevedia pomocť máme na SK 2 exorcistou napríklad Jozef Marreta

  Reply
 • 19. septembra 2014 at 16:11
  Permalink

  potrebujem surne radu a pomoc exorcistu,mam velky problem s domom a jeden clovek uz zomrel.suuuurne prosiiiiiiim

  Reply
 • 15. septembra 2014 at 10:27
  Permalink

  prosim pomôžte mi urobila som rovnaké chyby akoby ma niečo vnútri ovládalo čo nemôžem zastaviť… ubližila som manželovi a nechcem stratiť svoju rodinu…. prosim ak je tu niekto dnes je deň kedy to musí skončiť pomôžte mi

  Reply
 • 7. septembra 2014 at 21:01
  Permalink

  Skalinka, ja teraz neviem , lebo nechcem zverejnovat tu svoj mail, ak by si bola na krestanskej stranke korab, tak ma tam najdes ako claudia…BOLA BY SOM VELMI RADAAA, VDAKAAAAAAA!!

  Reply
 • 3. septembra 2014 at 23:26
  Permalink

  Klara, a ako sa da s Tebou sukromne skontaktovat?

  Reply
 • 26. augusta 2014 at 12:53
  Permalink

  Milý Ondrej, je to napísané veľmi krásne, výstižne a jasne.
  Niet čo dodať. Boh Vám žehnaj!

  Reply
 • 23. augusta 2014 at 16:19
  Permalink

  potrebujem sa s niekym rozpravat, je niekto kto by mi vedel nieco povedat , prosimmm…sukromneeeeeeeeeeeeee

  Reply
 • 22. augusta 2014 at 12:15
  Permalink

  Karolina, posadnuty clovek moze mat čudne vizualne (budete ich vidiet ocami) alebo zvukove (budete ich pocut) prejavy pri kontakte so svateninami – svate prijmanie, svatena voda, posvateny kriz, ucast na svatej omsi, … .

  Posadnuty clovek ma problem vyslovit meno Jezis v pozitivnych suvyslostiach. Rovnako sa nedokaze modlit chvalovite modlitby (napr. „Duchu Svaty prid, …“).

  Karolina so skutocnou posadnutostou sa casto nestretnete, su to ojedinele pripady.
  Na druhej strane, s väzbami ktorymi Diabol sposobuje cloveku „neprijemnosti“ sa stretnete snad v 95% ludi na Slovensku. Tam vsak popri priamej aktivite Diabla posobia aj
  – hriechy rodicov (hlavne magia, kliatby, navstevy spiritistov, liecitelov, astrologov, homeopatia, joga, …),
  – nas egoizmus,
  – nasa ludska hlupost,
  – nasa ludska dovercivost,
  – nase vnemy z minulosti (horory, porno, …),
  – …

  Ked sa clovek zapletie do siete zla, nestaci mat len dobreho knaza. Alebo len dobreho psychiatra. Treba mat oboch, dobreho knaza aj dobreho psychiatra. Zvyrazdnujem slovo DOBREHO.

  Ale samozrejme najlepsi odbornik na taketo veci je exorcista. Spytajte sa jeho.
  Ked za nim pridete, nepocitajte s tym ze exorcista odstrani zlo. So zlom sa budete musiet pasovat hlavne Vy, exorcista bude len vas „pomocnik.“

  Rovnako ako to byva pri boji s Diablom, nepocitajte s tym ze exorcista zariadi aby sa zmenil ten druhy / druha.
  Pocitajte s tym ze zmenit sa budete musiet hlavne Vy. Ti druhi (mozno) az potom.

  Reply
 • 21. augusta 2014 at 21:41
  Permalink

  dobry den,

  som veriaca,kazdy den prosim boha o pomoc,verim ze diabol nas neustale pokusa,lenze v mojom okoli mi to nikto neveri,potrebujem sa s niekym poradit, potrebujem presne vasu pomoc,musim to niekomu povedat ,prosim pomozte mi . dakujem vam.

  Reply
 • 8. augusta 2014 at 9:46
  Permalink

  odporúčam ísť za biskupom

  Reply
 • 8. augusta 2014 at 9:44
  Permalink

  to môže posúdiť len exorcista, on vie vylúčiť alebo potvrdiť posadnutosť alebo duševnú chorobu

  Reply
 • 7. augusta 2014 at 21:13
  Permalink

  Prosím vás aké sú hlavné znaky, ak ste posadnutý démonom? Prosím potrebujem rýchlu odpoved.

  Reply
 • 6. mája 2014 at 10:11
  Permalink

  12.6.bude prednaska exorcistu o.Marettu v Presovskej konkatedrale sv. Mikulasa /Velky kostol/ po sv. omsi o 18-00 hod.Po prednaske je mozne klast otazky. V pripade blizsich informacii tykajucich sa temy exorcizmu mozte kludne pisat na [email protected]

  Reply
 • 30. apríla 2014 at 13:02
  Permalink

  dobry den, potrebovala by som od vas radu, myslim si ze moj muz je posadnuty diablom ja to ale neviem rozlisit , som veriaca

  Reply
 • 23. marca 2014 at 11:20
  Permalink

  prosim vas o pomoc uz nemozem dalej

  Reply
 • 15. januára 2014 at 13:52
  Permalink

  potrebujem,v chulostivej veci,dakujem, za odpoved

  Reply
 • 15. januára 2014 at 13:51
  Permalink

  potrebujem sa s niekym poradit,dakujem,za odpoved

  Reply
 • 1. septembra 2013 at 14:44
  Permalink

  Zaujímavý článok. O diablovi treba hovoriť otvorene a neututlávať jeho existenciu a stratégie, s skými to skúša na človeka.

  Reply
 • 27. augusta 2013 at 14:17
  Permalink

  pre vychodne Slovensko je poverenym exorcistom pater Maretta

  Reply
 • 26. augusta 2013 at 13:11
  Permalink

  dobry den, kazda dieceza ma v podstate exorcistu a tym je minimalne biskup…takze by som sa obratil na biskupstvo diecezy v ktorej zijete. Tam vam bud odporucia navstevu u diecezneho exorcistu alebo vam odporucia navstevu exorcistu v inej dieceze. A oni vam uz povedia ci dane symptomy su posadnutost alebo vplyv zleho. kazdopadne pomoct si mozete ak nemate posadnutost ale „len“ rozne zviazanosti a vplyvy diabla tym ze sa budete modlit modlitby autoexorcizmu za rozviazania zlych vplyvov a oslobodenie od zleho…ale taktiez by som si vyhladal nejake modlitbove stretka ktore sa venuju takejto sluzbe

  Reply
 • 20. augusta 2013 at 21:13
  Permalink

  Dobrý deň,
  na základe tohto rozhovoru som si vedomá, že ma a moju rodinu niekto prelial, chcela by som sa spojiť s pátrom Gabrielom, ako sa môžem k nemu dostať.
  Ďakujem

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *