Prečo je sv. Anton patrón stratených vecí?

Patrón stratených vecí sa obrátil k Bohu, keď prišiel o knihu, ktorú napísal o žalmoch, v nádeji, že mu Boh pomôže nájsť ju.

Svätý Anton zostáva jedným z najobľúbenejších katolíckych svätcov, pretože ho ľudia často vzývajú o pomoc pri hľadaní stratených vecí. Hlavným dôvodom tohto mecenášstva je legenda o jeho živote, ktorá sa rozprávala počas stredoveku až do súčasnosti.

V živote sv. Antona sa stala pamätná príhoda, ktorá si zaslúži byť spomenutá. Sv. Anton mal výklad o žalmoch, ktorý sám napísal, v ktorých zhromaždil najlepšiu časť Starého a Nového zákona a z ktorých ako z fontány pil tú nebeskú múdrosť, ktorá mu umožnila vysvetliť teologické otázky a dávala váhu a silu jeho kázňam v prospech duší. Inými slovami, bola to jeho obľúbená kniha. Knihu mu ukradol novic, ktorý opustil kláštor. Svätý Anton chcel knihu späť, no netušil, kam novic utiekol.

Novic unavený rehoľným životom sa rozhodol vrátiť sa do sveta a keď videl knihu s výkladom žalmov, ukradol ju a utiekol z kláštora. Svätý smútil nad stratou knihy, ktorá bola pre neho taká užitočná a potrebná, okamžite sa uchýlil k modlitbe a prosil Pána, aby sa nielen zmiloval nad nešťastným mladým mužom, ale aby ho primäl k vráteniu ukradnutej knihy .

Podľa legendy Boh vypočul modlitbu svätého Antona a prikázal diablovi, aby zasiahol. Diabol, donútený Božím príkazom, sa zjavil mladému mužovi v podobe strašného monštra a zastavil ho so slovami: „Vráť sa a okamžite vráť, čo si ukradol, inak ťa zabijem a hodím do rieky.

Novic sa toho pohľadu zľakol a vrátil sa do kláštora, vrátil knihu a pokoril sa pred svätým Antonom. Svätý Anton sa nad ním zmiloval a povzbudil ho, aby zostal vytrvalý v službe Pánovi. Odkedy sa tento príbeh rozšíril, bol svätý Anton uctievaný ako patrón stratených vecí.

Zdroj: Aleteia, Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať