Modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou: „Modli sa ju, keď ti chýbajú slová“

Modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou

Ježišu Kriste, môj Pane,
ktorý z lásky, ktorú máš pre nás ľudí,
vo dne i v noci zostávaš v tejto sviatosti
plnej milosrdenstva a lásky,
v ktorej čakáš, pozývaš a prijímaš všetkých,
ktorí ťa navštevujú.

Verím, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Obdivujem ťa z priepasti svojej ničoty
a ďakujem ti za všetky dary, ktoré som od teba dostal
a obzvlášť za tvoju obetu, tvoje telo, krv, dušu i božstvo v tejto sviatosti.
Za to, že si mi dal svoju Svätú matku Máriu za orodovníčku,
za to, že ma v túto chvíľu volá.

Milujem tvoje najdrahšie srdce,
chcem Ho chváliť predovšetkým vďačnosťou
za tento nádherný dar tvojej sviatostnej prítomnosti,
ako Ho aj odprosovať za všetky urážky,
ktorých sa mu dostáva pri nehodnom prijímaní Tvojho Tela.

Túžim ťa uctievať pred svätostánkom v každom kúte krajiny,
dokonca aj v nebi,
kde si teraz skrytý predo mnou, aby si už nikdy nebol osamotený.

Ó, môj Ježišu, milujem Ťa celým svojím srdcom,
odpusť mi všetky situácie v minulosti,
v ktorých som odmietol tvoju dobrotu.

Rozhodujem sa, s pomocou Tvojej milosti,
konať a žiť v budúcnosti lepšie,
a teraz, ako bezbranné dieťa, odovzdávam sa ti celý,
odovzdávam ti všetku svoju vôľu,
moje pocity, túžby a všetko čo mám.

Od dnešného dňa Pane, učiň so mnou čo sám chceš
a čo žiada Tvoja vôľa.
Všetko čo ja chcem je úplná poslušnosť voči tvojej najsvätejšej vôli
a vytrvalosť až do konca.

Prosím ťa, za duše v očistci,
najmä za tie, ktoré mali oddanosť
k Najsvätejšej sviatosti a tvojej matke.

Môj milovaný Ježišu, chcem zjednotiť všetky svoje úmysly a túžby
s tými, ktoré tečú z Tvojho milovaného Srdca
a tak ich obetovať Bohu, Večnému Otcovi.
Prosím ťa, Pane, prijmi ich vo svojom mene a láskavo na ne zhliadni.
Amen.

 

Zdroj: Aleteia.org, preklad: Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *