Korunka k úcte Ducha Svätého a jeho siedmim darom

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 13)

Na krížiku: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen Modlitba: Verím v Boha

Prvé zrnko po krížiku:

HYMNUS

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,

príď svojich verných navštíviť;

naplň nám srdcia milosťou,

ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,

dar Boží z neba nám daný,

zdroj živý, láska, oheň v nej

i pomazanie duchovné.

 

Ty, darca darov sedmorých,

prst Boží v dielach stvorených;

ty, prisľúbenie Otcovo,

dávaš reč, slovo Pánovo.

 

Osvieť nás, ducha posilňuj,

do sŕdc vlej lásku ohnivú;

keď telo klesá v slabosti,

vzpriamuj ho silou milosti.

 

Pred nepriateľom ochráň nás,

svoj pokoj daj nám v každý čas;

nech vždy pod tvojím vedením

vyhneme vplyvom škodlivým.

 

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať

a v teba, Ducha obidvoch,

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

Modlitba za 7 darov v 3 opakujúcich sa zvolaniach (7x po 3 zrnká)

1. Buď oslávený, Bože, Duch Svätý, a príď k nám ako dar múdrosti.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

2. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar rozumu.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

3. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar rady.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

4. Buď oslávený, Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar sily.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

5. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar poznania.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

6. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar nábožnosti.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

7. Buď oslávený Bože, Duch Svätý a príď k nám ako dar bázne voči Bohu.

Otče náš … Zdravas´ Mária … Sláva Otcu …

Panezošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104)

Na záver:

Modlime sa: Bože, ty si daroval srdciam veriacich svetlo Ducha Svätého, daj nám v tomto Duchu poznávať čo je pravdivé a radovať sa z jeho útechy. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Nepoškvrnená nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás.

Denné obetovanie sa Duchu Svätému

Bože, Duchu Svätý, sladká láska Otca i Syna. Aby som ti úplne patril, odovzdávam ti teraz navždy moje srdce, moje telo a dušu, moju silu a schopnosti, moje utrpenie a radosť, môj život i smrť. Zverujem ti všetkých, ktorí sú mi drahí, všetko, čím som a čo mám, aby si ty sám nad všetkým panoval a viedol ma svojou láskou a milosťou teraz i vo večnosti. Amen. (Svätý Arnold Janssen, SVD)

Modlitba k Duchu Svätému (Môže sa modliť na záver Korunky)

Najmilosrdnejší Bože, nakloň svoj sluch k hlasu našej modlitby a osvieť naše srdcia milosťou Ducha Svätého, aby sme mohli byť hodní tvojich tajomstiev a milovali ťa večnou láskou. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Bože, pred tebou je každé srdce otvorené, každá túžba je ti známa a žiadne tajomstvo nie je skryté pred tebou; očisti, skrze dary Ducha Svätého naše myšlienky, aby sme ťa mohli dokonale milovať a dôstojne chváliť. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Pane, očisťuj ohňom Ducha Svätého naše svedomie a srdcia, aby sme ti slúžili v čistote tela a nevinnosti duše. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Pane, prosíme ťa, nech Tešiteľ, ktorý vychádza z Teba, osvieti našu myseľ a v zhode s obetou Tvojho Syna nás vedie k plnej pravde. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Prosíme ťa Pane, nech na nás zostúpi moc Ducha Svätého, aby očistila naše srdcia a chránila nás pred všetkými nepriateľmi. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Bože, ktorý si daroval srdciam veriacich svetlo Ducha Svätého, daj nám v tom istom Duchu, rozlíšiť, čo je správne a tešiť sa v jeho úteche. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Milosrdný Pane, keď je naše svedomie zašpinené, očisti ho prosíme, aby náš Pán a tvoj Syn Ježiš Kristus mohol prísť k nám a byť prijatý do čistého srdca. Skrze Krista nášho Pána, Amen.

Zdroj: Mirosław Piątkowski SVD, 2001, 2008. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 30 października 2006 r., nr 1941(K). Preklad: Mgr. Bc. Ivana Paúrová, obrázok: Pixabay, 

M

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *