Diabol nie je mýtus, bojujme v Božej zbroji

„Kresťanský život je bojom proti diablovi, svetu a telesným vášňam,“ povedal pápež František v homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty 30. októbra. Komentujúc prvé čítanie, úryvok z Listu sv. Pavla Efezanom (Ef 6,10-20), pripomenul, že diabol existuje, a „musíme proti nemu bojovať s brnením pravdy“. Pomocou slov svätého Pavla, ktoré vojenským slovníkom hovoria o kresťanskom živote, pápež zdôraznil, že „je potrebné brániť život v Bohu, je potrebné bojovať, aby sme v ňom napredovali“. Potrebujeme silu a odvahu, aby sme dokázali odolávať a ohlasovať. Pre napredovanie v duchovnom živote sa musí zápasiť, ako zopakoval. „A nie je to nejaký ľahký zápas, to nie. Je to neustály boj.“ Svätý Otec poukázal na troch „nepriateľov kresťanského života: diabla, svet a telo,“ čiže naše vášne, „ktoré sú ranami prvotného hriechu“. Samozrejme, že „spása, ktorú nám dáva Ježiš, je zadarmo“, ale sme povolaní si ju brániť:
„Pred čím sa musím chrániť? Čo mám robiť? ‚Oblečte si Božiu výzbroj‘ – hovorí nám Pavol, teda to, čo je od Boha, nás chráni, aby sme obstáli v útokoch diabla. Je to jasné? Jasné. Nemožno pomýšľať o duchovnom živote, o kresťanskom živote, bez odolávania pokušeniam, bez boja proti diablovi, bez oblečenia sa do tejto Božej výzbroje, ktorá nám dáva silu a chráni nás.“
Svätý Pavol zdôrazňuje, že náš boj nie je bojom s niečím malým, ale bojom s kniežatstvami a mocnosťami, teda proti diablovi a jeho spojencom, povedal Svätý Otec a pokračoval:
„Avšak táto generácia – ako aj mnohé ďalšie – boli vedené k presvedčeniu, že diabol je mýtus, obraz, myšlienka, idea zla. No diabol existuje a musíme s ním bojovať. To hovorí Pavol, nehovorím vám to ja! Božie slovo to hovorí. Ale my nie sme veľmi presvedčení. A potom Pavol hovorí, čo je tou Božou výzbrojou, aké sú rôzne výzbroje, ktoré tvoria túto veľkú Božiu výzbroj. Hovorí: «Stojte teda pevne, bedrá si prepášte pravdou.» Toto je Božia výzbroj: pravda.“
„Diabol je klamár, otec klamárov, otec lži,“ pokračoval pápež a spolu so svätým Pavlom zdôraznil, že je potrebné „prepásať si bedrá pravdou, obliecť si pancier spravodlivosti”. Potom zopakoval, že „nemôžeme byť kresťanmi bez toho, aby sme neustále pracovali na našej spravodlivosti“. To nejde. Jedna vec, ktorá by nám mohla veľmi pomôcť, je pýtať sa: Verím, alebo neverím? Či nie tak, že ‚trochu áno a trochu nie?? „Som trochu svetský a trochu veriaci?“ A poukázal na to, že „bez viery nie je možné ísť dopredu, nemožno si ubrániť Ježišovu spásu“. „Potrebujeme tento štít viery“, pretože „diabol nás nezasýpa kvetmi“, ale „horiacimi šípmi“, aby nás zahubil. Pápež František preto vyzval vziať si „prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ A pozval k vytrvalej modlitbe, k bdeniu „s modlitbami a prosbami“.
„Život je ako domobrana. Kresťanský život je zápasom, nádherný zápasom, pretože keď Pán víťazí na každom kroku nášho života, dáva nám radosť, silný pocit šťastia. Radosť, že Pán v nás zvíťazil so svojou štedrosťou daru spásy. Ale áno, všetci sme tak trochu leniví v tomto boji. Nechávame sa unášať vášňami, niektorými pokušeniami. Je to tak, pretože sme hriešnici, všetci! No nedajte sa odradiť. Majme odvahu a silu, pretože Pán je s nami.“ -jk-

Pápež František

rrr

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *