Príbeh sv. Sebastiána

Ak viete niečo o svätom Sebastiánovi, je pravdepodobné, že prvé, čo vám napadne je obraz zobrazujúci mladíka dobodaného množstvom šípov. A z tohto by sa dalo predpokladať, že  tento svätec takto mučený. Ale nie je to tak. Jeho príbeh je oveľa neuveriteľnejší!

Sebastián bol rímskym vojakom v 3. storočí, ktorý bol tajne kresťanom. Kvôli svojej odvahe a vojenskej zručnosti rýchlo vstúpil do radov armády. Jeho kolegovia – pohanskí vojaci nevedeli o tom, že využíval svoje postavenie a vplyv na šírenie evanjelia a pomáhal prenasledovaným kresťanom.

V jednom prípade dvaja diakoni v Ríme, Marcus a Marcellian, odmietli obetovať pohanským bohom a boli za to zatknutí. Rodičia ich navštívili vo väzení a pokúšali sa presvedčiť svojich synov, aby sa vzdali kresťanstva. Sebastiánovi sa však podarilo opačné – rodičov obrátiť na kresťanstvo. Syn miestneho prefekta bol tiež konvertitom vďaka Sebastiánovi.

Samozrejme, v takomto stave jeho kresťanská viera nemohla zostať skrytá v tajnosti. A tak sa napokon v roku 286 cisár Dioklecián dopočul o Sebastiánovej kresťanskej viere a nariadil, aby ho zviazali o kôl a zastrelili šípmi. A tak sa aj stalo. Ale to nie je koniec príbehu.

Rimania odišli z popraviska v domnení, že bol mŕtvy. Keď sa svätá Irena z Ríma rozhodla vziať jeho telo, zistila niečo úžasné: mladík bol ešte nažive! Vzala ho, priviedla do svojho domu, ošetrila rany a on opäť vyzdravel. Keď sa mu vrátili sily, Sebastián sa už nedokázal skrývať a žiť v tichosti. Urobil to, čo by urobil hocijaký svätec: vrátil sa späť na námestie a začal hlásať evanjelium. Vtedy dostal cisár Dioklecián šok. Prechádzal sa po ulici a začul človeka, ktorý odszudzoval jeho kruté zaobchádzanie s kresťanmi. Keď sa pozrel, bol to sám Sebastián – ten muž, ktorého videl mŕtveho s nespočetnými šípmi v tele!

Namiesto toho, aby to považoval za znamenie a konal pokánie, cisár žiaľ nariadil, aby bol Sebastián znovu zabitý. Svätý bol tento raz zbitý palicami, kým si vojaci neboli istí, že je mŕtvy. A namiesto toho, aby nechali jeho telo voľne ležať, vyhodili ho do kanalizácie. Tentoraz bol Sebastián skutočne mŕtvy.

Takže zatiaľ čo svätý Sebastián je vyobrazený ako mŕtvy so šípmi v tele, pravda je, že bol umučený palicami.

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: tamtiež

Zdieľať