Bývalý protestant obrátený sv. Jánom Pavlom II. sa stal katolíckym biskupom

Jedným z nedávno vysvätených biskupov vo Francúzsku je biskup Didier Berthet, ktorý rozprával o tom, ako sa obrátil z Kalvinizmu na katolícku vieru vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. po jeho apoštolskej návšteve v tejto európskej krajine v roku 1980. Toto je jeho príbeh.

V rozhovore s francúzskou konferenciou biskupov počas plenárneho zhromaždenia biskupov tejto krajiny v Lurdoch biskup Berthet uviedol, že hoci bol pokrstený a vedený v kalvínskej cirkvi, počas svojho dospievania navštevoval katolícke kolégium.

V čase, keď sa dostal do veku teenagerov, chceli kalvínski pastieri, aby sa stal jedným z nich, ale on sám bol uprostred otázky o tom, čo presne je Cirkev.

„Pochádzal som z francúzskej kalvínskej tradície, ale postupne som prišiel do kontaktu s katolíckou cirkvou. Pokúšal som sa to celé nejako uchopiť a pochopiť,“ povedal.

Počas apoštolskej návštevy Jána Pavla II. vo Francúzsku v roku 1980 sa zúčastnil na stretnutí pápeža s mladými. „Bolo to stretnutie s dvojitým vplyvom. Skutočne som videl tajomstvo Cirkvi a pápeža ako nástupcu Petra. Postava pápeža bola zárukou Cirkvi, ktorá má svoj pôvod, je univerzálnou Cirkvou.“

Druhá vec, ktorá ho ovplyvnila, bola žiarivá osobnosť kňaza, rímskeho biskupa Jána Pavla II. Zaviedla ho do katolíckej cirkvi a stal sa kňazom.

Začiatkom osemdesiatych rokov, keď študoval na Inštitúte politických štúdií v Paríži, konvertoval na katolicizmus vo veku 20 rokov: „Na oslave narodenín som urobil svoju konverziu viery, prijal som krst a bol som oficiálne prijatý do Katolíckej cirkvi.

27. júna 1992 bol vo veku 30 rokov vysvätený na kňaza. Prelát uviedol, že byť kňazom nie je to isté ako byť pastorom. „Kňaz je povolaný, aby dal svoj život celibátu, aby sa naplno venoval svojmu kňazskému a apoštolskému poslaniu.“

Po približne 24 rokoch kňazskej služby ho pápež František 15. júna vymenoval za biskupa Saint-Dié a 4. septembra slávil svoju biskupskú vysviacku.

Výzva kňazských povolaní

Prelát povedal, že v jeho diecéze existuje „radikálna chudoba kňazských a náboženských povolaní“, pretože posledná vysviacka sa udiala pred 13 rokmi. Táto skutočnosť ho však neodrádza, ale je to dôvod, prečo „bojovať za túto výzvu, odovzdať ju a oznámiť ju mladým ľuďom. Nikto nevie, koľko kňazov potrebujeme.

„Moja vlastná skúsenosť – a skúsenosť iných – je, že život kňaza je bohatý a plný zmyslu. Je to privilégium, život z viery. Byť povolaný Ježišom a Cirkvou, aby som bol kňazom, aby som Ho zastupoval – aby vo mne bolo prítomné učenie Cirkvi a zároveň, aby som ju posväcoval sviatosťami,“ povedal biskup.

Biskup Berther povedal, že jeho túžbou je, aby „množstvo mladých ľudí mohlo na túto výzvu reagovať s dôverou“.

Biskup Saint-Dié poznamenal, že v posledných rokoch vedie niekoľko skupín mladých kňazov a že v nich vidí „rad mužov, ktorí nie bez ťažkostí nesú svoj kríž, ktorý je vložený do života každého kresťana.“ Toto je však Vaše povolanie kňazi.

Zdroj: ACI digital, Obrázok: eglise.catholique.fr 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *