Za všetko vďačím Kristovi; kardinál Robert Sarah

„Za všetko vďačím Kristovi, pretože mi všetko dal. Bol som jediný syn z chudobnej roľníckej rodiny v Guinei. Kristus ma vzal za ruku. Viedol ma do seminára. Urobil ma kňazom, biskupom a dnes  som v Ríme…“ Takto odpovedá kardinál Robert Sarah na otázku o jeho povolaní.

Robert Sarah sa narodil 5. júna 1945 v rodine malých farmárov. Od 12 rokov pravidelne navštevoval misiu duchovných otcov založenú neďaleko jeho dediny. Práve medzi týmito misionármi objavil svoje povolanie. Študoval v seminároch na Pobreží Slonoviny a vo Francúzsku, za kňaza bol vysvätený 20. júla 1969 ako 24-ročný. V Ríme zostal do roku 1974, aby tam vyštudoval exegézu, potom sa vrátil do rodnej Guiney, kde  sa stal známym pre svoje výnimočné a podnikavé charitatívne práce.

Jeho úspech sa niektorým ľuďom nepáčil, najmä preto, že otvorene bojoval proti svojvoľným krokom guinejského prezidenta Ahmeda Sékou Tourého, pričom niekedy riskoval aj svoj život. Keď tento v roku 1984 zomrel, o. Roberta Saraha mali zatknúť a popraviť.

V roku 1979 bol vysvätený za biskupa svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho okamžite vymenoval za arcibiskupa v Conakry (hlavné mesto Guiney). Vo veku 34 rokov sa stal jedným z najmladších biskupov na svete a v dejinách Cirkvi. V roku 2010 ho Benedikt XVI. vymenoval za kardinála. Koncom roka 2014 ho pápež František vymenoval za prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Rovnako ako svätý Ján Pavol II., aj kardinál Robert Sarah má osobitnú úctu k Preblahoslavenej Panne Márii, ktorá v jeho viere zaujíma popredné miesto. Robert Sarah k nej zložil veľkolepú modlitbu, ktorú sa pravidelne modlí:

„Presvätá Panna Mária, Kráľovná anjelov a svätých, Prostrednica všetkých milostí, nachádzame útočisko a ochranu v tvojom Nepoškvrnenom Srdci, lebo ty si naša Matka. Nauč nás, ako si to sľúbila urobiť pre troch mladých pastierov z Fatimy, aby sme  obetovali naše životy každý deň za spásu hriešnikov, nech sa tvoja materinská láska dotkne hriechom zatvrdnutých sŕdc, aby všetci ľudia, spasení Krvou tvojho Syna preliatou na kríži, našli cestu k láske, pokániu a zmiereniu s Bohom, s bratmi a sestrami. Potom budeme môcť spolu a jedným srdcom spievať o víťazstve tvojho materinského milosrdenstva.“

Zdroj: modlitba.sk, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *