Príbeh Terézie Neumannovej, mystičky a stigmatičky

Čoskoro potom, čo sa v roku 1926 u Terézie objavili stigmy, vypila denne iba malú šálku čaju. Toto ešte nepritiahlo veľkú pozornosť no jedného dňa v roku 1927 sa však objavila vízia, podľa ktorej už nebude potrebovať žiadne pozemské jedlo ani pitie.  Ako bolo predpovedané, tak sa aj stalo. Od roku 1927 až do svojej smrti v roku 1962, Terézia žila iba z Eucharistie!

Profesori a lekári boli prekvapení. Jeden z lekárov, Otto Buchinger prišiel do Konnersreuthu so svojím tímom, aby odhalil „čistú bájku“ so svojím vedeckým vybavením. Po dôkladnom nemeckom vyšetrovaní, napísal učený lekár knihu „Wirkliches and Wirkendes“ (Skutočná a Práceschopná), v ktorej bez váhania vyhlásil, že nejde o podvod. To bolo niečo, čo sa vzpieralo modernej vede.

Javy a zázraky boli nevysvetliteľné akýmkoľvek takzvaným racionálnym myslením.  Pracovala tu nejaká mystika. Ako môže človek v smrteľnom tele zdanlivo prestať jesť a piť? Ako môže jednoduchá žena fyzicky trpieť rovnaké utrpenie, aké trpel Pán Ježiš na kríži?

Dokonca aj Cirkev poslala tri sestry, aby zistili pravdu o zázraku „inedia“ (schopnosť prežiť bez jedla a pitia). Terézia bola držaná pod prísnym dozorom, dokonca aj keď sa kúpala, aby sa ubezpečili, že nepije vodu. Keď si vypláchla ústa, zmerala sa voda, ktorú použila a vypľula, aby sa zistilo, či nejakú časť prehltla. Nebol zaznamenaný žiadny úbytok. Zázrak pokračoval.

(Táto kontrola Cirkvou bola vykonaná od 14. júla 1927 do 27. júla 1927)

Jedinou vecou, ​​ktorú si Terézia dala na jazyk, bola svätá hostia, ktorú jej kňaz dal počas prijímania. Hostia len zmizla na jazyku! Bolo pozorované, že hostia občas lietala z kňazovej ruky a plávala vzduchom do jej úst. Toto je zaznamenané v knihe: „Therese Neumann von Konnersreuth“ od Fritza Gerlicha (1929) a dokonca je tento jav odfotografovaný.

Občas počas extázy klesla na kolená a natiahla jazyk, keď sa nad ňou náhle zhmotnila hostia!  (Contemporary Books Inc Chicago, 1981, s. 69 od D. Scotta Rega)

Zázraky u Terézie tu nekončia. Je tu ešte jeden – možno najúžasnejší pre tých, ktorí si myslia, že veda všetko vysvetľuje a že nič, čo by odporovalo vedou objaveným zákonom, neexistuje. Zistilo sa, že krv, ktorá vyšla počas krvácania zo stigmy, vzdorovala gravitácii. Svedkom tohto javu, ktorý aj starostlivo zdokumentoval bol reportér Berlin Hefte v dome Terézie, 8. júla 1927. V ten deň bol prítomný počas utrpenia. Tu je jeho svedectvo.

„Čoskoro sa na jednej zo stigiem na nohe vytvorila kvapka krvi. Rástla a zväčšovala sa, až nakoniec spadla z rany. Gravitácia prikazovala, že kvapka krvi bude stekať dole po nohe, smerom k členku. Krv však tiekla priamo nahor smerom k prstom, presne ako sa to stalo pred 2000 rokmi na Kríži Kristovom“. (D. Scott Rego, strana 69)

Toto je príbeh svätej ženy tohto storočia, ktorá sa vzpierala všetkej egoistickej psychike modernej vedy a modernému mysleniu. Dokázala, že Pán má svoje oči upreté priamo na nás. Môže k vám prísť nepredvídateľným spôsobom. Mala by byť splnená iba jedna podmienka. Mali by sme byť „zúfalo, hlboko, násilne do Neho zamilovaný“.

Lekár Otto Buchinger k Terézii Neumannovej

„Musím vyhlásiť, že napriek všetkej starostlivosti a ostražitosti sa nám nepodarilo dospieť k žiadnemu záveru alebo vysvetleniu, čo sa týka pôstu Terézie Neumannovej alebo fenoménu Stigiem. Neexistuje žiadny náznak toho, že by tu bola hystéria. Čo môžeme na záver skonštatovať, že v skutočne oddanej stigmatičke z Konnersrenthu existuje – či sa nám to páči alebo nie – niečo duchovné, čo spôsobuje tieto javy. Všetci majú v úcte našu vedu a jej metódy, ale tu je niečo, čo popiera racionálne vysvetlenie.”

Zdroj: evendemonsfearMary.com, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *