Život Cirkvi vo svete 3/2020

Obsah

Pápežov dokument o Synode o Amazónii príde čoskoro

Spustošená Benediktova vinica

Francúzsko: Biskupi kritizujú návrh reformy bioetiky

Publicista Scalfari: Pápež berie opozíciu uvoľnene

Vatikánsky žurnalista: František vyvíja tlak na Benedikta XVI.

Kardinál Robert Sarah: Z hĺbky našich sŕdc

Nemecko: Bizarná sprisahanecká teória

Kardinál Sarah sa bráni proti ohováračom

Benedikt XVI: „Nemôžem už ďalej mlčať“

„Záhradníka“ kardinála Pella preložili do inej väznice

Kardinál Sarah: „Katolíci už nemôžu ďalej mlčať.“

Kardinál Burke kritizuje výzvy vytvoriť „novú teológiu“

Prečo je ‘New Age’ spiritualitou po-kresťanského Západu

Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a Zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. Vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel! 1 Jn 5, 18-21

* * * * *

Pápežov dokument o Synode o Amazónii príde čoskoro

Rím, 15.01.2020 (KAP) 025 938 – Uverejnenie s veľkým napätím očakávaného posynodálneho dokumentu pápeža Františka k Synode biskupov o Amazónii príde už čoskoro. Vyplýva to z listu generálneho relátora synody kardinála Claudia Hummesa biskupom celého sveta.
Návrh pápežského dokumentu sa v súčasnosti skúma a potom bude nasledovať jeho preklad.
Pápež František dúfa, že ho bude môcť promulgovať „koncom mesiaca alebo začiatkom februára“. Uviedol to kardinál Hummes vo vlastne dôvernom liste z 13. januára, ktorý však v noci na stredu uverejnili viaceré portály v rôznych jazykoch.
Pápež František v záverečnom príhovore k synodálnym otcom synody biskupov, ktorá sa konala 6. až 27. októbra vo Vatikáne ohlásil, že chce do konca roka vydať vlastný dokument. „Všetko bude závisieť od času, ktorý budem mať na premýšľanie,“ ako pápež vtedy dodal.

Spustošená Benediktova vinica

Rím, 17.1.2020 (kath.net/as) 025 937 – Kto by mohol zabudnúť na 19. apríl 2005 a na prvé slová pontifikátu Benedikta XVI. pred požehnaním „Urbi et Orbi“ na balkóne žehnania Baziliky sv. Petra?
„Po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. páni kardináli zvolili mňa, jednoduchého a skromného robotníka v Pánovej vinici. Utešuje ma skutočnosť, že Pán dokáže pracovať a pôsobiť aj s nedostačujúcimi nástrojmi …“
Vinica – pápežovi Benediktovi XVI. zvlášť cenný obraz z Evanjelia (porovn. Mt 20,1-16). Práve z dôvodu týchto prvých slov nového pápeža sa taliansky zväz roľníkov rozhodol, Benediktovi XVI. darovať vinicu. Stalo sa to pri príležitosti vtedajšieho Svetového dňa zachovania stvorenstva. Vinné révy pre vinič sa vyhľadávali s veľkou starostlivosťou. Malá vinica založená na počesť Benedikta XVI. mala asi 1000 metrov štvorcových. Pozostávala z druhov „Trebbiano“ (biele) a „Cesanese di Affile“ (červené), veľmi starých domácich druhov vín.
„Nádherná vinica len s malým počtov druhov révy, poetická a symbolická súčasne. V rohu záhrady, ktorú pápež Benedikt XVI. veľmi miloval, sa počas svojich pobytov v pápežskej vile Castel Gandolfa v dusných letných večeroch prechádzal, tam hľadal svieži vzduch a modlil sa,“ ako napísala vatikánska žurnalistka rímskych novín „Il Messaggero“, Franca Giansoldatiová.
Avšak – práve v týchto týždňoch túto oblasť záhrady radikálne zmenili prácami, pri ktorých padla za obeť predovšetkým vinica Benedikta XVI. – bola spustošená, rastliny vytrhali, malá meditačná záhrada bola zničená a zrovnaná so zemou!
Prečo? Nuž teda – niektorí uvádzajú, že toto miesto sa má použiť na vybudovanie cesty, ktorej stavba sa má vraj čoskoro začať. Rozhodnutie o zmene urobila nová správa pápežských víl, ktorá poverila stavebnú firmu strhnúť symbolické miesta pontifikátu pápeža Benedikta XVI.
Keď zväz roľníkov venoval Benediktovi XVI. svoj dar, chcel pápež túto záhradu presne na tom mieste paralelne k mramorovej soche Dobrého pastiera, aby sa podčiarkol jej symbolický význam. Teraz však už tam nie je celkom nič.
„Spustošenie vinice“ – tak znie názov knihy nemeckého filozofa a teológa Dietricha von Hildebranda (2.10.1889 Florencia, +26.1.1977 New York) z roku 1973. V tomto diele Hildebrand rozoberá „omyly moderny“ a pritom sa zaoberá aj stavom moderného kresťanstva a to zvlášť vzhľadom na pokoncilové pustošenie viery.
Teraz nadobudlo toto pustošenie viery v dobe mimoriadnych a diabolských zmätení ďalší symbolický obraz.

„Kýva sa skala, na ktorej Ježiš postavil svoju Cirkev?

Aj keď agnostici nepovažujú zjavenú vieru za pravdivú, chceli by jej potenciál predsa použiť ako stavebný materiál pre jednotné svetové náboženstvo! Veď cena vstupu Cirkvi do internacionály svetových náboženstiev je „iba“ vzdanie sa nároku na pravdu. Relativizmus aj tak odmieta poznateľnosť pravdy a prezentuje sa ako garant pokoja pre všetky náboženstvá a svetonázory.

Rím, 15.1.2019 (kath.net) 025 936 – Kath.net dokumentuje homíliu kardinála Gerharda Ludwiga Müllera na konferencii „Fellowship of Catholic University Students“ (FOCUS) in vo Phooenixe, v Arizone USA k 10 000 študentom na Nový rok 2020.

Milí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi (Mk 1,1).

Keď sa stretávame v prvý deň nového roka, želáme si šťastný rok. Ako kresťania to vidíme v hlbšej súvislosti – všetci sme milovaní Boží synovia a dcéry. On nás požehnal v Kristovi všetkým nebeským duchovným požehnaním (Ef 1, 3).
Ako katolíci spájame svoje blaho s nádhernou skúsenosťou, že všetko minulé, prítomné a budúce má zmysel v Božom svetle. Keď sa vo svätej omši sprítomňuje Kristova obeta pre spásu sveta, ďakujeme Bohu Otcovi za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista (Ef 5, 20). Ďakujeme Bohu, že stvoril svet a dáva nám všetko, čo k životu potrebujeme. Ďakujeme mu, že sa pre našu spásu stal človekom, že nám daroval Ducha Svätého. Ďakujeme mu za Cirkev, ktorá sa vo viere stala našou matkou. Ona je Kristovým telom … Ďakujeme mu za rodinu, za priateľov. …

Mnohí kresťania sa dnes však so starosťou pýtajú, či sa vzhľadom na krízu kresťanských spoločností Západu a dokonca škandálov v Cirkvi kresťanstvo ešte hodí do našej doby? Kýva sa skala, na ktorej Ježiš postavil svoju Cirkev?
Ľuďmi spôsobená kríza vznikla v Cirkvi, lebo sme sa pohodlne prispôsobili duchu doby bez Boha. Preto je toľko nevyriešeného v našich zranených srdciach, ktoré túžia po náhradnom uspokojení! No kto verí, nepotrebuje ideológiu. Kto verí, nesiaha po drogách. Kto miluje, nehľadá rozkoš vo svete, ktorý s ňou zaniká. Kto miluje Boha a blížneho, nachádza šťastie v obete odovzdania seba. Stáva sa radostným a slobodným, keď v duchu lásky prijíma životnú formu, ku ktorej ho Boh celkom osobne povolal – v sviatostnom manželstve, v celibátnom kňazstve, či v zasvätenom živote v zmysle Evanjelia v chudobe, poslušnosti a čistote pre Božie kráľovstvo.
Pripomínam slávnu vianočnú kázeň sv. pápeža Leva Veľkého. Uprostred chaosu putovania národov a rozpadu všetkých poriadkov, počas zániku Rímskej ríše, oslovuje osobnú vieru každého katolíka a tie slová opakujem každému zneistenému v súčasnej kríze:
„Kresťan, uvedom si svoju dôstojnosť! Po tom, čo si mal účasť na Božej povahe, nevracaj sa odsúdeniahodnou morálkou k starej nízkosti. Mysli na to, akej hlavy a akého tela si údom! Sprítomni si, že si bol vytrhnutý z moci temnoty a zasadený do žiarivého Božieho kráľovstva! Skrze sviatosť krstu si sa stal Chrámom Ducha Svätého. Nevyháňaj zlými skutkami takého vysokého hosťa zo svojho srdca!“ (Sermo 21,3).
Smrteľnému jedu hada neujdem, keď s ním uzavriem priateľstvo, ale keď sa budem držať múdro od neho, alebo budem mať pre každý prípad po ruke protijed. Jed, ktorý Cirkev ochromuje, je falošný názor, že sa treba prispôsobiť duchu doby, zrelativizovať Desatoro a zmeniť význam náuky viery. Z Cirkvi živého Boha, stĺpu a opory pravdy (1 Tim 3, 15) chcú urobiť pohodlné občianske náboženstvo. Súhlas po-kresťanskej spoločnosti a protikresťanských tvorcov mienky médií so seba-sekularizáciou Cirkvi si dokonca najvyššie autority v Cirkvi zamieňajú so súhlasom s vierou v Ježiša Krista. Nie ten, kto sa obtiera okolo Vatikánu, okolo pápeža s jeho agendou od klimatických zmien až po kontrolu pôrodnosti, sa dostáva bližšie k Cirkvi, ale iba ten, kto s Petrom hľadí na Krista a vyznáva: „Ty si Kristus, Syn živého Boha“ (Mt 16,18). Protijedom proti zosvetšteniu Cirkvi je „pravda Evanjelia“ (Gal 2,14) a „život z viery v Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,20).
Čarovné slovko pokušiteľa je potrebná modernizácia, takže proti každému, kto sa tejto ideológii vzoprie, sa bojuje ako proti nepriateľovi a obvinia ho z tradicionalizmu. Iba jeden príklad perverznosti tejto logiky: Ochranu života od počatia po smrť sa haní ako konzervatívny a pravicový postoj, zatiaľ čo zabíjanie nevinných detí v tele matky sa vyhlasuje za ľudské právo a preto je to „pokrokový postoj“. V politike a médiách ide o moc ponad hlavy a peniaze v našich vreckách. Takže treba ľudí bojovými heslami rozdeliť na konzervatívnych a pokrokových. Vo viere v Boha ide naproti tomu o protiklad pravdy a nepravdy a v etike ide o rozlišovanie dobra a zla.
Kardinál Martini pred smrťou obvinil Cirkev dvojznačným vyhlásením, že pokrivkáva 200 rokov za dobou. Na to sa svojhlavo a škodoradostne odvolávajú ateisti. Progresívni katolíci sa zasa hrajú na vzorných žiakov osvietenstva a sľubujú rýchlo dohnať zmeškané lekcie ateistickej religionistiky.
Čo sa myslelo heslom, že Cirkev si musí privlastniť odmietanie historického Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi? Zostane Cirkev svojmu základu a Zakladateľovi verná, ak zmutuje na humanitárne náboženstvo? Pokojamilovní agnostici dneška, ktorí jednoducho doprajú prostému ľudu ilúziu náboženstva, by si radi poslúžili potenciálom Cirkvi poskytujúcim zmysel života. Aj keď nepovažujú zjavenú vieru za pravdivú, chceli by ho predsa použiť ako stavebný materiál pre jednotné svetové náboženstvo! Veď cena vstupu Cirkvi do internacionáli svetových náboženstiev je „iba“ vzdanie sa nároku na pravdu. Relativizmus aj tak odmieta poznateľnosť pravdy a prezentuje sa ako garant pokoja pre všetky náboženstvá a svetonázory. A naozaj: katolicizmus bez dogiem a sviatostí a bez neomylného úradu je fatamorgána, po ktorej baží nemálo kniežat Cirkvi.
Ak Boh však v „plnosti času“ poslal svojho Syna zrodeného zo ženy (Gal 4, 4), ktorého pastieri v Betleheme našli ako „Dieťa, ktoré ležalo v jasliach“ (Lk 2, 16), tak je každý čas bezprostredne pre Boha. Ježiša nemožno predbehnúť zmenou časov, lebo Božia večnosť obsiahla všetky epochy histórie a život každého jednotlivého človeka. V konkrétnom človeku Ježišovi Nazaretskom je univerzálna Božia pravda konkrétne teraz a tu prítomná – v priestore a čase histórie. Ježiš Kristus nie je znázornením nadčasovej pravdy, ale „cesta a pravda a život“ v osobe (Jn 14, 56). „Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš“ (1 Tim 2, 4f).
Cirkev ide s časom v jej spoločenských zmenách. A teológia v dialógu s moderným obrazom sveta vedy a techniky formuluje zlučiteľnosť viery a rozumu. Ukazuje, že viera je poznanie Božej pravdy a svetlo, v ktorom chápeme seba a svet v jeho najvnútornejšom pôvode a cieli. Za toto poznanie vďačíme však iba Božiemu Slovu, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami (Jn 1, 14). No pravdu zjavenej viery nemožno dokázať, ani vyvrátiť svetskými odôvodneniami rozumom. Cirkev vie, že bez Kristovho Evanjelia sme stratení. Mária sama prijala Boha do svojho lona, ktorý sa mal z nej narodiť: Ježiša Krista pravého Boha a pravého človeka, jediného Spasiteľa sveta.
A tak sa modlíme na slávnosť Božej Matky:
„Milosrdný Bože, daj, aby sme aj v novom roku pociťovali účinky jej orodovania, veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života, Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Francúzsko: Biskupi kritizujú návrh reformy bioetiky

Paríž, 14.01.2020 (KAP/KNA) 025 935 – Francúzski biskupi nanovo vyjadrili výhrady k návrhu zákona k bioetike:
„Nijaký človek sa nesmie správať k inému človeku ako k objektu,“ tak znie nadpis vyhlásenia Biskupskej konferencie Francúzska, ktoré uverejnili 13. januára v Paríži. Biskupi zdôrazňujú, že úcta k životu má mať prioritu pred ustanovením zákona.
Senát – horná komora francúzskeho parlamentu rozšírila návrh zákona o to, že do predimplantačnej diagnostiky možno zahrnúť aj odchýľky chromozómov. Tým sa budú páry môcť rozhodnúť, že odmietnu napr. embryá s Downovým syndrómom. Biskupi tento krok kritizujú:
„Chcieť dieťa bez akejkoľvek genetickej odchýlky nie je iba ilúzia, ale to by ‚odľudštilo‘ aj našu ľudskosť!“ uvádzajú v stanovisku.
Na jeseň hlasoval francúzsky senát o prvej verzii zákona. Od 21. januára bude plénum senátu diskutovať o novom návrhu zákona.

Publicista Scalfari: Pápež berie opozíciu uvoľnene

Rím, 16.1.2020 (KAP) 025 934 – Pápež František vraj nevidí internú opozíciu konzervatívnych kruhov vo Vatikáne ako závažný problém. Vyplýva to zo správy ľavicovo-liberálneho bývalého šéfredaktora talianskeho denníka „La Repubblica“, Eugenia Scalfariho. Scalfari navštevuje pápeža Františka stále znova na dlhé rozhovory vo Vatikáne a potom o nich bez záznamu rozhovoru spamäti referuje.
V správe, ktorú Scalfari uverejnil v denníku „La Repubblica“ vo štvrtok, odpovedá František na otázku, ako sa cíti pri tejto opozícii, že vzhľadom na skupinu kritikov v inštitúcii so stovkami miliónov ľudí na celom svete sa vždy nájde niekto, kto je proti.
Podobne to František povedal už v septembri na tlačovej konferencii vzhľadom na nevôľu amerických konzervatívnych kruhov: „Trocha kritiky sa nájde všade, aj v kúrii.“ Dodal, že v zásade námietky víta, no tento odpor musí byť otvorený a konštruktívny.
Ako ďalej zo správy Scalfariho vyplýva, poslal vraj Benedikt XVI. už v pondelok, deň po vydaní predtlače novej, voči pápežovi kritickej knihy kardinála Roberta Saraha vyjadrenie solidarity Františkovi, v ktorom sa údajne od Saraha dištancuje.
Kniha „Z hĺbky našich sŕdc“ o kňazstve, celibáte a kríze v Katolíckej cirkvi obsahuje aj príspevok emeritného pápeža. Benedikt XVI. mal podľa Scalfariho vraj vo svojom posolstve Františkovi uviesť, že nikdy nesúhlasil s uvedením svojho mena ako spoluautora knihy. Príslušné dementi.
šíril aj súkromný sekretár Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswein v utorok.
Vierohodnosť Scalfariho prezentácie vyjadrení pápeža však bola v minulých rokoch opakovane diskutabilná. Viackrát pripísal Františkovi výpovede odporujúce katolíckej náuke. Dnes už 95-ročný Scalfari sa pri práci neopiera o zvukové záznamy, ani poznámky, ale rekonštruuje rozhovory, ako si ich pamätá.

Vatikánsky žurnalista: František vyvíja tlak na Benedikta XVI.

Rím, 16.1.2020 (kath.net) 025 933 – Pápež František mal od Benedikta XVI. požadovať, aby svoje meno stiahol z autorstva spoločnej knihy s kardinálom Sarahom „Z hĺbky našich sŕdc. Kňazstvo, celibát a kríza Katolíckej cirkvi“. Túto tézu zastáva známy vatikánsky žurnalista Antonio Socci, ako informuje „LifesiteNews“. Podľa Socciho, ktorý sa odvoláva na „spoľahlivé zdroje“ vo Vatikáne, mal byť František z tejto publikácie priam rozzúrený. Socci na Facebooku napísal, že vo Vatikáne „očividne vypukol koniec sveta, keď sa Bergoglio rozzúril“. Pápež si podľa Socciho okamžite povolal arcibiskupa Gänsweina a poveril ho, aby meno Benedikta z knihy odstránil a jeho autorstvo úplne stiahol. To druhé však Benedikt XVI. prirodzene urobiť nemohol. Benedikt XVI. nemohol ani vydať falošné svedectvo a kardinála Saraha obviniť, že od neho nedostal súhlas k spoluautorstvu.
„A Benedikt nemal tiež v nijakom prípade v úmysle vziať naspäť niečo z toho, čo na obranu celibátu v tejto knihe napísal,“ uviedol Socci.
Nakoniec kardinál Sarah na Twitteri uverejnil korešpondenciu s Benediktom, z ktorej jasne vyplýva, že emeritný pápež mu dal svoj súhlas. Potom našli a uverejnili kompromisnú formulku: „Kniha kardinála Roberta Saraha – s príspevkom Benedikt XVI.“, aby tak „chránili arcibiskupa Gänsweina pred juhoamerickou pomstou,“ ako napísal Socci.
V anglickom vydaní knihy sa však nič nezmenilo! A nemecké vydavateľstvo Ignatius-Press tiež odmietlo poprieť spoluautorstvo Benedikta XVI. a uvádza oboch autorov. Páter Joseph Fessio, zakladateľ a vedúci vydavateľstva, označil správy, že Benedikt nie je spoluautorom knihy ako jasné „fake news“!

Kardinál Robert Sarah: Z hĺbky našich sŕdc

Rím, 15.1.2020 (kath.net) 025 932 – Kniha kardinála Roberta Saraha s význačným príspevkom Benedikta XVI.

„Z hĺbky našich sŕdc. Kňazstvo, celibát a kríza Katolíckej cirkvi“

je v súčasnej situácii Cirkvi veľmi významná a dôrazná a zrejme sa stane bestsellerom roka. Diskusie o reformách v Katolíckej cirkvi ostatných rokov sa vedú stále vehementnejšie a prefekta Kongregácie pre boží kult, kardinála Roberta Saraha, viackrát podnietili k tomu, aby sa prihlásil o slovo. Touto novou knihou prispieva kardinál Sarah zrejme svojím najdôležitejším prínosom k súčasnej diskusii. Bráni v nej kňazský celibát s veľkou silou a múdrosťou, bez strachu pred verejnou diskusiou.
Emeritný pápež Benedikt XIV., ktorý sa od odstúpenia z úradu vo februári 2013 už sotva prihlásil ku slovu, sa výnimočne na želanie kardinála Saraha rozhodol napísať teologický príspevok o možno najdôležitejšej téme Cirkvi – o kňazstve. Hoci je už vo veku 92 rokov má Benediktov príspevok – ako sme u neho zvyknutí – vysokú intelektuálnu a teologickú výpovednú silu.

Nemecko: Bizarná sprisahanecká teória

Bonn, 14.1.2020 (kath.net) 025 931 – Ľavicové katolícke médiá v Nemecku v pondelok reagovali na uverejnenie knihy kardinála Saraha a Benedikta XVI. bizarnými sprisahaneckými teóriami. Tak napríklad sporný šéfredaktor kolínskeho „Dómskeho rádia“ Ingo Brüggenjürgen celkom vážne vyhlásil:
„Myslím si, že Benedikta XVI. jeho okolie vystrkáva pred seba a možno aj zneužíva. Benediktovi chýba ochranné prostredie. Možno tí, čo už nemôžu všade rozhodovať, stratili s pápežom Benediktom príhovorcu a teraz sa chcú znova dostať do popredia. Tomuto zneužívaniu by sa malo vlastne zabrániť“!
A nakoniec šéfredaktor dokonca s neuveriteľnou nemeckou nadutosťou vyhlásil:
„Vlastne by sme chceli vyjadriť toto: ‚Radšej by si bol mal mlčať, tak by si zostal múdrym filozofom.‘ “

Kardinál Sarah sa bráni proti ohováračom

Vatikán, 14.1.2020 (kath.net) 025 930 – Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa na Twitteri rázne postavil proti ohováračom. Tí tvrdia, že kniha s Benediktom XVI. o celibáte vznikla vraj bez súhlasu Benedikta XVI. Kardinál Sarah k tomu zverejnil tri príslušné listy od Benedikta XVI., z ktorých jasne vyplýva, že Benedikt XVI. so zverejnením jeho myšlienok k celibátu súhlasil.

Benedikt XVI: „Nemôžem už ďalej mlčať“

Vatikán, 13.1.2020 (kath.net) 025 929 – Emeritný pápež Benedikt XVI. podľa správy francúzskeho denníka „Le Figaro“ apeloval na pápeža Františka, aby neuvoľnil celibát. Noviny uverejnili v nedeľu úryvky z novej spoločnej knihy kardinála Roberta Saraha a Benedikta XVI. „Z hĺbky našich sŕdc“ . Obaja v knihe varujú, že Katolícka cirkev sa nesmie dať ovplyvniť „zlými vplyvmi, teatrálnosťou, diabolskými lžami a omylmi spočívajúcimi v súčasnom trende“. Tie chcú znehodnotiť kňazský celibát. Varujú tiež, že kňazi sú neustálym spochybňovaním celibátu mätení:
„Kňazstvo prechádza temným obdobím. Zraňovaní odhaľovaním škandálov, zmätení neustálym spochybňovaním celibátu cítia mnohí kňazi pokušenie vzdať to a všetko opustiť.“
Celibát je podľa Benedikta XVI. a kardinála Saraha viac ako cirkevné nariadenie. Obnovenie celibátu je potrebné pre obnovu Cirkvi.
Podľa novín „Figaro“ obaja autori argumentujú, že kňazský úrad ako aj manželstvo sa týka muža v jeho celistvosti, preto sa nezdá byť možné vykonávať obe povolania súčasne. Je zaujímavé, že výpovede oboch autorov vzhľadom na spornú Synodu o Amazónii a idey zrušiť v tej oblasti celibát prichádzajú pred očakávaným záverečným dokumentom pápeža zo synody. František o týchto ideách rozhodne v budúcich týždňoch.
Benedikt XVI. a kardinál Sarah píšu v knihe tiež výslovne aj to, že svoje myšlienky by chceli ponúknuť Božiemu ľudu a „prirodzene v duchu bratskej poslušnosti“ pápežovi Františkovi.

Kardinál Sarah: „Katolíci už nemôžu ďalej mlčať.“

Kardinál Sarah: Za znesväcovaním sôch Panny Márie vo francúzskych kostoloch je ‘barbarská nenávisť’!
Verejné orgány majú tendenciu zľahčovať ich protikresťanský charakter dokonca aj keď sú otvorene a jasne zamerané na najsvätejšie symboly katolíckej viery.

Rím, 13.1.2020 (LifeSiteNews) 025 928 – „Katolíci už nemôžu ďalej mlčať.“ Naliehavou výzvou zobudiť sa podčiarkol kardinál Robert Sarah svoje odsúdenie série znesvätení, ktorá postihla Európu a najmú Francúzsko v týchto dňoch. Na Twitteri 10. januára napísal:
„Znesvätenia v Európe stále pribúdajú. Nedávne útoky, ktoré mali za cieľ aj sochy Panny Márie vo francúzskych kostoloch ukazujú rozsah týchto aktov barbarskej nenávisti. Volajú po reakcii. Katolíci už nemôžu ďalej mlčať. +RS“
Vlna znesväcovania na juhozápade Francúzska 9. januára postihla až päť sôch Lurdskej Panny Márie a Božej Matky – Notre Dame, ktoré našli rozmlátené v Kostole sv. Martina a sv. Jakuba na území Farnosti Krista Spasiteľa. V meste Pau asi 30 km od Lurdov zničili Pannu Máriu v betleheme v Kostole St. Julien de Lons. Tri ďalšie sochy zničili vo farských kostoloch dedín Denguin, Artix a Mourenx, na úpätí Pyrenejí. Aj v Kostole sv. Pavla z Mourenx rozmlátili veľkú sochu Božej Matky. Farníci sú v šoku, lebo sa 10 rokov na ňu zbierali, aby postavili novú sochu, lebo starú im tiež rozbili vandali.“
Tieto akty vandalizmu robí skupina osôb s rovnakým zámerom: „Útoky na Pannu Máriu sa už podobajú fanatizmu,“ povedal André Dureysseix, ktorý našiel zničenú sochu. „Nechápeme to a bolí nás to. Predtým kradli sviece, teraz sa vrhajú na sochy – najmä Panny Márie. čo príde ďalej?“
Vyhlásenie Diecézy Bayonne uvádza:
„Tieto akty sú súčasťou série útokov, ktoré sú stále agresívnejšie. Počet protináboženských a rasistických provokácií a útokov v našej krajine rastie. Ministerstvo vnútra zaregistrovalo v r. 2018 až 1704 útokov, z toho bolo 1063 protikresťanských, 541 antisemitských a 100 antimoslimských. Bolo by kritické zľahčovať ich vážnosť.“ …
Páchatelia sú rôzni, no je pravdou, že útoky často podnikajú satanisti, či členovia „Gotickej kultúry” – teda francúzska mládež.
Vo všetkých prípadoch však verejné orgány majú tendenciu zľahčovať ich protikresťanský charakter, dokonca aj keď sú otvorene a jasne zamerané na najsvätejšie symboly katolíckej viery. Politici prejavili solidaritu s katolíkmi až o niekoľko dní. No ak sú útoky na synagógu alebo mešitu, politici reagujú okamžite. To je zrejme príčina prečo kardinál Sarah tak naliehavo volá po reakcii katolíkov a uvádza, že by mali zdôrazňovať vážnosť toho, čo sa deje chrámom v Európe po tom, čo príliš dlho mlčali.
„Observatoire“ ktorý pozoruje tieto útoky, uvádza, že sa vyskytli v týchto týždňoch aj inde v Európe. Bola to krádež svätostánku s Hostiami v kaplnke pri Nantes. Na Silvestra rozbili umelecké okná v historickom kostole sv. Tomáša v Lipsku, kde je pochovaný Johann Sebastian Bach. Na Vianoce podpálili jasličky v Kostole sv. Ducha v Ratingene v Nemecku. Ukradli aj Ježiška z jasličiek v Kostole Panny Márie na polostrove Crozon v Anglicku – antickú sochu ktorá mala 10 kíl! To isté sa stalo v kostole v Mer-les-Bains vo Francúzsku. V belgickom Vilvoorde spálili na Troch kráľov celý betlehem. V Elbeufe vo Francúzsku 8. januára znečistil muž výkalmi priestor za krstiteľnicou v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

„Záhradníka“ kardinála Pella preložili do inej väznice

Austrália, 12.1.2020 (kath.net) 025 927 – Po incidente s dronom preložili austrálskeho kardinála Georga Pella z väznice v Melbourne do iného väzenia. Informovali o tom švajčiarske noviny Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Podľa správ austrálskych médií v blízkosti záhrady pre návštevy vo väznici v Melbourne objavili dron, ktorý pravdepodobne robil snímky kardinála Pella, ktorý dostal vo väzení džob záhradníka! Kardinála preto podľa austrálskej agentúry AAP preložili do väznice s najvyšším stupňom stráženia 70 km od Melbourne.
Kardinál Pell v súčasnosti čaká, kedy sa bude najvyšší súd – „High Court“ v Canberre zaoberať jeho odvolaním voči rozsudku.
Kardinála Pella odsúdil v decembri 2018 súd v 1. inštancii za údajné zneužitie dvoch chlapcov z chrámového zboru vraj priamo v katedrále v Melbourne. Počiatkom júna 2019 sa konal proces v 2. inštancii. Viacerí právni experti, žurnalisti a politici v Austrálii rozsudok ostro kritizovali, lebo bol vynesený na základe nedokázaných obvinení!

Kardinál Burke kritizuje „novú teológiu“ a nový „katechizmus“

„Verní kňazi a laici musia byť pripravení. Jedinou odpoveďou na súčasnú situáciu je vrátiť sa k stálej náuke Cirkvi obsiahnutej v Katechizme Katolíckej cirkvi a v oficiálnej náuke Magistéria Cirkvi. To musí byť naša hlavná úloha.“

Lacrosse, Wisconsin, USA, 10.1.2020 (LifeSiteNews) 025 926 – Kardinál Raymond Burke sa vyslovil, že idea, že je tu „nové“ magistérium pápeža Františka, ktoré si vyžaduje „novú teológiu“ je „jednoducho nezmyselná“. V období zmätenia v Cirkvi v náuke a disciplíne, povedal kardinál Burke v rozsiahlom interview pre The Wanderer 8. januára, by sa mali katolíci pevne držať náuky v oficiálnom Katechizme Katolíckej cirkvi a oficiálnej náuky Magistéria Cirkvi.
„Ľudia hovoria o ‘magistériu pápeža Františka’. Nedávno som sa rozprával s dvomi mladými kňazmi, ktorí rozvádzali svoju konverzáciu s iným mladým kňazom, ktorý študoval morálnu teológiu a ten vyhlásil:
‘Máme magistérium pápeža Františka, ktoré je úplne nové. Teraz musíme new zanechať všetky staré kategórie a vyvinúť novú teológiu, aby sa hodila k tomuto magistériu.’
To je jednoducho nezmyselné – toto nie je Magistérium! Kňazi sa laici to musia pochopiť.“
V súvislosti s výzvami pre náuku Cirkvi kardinál povedal:
„Verní kňazi a laici musia byť pripravení. Jedinou odpoveďou na situáciu, v ktorej sa nachádzame v súčasnosti je vrátiť sa k stálej náuke Cirkvi obsiahnutej v Katechizme Katolíckej cirkvi a v oficiálnej náuke Magistéria Cirkvi. To musí byť naša hlavná úloha.“
Kardinál pripomenul, že pápež Liberius exkomunikoval sv. Atanáza v 4. storočí politickým rozhodnutím „v mene pokoja“. Vtedy ariánska heréza popierala božstvo Ježiša Krista, no byzantskí vládcovia ani mnohí biskupi ju neprijali. Kardinál zdôraznil:
„Sv. Atanáz prijal utrpenie, ktoré mu uložili a zostal pevný v boji za pravdu. A to je presne to, čo sa musí stať dnes znova.“
Kardinála Burkeho požiadali aj o komentár k nunciovi USA. Arcibiskup Christophe Pierre na plenárnom zasadnutí Biskupskej konferencie USA v novembri povedal, že biskupi by mali v modlitbe uvažovať o svojom spoločenstve s pápežom Františkom, mali by lepšie spoznať jeho exhortáciu „Amoris Laetitia“ a urobiť konkrétne kroky, aby lepšie s ním oboznámili aj Boží ľud.
K tejto exhortácii vyjadrili pochybnosti kardináli Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Joachim Meisner a Burke. Kardinál pripomenul, že pápež doteraz päť pochybností v exhortácii nevysvetlil. Išlo o otázky na ktoré sa mohlo odpovedať „áno“, a či „nie“. Napríklad či môžu cudzoložníci prijímať Eucharistiu, alebo či vnútorne zlý skutok možno obrátiť na „subjektívne dobro“ vzhľadom na okolnosti alebo úmysly.
Kardinál Burke povedal, že ak by pápež odpovedal na tieto dubia, znamenalo by to, že falošné pastoračné výklady „Amoris Laetitia“ by nemohli už pokračovať.
„Náuka nášho Pána je jasná: manželstvo je nerozlučiteľné, verné a je to zväzok jedného muža a jednej ženy.“
Čo sa týka “pastoračného sprevádzania” spomínaného v exhortácii Evangelii Gaudiuim, kardinál povedal:
„Cirkev stále sprevádza všetok svoj ľud a pokúša sa pomáhať mu v svätom živote. Kam speje toto sprevádzanie? Ak niekoho sprevádzate, máte nejaký cieľ. Cieľom musí byť vernosť Kristovmu slovu vrátane jeho plánu pre manželstvo. Sprevádzanie ľudí v neregulárnych zväzkoch znamená pomáhať im neprijímať sviatosti, dokiaľ si neupravia situáciu, podľa kánonického štatusu.“
Kardinál Burke tiež nesúhlasil s biskupom Robertom McElroyom zo San Diega, ktorý v novembri vyhlásil, že potrat nie je prioritou sociálnej náuky Cirkvi. Mnohí biskupi hlasovali proti listu, ktorý citoval dôležitosť potratu pred globálnym otepľovaním. Burke sa k tomu vyjadril:
„Je absolútne jasné, že potrat je prvoradou sociálnou otázkou. Potrat sa od prvých dní Cirkvi považoval za jeden z najťažších hriechov. Dokiaľ neobnovíme úctu k ľudskému životu, nijaká náuka o sociálnych otázkach nebudem mať solídny základ.“
Kardinál nazval zlovestným znamením, že 69 biskupov USA hlasovalo proti uvedeniu potratu ako prvoradej sociálnej otázky.
Kardinál povedal, že medzi hlavnými otázkami na zasadnutí biskupov bolo aj vystupovanie z Cirkvi a neviera v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Vyslovil sa, že Cirkev ľudia už identifikujú iba ako „ďalšiu sekulárnu realitu“ namiesto toho, aby bola „znamením spásy a svetlom národov“. Zdôraznil, že by sa rozhodne mali obnoviť zásadné pravdy ako reálna prítomnosť Krista v Eucharistii.“
Súhlasne s arcibiskupom Fultonom Sheenom, ktorý evanjelizoval v televízii milióny v 50. a 60. rokoch, kardinál povedal:
„Ľudia chcú počuť pravdy našej viery, ktoré on učil. Stali sme sa príliš politicky korektní, príliš sa usilujeme ľudí potešiť. Ľuďom treba hlásať pravdu príťažlivo, ale bez akýchkoľvek kompromisov voči úplnej integrite pravdy.“
Kardinál tiež vyjadril súhlas s kňazom, ktorý v Grand Rapids, v Michigane, odmietol Eucharistiu katolíčke žijúcej v lesbickom vzťahu. Vzhľadom na komentáre známeho jezuitu Jamesa Martina SJ kardinál Burke povedal, že je jasné, že tento jezuitský kňaz neučí katolícku vieru v oblasti osôb LGBT a nemá autoritu robiť výpovede vzhľadom na disciplínu Cirkvi.
V súvislosti s „katolíckymi“ politikmi ako býv. viceprezident Joseph Biden, ktorý je za potraty a ich pripusteniu k Eucharistii sa kardinál vyjadril, že tu ide skôr o morálny zákon ako o politiku:
„Morálny zákon sa týka politikov tak, ako všetkých ostatných. Ako sa môžu biskupi držať od tejto veci, keď politici, ktorí vyhlasujú, že sú katolíci, spôsobujú škandál pred celým národom, keď hlasujú za potraty?“
Na otázku, čo sa skrýva za tzv. „revolučným prvkom v Cirkvi“ kardinál hovoril o hriechu pýchy: „Je to otázka nazdávania sa, že niekto to vie lepšie ako Božie zákony, Desatoro a nemenné Magistérium Cirkvi vzhľadom na vieru a morálku. Je to pýcha v jej najhroznejšom prejave, ktorá sa usiluje voľne definovať význam ľudského života, definovať manželstvo, definovať samotnú ľudskú povahu?“

Kardinál o novom „katechizme“

Kardinál sa vyjadril aj k novému vydaniu Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý má vyjsť. Povedal, že nebude platný tak ako originál, ktorý promulgoval.
„Toto nové vydanie Katechizmu nebude mať autoritu textu, ktorý promulgoval sv. pápež Ján Pavol II. v r. 1994 – tento bude naďalej smerodajný. A nezáleží od akéhokoľvek teologického komentára jeho vydavateľa arcibiskupa Rina Fisichellu, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie novej evanjelizácie a iných – nové vydanie bude mať iba cenu ich vernosti nezmenenej náuke Cirkvi. Toto nie je nejaký nový Katechizmus Katolíckej cirkvi a nemal by sa za taký ani považovať!“ Kardinál dodal, že žiada ľudí, aby študovali oficiálny Katechizmus promulgovaný v r. 1994 lebo to je autentická náuka Cirkvi.
„Ešte raz zdôrazňujem, že hocijakú autoritu bude nové vydanie mať, bude závisieť od korektnosti jej vernosti náuke Cirkvi.
Typickým modernistickým prístupom je sentimentalita – aby ľudia mali ‘dobré pocity’ zo života aj z Cirkvi. Ale to nie je otázka dobrého pocitu – je to otázka pravdy a lásky. Musíme sa vrátiť ku Katechizmu, hlboko ho študovať a riadiť sa ním v živote. Tak budú naše životy naozaj premenené samým Kristom, pretože poznanie Krista nie je niečo abstraktné.“ Pravá náuka Cirkvi v Katechizme je pre katolíkov dôležitá a nie teologické názory pápeža.
Revidovaný teologický komentár nového Katechizmu bude obsahovať náuky navrhované pápežom Františkom ako odsúdenie trestu smrti ako vnútorne zlého a proti Evanjeliu.
Do nového vydania sa má dostať aj najnovšia koncepcia „ekologického hriechu“ ako to uviedol pápež na 20. kongrese trestného práva v Ríme. Povedal, že do Katechizmu musíme dať aj „ekologický hriech“.
Podľa vydavateľa nového Katechizmu arcibiskupa Fisichellu, pápež František napísal predslov sám. Fisichella bol krátko predsedom Pápežskej akadémie pre život. Vtedy kritizoval biskupa, ktorý exkomunikoval potratárov a každého, kto podnecoval matky k potratom. V r. 2019 v interview pre magazín America sám zdôraznil, že teologický komentár nie je súčasťou Magistéria a že každý preberá zodpovednosť za svoj príspevok.

Prečo je ‘New Age’ spiritualitou po-kresťanského Západu

Ľudia praktizujúci New Age sú len zriedka konfrontovaní s rušivými prepojeniami svojich ideí s okultizmom, slobodomurárstvom ba dokonca aj s boľševizmom!

USA, 8.1.2020 (LifeSiteNews) 025 925 – V roku 2015 katolícky konvertita Roger Buck uverejnil apologetiku vo forme akoby Platónovho dialógu The Gentle Traditionalist (Jemný tradicionalista). Má fiktívnu dramatičnosť na začiatku a na konci. Práca bola veľmi úspešná ako ideálny nehroziaci úvod do tradičného katolíckeho postoja ku kultúre, vzdelávaniu a politike – témy, ktoré motivovali Chestertona, Belloca an Evelyn Waughovú.
Za týmto dielom nasledovalo vr. 2016 magnum opus – Cor Jesu Sacratissimum: Od sekularizmu a New Age k obnovenému kresťanstvu. To je sčasti autobiografické dielo o Buckovom predošlom živote ako praktika a aktivistu. Jeho nová kniha The Gentle Traditionalist Returns: Rozprávka o katolíckom rytierovi z Írska sa vracia k charakterom prvej knihy, no s témami tej druhej. Je to skúmanie ako New Age vniká do pokresťanského Írska, Buckovej adoptívnej vlasti v prostredí referenda o potrate v r. 2016.
V Cor Jesu Buck uvádza, že New Age sa najúspešnejšie uchytil v kultúrnom prostredí vytvorenom protestantizmom. V krajinách so silným katolíckym dedičstvom, ktoré sa sekularizujú, ľudia, ktorí hľadajú spiritualitu, vedia, kde ju nájsť – v Cirkvi. V sekulárnych protestantských krajinách vrátane Škandinávie, ale aj takmer v celom anglicky hovoriacom svete dominuje nad kultúrnym chápaním kresťanstva liberálny protestantizmus, náboženstvo so svetskými záujmami a ľudskou komunitou. Tí, čo hľadajú spiritualitu a to nadprirodzené, sa preto väčšinou obracajú k východnej mystike, k okultizmu a k New Age.
Je ľahké odmietnuť New Age ako okrajové hnutie pomätencov, ale tento obraz už vyšiel z módy. „Meditačné“ stretnutia si našli cestu do programu multi-národných korporácií a environmentalizmus napomáhaný vládami a školami sa stále viac podobá na náboženstvo! New Age je spiritualitou pokresťanského Západu. Ak si ľudia predstavujú ‘spirituálnu osobu’, alebo by sa chceli ňou sami stať, stále viac používajú kategórie New Age – reinkarnáciu, monizmus, panteizmus, odmietanie ‘dogiem’ (a pritom ich majú množstvo zvyčajne zaodeté do záhadného slovníka), možnosť ‘dostať sa do styku’ s niečím skrze meditáciu a aj tézu, že ‘všetky náboženstvá sú v skutočnosti jedným’. Tá posledná idea odsúdená toľkými pápežmi ako ‘náboženský indiferentizmus’, sa už naozaj stala základom verejnej politiky Západu!
Je zvlášť smutné vidieť hnutie zachvacujúce Írsko. Írsko má jedinečnú pozíciu ako katolícka anglická krajina, ale už roky to jeho politická a kultúrna elita pociťuje ako nepohodlné. Medzi americkými a britskými diplomatmi, štátnikmi a celebritami je veľa írskych rodákov a tí sa snažia vyhýbať potvrdzovaniu katolíckej náuky o manželstve, potrate, či hocičom inom. Tento kolaps írskej katolíckej identity a praxe, škandály zneužívania u kňazov a túžba írskej elity kopírovať americké a britské trendy tvoria priaznivú scénu pre New Age a pomáhajú jej stať sa hlavnou spiritualitou v írskej kultúre, ktorá stratila svoju spiritualitu.
Môžete sa diviť, ako môže New Age prosperovať v prostredí šíriaceho sa morálneho a filozofického materializmu. Buck vysvetľuje, že mnohí vplyvní ľudia si myslia, že New Age je hybnou silou a tak praktizujú meditácie a objímajú stromy, lebo tento druh náboženstva je zásadne kompatibilný s kapitalizmom a individuálnou sexuálnou morálkou. New Age sa naozaj dobre hodí do skomercionalizovanej spirituality generácií amerických vtieravých obchodníkov a kultových vodcov, ktorí odmietajú tradičnú morálku ako prekonanú a utláčajúcu. … Zakladajúce texty New Age ušli kritike, pretože sú to dlhé, technické a nudné zmiešaniny nesúvislých nezmyslov. Boli však absorbované malou skupinou tzv. „spisovateľov“, ktorí „prebalili“ tieto idey a praktické návrhy pre širšiu verejnosť. Ľudia praktizujúci New Age sú len zriedka konfrontovaní s rušivými prepojeniami svojich ideí s okultizmom, slobodomurárstvom, ba dokonca aj s boľševizmom! Mnohé diela, ktoré na to upozorňujú sa takmer neskúmajú.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *