Zvelebovanie Božieho milosrdenstva

Láska Božia je kvetom a milosrdenstvo ovocím.

Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky a začne dôverovať:

Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona,
dôverujem v Teba!

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, dôverujem …

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,

Milosrdenstvo Božie, prameň, tryskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom,

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a každé šťastie,

Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá,

Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov,

Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír,

Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova,

Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca,

Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás, ale zvlášť pre hriešnikov,

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej,

Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,

Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nám ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ zvlášť v hodine smrti,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom,

Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdilých hriešnikov,

Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých,

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy,

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti,

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu,

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel,

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení,

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc,

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich,

Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností,

Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší,

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujem v Teba!

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná,

zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach

nezúfali a neklesali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali

Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a milosrdenstvom samým.

Ó, nepochopiteľné a nekonečné Božie milosrdenstvo,

kto ťa môže dôstojne zvelebovať a oslavovať?

Najvznešenejšia vlastnosť všemohúceho Boha, Ty sladká nádej hriešneho človeka!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *