Deň malých začiatkov

Ktože by pohŕdal dňom malých začiatkov?… (Zachariáš 4, 10)

Život je plný radom malých vecí, ktoré môžu smerovať k niečomu väčšiemu. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, prečo Boh vesmíru zostúpil na zem a strávil tu 33 rokov tým, že sa stotožní s ľuďmi skrze prácu? Ježiš vyrastal ako syn tesára a nie je pochýb, že sa učil remeslu skrze každodenné pomáhanie Jozefovi. Pracoval po tridsať rokov a keď nastal čas, aby začal napĺňať svoje poslanie, tak nespočetnekrát rozprával príbehy o ľuďoch a ich práci. Rozprával príbehy o statkároch, poľnohospodároch, vyberačoch daní atd. Stotožňoval sa s každým človekom, pretože bol sám človek. A to je tiež dôvod, prečo bolo dôležité, aby zakúsil prácu.
Život je plný denných rutín. Čas od času nás ale Boh berie na vrcholky, aby sme zakúsili jeho prítomnosť dramatickým spôsobom.
Ale nie je to žiadnym pravidlom. A ani to nebolo pravidlo pre služobníkov v Biblii. Mojžiš strávil 40 rokov prípravami, sv. Pavol zasvätil časť svojho života zlému zámeru; až dramatická udalosť zmenila jeho život. Jakub strávil 20 rokov prácou pre Lábana atd.
Boh používa prácu k budovaniu charakteru osobnosti, ktorú si potom vo vhodnom čase použije. Sú to malé veci, ktoré dôveryhodne rozvíjame s Bohom. Je to každodenná drina zo dňa na deň, ktorá nás formuje a pretvára do niečoho, čo si Boh praje. Možno vás Boh stále pripravuje na niečo ďaleko väčšie, ale stále sa ešte učíte menším veciam. Modlite sa, aby ste boli verní.

D2_sunny_day_440

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *