Objasnenie mariánskej úcty

Význam mariánskych zjavení treba vidieť v troch základných rovinách:
Miesta zjavení sú predovšetkým duchovnými strediskami modlitieb. Podľa želaní Panny Márie majú byť na týchto miestach budované svätyne pre veriacich z celého sveta.
Miesta zjavení sú miestami prestúpení na kresťansko-katolícku vieru. Panna Mária ich význam objasňuje prameňmi zázračnej vody.
Miesta zjavení slúžia Panne Márii na odovzdanie posolstiev, určených ľuďom celého sveta bez rozdielu vyznania. Jej posolstvá nabádajú ľudstvo k viere, modlitbe, pokániu, pokore, pôstu, pretože len cez tieto cnosti môže byť na zemi zachovaný pokoj.
Svätý Otec Ján XXIII. povedal, že je ešte veľa kresťanov, ktorí si Matku Božiu málo ctia, pretože ju nepovažujú aj za svoju Matku.

Za uplynulých 100 rokov bolo zaznamenaných viac ako 500 mariánskych úkazov. I keď len niekoľko z nich svätá Cirkev uznala, jedno je isté: Matka Božia sa nástojčivo prihovára svojim pozemským deťom. A je na nás, aby sme sa jej naučili rozumieť.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *