Život Cirkvi vo svete 36 * 2013

Obsah

Nový trnavský arcibiskup slávil inauguračnú svätú omšu
‚Cudnosť musíme žiť radostne a veselo’
USA: Kritika série videí jezuitov o homosexualite
Britský minister zdravotníctva: Malá ostražitosť prokuratúry
Pápež v liste Putinovi vyzval lídrov G20 nájsť pre Sýriu pokojné riešenie
Nemecko: Sociálny úrad odoberá kresťanom deti
Turecko: Zmizol 1000 rokov starý rukopis Biblie
Američan sa uzdravil po stretnutí s Benediktom XVI.?
USA: Biskupi žiadajú zrušenie plánov na vojenský úder
Pápež na Twitteri: Vatikán vidí hrozbu svetovej vojny
Pápež František v Assisi – Vatikán uverejnil program
Syrakúzy: „La Madonna delle Lacrime“
Kardinál Bertone nechce byť obetným baránkom
Slovinsko: Operácia pápeža – transparentnosť Cirkvi
Benedikt XVI. predniesol homíliu svojmu žiackemu kruhu
Európsky zväz teológov má nové vedenie
Arménsko: Konferencia Rady Európy o náboženskej slobode
Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj
Taliansko: Pozitívne reakcie na menovanie Paroliniho
Vatikán: Pápež menoval Pietra Parolina za štátneho sekretára
Pápež potvrdzuje Gänsweina a ďalších špičkových predstaviteľov
Pápež začína jesenný program sprevádzaný špekuláciami
Nový generálny sekretár štátu Vatikán je Španiel
Pápež: Kardinál Martini bol prorokom pokoja
+ Zomrel kardinál Medardo J. Mazombwe zo Zambie
Kardinál Marx žiada novú ideu pokroku pre Európu

 

‚Cudnosť musíme žiť radostne a veselo’
Norwalk, 6.9.2013 (kath.net/CWN/jg) 016 290 – „Nedokážeme nikoho presvedčiť, ak nie sme presvedčení o pravde všetkého toho, čo nás Cirkev učí,“ povedal páter Paul Check v interview pre „Catholic World Report“. Páter Check je katolícky kňaz a vedie apoštolát „Courage“ (Odvaha). Táto organizácia podporuje ľudí s homosexuálnymi sklonmi, ktorí chcú žiť v súlade s náukou Katolíckej cirkvi.

„Svoju cudnosť musíme žiť radostne a veselo,“ hovorí páter v súvislosti so svojimi chránencami. „Konzum pornografie a používanie antikoncepcie sú spoločenské javy, ktoré sa nezastavia ani pred katolíkmi. Nemôžeme preto očakávať, že ľudia dnes náuku a prikázania Cirkvi jednoducho prijmú.“

Navrhol pripomenúť si situáciu ranej Cirkvi, ktorá dokázala rásť v kultúre, ktorá bola voči nej odmietavá. „Zatrpknutý kresťan, ktorý nadáva na svet, nebude dobrým nástrojom evanjelizácie,“ povedal páter Check ďalej. „Potrebujeme dôveru v Boha, ako ju tak úžasne žila svätá Terézia.“ –zg-

 

USA: Kritika série videí jezuitov o homosexualite

 

Oakland, 5.9.2013 (kath.net/LSN/jg) 016 289 – Americkí jezuiti vydali sériu videí, ktorá vyvolala v krajine diskusiu. Tieto krátke filmy šíria tézu, že pre katolíkov je možné viesť aktívny homosexuálny život.

Sériu produkuje „Ignatian News Network“ – kanál YouTube – ktorý prevádzkujú americkí jezuiti, ako aj „Loyola Productions“ v Los Angeles.

Na videách dostáva veľa priestoru Arthur Fitzmaurice, predseda „Katolíckej asociácie pre službu lesbám a gejom“ (CALGM). Skupina sa zasadzuje za úplne uznanie homosexuálne žijúcich ľudí v Katolíckej cirkvi.

Salvatore Cordileone, biskup z Oaklandu, v ktorého diecéze má CALGM svoje sídlo, preto skupinu kritizoval a označil ju ako „nie autenticky katolícku“.

Na videách je náuka Cirkvi podaná skrátene, ako hovoria kritici ako páter Shenan J. Boquet, predseda „Human Life International“:

„Cirkev učí, že sklon k osobám rovnakého pohlavia je nezriadený. Homosexuálne akty sú vždy hriešne,“ povedal Boquet pre LifeSiteNews. „To sa na videách nezohľadňuje. K ľuďom s homosexuálnymi sklonmi máme pristupovať s úctou, súcitom a citlivosťou. Neslobodno ich odsudzovať. Je však nesprávne, keď vzbudzujeme dojem, že hriešne správanie je predsa len nejako morálne prijateľné alebo, že homosexuálne sklony musí Cirkev odobriť.“ –zg-

 

Britský minister zdravotníctva: Malá ostražitosť prokuratúry

 

Londýn, 6.9.2013 (kath.net/KNA) 016 288 – Britský minister zdravotníctva Jeremy Hunt vyjadril «ustarostenosť» pre nedostatočnú ostražitosť štátnej prokuratúry. Tá podľa britských médií zo štvrtka nezačala  trestne stíhať dvoch lekárov, ktorí ponúkali potrat kvôli pohlaviu nenarodeného dieťaťa. Lekárov zo stredoanglických veľkomiest Birmingham a Manchester nafilmovali pri skrytom rešerši konzervatívneho denníka «Daily Telegraph». Prejavili ochotu ukončiť tehotenstvo, pretože rodičia nechceli dievčatká. Potrat sa však v období konania rešerše nevykonal.

Štátna prokuratúra bránila svoje rozhodnutie slovami, že napriek nevyvrátiteľným dôkazom trestné stíhanie oboch lekárov nebolo «nebolo vo verejnom záujme». Prípad je podľa nej vec pre dozornú radu britských lekárov „General Medical Council“. Podľa názoru kritikov rozhodnutie štátnej prokuratúry umožňuje beztrestne obchádzať zákon o potrate. Potraty z dôvodu pohlavia dieťaťa sú vo Veľkej Británii ilegálne. Kresťanské právne centrum „Christian Legal Centre“, lobystická skupina kresťanských právnikov, chce toto rozhodnutie napadnúť.  –zg-

Pápež v liste Putinovi vyzval lídrov G20 nájsť pre Sýriu pokojné riešenie

            Vatikán, 5.9.2013 (RV) 016 287 – V Petrohrade sa začal dvojdňový summit skupiny G20. Pri tejto príležitosti pápež František zaslal list ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, ktorý obsahuje aj apel adresovaný predstaviteľom Skupiny dvadsiatich prítomným na summite:

„Úprimne vyzývam všetkých prítomných lídrov, aby každý z nich pomohol nájsť spôsoby, ako prekonať konfliktné pozície a odložiť snahy o vojenské riešenie. Nechajte priestor obnovenému záväzku usilovať sa s odvahou a odhodlaním o mierové riešenie prostredníctvom dialógu a rokovaní strán, jednomyseľne podporovaných medzinárodným spoločenstvom. Všetky vlády však majú morálnu povinnosť urobiť všetko možné preto, aby zabezpečili humanitárnu pomoc ľuďom trpiacim kvôli konfliktu, a to ako vo vnútri, tak aj za jeho hranicami.“

Hoci si pápež uvedomuje, že témy medzinárodnej bezpečnosti nie sú prvoradým cieľom stretnutia lídrov štátov 20 najsilnejších ekonomík, ktoré predstavujú dve tretiny svetovej populácie a 90 % celosvetového HDP, verí, že jeho účastníci nezabudnú na situáciu na Blízkom východe a osobitne v Sýrii.

„Je poľutovaniahodné, že od samotného začiatku konfliktu v Sýrii, víťazili jednostranné záujmy a v skutočnosti tak sťažili hľadanie riešenia, ktoré by zamedzilo nezmyselnému masakru na obzore,“ píše pápež. Rovnako upozorňuje, že lídrom Skupiny dvadsiatich „nesmie byť ľahostajná dramatická situácia milovaného sýrskeho ľudu“, ktorý túži po pokoji.

Rusko, ktoré prevzalo predsedníctvo v skupine v decembri 2012, sa hostiteľom summitu stalo po prvýkrát.

Ako pápež uviedol, je si istý, že krajina v rámci G20 zohrávala vždy pozitívnu úlohu pri podpore správneho riadenia svetových financií ovplyvnených ekonomickou krízou v roku 2008. V súčasnom kontexte je však podľa Svätého Otca nevyhnutné stanoviť „globálny finančný rámec so spravodlivými a jasnými pravidlami pre vytvorenie spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, v ktorom by bolo možné poraziť hlad, zabezpečiť dôstojné zamestnanie a bývanie pre všetkých, rovnako ako aj nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.“ Pápež František ďalej upozorňuje:

„Svetová ekonomika sa bude skutočne rozvíjať len vtedy, ak umožní dôstojný spôsob života všetkým ľuďom, od najstarších po nenarodené deti, a to nielen občanom členských štátov G20, ale každému obyvateľovi Zeme, osobitne tým, ktorí sa nachádzajú v extrémnych sociálnych situáciách či v najodľahlejších miestach. Z tohto hľadiska je jasné, že pre ľudí vo svete sú ozbrojené konflikty vždy úmyselným popieraním medzinárodného súladu a vytvárajú vážne rozdelenia a hlboké rany, na ktorých uzdravenie treba mnohé roky. Vojny sú konkrétnym odmietnutím veľkých ekonomických a sociálnych cieľov, ktoré si stanovilo medzinárodné spoločenstvo, ako sú napríklad Rozvojové ciele tisícročia (Millennium Development Goals). Nanešťastie, mnoho ozbrojených konfliktov, ktoré aj naďalej trápia súčasný svet, nám každý deň predstavuje dramatické obrazy biedy, hladu, chorôb a smrti. Bez pokoja nemôže existovať žiadna forma ekonomického rozvoja. Násilie nikdy nevedie k pokoju, ktorý je základnou podmienkou pre rozvoj.“

Pápež vyjadruje nádej, že by tieto myšlienky mohli byť duchovným prínosom pre stretnutie. Zároveň sa modlí za výsledok práce G20 počas summitu a vyprosuje požehnanie pre účastníkov stretnutia, obyvateľov členských štátov G20 a pre prácu a úsilie tohtoročného ruského predsedníctva. V závere prezidenta Putina prosí o modlitby a uisťuje ho o svojej najhlbšej úcte. –mf–

 

Nemecko: Sociálny úrad odoberá kresťanom deti

 

Darmstadt/Eschwege/Dreieich, 4.9.2013 (kath.net/idea) 016 286 – Kresťanskej rodine pri nemeckom Darmstadte nútene odobrali štyri deti do výchovy štátu. Rodičia, Dirk a Petra Wunderlichoví vyučujú svoje 8 – 14 ročné deti sami a odmietajú ich poslať do štátnej školy. Dňa 29. augusta súdny  vykonávatelia a odborníci zo sociálneho úradu a justície sa pod ochranou polície nasilu dostali do bytu rodiny a oddelili deti od rodičov. Deti odviezli do zariadenia pre pomoc maloletým, ako informoval hovorca Okresu Darmstadt-Dieburg, Frank Horneff z Darmstadtu, Evanjelickú spravodajskú agentúru „idea“. Podľa jeho údajov deti rodičom odobrali, lebo odmietajú školský systém: „Máme však povinnú školskú dochádzku, ktorú rodičia nemôžu odmietať. Pritom nejde len o vzdelanie ale aj o sociálne spolunažívanie a stretávanie sa s inými názormi.“

Umiestnenie v zariadení pre maloletých určil Krajský súd vo Frankfurte. Všetky pokusy dohodnúť sa po dobrom s rodičmi napríklad rozhovormi cez prázdniny podľa hovorcu vraj zostali bezúspešné.

 

Starostlivosť odobraná rodičom na jeden rok

Podľa Horneffa rodičom už na jeseň 2012 čiastočne odobrali starostlivosť o deti na žiadosť štátneho školského úradu. Právo určiť miesto pobytu detí, právo na úpravu školských záležitostí, ako aj právo obracať sa na úrady preniesli na sociálny úrad. Dirk a Petra Wunderlichoví naďalej odmietajú prijať povinnosť školskej dochádzky. Či a kedy sa deti vrátia rodičom nie je jasné. Horneff: „Náš sociálny úrad teraz znova hovorí s rodičmi – teda niečo sa pohlo!“

 

Právnik: Blaho detí nie je u rodičov ohrozené!

Právnik rodičov Andreas Vogt z Eschwege, chce podniknúť právne kroky proti „odobraniu detí do starostlivosti štátu“. Tento postup bol neprístojný, ako povedal pre „ideu“.

„Ani blaho detí, ktoré by oprávnilo takéto opatrenie, nie je u rodičov ohrozené! Považujem to za krátkozraký a nesprávny záver považovať už len skutočnosť, že deti nesedia v škole, za ich ohrozenie. Nie je tiež pravdou, že rodičia nechcú hovoriť s úradom pre mládež. Viackrát som ponúkol úradu rozhovor, ale ten na to nereagoval.“

Vogt hovorí o definitívne nevyjasnenom konflikte základných práv medzi právom rodičom a povinnou školskou dochádzkou. Uviedol, že si treba položiť otázku, či nemôžu existovať výnimky, lebo rozhodujúcou pre rodičov je ich povinnosť, aby sa sami postarali o vzdelanie svojich detí. V mnohých iných krajinách Európy ako napr. vo Francúzsku alebo aj v USA štát rodičom povoľuje vzdelávať si svoje deti.

 

V Hessensku nie jediný prípad

V Hessensku ako aj v iných spolkových štátoch nie je osud rodiny Wunderlichových ojedinelý. Len 22. mája odsúdil súd vo Fritzlare kresťanských manželov Thomasa (51) a Marit Schaumových  (47) na pokutu 700 eur, lebo učia svoje deti doma. Prokuratúra žiadala väzenie 6 mesiacov, lebo sa prípad opakoval.

 

„Ulúpenie detí štátom“

Právo na domáce vyučovanie detí požaduje v Nemecku okrem iných aj iniciatíva „Školská výučba doma“ v Dreieichu pri Frankfurte. Jej predseda, právnik Armin Eckermann, označil postup úradov v Darmstadte ako „ulúpenie detí štátom“ a vyhlásil:

„Ohrozenie blaha detí tu jednoznačne nemožno konštatovať. O to však úradom v takýchto prípadoch ani vôbec nejde. Ide im jedine o presadenie povinnej školskej dochádzky. Roztrhaním rodiny sa ďalej ignoruje aj zásada úmernosti prostriedkov.“

 

Rodina z Baden-Württemberska požiadala o azyl v USA

Tento postup pripomína Eckermannovi prípad kresťanskej rodiny z Baden-Württemberska. Hannelore a Uwe Romeike sa v r. 2008 s piatimi deťmi presťahovali z Bissingenu/Teck pri Stuttgarte do amerického Morristownu (Tennessee), lebo nemecké úrady netrpeli výučbu detí doma. Rodičom dávali vysoké pokuty. Z obavy stratiť deti ušli do USA a požiadali o azyl.

V USA sa vyučujú asi 2 milióny detí doma. V Nemecku je ich podľa vágnych odhadov od 500 do 1000. Spolkový súd v r. 2007 rozhodol, že rodičom, ktorí svoje deti z dôvodov viery neposielajú do školy, treba prinajmenšom čiastočne odobrať starostlivosť. Odôvodnenie súdu znelo:

Je vo všeobecnom záujme zabraňovať vzniku nábožensky alebo svetonázorovo poznačených paralelných spoločností.  –zg-

 

Turecko: Zmizol 1000 rokov starý rukopis Biblie
Istanbul, 4.9.2013 (kath.net/KNA) 016 285 – Zo školskej knižnice v Istanbule zmizol rukopis Biblie z 11. storočia, ako aj ďalšie písomnosti neoceniteľnej hodnoty. Ako potvrdil predseda Školského združenia Tanas Angelidis, pre turecké noviny «Bugün» z utorka, mnohé ďalšie historické knihy sú zničené vlhkosťou, vtáčím trusom a nedbalosťou.

Podľa správ tlače objavil tento škandál nový zástupca riaditeľa 550 rokov starého pravoslávneho Fenerovho gymnázia. Pri nástupe do funkcie chcel vidieť historickú Bibliu, no namiesto toho ho zaviedli do modernej čitárne s najnovšími knihami. Jeho ďalšie zistenia ukázali, že historické písomnosti boli celé roky skladované na povale a po veľkom zemetrasení v r. 1999 ich z dôvodov statiky preniesli do pivnice.

Zvyšky istanbulskej knižnice rukopisov odovzdali na reštaurovanie. Pritom sa ukázalo, že zmizla 1000-ročná Biblia aj ďalšie diela.

O založení Fenerovho gymnázia po dobytí Konštantínopolu sa dohodli grécko-pravoslávny patriarcha so sultánom Mehmetom Dobyvateľom v r. 1454. Sultán tak kresťanom zaistil možnosť zostať v meste a v Osmanskej ríši.

Škola slúžila najprv ako kňazský seminár a od r. 1861 ako elitné gymnázium pre grécko-pravoslávnych kresťanov v Istanbule. Po vyhnaní a vysťahovaní sa väčšiny pravoslávnych kresťanov z Istanbulu v 20. storočí je však obrovská budova na vyvýšenine polostrova starého mesta Istanbulu takmer prázdna. Navštevuje ju iba 58 žiakov. –zg-

 

Američan sa uzdravil po stretnutí s Benediktom XVI.?

 

Uzdravený Benediktom XVI. chce byť katolíckym kňazom

 

Denver, 3.8.2013 (kath.net/jg) 016 284 – Po stretnutí s Benediktom XVI. zmizlo u 17-ročného Američana agresívne ochorenie na rakovinu, ako informoval spravodajský vysielač  9News.

Keď mal Peter Srsich 17 rokov, diagnostikovali mu agresívnu formu rakoviny. Na röntgenových snímkach jeho hrude objavili asi 11 cm veľký tumor, ako si spomína Petrova matka. Diagnóza lekárov znela, že ide o „Non-Hodgkinov lymfóm“ v štvrtom štádiu. V tomto pokročilom štádiu sú zasiahnuté aj orgány, ktoré primárne nepatria k lymfatickému systému.

Prostredníctvom nadácie, ktorá plní ťažko chorým deťom a mladým  priania, mohol sa Peter v rámci audiencie stretnúť v máji 2012 s pápežom Benediktom XVI. A Peter v interview pre 9News spomína:

 

„Skromnosť, a akou sa so mnou Svätý Otec stretol, ma hlboko dojala. Pápež si vypočul môj príbeh a potom ma požehnal. Pritom položil svoju ruku presne na to miesto, na ktorom bol tumor, hoci mu to nikto neukázal.“

 

O rok neskôr bol Peter z rakoviny uzdravený. Teraz študuje na jezuitskej univerzite Regis University v Denveri a chcel by sa stať katolíckym kňazom. –zg-

 

USA: Biskupi žiadajú zrušenie plánov na vojenský úder

 

Otvorený list ministrovi zahraničných vecí Kerrymu 

Vojenský úder proti Assadovi neprinesie nádej na mier v regióne

 

Washington, 3.9.2013 (KAP) 016 283 – S ostrou kritikou sa stretol americký prezident Barack Obama so svojimi plánmi na vojenský úder proti sýrskemu mocnárovi Bašarovi al-Assadovi aj vo vlastnej krajine. Americkí biskupi už cez víkend sa obrátili na ministra zahraničných vecí Johna Kerryho otvoreným listom, v ktorom žiadajú pokoj zbraní.

„Politické rokovania sú jediným mysliteľným riešením pre Sýriu,“ ako sa uvádza v liste, ktorý podpísal biskup Richard E. Pates. Biskup Pates je pri Konferencii biskupov USA predsedom Komisie pre medzinárodnú spravodlivosť a pokoj.

Americkí biskupi síce s „odporom odmietajú hrôzostrašné útoky chemickými zbraňami“, avšak súčasne vyzývajú k zabráneniu „nového stretu zbraní“ vojenským útokom, o ktorý usilujú USA. Iba stretnutiu v dialógu sa môže zdariť vzbudiť nádej na vyriešenie otázky sýrskeho problému, nikdy však konfliktu zbraní, jasne konštatujú biskupi.

USA by sa mali spoločne s inými vládami usilovať o to, aby v Sýrii utíchli zbrane a celé obyvateľstvo dostalo budúcnosť, v ktorej sa rešpektujú ľudské práva a náboženská sloboda. Cesta k tomu vedie iba cez „seriózne rokovania, nestrannú a neutrálnu humanitárnu pomoc, ako aj vybudovanie spoločnosti, ktorá rešpektuje práva všetkých občanov – aj kresťanov a iných menšín,“ ako sa uvádza vo vyhlásení.

 

Miestne cirkvi preberajú výzvu k modlitbám

Konkrétne návrhy stvárnenia modlitieb za pokoj, ktoré vyhlásil pápež František, poskytli talianski biskupi. V prípise Liturgickej komisie Biskupskej konferencie Talianska sa nachádzajú čítania zo Svätého písma, dlhšia Eucharistická adorácia, liturgia pokánia, prosby za pokoj na nedeľných omšiach, ako aj modlitba ruženca a výzva k pôstu.

Za rokovania namiesto nasadenia zbraní sa v pondelok vyslovila aj Konferencia biskupov Filipín. Vo vyhlásení žiadala „ukončenie krviprelievania a násilia v trýznenej krajine“ a vyzvala všetky diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pokoj pápeža Františka 7. septembra. –zg-

 

Pápež na Twitteri: Vatikán vidí hrozbu svetovej vojny

 

Vatikán, 2.9.2013 (KAP) 016 282 – Ďalším posolstvom na Twitteri v pondelok popoludní pápež František znova zdôraznil svoju výzvu k pokoju:

„Chceme svet pokoja, chceme byť mužmi a ženami pokoja“, uvádza sa v jeho najnovšej výzve.

Akú vážnu vidí situáciu v Sýrii vyjadril v pondelok aj Mario Toso, sekretár Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj:

„Násilie a nasadenie zbraní vo vojenskom zásahu by v Sýrii nikdy neviedlo k mieru. Naopak, existuje nebezpečenstvo, že sa toto násilie rozšíri aj na iné krajiny. Konflikt v Sýrii obsahuje prvky, ktoré by mohli viesť k vojne celosvetového rozsahu. Na každý pád nikto by z neho už nikdy nevyšiel nedotknutý,“ povedal biskup pre Rádio Vatikán.

„V súčasnosti diskutované nasadenie zbraní by v prvom rade zasiahlo bezbranné civilné obyvateľstvo,“ povedal Toso ďalej. „Tým by sa ďalej rozkrútila špirála násilia, pri ktorej by sa na toho ‚druhého‘ vždy hľadelo ako na nepriateľa namiesto ako na brata. Jedinou alternatívou, čo máme k dispozícii,  je iba návrat k rozumu skrze iniciatívy dialógu a politických rokovaní,“ zdôraznil sekretár rady „Iustitia et Pax“. –zg-

 

Pápež František v Assisi – Vatikán uverejnil program

 

Rím, 2.9.2013 (kath.net/KNA) 016 281 – Slávnostná svätá omša na námestí Piazza San Francesco a stretnutia s chudobnými a chorými sú v centre návštevy pápeža Františka 4. októbra v Assisi. Hlava Cirkvi navštívi viaceré miesta svätého Františka (1181/82-1226), v katedrále sa prihovorí kléru umbrijskej diecézy a popoludní sa stretne s mládežou.

Podľa programu odletí František z Vatikánu o 7. hodine helikoptérou. Po stretnutí s postihnutými deťmi navštívi Svätyňu San-Damiano, kde sv. František podľa tradície mal svoje prvé videnia kríža. Potom sa v sídle biskupa stretne s chudobnými. O 11. hodine sa začne slávnostná svätá omša v Bazilike sv. Františka. Predtým ešte navštívi kostol zdobený Giottovými freskami, v krypte ktorého sa nachádza hrobka zakladateľa Rehole františkánov.

Popoludnie navštívi František aj kostol s hrobkou svätej Kláry. Potom sa odoberie do Baziliky Santa Maria degli Angeli, pred ktorou sa stretne s mládežou. Okolo 19.15 hodiny pápež potom podľa plánu opustí Assisi a o hodinu neskôr ho budú očakávať naspäť vo Vatikáne.

 

Podrobný program:

 

7.00  – Odlet z Vatikánu helikoptérou a o 7.45 príchod na športový areál Inštitútu Serafico v Assisi

8.00  – Stretnutie s postihnutými deťmi a chorými v kostole inštitútu

9.00  – Návšteva Svätyne sv. Františka San Damiano. Modlitba.

9.30  – Návšteva biskupského sídla, stretnutie s chudobnými.

10.00 – Súkromná návšteva Kostola Santa Maria Maggiore

10.20  – Príchod do Horného chrámu sv. Františka, súkromná návšteva baziliky, modlitba pri

hrobke sv. Františka

11.00 – Svätá omša na námestí Piazza San Francesco

13.00  – Obed s chudobnými v charitnom centre

14.30  – Návšteva Pustovne sv. Františka «Eremo delle Carceri»

15.15  – Stretnutie s klérom, rehoľníkmi a členmi pastoračnej rady diecézy v Katedrále San Rufino

16.15 –  Návšteva Baziliky sv. Kláry, modlitba pri kríži sv. Františka, stretnutie s klauzúrnymi

sestrami

17.30 – Stretnutie s mládežou pred Bazilikou Santa Maria degli Angeli, predtým tichá modlitba

v Kaplnke sv. Františka v Bazilike

18.45 –  Návšteva Svätyne sv. Františka Rivotorto

19.15 –  Odlet helikoptérou zo športového areálu Rivotorto a o 20.00   prílet do Vatikánu.  –zg-

 

Syrakúzy: „La Madonna delle Lacrime“

História zázraku „Madony sĺz“ v Syrakúzach

 

Rím, 3.9.2013 (ZENIT – Britta Dörre) 016 280 – Pred 60 rokmi sa v Syrakúzach na Sicílii udial zázrak. Na sadrovom obraze Madony 29., 30., 31. augusta a 1. septembra tiekli z očí Panny Márie ľudské slzy. Malý obraz sa vtedy nachádzal v spálni mladomanželov Angela Iannusa a Antónie Giusto na ulici Via degli Orti di San Giorgio č. 11.

Zázrak sa opakoval v dome aj mimo domu. Mnohí ľudia boli vtedy svedkami tohto zázraku, medzi nimi aj Nicola Guarino, ktorý vyhotovil 300 záberov toku sĺz. Z poverenia arcibiskupskej kúrie v Syrakúzach 1. septembra sa zišla komisia lekárov a vedcov, aby v dome rodiny Iannusovej preskúmali tento zázrak. Slzy na obrázku usušili a potom odobrali kubický centimeter tekutiny vytekajúcej z očí. Preskúmanie mikroskopom ukázalo, že tekutina obsahuje látky typické pre slzy a preto ju možno definovať ako ľudské slzy.

Po tom, čo sa zázrak sĺz stal známym, vznikol úplný kult milostivého obrazu. Svätyňu, v ktorej sa dnes nachádza, navrhol francúzsky architekt v r. 1957. V r. 1966 sa začali práce na supermodernej budove, čo vyvolalo aj ostrú kritiku. O takmer 30 rokov neskôr, 6. novembra 1994, svätyňu nakoniec posvätil blahoslavený Ján Pavol II. –zg-

 

 

Viac na:  http://www.madonnadellelacrime.it/index.asp

 

 

Kardinál Bertone nechce byť obetným baránkom
Rím, 2.9.2013 (kath.net/KNA) 016 279 – V polovici októbra odstupujúci štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone (78) urobil pozitívnu bilanciu svojej služby v úrade a bránil sa proti kritike a obvineniam.

Prirodzene, že najmä v ostatných dvoch rokoch boli problémy, ako povedal v nedeľu na okraj bohoslužieb v sicílskych Syrakúzach. No mnohé z týchto chýb sa stali, lebo jeho sekretariát nebol informovaný  a zapojený do vecí, ako zdôraznil podľa internetovej stránky časopisu «Inside the Vatican».

«Urobil som chyby, ale neklaďte na mňa všetku vinu,“ povedal Bertone po svätej omši vo svätyni «Madona sĺz». V minulých rokoch podľa jeho slov «sa na druhej strane Tibery stalo veľmi praktizovaným športom, zvaľovať vinu na druhého». Ďalej podľa «Inside the Vatican» kardinál povedal:

«Obvinili ma – tá spleť havranov (udavačov) a zmijí», vyhlásil odchádzajúci štátny sekretár.

Vcelku môže urobiť pozitívnu bilanciu svojej sedemročnej služby v úrade, ako zdôraznil Bertone. «Vždy som vydal zo seba všetko, ale prirodzene mám aj svoje chyby. A keď tak hľadím spätne a zamyslím sa, pri mnohých príležitostiach by som konal inak», pripustil deň po menovaní svojho nástupcu arcibiskupa Pietra Parolina (58).

«Na jednej strane sa zdá, že Štátny sekretariát o všetkom rozhoduje a všetko kontroluje» – no tomu tak nie je, zdôraznil kardinál. Mnohé dianie prebehlo mimo neho, aj preto, že určité problémy sa prejednávali medzi určitými osobami, bez zapojenia Štátneho sekretariátu, podčiarkol kardinál so zjavným poukazom na škandál okolo popierača holokaustu Richarda Williamsona. Pri zrušení exkomunikácie štyroch tradicionalistických biskupov sa nebrali do úvahy vo Vatikáne principiálne známe informácie o vyjadreniach Williamsona. –zg-

 

Slovinsko: Operácia pápeža – transparentnosť Cirkvi

Odstúpenie dvoch biskupov kvôli „závažným dôvodom“ prijaté

 

Rím, 2.9.2013 (ZENIT – Anita Bourdin) 016 278 – Dňa 31. júla menoval pápež František biskupa Diecézy Novo Mesto, Msgr. Andreja Glavana, za apoštolského administrátora Ľubľanskej arcidiecézy a biskupa Diecézy Celje, Msgr. Stanislava Lipovšeka, za apoštolského administrátora Arcidiecézy Maribor. Predtým prijal Svätý Otec odstúpenie oboch arcibiskupov z Ľubľany a Mariboru, Msgr. Antona Stresa (70) a Msgr. Marjana Turnšeka (58), ktorým sa tento krok odporúčal pre „závažné dôvody“ v zmysle kánonu 401 § 2 cirkevného práva.

Svätý stolec nemenoval dôvody tejto sankcie, no je známe, že obaja hodnostári boli zapletení do škandálu okolo bankrotu Mariborskej arcidiecézy. Pápež Benedikt XVI dal. v r. 2012 vec vyšetriť.

Ľubľanský arcibiskup bol v r. 2000 a 2006 predsedom Hospodárskej rady Mariborskej arcidiecézy, vtedy bol jej pomocným biskupom. Mariborská arcidiecéza je sídlom známych Jánom Pavlom II. aj Benediktom navštívených mariánskych pútnických miest.

Bankrot zanechal dlhy vo výške 800 miliónov eur, čo zruinovalo niekoľko bánk a firiem krajiny.

František: Nulová tolerancia pri škandáloch vo financiách

Po „odstúpení“ Msgr. Simona-Victora Tonyé Bakota v Kamerune koncom júna, takisto kvôli finančnému škandálu, potvrdili tieto dve nové odvolania politiku nulovej tolerancie, ktorou pápež František postupuje proti biskupom, ktorí sa stali nehodnými svojho poslania. Tým pokračuje v práci svojho predchodcu Benedikta XVI.: Od apríla 2005 do októbra 2012 prijal nemenej ako 78 žiadostí biskupov o odstúpenie. To je takmer jeden mesačne.

Počas tlačovej konferencie na spiatočnom lete z Rio de Janeira do Ríma (28.-29. júla) pápež František zdôraznil, že kladie veľkú váhu na „transparentnosť a úprimnosť“ vo financiách Cirkvi. –zg-

 

Benedikt XVI. predniesol homíliu svojmu žiackemu kruhu

 

O pokore a skromnosti, o prvom a poslednom mieste.

Prvý verejne známy text Benedikta XVI. od jeho odstúpenia.

 

Vatikán, 1.9.2013 (kath.net) 016 277 – Rádio Vatikán uverejnilo výťah z homílie  Benedikta XVI. na nedeľnej svätej omši s jeho „Žiackym kruhom teológov“. Tento výťah je prvým textom Benedikta XVI., ktorý sa zverejnil, od jeho odstúpenia.

 

Emeritný pápež rozvádzal evanjeliový text „Prví budú poslednými a poslední budú prvými“ o pokore a skromnosti.

„Všetci hľadajú dobré miesto v histórii; každý chce na mieste života nájsť svoje dobré miesto. Otázka však znie: Ktoré miesto je dobré a ktoré správne?“ Prvé miesto sa rýchlo môže stať zlým miestom a síce „nie pri Poslednom súde, ale často už uprostred tohto sveta“.

„Mierou toho, čo je dobré alebo zlé miesto, je Ježiš. Kto sa natlačí dopredu na prvé miesta, musí si uvedomiť hroziace nebezpečenstvo. Musí o to viac hľadieť na Pána, merať sa ním, merať sa zodpovednosťou voči druhému, musí sa stať tým, kto slúži, kto v skutočnosti sedí druhým pri nohách – a tak požehnávať a sám byť požehnaným. Myslím si, že toto všetko musí prechádzať srdcom, keď hľadíme na toho, kto je vlastne Prvorodeným stvorenia a ktorý sa narodil v maštaľke a zomrel na kríži. Miesto u neho, miesto podľa jeho miery je tým správnym miestom, nech nám už história pridelí akékoľvek miesto. Rozhodujúca je zodpovednosť pred Ním a zodpovednosť za lásku, spravodlivosť a pravdu. Posledné miesto Ježiša, kríž, je podľa Evanjelia pravým povýšením. Pochopiť a prijať toto tajomstvo a poníženie – o to prosím Pána.“

Veď „bezplatný“ kresťanský duch je pre ľudstvo potrebný. „Za najväčšie veci života – láska, priateľstvo, dobro, odpustenie – nemôžeme platiť, tie sú zdarma, ako nás nimi aj Boh zdarma obdarováva. Tak uprostred všetkých zápasov o spravodlivosť vo svete nesmieme nikdy zabudnúť tento bezplatný dar od Boha stále znova rozdávať a prijímať.“

Benedikt XVI. hovoril aj o liturgii:

Kresťanská liturgia je pokorná a napriek tomu „nezmerateľne veľká“. „Pretože ona znamená, že pristupujeme k zástupom anjelov a svätcov, vstupujeme do slávnostného zhromaždenia, do slávnostnej radosti Pána. Áno, tam, kde sa slávi liturgia, tam je Sion, Boží vrch, ktorý ľudstvo akosi stále hľadá, výšina, na ktorej konečne vystúpime do svetla a k Bohu!“

Na svätej omši s emeritným pápežom koncelebroval aj predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, kardinál Christoph Schönborn, hamburský pomocný biskup Hans-Jochen Jaschke a Benediktov bývalý súkromný sekretár, arcibiskup Georg Gänswein. –zg-

 

Európsky zväz teológov má nové vedenie

 

Bolzano-Bressanone, 1.9.2013 (KAP) 016 276 – „Európska spoločnosť pre katolícku teológiu“ – výskumné dielo teológov celej Európy – má nové vedenie. Bresanonský teológ morálky Martin M. Lintner nastúpil oficiálne do úradu v nedeľu, na záver výročného zasadnutia spoločnosti, ktoré sa konalo v juhotirolskom Bressanone. Lintner prevzal úrad od viedenskej teologičky morálky Sigrid Müllerovej, ktorá viedla spoločnosť od r. 2011.

„Európska spoločnosť pre katolícku teológiu“ združuje 800 vedcov z celej Európy. Je to jediná teologická organizácia na európskej úrovni, ktorá si nárokuje, že pokrýva celú škálu teologických disciplín a otázok. Jej cieľom je napomáhanie interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a podporovanie teologického dorastu. Každoročnými kongresmi sa spoločnosť usiluje prispievať k verejnej diskusii o aktuálnych otázkach.

 

Biskup Forte: Aj veriaci zostávajú hľadajúcimi

Cez víkend prišlo 220 teológov z celej Európy do Bressanone, aby pod heslom „Spochybnený Boh – náboženský jazyk a sekulárne jazyky“ diskutovali o otázke principiálnej schopnosti dialógu biblickej viery v modernom svete. Medzi referentmi  bol zástupca generálneho sekretára COMECE Michael Kuhn, pražský sociológ Tomáš Halík, ako aj bývalý rakúsky eurokomisár Franz Fischler.

V otváracom príhovore kongresu arcibiskup talianskej Arcidiecézy Chieti-Vasto Bruno Forte zdôraznil: „Hľadaný dialóg sa musí v každom prípade viesť rovnoprávne, ak má priniesť svoje plody a tým aj predstavovať náučný proces  pre Cirkev a teológiu. Veriaci a neveriaci sú si v dialógu vždy tam zvlášť blízko, kde sa spoločne úprimne zaoberajú vlastnými otázkami života. Pritom nie je ani veriaci obrnený proti pochybnostiam. Aj on zostáva hľadajúcim a učiacim sa.“

 

„Teologická knižná cena“

O oblasti mediálnej komunikácie zvlášť relevantnej pre dnešnú schopnosť spoločnosti k dialógu referovala šéfredaktorka katolíckeho „Christ&Welt“, Christiane Florinová. Pritom ukázala, že Cirkev sa v mediálnej verejnosti vníma predovšetkým ako napomínajúca a varujúca. Používa pritom často negatívne zafarbenú reč, čo Florinová odôvodňuje „chýbaním dôležitého mocného zdroja: slobody“. Cirkevnú komunikáciu určuje prehnaná obozretnosť, ako povedala Florinová.

V rámci kongresu odovzdali aj cenu za „Teologickú knihu rokov 2011-2012“. Tento rok ju prevzal teológ Leonardo Paris prednášajúci v „Studio Teologico Accademico di Trento“ (STAT) ako aj z Libanonu pochádzajúci a na Katolíckej univerzite vo francúzskom pôsobiaci teológ Michel Younes. –zg-

 

Arménsko: Konferencia Rady Európy o náboženskej slobode

 

Jerevan, 1.9.2013 (KAP) 016 275 – Náboženský rozmer medzikultúrneho dialógu je ústrednou témou konferencie Rady Európy v arménskom hlavnom meste Jerevane v dňoch 2.- 3. septembra. Konferenciu s názvom „Náboženská sloboda v dnešnom svete – výzvy a záruky“ otvoril v pondelok arménsky minister zahraničných vecí Edward Nalbandian a arménsky apoštolský katolikos patriarcha Karekin II.. Arménsko, ktoré má v súčasnosti predsedníctvo Komisie ministrov Rady Európy, by chcelo touto konferenciou prispieť k napomáhaniu náboženskej slobody a tolerancie v zmysle článku 9 Európskej konvencie na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

V centre konferencie sú okruhy tém „Sloboda náboženstva a svedomia ako základné právo v dnešnej spoločnosti“. „Ochrana príslušníkov náboženských menšín“, „Základné línie budúcich akcií Európe a mimo nej, najmä s ohľadom na výchovu mládeže“. Medzi účastníkmi sú delegáti náboženských spoločenstiev a nenáboženských svetonázorových spoločenstiev, vedci, mediálni pracovníci, predstavitelia medzinárodných a  mimovládnych organizácií.

Konferencia v Jerevane pokračuje v iniciatíve, ktorá bola založená na 3. summite hláv štátov a vlád členských štátov Rady Európy v r. 2005 vo Varšave. Vtedy sa rozhodlo, že sa bude napomáhať medzikultúrny dialóg na základe „univerzálnych ľudských práv“. V r. 2007 zorganizovala republika San Marino, ktoré vtedy predsedala Rade Európy, prvú konferenciu na tému: „Náboženský rozmer medzikultúrneho dialógu“. Ďalšie konferencie na túto tému sa konali  v r. 2008 a 2009 v Štrasburgu, v r. 2010 v Ohride (Macedónsko), v r. 2011 v Luxemburgu a v r. 2012 v Durrese (Albánsko).

V máji 2008 uverejnila Rada Európy bielu knihu o medzikultúrnom dialógu s názvom „Spolunažívať dôstojne v rovnosti“. V nej sa vyzdvihuje prínos náboženských aj sekulárnych spoločenstiev ku kultúrnemu dedičstvu Európy. –zg-

 

Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj

 

Vatikán, 1.9.2013 (RV) 016 274 – V poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra 1. septembra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Ostro odsúdil použitie chemických zbraní a odmietol ďalšie použitie násilia:

„K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie.“ Ako povedal, cesta k pokoju vedie cez svedomie jednotlivcov a vzájomný dialóg: „Nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára

spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju.“

Na najbližšiu sobotu, 7. septembra, Svätý Otec vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom Východe a na celom svete. K spoločnej modlitbe pozval aj bratské kresťanské spoločenstvá a príslušníkov iných náboženstiev i všetkých ľudí dobrej vôle. Na Námestí sv. Petra sa 7. septembra, v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie od 19. hod. do polnoci uskutoční modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. Svätý Otec vyzval miestne Cirkvi na celom svete, aby sa pripojili a zorganizovali vlastné modlitbové stretnutia. -jb-

 

Taliansko: Pozitívne reakcie na menovanie Paroliniho

 

Vatikán-Rím, 2.9.2013 (kath.net/KAP) 016 273 – Menovanie nového vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina našlo veľkú odozvu v cirkevných aj politických kruhoch Talianska.

Prezident Giorgio Napolitano v blahoprajnom telegrame vyjadril dôveru, že vzťahy jeho krajiny s Vatikánom sa ďalej zlepšia a spolupráca v oblasti pokoja a spravodlivosti vo svete sa bude ďalej konsolidovať.

Kardinál Jean-Louis Tauran, bývalý vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi, ktorý bol priamym predstaveným Parolina, hovoril o „optimálnej voľbe“ pápeža. Povedal, že Parolin je v stave sprevádzať Františka pri nadchádzajúcej reforme kúrie. Okrem toho bude klásť silnejší dôraz na spoluprácu so zahraničím, ako jeho predchodca kardinál Tarcisio Bertone, ako povedal v interview.

„Vždy som si cenil odbornú kompetentnosť, pracovnú horlivosť, lojalitu a kňazské kvality Parolina,“ zdôraznil Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. „Ukázal sa ako vynikajúci sprostredkovateľ a viedol mnohé misie ako napríklad do Číny, Vietnamu a na Blízky Východ. Parolin sa teší veľkej úcte v diplomatickom zbore. Myslím, že má všetky kvality pre tento úrad,“ povedal francúzsky kardinál. Dodal, že nejaký zlom s Bertonovou érou nevidí, ale Parolin sa bude venovať predovšetkým medzinárodným otázkam. „Voľba tohto diplomata dobre dopĺňa kvality pápeža.“

Biskupská konferencia Talianska prisľúbila novému vatikánskemu štátnemu sekretárovi spoluprácu v plnej dôvere v jeho pôsobenie v prospech blaha Cirkvi a ľudstva.

Nový starosta Ríma Ignazio Marini diplomatovi gratuloval a zdôraznil „staré korene viery a kultúry“, ktoré mesto Rím spájajú s Petrovým stolcom  a zdôrazňujú jeho univerzálny význam.

Veľká radosť zavládla v severotalianskej domovine nového „druhého muža“ vo Vatikáne. V Diecéze Vicenza, z ktorej Parolin pochádza, zvonili po oznámení jeho menovania mnohé kostolné zvony. Farár jeho domovskej farnosti Schiavon, Don Luigi Chemello, v interview povedal, že Parolin je „mužom ľudu“ a vždy zostal spojený so svojou domovinou. Pravidelne trávil letnú dovolenku u svojej matky Ady Miottiovej, bývalej učiteľky, vo svojom rodisku. Tá sa od smrti otca pri dopravnej nehode, keď mal Pietro 11 rokov,  sama starala o rodinu. Parolinova sestra Mária Rosa žije vo Verone, jeho brat Giovanni je poslancom v obci Bassano del Grappa. Tento rok sa však Parolin musel vzdať dovolenky v Taliansku, ako dodal farár.  –zg-

 

Vatikán: Pápež menoval Pietra Parolina za štátneho sekretára

 

Doteraz najdôležitejšie personálne rozhodnutie pápeža:

taliansky diplomat nástupcom Tarcisia Bertoneho

 

Vatikán, 31.8.2013 (kath.net/KNA) 016 272 – Pápež František menoval v sobotu, 31. augusta, talianskeho vatikánskeho diplomata Pietra Parolina (58) za svojho nového štátneho sekretára. Parolin, ktorý bol doteraz pápežským nunciom vo Venezuele a predtým zástupcom vatikánskeho štátneho sekretára pre vzťahy so štátmi, prevezme úrad 15. októbra, ako nástupca štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho (78), ktorého odstúpenie pápež prijal tiež v sobotu.

Ako najužší spolupracovník pápeža, bude Parolin zodpovedný za vedenie jeho ústredného sekretariátu, za koordináciu Rímskej kúrie ako aj za vatikánsku diplomaciu. Pri najbližšej príležitosti zrejme dostane hodnosť kardinála. Doteraz najdôležitejšie personálne rozhodnutie pápeža sa s napätím očakávalo.

Pietro Parolin, ktorého menovanie prišlo z dôvodu jeho mladšieho veku trocha neočakávane, patrí k najvyprofilovanejším diplomatom Svätého stolca. Ako zástupca sekretára pre vzťahy so štátmi v rokoch 2002 až 2009 závažne ovplyvňoval politiku Svätého stolca. Viedol rokovania Vatikánu s Izraelom ako aj s Vietnamom. Okrem toho za Benedikta XVI. usiloval o kontakty s politickými miestami v Pekingu. Parolin, ktorý sa pri menovaní za nuncia v r. 2009 stal aj arcibiskupom, má vo vatikánskej kúrii veľmi dobré kontakty. Okrem materinskej taliančiny ovláda aj francúzštinu, angličtinu a španielčinu.

Nový štátny sekretár sa narodil 17. januára 1955 v Schiavone v severotalianskej provincii Vicenza. Teológiu študoval v Miláne. Po kňazskej vysviacke v katedrále vo Vicenze v r. 1980 pôsobil v pastorácii v Diecéze Vicenza. V r. 1984 začal štúdium na pápežskej Diplomatickej akadémii v Ríme, promoval z cirkevného práva a v r. 1986 vstúpil do diplomatických služieb Svätého stolca. V zahraničí pôsobil v Nigérii a v Mexiku, potom nastúpil do vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Od r. 2009 je nunciom vo Venezuele. V tom istom roku ho pápež Benedikt XVI. v Chráme sv. Petra vysvätil za biskupa. Spolusvätiteľmi boli kardinál Tarcisio Bertone a prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál William Joseph Levada.

V r. 2009 bol vyznamenaný Veľkým krížom za zásluhy Nemeckej spolkovej republiky. V odôvodnení sa uvádzalo, že sa zasadzuje: «neúnavne a úspešne» za nemecko-vatikánske vzťahy. –zg-

Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin

 

 

 

Pápež potvrdzuje Gänsweina a ďalších špičkových predstaviteľov

 

Vatikán, 31.8.2013 (kath.net/KAP) 016 271 – Popri menovaní Parolina urobil pápež František v sobotu ďalšie dôležité personálne rozhodnutia. V úrade potvrdil viacerých predstaviteľov kúrie, medzi nimi nemeckého arcibiskupa Georga Gänsweina (foto). Patrí k nim aj sekretár pre vnútorné záležitosti Vatikánu Giovanni Angelo Becciu, sekretár pre zahraničné záležitosti Dominique Marberti, ako aj ich zástupcovia Peter Wells a Antoine Camilleri. Gänswein je naďalej prefektom Pápežského domu.

Pápež František po zvolení za pápeža vedúcich predstaviteľov kúrie iba provizórne potvrdil v ich úradoch a požiadal o vykonávanie ich úloh až do ďalšieho rozhodnutia.

 

Zmeny v Štátnom sekretariáte od 15. októbra

Na audiencii pre vedenie a pracovníkov vatikánskeho Štátneho sekretariátu sa pápež František 15. októbra rozlúči s doterajším štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem. Pápež mu chce poďakovať za jeho vernú a veľkodušnú službu a súčasne chce uviesť do úradu jeho nástupcu Pietra Parolina, ako sa uvádza v informácii z Vatikánu zo soboty. Dovtedy bude Bertone konať svoje povinnosti a úlohy. Parolin, ktorý je nunciom vo Venezuele, zorganizuje svoju rozlúčku s týmto postom a presťahuje sa do Vatikánu. –zg-

 

Pápež začína jesenný program sprevádzaný špekuláciami

 

Hádanky okolo nového štátneho sekretára – František má opäť generálne audiencie 

 

 Vatikán, 30.8.2013 (KAPJohannes Schidelko) 016 270 – Dovolenka nebola pre pápeža v jeho prvom rímskom lete vlastne nijakou dovolenkou. František si nedoprial oddych v Alpách, ani dlhší pobyt v Castel Gandolfe. Namiesto toho po ceste na Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro držal stráž vo vatikánskom hosťovskom Dome sv. Marty. A pri mnohých rozhovoroch, stretnutiach a štúdiu spisov rozhľadene sondoval personálne, štrukturálne a obsahové plánovanie aj s  pohľadom na návrhy, ktoré mu dali kardináli okolo neho.

V prvú septembrovú stredu František po dvoch mesiacoch opäť začne generálne audiencie a bude opäť prítomný na Námestí sv. Petra pre státisíce pútnikov a návštevníkov z celého sveta. Tým sa začína s napätím očakávaná jeseň zmien vo Vatikáne. Kedy však pápež podnikne potrebné personálne zmeny, o tom sa môžeme iba dohadovať. Podľa najnovšej špekulácie v „Corriere della Sera“ z piatku, chce v sobotu menovať nástupcu štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho (78):  Pietra Parolina (58), nuncia vo Venezuele.

Podľa novín František viedol v polovici augusta objasňujúci rozhovor s Bertonem. V utorok prekonzultoval chystanú zmenu s dekanom  kardinálskeho kolégia, kardinálom Angelom Sodanom, Bertonovým predchodcom. Zmena sa má podľa novín udiať v októbri. Bertone si od pápeža vyprosil „odškodnenie“ vo forme novej úlohy, ako napísali noviny „Corriere“ – podobne ako Sodano, ktorý po odstúpení v septembri 2006 naďalej zostal v úrade dekana kolégia. Bertoneho okrem toho Benedikt XVI. ešte vo februári potvrdil na ďalších 5 rokov ako predsedu komisie kardinálov na kontrolu banky IOR – do roku 2018.

Kedy príde nový štátny sekretár je otvorené. Pre to, že „druhý muž“ vo vedení Cirkvi po pápežovi z Latinskej Ameriky bude Talian, hovorí mnohé. Či však Parolin tento úrad dostane, mnohí spochybňujú. Síce sa za 7 rokov na vysokom poste druhého štátneho sekretára pre vzťahy so štátmi profiloval ako jemnocitný špičkový diplomat. A teší sa širokému oceneniu ľuďmi v kúrii. Ale má iba 58 rokov a je 4 roky biskupom a iba 4 roky viedol nunciatúru – tak znejú námietky.

Šance dávajú pozorovatelia aj Giuseppemu Bertellovi (70), ktorý je už kardinál a funguje ako „prezident“ malého štátu Vatikán.  Ako pápežský vyslanec sa osvedčil v delikátnych misiách ako v Benine pri prechode k demokracii, v občianskej vojne v Rwande a v Mexiku počas objasňovania záležitostí okolo sporného zakladateľa Kristových legionárov Marciala Maciela Degollada. A bol nunciom v Taliansku.

Keby sa Bertello stal štátnym sekretárom, mohol by sa pápež chytiť starej idey zlúčiť personálne a finančne náročnú správu malého štátu Vatikán so Štátnym sekretariátom. Úspory by boli pozoruhodné, ale jednoduché by toto personálne spojenie nebolo.

Okrem Parolina a Bertella sa uvádzajú ako kandidáti na post Bertoneho kardináli kúrie ako taliansky Argentínčan Leonardo Sandri z Kongregácie pre východné cirkvi alebo kardinál Piacenza z Kongregácie pre klérus.

To, že František s personálnymi presunmi v kúrii začal, ukázali už minulé týždne: biskup Giuseppe Sciacca (58), generálny sekretár pre vatikánsky governatorát, sa stal sekretárom Apoštolskej signatúry. Na jeho miesto nastúpil španielsky kňaz Kristových legionárov Fernando Vergez Alzaga (68). Počiatkom augusta menoval pápež arcibiskupa kúrie Guida Pozzu (61) zasa za sekretára komisie pre kontakty s tradicionalistami „Ecclesia Dei“ – ktorú tak vedú  traja arcibiskupi: Gerhard Ludwig Müller (65) ako predseda, Joseph Augustine Di Noia (70) ako podpredseda a sekretár Pozzo.

Popri tom pápež František využil letné mesiace aj na prácu na svojej druhej encyklike, ako sa hovorí v Ríme. Už v máji juhotaliansky biskup po audiencii u pápeža odhalil, že František plánuje encykliku na tému chudoba s titulom „Beati pauperes“ (Blahoslavení chudobní). Po „Lumen fidei“, „encyklike štyroch rúk“ o viere, by to bol prvý vlastný náučný dokument prvého latinskoamerického pápeža – a tým aj jeho program pontifikátu. –zg-

 

Nový generálny sekretár štátu Vatikán je Španiel

 

Vatikán/Mailand , 30.8.2013 (kath.net/KNA) 016 269 – Španielsky zamestnanec Vatikánu Fernando Vergez Alzaga (68), člen duchovného spoločenstva «Kristovi legionári», bol pápežom Františkom vymenovaný za nového generálneho sekretára vatikánskeho governatorátu. Ako „podpredseda vlády“ štátu Vatikán je nástupcom Taliana Giuseppeho Sciaccu (58), ktorý bol pred týždňom povolaný za sekretára do Apoštolskej signatúry, najvyššieho súdneho dvora Katolíckej cirkvi. Na rozdiel od Sciaccu nedostáva však Vergez so svojím menovaním hneď aj hodnosť biskupa. Tento Španiel bol doteraz vedúcim Oddelenia pre telekomunikáciu v štáte Vatikán. Špekulácie o jeho povýšení vznikli, keď Vergeza počiatkom týždňa pápež oficiálne prijal. Prezidentom vatikánskeho governatorátu je taliansky kardinál Giuseppe Bertello (70).

Podľa denníka «Corriere della Sera» (z 30.8.) menovanie štátneho sekretára ako nástupcu Tarcisia Bertoneho (78) je už bezprostredne blízko. Ako kandidát sa uvádza bývalý zástupca sekretára pre vzťahy so štátmi Pietro Parolin (58), ktorý pôsobí v súčasnosti ako nuncius vo Venezuele. –zg-

 

Pápež: Kardinál Martini bol prorokom pokoja

 

Audiencia pre „Nadáciu Carla Máriu Martiniho“ pri príležitosti výročia úmrtia

milánskeho arcibiskupa ( + 31. augusta 2012)

 

Vatikán, 30.8.2013 (RV, KAP) 016 268 – Pápež František si uctil pred rokom zosnulého kardinála Carla Máriu Martiniho, bývalého milánskeho arcibiskupa. Na audiencii pre „Nadáciu Carla Máriu Martiniho“ 30. augusta uviedol, že Martini bol „prorokom a mužom sily rozlišovania a pokoja“, vyjadril svoju vďačnosť a ocenenie kardinála a vyzval uchovávať jeho dielo živé.

Nadácia vznikla pri príležitosti prvého výročia úmrtia kardinála v spolupráci s Talianskou provinciou Spoločnosti Ježišovej a Milánskou arcidiecézou. Cieľom nadácie je podporiť a prehĺbiť poznanie života a diela veľkého exegétu a v nadväznosti na jeho dielo uľahčovať kontakt súčasného človeka s Božím slovom v kontexte dnešnej kultúry.

„Spomienka na otcov je gestom spravodlivosti. A Martini bol otcom pre celú Cirkev. Aj my, v ďalekej Argentíne, takpovediac na konci sveta, sme čítali jeho diela a vykonávali si duchovné cvičenia podľa textov tohto kardinála a biblistu,“ ako uviedol pápež František počas stretnutia so zástupcami nadácie. Zosnulého kardinála označil za „proroka a človeka rozlišovania a pokoja“. Pripomenul úlohu, ktorú kardinál Martini zohral počas 32. generálnej kongregácie jezuitov v roku 1974, keď ukázal cestu, ako konštruktívne spojiť dôraz, ktorý jezuiti kladú na spravodlivosť, s posilnením vnútornej jednoty Spoločnosti Ježišovej a jej vzťahov so Svätou stolicou, vychádzajúc pri tom z perspektívy evanjelia.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ toto súkromné stretnutie zhodnotil nasledovne:

„Išlo o krátke, neformálne, ale významné stretnutie. Je vhodné, aby bol pápež ako prvý priamo informovaný o vzniku tejto nadácie a jej účele.“

Svätý Otec nadáciu povzbudil v jej činnosti a jej členom udelil svoje požehnanie.

Hlavnými cieľmi novovzniknutej nadácie so sídlom v Miláne je archívne zhromažďovať diela, spisy a príhovory kardinála, podporovať ich štúdium a schvaľovať ich publikovanie; ďalej podporovať ekumenický a medzináboženský dialóg, ako aj dialóg s občianskou spoločnosťou a neveriacimi, a súčasne prehlbovať nerozlučné puto medzi vierou, spravodlivosťou a kultúrou. Rovnako si kladie za cieľ podporovať štúdium Svätého písma, a to aj v spojení s inými disciplínami, vrátane spirituality a spoločenských vied. Prispievať chce tiež na formačné a pastoračné projekty oceňujúce ignaciánsku pedagogiku, ktoré sa zamerajú predovšetkým na mladých. Jedným z ďalších cieľov je aj podpora prehlbovania významu duchovných cvičení a ich šírenie v praxi.

Kardinál Carlo Mária Martini, niekdajší milánsky metropolita, zomrel vo veku 85 rokov, 31. augusta 2012. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil ako 17-ročný. Bol odborníkom na exegézu a pôsobil aj ako rektor Pápežského biblického inštitútu a Pápežskej gregoriánskej univerzity v Ríme.

Pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia sa 31. augusta v Milánskom dóme slávila spomienková svätá omša, ktorej predsedal kardinál Angelo Scola, terajší milánsky arcibiskup. Kardinál Martini bol milánskym arcibiskupom v r. 1979 až 2002 a jedným z navyprofilovanejších predstaviteľov talianskej cirkvi. Zomrel 31. augusta 2012 po dlhej Parkinsonovej chorobe vo veku 85 rokov. Tento jezuita sa dlhý čas považoval za kandidáta na úrad pápeža a v konkláve v r. 2005 napriek svojím zdravotným problémom získal veľa hlasov. –mf–, -zg-

 

+  Zomrel kardinál Medardo J. Mazombwe zo Zambie

 

Vatikán/Lusaka, 30.8.2013 (RV) 016 267 – Vo veku 81 rokov zomrel vo štvrtok, 29. augusta, v hlavnom meste Zambie kardinál Medardo Joseph Mazombwe, emeritný arcibiskup Lusaky. Svätý Otec v sústrastnom telegrame vyjadril arcibiskupovi Lusaky Telesphorovi Mpundu a celej miestnej cirkvi v Zambii svoju sústrasť a duchovnú blízkosť: „S vďačnosťou voči všemohúcemu Bohu si spomínam na jeho oddanú službu pre šírenie evanjelia v Afrike a jeho neúnavné úsilie pre dobro chudobných,“ píše pápež František.

Kardinál Medardo Joseph Mazombwe bol prvým zambijským kardinálom domorodého pôvodu. Viacero období bol predsedom Biskupskej konferencie Zambie a bol tiež predsedom Združenia biskupských konferencií Východnej Afriky. V jubilejnom roku 2000 vynaložil celý svoj verejný vplyv v kampani za zrušenie zahraničného dlhu Zambie. Na kardinála ho kreoval Benedikt XVI. v roku 2010.

Kardinálsky zbor má momentálne 201 členov – 112 kardinálov voličov a 89 nevoličov pápeža.

 

Kardinál Marx žiada novú ideu pokroku pre Európu

 

Kongres Renovabisu: Slobodne a solidárne. Kresťania v zodpovednosti za Európu.

Kardinál Marx kritizuje „rozšírenie trhového myslenia na takmer celú oblasť spoločenského

spolunažívania“. „Musí ísť o viac ako iba o obranu blahobytu.“

 

Freising, 30.8.2013 (kath.net/pem) 016 266 – Mníchovský arcibiskup Reinhard Marx žiadal novú ideu pokroku pre Európu:

„Ak chce mať Európa budúcnosť, tak nielen na to, aby bránila blahobyt. Ak by to bol jediný cieľ, tak by Európa stratila každú orientáciu do budúcnosti. Musí tu ísť o viac,“ povedal arcibiskup Mníchova a Freisingu 28. augusta na 17. medzinárodnom kongrese nadácie Renovabis vo Freisingu na tému „Slobodne a solidárne. Kresťania v zodpovednosti za Európu.“ Svojou prednáškou s názvom „Zodpovedná sloboda – perspektívy pre Európu“ otvoril kardinál Marx tento kongres.

„Na to, aby hospodárske otázky našli ten správny smer, je potrebná idea pre budúcnosť Európy,“ povedal kardinál Marx. Pre kresťanov preto ide o to, aby na projekte Európy pozitívne spolupracovali:

„Naším prínosom by mohlo možno byť, čo znamená myslieť ponad hranice kapitalizmu, a nie zostať pri ňom stáť,“ povedal kardinál Marx.

„Prečo by sme nemohli spoločne vypracovať novú ideu pokroku, novú koncepciu rastu?“ Kardinál ďalej vyzval, aby sa o spoločnej mene nediskutovalo iba z hospodárskej perspektívy:

„Euro nie je iba ekonomický problém, je to ponajprv problém solidarity, ochoty k súdržnosti. Bez vierohodne sprostredkovanej solidarity nemôže obstáť nijaká mena. Eurozóna má pritom mimoriadny význam pre budúcnosť projektu Európa ako celku.“

Kardinál Marx sa potom s ľútosťou vyjadril o „rozšírení trhového myslenia na takmer celú oblasť spoločenského života“ a kritizoval myslenie, ktoré stavia do centra iba konkurenčný boj a zisk: „To musí mať svoje miesto, ale nie byť filozofiou celého života spoločnosti.“

Kardinál povedal, že kresťania sa musia zúčastniť na spoločenskej diskusii: „Bolo by ničivé, keby kresťania tento veľký projekt Európa už nepodporovali, kriticky ho nesprevádzali a nepopoháňali,“ povedal arcibiskup ďalej. „Máme povinnosť v tejto ťažkej situácii ako kresťania nestáť rezignovane a nezúčastnene na okraji cesty.“ Ústrednou je pritom vedúca línia „zodpovednej slobody“:

„Musíme spolu zosúladiť slobodu a solidaritu. Otázka solidarity sa však nemá riešiť iba charitatívne, jadrom sociálneho štátu je oveľa viac nasledovné: Každý má dostať šancu a to stále znova. Úlohou výchovy a vzdelania pritom je dať ľuďom schopnosť v neprehľadných podmienkach rozumne zaobchádzať so slobodou a v zložitých situáciách sa zodpovedne rozhodovať pre dobro.“ –zg-

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *