Prečo milovať sv. Jozefa?

Svätý Jozef je svätec typický pokojným správaním a skrytým životom. Môže nás však veľa naučiť o tom, ako rásť v svätosti. Tu je 5 dôvodov, prečo milovať svätého Jozefa:

1. Svätý patrón robotníkov

Práca v živote muža zaberá veľkú časť života. Často sa snažíme pracovať spôsobom, ktorým uctievame Boha. Svätý Jozef nás môže naučiť, ako pracovať zodpovedne, ak sa ho na to opýtame. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je začať svoj pracovný deň modlitbou k svätému Jozefovi. Príhovoru svätého Jozefa sa môžete tešiť, ak máte ťažkosti pri hľadaní práce. Bol poverený životne zabezpečiť Božieho Syna, a tak plne chápe tlak ľudí, ktorým čelia, keď zabezpečujú svoje rodiny. Je obrovské množstvo prípadov, keď ľudia na vlastnej koži zažili silu príhovoru svätého Jozefa pri hľadaní zamestnania.

2. Jeho príhovor je mocný

Ak niečo potrebujete, požiadajte o pomoc sv. Jozefa a vaše potreby budú splnené. Svätý Jozef odpovedá na mnohé modlitby, či už ide o hľadanie zamestnania, alebo o založenie rodiny. Vo svojej autobiografii nám dáva sv. Terézia z Ávily nám istý pohľad na to, prečo je príhovor sv. Jozefa taký silný:

Iným svätým Pán zjavne daroval milosť, aby nám pomáhali v niektorých našich potrebách, ale pri tomto slávnom svätcovi je moja skúsenosť taká, že nás všetkých podporuje a že nás Pán chce naučiť, že tak ako On mal k nemu vzťah na zemi, (preto, že bol Jeho strážcom a nazýva sa Jeho otcom) tak v nebi vypočuje všetko, za čo oroduje u Pána.

3. Je vzorom otcovstva pre mužov

Boh Otec si vybral Svätého Jozefa zo všetkých ľudí za otca Pána Ježiša. To skutočne hovorí o jeho charaktere, pretože bol poverený vedením, bezpečnosťou a ochranou Božieho Syna a Božieho stvorenia, Panny Márie. Jozef verne slúžil Svätej Rodine a chránil ich pred nebezpečenstvom, aby mohli naplniť Božie poslanie.

Svätý Jozef naučil Ježiša jeho ľudskosti, ako byť človekom. Niet pochýb, že ho naučil, ako byť verným Židom, rovnako ako mu ukázal čaro práce tesára. A tak sa stáva sv. Jozef pre otcov vzorom, ako byť duchovnými vodcami našich rodín. Tak ako sv. Jozef sú muži povolaní, aby v boli rodine dôkazom, že cez lásku Boha Otca plynie láska aj k manželkám a deťom.

4. Bol poslušným mužom

Zakaždým, keď ho Boh prosil, aby urobil niečo, snažil sa sv. Jozef vždy povedať áno. Či už ide o Máriu ako manželku, alebo o Betlehem v čase sčítania ľudu alebo o útek s rodinou do Egypta. Jozef vždy a okamžite nasledoval Božiu vôľu. Vo veku, keď začíname ísť vlastnou cestou, je Jozef veľkou pripomienkou, že skutočná veľkosť tkvie v nasledovaní Božej vôle, nie našej.

5. Bol mužom ticha

V Biblii nenájdeme ani jedno slovo od sv. Jozefa, pretože bol mužom veľkého ticha. Vďaka tomuto tichu dokázal počuť Boží hlas a rozpoznať vôľu Boha Otca pre Svätú rodinu. Vo veku hluku a veľkého množstva slov nám Jozef pripomína, že ak chceme počuť Boží hlas, musíme stíšiť naše srdcia a vstúpiť do ticha.

Nasledujme Jozefa! Toto sú len niektoré z mnohých dôvodov, prečo by mal každý katolík rozvinúť oddanosť svätému Jozefovi. Jeho sviatok, ktorý slávime v marci, je ten správny čas dozvedieť sa o tomto veľkom svätom a požiadať o jeho príhovor, aby sme žili svätý život.

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

One thought on “Prečo milovať sv. Jozefa?

Comments are closed.