Sv. Titus Brandsma, karmelitán a mučeník koncentračného tábora

7 vecí, ktoré by ste mali vedieť o Titusovi Brandsmovi

Novinár, mystik a svätec

1. Zázrak za jeho kanonizáciu sa týkal spolubrata karmelitána. Keď floridský karmelitán otec Michael Driscoll v roku 2004 dostal diagnózu melanómu štvrtého štádia, vedel, kam sa obrátiť; začal sa modliť za príhovor blahoslaveného Titusa Brandsmu, ktorý bol umučený v nacistickom koncentračnom tábore v Dachau. Kolega kňaz dal otcovi Driscollovi relikviu druhej triedy, kúsok čiernej látky z Brandsmovej tuniky, ktorú si otec Driscoll každý deň držal na čele, keď sa modlil za uzdravenie. Otec Driscoll už podstúpil množstvo operácií na odstránenie menších rakovín kože z tváre, no tentoraz bola rakovina rozšírená. Chirurgovia mu z hlavy a krku odstránili pokročilý metastatický melanóm, ako aj 84 lymfatických uzlín a slinnú žľazu. Podľa lekárov mal malú šancu na uzdravenie.

Ale uzdravil sa. Vyšetrovací tím v diecéze Palm Beach strávil viac ako rok analyzovaním liečenia, rozhovormi s lekármi otca Driscolla a ďalšími medicínskymi odborníkmi, ako aj s 12 farníkmi otca Driscolla a dvoma kňazmi. 25. mája 2021 komisia rozhodla, že kňazovo uzdravenie bolo skutočne zázračné, a poslali svoju správu na záverečné preštudovanie vatikánskej Kongregácii pre kauzy svätých. 9. novembra táto kongregácia schválila kanonizáciu a postúpila svoje rozhodnutie pápežovi Františkovi. O dva týždne neskôr, 25. novembra, pápež poveril kardinála Marcella Semerara, prefekta kongregácie, aby vydal dekrét schvaľujúci zázrak – posledný krok na ceste ku kanonizácii. Titus bol svätorečený 15. mája.

2. Otec Brandsma bol ako novinár nebojácny. Prehovoril, keď sa zdalo, že všetci ostatní sa ticho pozerajú iným smerom. Bol ochotný postaviť sa sám proti vláde, ktorá odporovala vôli ľudu. Keď žil a pracoval v Holandsku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia, sociálne médiá sa ešte nerozvinuli. To, čo pápež Ján Pavol II. nazval „digitálnym kontinentom“ – tento nový spôsob komunikácie cez hranice – bolo výtvorom fantázie. Napriek tomu Titus Brandsma, kňaz karmelitánskeho rádu a novinár, dokázal široko komunikovať s holandskými veriacimi. Pôsobil ako redaktor miestnych novín a ako cirkevný poradca katolíckych novinárov v približne 30 holandských novinách.

3. Otec Brandsma bol popri novinárskej práci akademik. Učil na niekoľkých univerzitách po celom Holandsku a preložil dielo svätej Terézie z Ávily zo španielčiny do holandčiny. Bol jedným zo zakladateľov Katolíckej univerzity v Nijmegene (dnes Radboudova univerzita), kde vyučoval filozofiu a dejiny mystiky, neskôr pôsobil ako rektor. Bol obľúbený vďaka svojej štedrosti a bol známy svojou neustálou dostupnosťou pre každého, kto hľadal jeho radu.

4. Otec Brandsma vypracoval široko rozšírený pastiersky list holandských katolíckych biskupov odsudzujúci antisemitizmus, ktorý čítali katolícke farnosti po celej krajine. Takéto odporné nálady sa objavili v Nemecku spolu s deportáciami prvých Židov z Holandska. V liste holandskí biskupi postavili do protikladu katolicizmus a nacizmus, čím ukázali, že tieto dve ideológie sú nezlučiteľné. V Hitlerovom Nemecku nacistická odpoveď na pastiersky list nebola taká, ako dúfali holandskí biskupi: Z Holandska bolo deportovaných viac ako 3000 židovských konvertitov na katolicizmus.

5. Otec Brandsma písal a hovoril proti nacistickým protižidovským manželským zákonom a propagande. V roku 1942 bol zatknutý po tom, čo sa pokúsil presvedčiť holandské katolícke noviny, aby netlačili nacistickú propagandu (ako to požadovali nacistickí okupanti).

6. Zomrel ako mučeník. Otec Titus Brandsma bol prevezený do koncentračného tábora v Dachau vo februári 1942. Cesta do Dachau viedla ešte cez zastávku v Scheveningene a väznici v Kleveri. Do vyhladzovacieho tábora Dachau dorazil 19. 6. 1942 v dobytčom vagóne. Po obdržaní pruhovanej blúzy s číslom 30492 bol zaradený na poľné práce vo vzdialenosti dvoch kilometrov od väzenského bloku. Od nemeckých kňazov, ktorí mohli na bloku 26 slúžiť svätú omšu, tajne dostával konsekrované hostie, ktoré ukrýval v puzdre na okuliare. Po práci sa ešte snažil poskytovať duchovnú službu spoluväzňom a modliť sa ruženec. Už v polovici júla však bol na konci síl. Na nemocničný blok revír bol presťahovaný 17. 7. a jeho telo malo lekárom slúžiť na pokusy. Po injekcii s fenolovou kyselinou zomrel 26. 7. o 14. hodine. O tri dni neskôr bol spálený a pre príbuzných bola na oznámení ako príčina smrti uvedená črevná infekcia.

7. Jeho sviatok sa slávi v júli. Blahoslavený Titus Brandsma bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1985, svätorečený v Ríme 15. mája 2022 a jeho sviatok sa v rámci karmelitánskeho rádu oslavuje 27. júla.

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *