(rok 2004 – stolár, súkromný podnikateľ)

Ku bl. sestre Zdenke sme sa s manželkou občas modlievali deviatnik. Počas trinástich rokov úspešného podnikania sme sa za posledné dva roky niekedy dostali do mínusového stavu na účte. Pritom sme nekrachovali, nikdy sme nemeškali zamestnancom s výplatami, ani bankám so splátkami úverov….Fakt je taký, že sme sa akosi nemohli „rozbehnúť“. Zúčastňovali sme sa verejných súťaží a dúfali vo víťazstvo v nejakej poriadnej zákazke. Vo vestníku verejného obstarávania bola zverejnená štátna zákazka pre celé Slovensko. Čakala nás poctivá príprava podľa zákonov a podmienok súťaže. Ani neviem, prečo sme sa s manželkou rozhodli, modliť deviatnik práve ku bl. Zdenke. Od prvej chvíle sme verili v jej pomoc. Po spracovaní a príprave súťažných podkladov sa manželke počas deviatnika prisnilo, aby celkovú sumu na zákazku znížila o niekoľko stotisíc korún. Asi dva dni nám to spoločne vírilo hlavou, až nakoniec prerobila podklady na „vysnenú sumu“. Do súťažných podkladov z druhej strany nalepila samolepku sestry Zdenky so slovami „Nech to má sestra Zdenka na starosti“. Zapečatené súťažné doklady som osobne zaniesol na podateľňu Národnej rady Slovenkej republiky. Zákazku sme vyhrali vďaka zníženej cene, ale hlavne vďaka modlitbám ku bl. Zdenke a presvedčeniu, že ona nám to pomôže vyhrať. Oznámenie o úspešnosti našej ponuky nám prišlo o 12 dní. Potom nasledovalo podpísanie zmluvy a mohli sa rozbehnúť práce na zákazke. No viackrát sa počas výroby a iných s tým súvisiacich činností udiali podľa nás „čudné veci“. Napr.: do splnenia termínu nám začali chýbať 3,4 dni, lebo firma, ktorá nám mala dodávať nábytkové dielce, začala meškať s termínmi podľa dohody. Postupne nám začali dodávať menej a menej kvalitné kusy, až sa spolupráca s nimi ukončila a lakovanie sme museli začať robiť sami. Bola to pre nás práca navyše, s čím sme vôbec nerátali. Našťastie byty sa pred zariadením aj úplne rekonštruovali a stavbári nestíhali dodržiavať prisľúbené termíny – meškali. 7 bytov z celkového počtu 21 odovzdali o 2 týždne neskôr, takže my sme vôbec „ nemeškali“. Takýchto „drobností“ bolo pri realizácii zákazky viacej, a vždy, keď sme už boli podľa nás „v koncoch“ a úplne bezradný, situácia sa „sama zmenila“. S našimi stálymi zamestnancami sa za 5 týždňov urobil hrubý obrat rovnajúci sa hrubému obratu priemerného bežného roka. Keďže všetky súťažné doklady sa musia u obstarávateľa archivovať, tak fotografia sestry Zdenky je založená aj v archívoch NR SR v Bratislave.
Vrúcna vďaka bl. sestre Zdenke, ktorá stopercentne pomáhala.

S.V.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *