Život Cirkvi vo svete 14/2019

Obsah

+ Zomrel páter Akvinas J. Gabura

„Mama, oni mi ukradli moje detstvo!“

„Spolužiak povedal, že nám odreže hlavu, lebo sme kresťania“

Kardinál Sarah: ‚Cirkev sa nachádza vo veľkej kríze’

Malta: Pontifikálna omša a whisky v kalichu

Arcibiskup: Mnohí biskupi sú z Ríma frustrovaní

Vyšla exhortácia o mladých Christus vivit

Kritika mlčania k prenasledovaniu kresťanov

Arcibiskup vyzýva na boj proti klerikalizmu

Kasper o Eucharistickom spoločenstve s luteránmi

Španielsko: Rozruch pre cirkevnú „terapiu“ homosexuality

Osservatore bráni ‘potrebný’ únos lode migrantmi

Kardinál: Synoda o Amazónii môže rozhodnúť o ženatých kňazoch

„Heartbeat bill“ – Hollywood útočí na štát Georgia

Manipuluje Twitter témy pro-life?

USA: Jezuitský magazín o konkláve 2013

Kazachstan: Pravoslávie víta premenovanie kapituly

Rím: Caritas varuje pred rastom chudoby rodín

Pápež odcestoval do Maroka ako „služobník nádeje“

Viera v existenciu diabla klesá, jeho vplyv rastie

Médiá: Wilton Gregory arcibiskupom Washingtonu?

Vatikanista: František sa dokáže veľmi rozzúriť

Katolícka sexuálna morálka – zločin z nenávisti!

Vandalský čin – „duchovný anarchizmus“

Keď sa kríž zrútil na zem

+ Zomrel páter Akvinas J. Gabura

Pohreb bude vo Zvolene, obrady povedie kardinál Duka

Bratislava, 2.4.2019 (TK KBS) 024 740 – Pohrebná svätá omša a rozlúčka so zosnulým najstarším kňazom na Slovensku 104-ročným pátrom Akvinasom Jurajom Gaburom OP sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019 o 11.00 h v Kostole sv. Dominika vo Zvolene (sídlisko Západ). Hlavným celebrantom bude Akvinasov priateľ a spolubrat kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup. Následne bude brat Akvinas pochovaný ku svojim spolubratom na cintoríne vo Zvolene. V blízkej budúcnosti sa pripravuje aj spomienková svätá omša v Bratislave, kde otec Akvinas najviac pastoračne účinkoval, ako informoval TK KBS Dominik R. Letz OP. Svätú omšu v priamom prenose prinesie vo svojom vysielaní Televízia LUX.
Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190402022

* * * * *

„Mama, oni mi ukradli moje detstvo!“

Viedeň, 5.4.2019 (kath.net/cz) 024 739 – V rakúskych školách privolávajú na sexuálnu výchovu asi 100 externých spolkov a súkromných osôb. Učitelia sú totiž často preťažení podobne ako rodičia detí. Na tlačovke spolku Teenstar vo štvrtok vo Viedni dve matky rozprávali o skúsenostiach detí a jedna matka citovala z učebnice.
Deti vo veku 8-10 rokov prichádzajú nervovo zničené z vyučovania, kde sa učia o sexuálnych praktikách, kde musia cvičiť používanie kondómov na dildoch a sú konfrontované s pornografickým materiálom. Príklady prezentoval Teenstar médiám v materiáloch.
Isté dieťa povedalo matke po vyučovaní: „Mama, oni mi ukradli moje detstvo!“
Na základe týchto správ sa zdalo odborníkovi psychiatrovi, Dr. Christianovi Spaemannovi správne prehovoriť o kampani vedenej proti Teenstaru ako o „rozsiahlom odpútavacom manévri“.
Teenstar ide inou cestou ako je bežná sexuálna výuka. Ide mu o celostný pohľad na lásku, sexualitu a ľudské telo. Sexualita nemá byť izolovaná a zredukovaná na čisté uspokojenie pudov. Pred výukou pozve rodičov na získanie informácií o výuke a používaných podkladoch. Rodičia často povedia, že ešte nikdy nehovorili takýmto spôsobom o sexualite.
Ursula Waismayerová z Teenstaru: V spoločnosti, ktorá propaguje iba mentalitu antikoncepcie, sú dokonca rodičia užasnutí a naučia sa mnohé nové.
Proti Teenstaru napríklad v Salzburgu homosexuálna iniciatíva HOSI vyvíja kampaň. Ten sa viackrát pokúšal na ministerstve a školskej rade o rozhovor, no márne. Ani minister Fassmann si dosiaľ nenašiel na to čas. Dokonca cez ľavicové noviny odkázal, že školám neradí, aby spolupracovali s Teenstarom.
Ak si pozrieme oficiálne výnosy ministerstva, kde sa hovorí o ideologicky podporovanej „rovnocennosti pohlaví a o sexuálnej náuke mnohorakosti“, a kde okrem toho pracuje matka homosexuála šéfa v HOSI, tak dospejeme k pochybnému obrazu jednostranného smerovania ministerstva.
Teenstar uvádza, že neustále prepracováva používané podklady výuky, lebo deti prichádzajú stále s novými otázkami. Všeobecne v nich ide o židovsko-kresťanský obraz človeka, no pri výuke sa pohybujú na pôde čisto založenej na faktoch najnovšieho vedeckého výskumu. Deti sa majú šetrne a celostne privádzať k životu s ich novo vznikajúcou sexualitou a neslobodno ich tu preťažiť. Mnohé školy posilňujú svoju spoluprácu s Teenstarom, lebo majú veľmi pozitívne skúsenosti.

„Spolužiak povedal, že nám odreže hlavu, lebo sme kresťania“

„Vaša dcéra predsa nemusí hovoriť, že je Nemka. Veď jej môžete dať šatku!“

Berlín, 5.4.2019 (kath.net) 024 738 – Nemecký „Bild“ informuje o islamizme na základných školách a píše o bavorskom otcovi, ktorý rozprával:
„Minulý rok prišli moje deti úplne šokované domov zo školy. Synček plakal, dcérka bola celá vyľakaná. Keď som sa opýtal, čo sa stalo, môj chlapec sa ozval:
‚Náš spolužiak povedal, že nám odreže hlavu, lebo sme kresťania.‘
V škole sa to bagatelizuje – máme mať pochopenie pre sýrske deti, lebo oni to nemajú ľahké.“
Jednu matku z Nordrhein-Westfalen „Bild“ cituje nasledovne:
„Môj syn ako praktizujúci katolík chodí na strednú školu, kde sú prevažne moslimskí žiaci. Často zažíva verbálne útoky spolužiakov ako aj znevýhodňovanie učiteľmi, ktorí sú tiež moslimovia!“
Istá žiačka v Bonne bola moslimskými dievčatami tak napádaná, že ju rodičia museli vziať zo školy, ako ďalej napísal „Bild“.
Dievča, ktorého otec je južan a matka Nemka má blond vlasy, nenosí šatku a má nemecko-hebrejské meno a rodina je kresťanská!
„Moja dcérka sa vtedy v piatej triede nervovo zrútila! Mala kŕčovité záchvaty plaču a obrovský strach chodiť do školy. Bili ju a verbálne na ňu útočili.“ Riaditeľ iba povedal: ‚Vaša dcéra predsa nemusí hovoriť, že je Nemka. Okrem toho jej môžete dať šatku!“
Ani s jednou školou, o ktorých „Bild“ informoval, sa noviny nedokázali skontaktovať.

Kardinál Sarah: ‚Cirkev sa nachádza vo veľkej kríze’

Rím, 4.4.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 737 – Kardinál Robert Sarah, der prefekt Kongregácie pre náuku viery v interview pre francúzsku stránku Valeurs Actuelles porovnal súčasnú situáciu Cirkvi so zradou Ježiša na Veľký piatok. „Cirkev sa nachádza vo veľkej kríze.“
Kardinál hovoril o svojej knihe „Le soir approche et déjà le jour baisse“, ktorá vyjde tento rok. Titul je citát z Lukášovho evanjelia: „Zvečerieva sa a deň sa už schýlil!“ (Lk 24,29).
Kniha je v prvej línii „výzvou k jasnosti a múdrosti“. Je to kniha pre veriacich, ktorí stratili odvahu a sú zničení zo škandálov v Cirkvi. Kardinál dúfa, že kniha môže čitateľom dodať tú radosť, ktorú dáva Kristus. „Je to vzkriesenie, ktoré uprostred temnoty dáva nádej.“
Titul knihy je vedome prevzatý z rozprávania o ceste do Emauzov.
„Som pevne presvedčený o tom, že situácia, cez ktorú teraz s Cirkvou prechádzame, zodpovedá vo všetkých bodoch Veľkému piatku, keď apoštoli Krista opustili, keď Judáš zradil, pretože zradca očakával Krista podľa svojich predstáv, Krista, ktorý sa venuje politickým otázkam,“ povedal kardinál Sarah a kritizoval:
„Celý rad kňazov a biskupov našich dní je úplne posadnutých politickými a spoločenskými otázkami. Kňazi, biskupi, ba dokonca kardináli majú dnes strach hlásať Božie posolstvo a učiť náuku Cirkvi. Majú strach, že budú odmietnutí a označení za reakcionárov. Preto sa vyjadrujú vágne a nepresne a vyhýbajú sa každému podnetu kritiky. Toto prispôsobenie sa svetu je formou zrady.“
„Politické a spoločenské otázky možno však zodpovedať iba vo svetle kresťanskej náuky. Je to Kristus, ktorý nás robí solidárnejšími a bratskejšími. Dokiaľ nebudeme mať Krista za staršieho brata, nebude nijaká láska k blížnemu.“
„Kristus je jediné svetlo sveta,“ pokračoval kardinál. „Ako sa mohla Cirkev od neho odvrátiť a stratiť sa v čisto materialistických otázkach.
Cirkev musí preto znovu nadobudnúť zmysel pre svoje veľké božské poslanie, ktoré spočíva v tom, že privádza ľudí ku Kristovi.
Kristus je nádej. On je jediný, ktorý dokáže vyviesť Cirkev z jej momentálnej krízy.“
Kardinál tiež upozornil, že väčšina kňazov je verná svojmu poslaniu. Zdôraznil, že na svete je iba malý počet duchovných, ktorí podliehajú pokušeniu prispôsobovať Cirkev momentálnym hodnotám západnej spoločnosti.

Malta: Pontifikálna omša a whisky v kalichu

Valletta, 4.4.2019 (kath.net/pl) 024 736 – Arcibiskup Charles Scicluna na Malte upil hlt z kalicha, zarazil sa, chvíľku uvažoval, potom poprosil koncelebranta o kontrolu. Namiesto omšového vína našiel totiž v kalichu whisky! Kalich s nedovolenou matériou premenenia odstránili. Našťastie sa v inom kalichu nachádzalo skutočne víno, preto bolo možné normálne pokračovať v slávení Eucharistie.
Kostolník sa potom verejne ospravedlnil, súčasne však zdôraznil, že to nebola jeho vlastná chyba. Dobrovoľný pomocník zrejme zamenil fľaše v skrinke. Nejasná však zostáva otázka, prečo v sakristii stoja fľaše s whisky vedľa fliaš s vínom. Hovorca kúrie neskôr vysvetlil, že išlo o „nešťastný prípad v sakristii“.
Arcibiskup slávil pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Ján Krstiteľa vo Vallette na oslavu otvorenia diecézneho procesu blahorečenia dvoch rehoľníkov.

Arcibiskup: Mnohí biskupi sú z Ríma frustrovaní

Je to forma sebaklamu, ak sa pravý problém krízy neuvedie, a síce – bezohľadne prežívaná homosexualita. … No skrze svedectvo veriacich môže Boh dodať Evanjeliu novú žiaru.

Columbus, 3.4.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 735 – „Zmätenie, strach, hnev a frustrácia v súvislosti s krízou zneužívania nachádzame na všetkých úrovniach Cirkvi.“ Povedal to Charles Chaput, arcibiskup americkej Philadelphie, v prednáške na Pápežskom kolégiu Josephinum v Columbuse (štát Ohio).
„Laici a kňazi sú na svojich biskupov nahnevaní, lebo škandál zneužívania sa nijako nekončí. Biskupi sa zasa hnevajú na svojich kňazov, lebo sú zlým príkladom,“ povedal arcibiskup.
„Mnohí biskupi sú frustrovaní aj z Ríma – aby som to jemne vyjadril – kvôli neochote vziať na vedomie pravé príčiny a rozmery problému zneužívania. Klerikalizmus môže byť faktorom zneužívania maloletých, ale rodičia obetí, s ktorými som sa rozprával, v tom nevidia hlavný problém. Je to forma sebaklamu, ak sa pravý problém menovite neuvedie, a síce – bezohľadne žitá homosexualita. Hnev v Cirkvi je oprávnený a zdravý. Čo s tým urobíme, to určí, či to bude liek, alebo jed,“ povedal arcibiskup Chaput a napriek tomu prejavil dôveru:
„Skrze svedectvo veriacich, ktorí napriek zlyhaniu a slabosti mnohých v Cirkvi sa spoliehajú na Boha, slúžia mu a zostávajú v jeho láske, môže Boh dodať Evanjeliu novú žiaru. To sa v histórii Cirkvi stávalo stále znova. Boh neprehráva!“
„Katolícki reformátori boli vždy známi svojou osobnou pokorou, svojím zápalom pre očistu Cirkvi, ktorá sa začínala u nich samých a pre vernosť náuke Cirkvi. V našej dobe sú zvlášť kňazi vyzvaní k obnove tvárnosti zeme a srdca Cirkvi svojím životom.“

Pápež František: Boh iba ‘pripúšťa’ islam

Thomas Weinandy

Rím, 3.4.2019 (LifeSiteNews) 024 734 – Pápež František ďalej objasnil svoju kontroverznú výpoveď z Abu Dhabi kde vyhlásil, že Boh „chce“ existenciu mnohých náboženstiev. To sa javí v protiklade s náukou Katolíckej cirkvi, ktorá učí slovami koncilu, že „jediné pravé náboženstvo je v Katolíckej apoštolskej cirkvi, ktorej Pán Ježiš zveril povinnosť šíriť ju všetkým ľuďom.“
Neformálne objasnenie prišlo na generálnej audiencii, keď pápež uvažoval o nedávnej ceste do moslimského Maroka. Pútnikom na Námestí sv. Petra povedal:
„Niekto sa však môže pýtať, že prečo pápež chodí k moslimom a nie iba ku katolíkom? Prečo existuje toľko náboženstiev a ako to, že existuje toľko náboženstiev? S moslimami sme potomkovia toho istého otca, Abraháma – prečo Boh dovolí, aby bolo toľko náboženstiev? Boh to pripustil: scholastickí teológovia sa odvolávali na voluntas permissiva (pripúšťajúcu vôľu) Boha. On chcel túto skutočnosť pripustiť. Existuje mnoho náboženstiev – niektoré sa rodia z kultúry, ale vždy hľadia k nebu, hľadia k Bohu.
Ale to, čo Boh chce, je bratstvo medzi nami a zvláštnym spôsobom – tu je dôvod tejto cesty – s našimi bratmi, synmi Abraháma ako sme my, s moslimami. Nesmieme sa ľakať rozdielu: Boh to dovolil. Ľakať sa musíme toho, ak nekonáme v bratstve, aby sme spoločne kráčali životom.“

Vo februári kritizovali pápeža za podpísanie spoločného vyhlásenia s veľkým imamom v Abu Dhabi, keď uviedol, že „pluralizmus a rôznosť náboženstiev je chcená Bohom“. Vyhlásenie vyvolalo kontroverzie medzi kresťanmi kvôli tvrdeniu, že „pluralizmus a rôznosť náboženstiev tak ako rôznosť farby pleti, sexu, rasy a jazyka sú chcené Bohom v jeho múdrosti, s ktorou stvoril ľudské bytosti“ — čo protirečí katolíckej viere. Niektorí kritici dokonca uvádzali, že pápežova výpoveď sa zdá nielen vyvracať náuku Evanjelia, ale sa aj podobá na idey slobodomurárstva.
Pozorovatelia vyzdvihli, že potenciál zmätenia vznikol faktom, že aj Al-Azhar aj Katolícka cirkev žiadali v dokumente, aby sa to stalo predmetom výskumu a úvah na univerzitách a školách aj formačných inštitútoch.
Na odstránenie zmätenia z tejto výpovede o štyri dni biskup Atanáz Schneider vydal vyhlásenie o jedinečnosti viery v Ježiša Krista. O tri týždne, 1. marca, pri návšteve biskupov ad limina z Kazachstanu a Strednej Ázie, biskup Schneider dostal súkromne od Františka objasnenie, že Boh iba pripúšťa, ale pozitívne nechce „rôznosť náboženstiev“. Pápež potom konštatoval, že biskup Schneider s ním pri ich rozhovore v tomto bode súhlasil.
„Možno povedať, že spomínaná výpoveď o rôznosti náboženstiev znamená pripúšťajúcu Božiu vôľu,“ povedal vtedy pápež biskupom zväčša z moslimských oblastí. Biskup Schneider znova požiadal pápeža, aby oficiálne objasnil výpoveď v dokumente z Abu Dhabi.

LifeSiteNew sa o tom porozprával s kapucínom o. Thomasom Weinandym, členom Medzinárodnej teologickej komisie a býv. vedúcim Komisie pre náuku viery BK USA.
V r. 2017 o. Weinandy napísal list pápežovi a uviedol, že jeho pontifikát je poznačený „chronickým mätením“ a varoval, že pri učení, ktoré sa javí ako prezentované s úmyselným nedostatkom jasnosti, sa riskuje hriech proti Duchu Svätému.
K vyhláseniu z Abu Dhabi o. Weinandy povedal, že to identifikuje ako veľmi problematický prvok. O. Weinandy, že je presvedčený, že pápež František je motivovaný šľachetnou túžbou napomáhať vzájomné porozumenie a riešiť niektoré islamské skupiny, ktoré napomáhajú terorizmus. No zdôraznil:
„Jeho podpísanie vyhlásenia v Abu Dhabi má však doktrinálne dôsledky podstatne závažnejšie, ako si možno predstavil alebo želal. Čo považujem za veľmi smutné a hrozne bolestivé je, že uprostred toho všetkého je zraňovaný Ježiš. Je tu redukovaný na úroveň Budhu či Mohameda, keď on je predsa milovaný Otcov Syn, Mesiáš, ten, v ktorom má Otec svoje zaľúbenie.“
K pápežovmu neformálnemu objasneniu na generálnej audiencii o. Weinandy varuje:
„Je pravdepodobné, že väčšina médií a mnohí teológovia a biskupi budú naďalej vykladať pôvodný dokument tak, že ako Boh chcel judaizmus a kresťanstvo, tak chcel aj iné náboženstvá – bodka. Stále chýba jasnosť, keďže pápež priamo nepoprel pôvodné vyhlásenie v dokumente z Abu Dhabi. Stále je preto mätúce.“

Vyšla exhortácia o mladých Christus vivit

Vatikán, 2.4.2019 (RV) 024 733 – Svätý Otec v Lorete podpísal posynodálny apoštolský list mladým „Kristus žije“ pri návšteve Loreta minulý pondelok, ale jej text sa dostal na verejnosť o dva dni v prekladoch do hlavných svetových jazykov.
V utorok 2. apríla bola vo Vatikáne oficiálne publikovaná nová posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka venovaná mladým s názvom Christus vivit – Kristus žije.
Text, ktorý je plodom 15. riadneho generálneho zasadnutia Synody biskupov z roku 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ predstavili vo vatikánskom Tlačovom stredisku o 11.30 h. generálny sekretár Synody biskupov, kardinál Lorenzo Baldisseri, podsekretár Mons. Fabio Fabene a prefekt Dikastéria pre komunikáciu dr. Paolo Ruffini.
S nimi vystúpili aj Laphidil Oppong Twumasiová, mládežnícka vedúca ghanskej komunity v talianskej diecéze Vicenza a stredoškolský profesor Alessio Piroddi Lorrai z Rímskej diecézy.
Exhortáciu Christus vivit Svätý Otec symbolicky venoval Panne Márii. -jb-

Kritika mlčania k prenasledovaniu kresťanov

Pod rúškom údajnej náboženskej neutrality … isté kruhy vyvíjajú silnú represiu voči každej forme hlásania kresťanskej viery a s tým spojenými tradíciami

Viedeň, 2.4.2019 (kath.net/KAP) 024 732 – Emeritný veľmajster Nemeckého rádu, Bruno Platter (75), varoval pred už systematickým celosvetovým prenasledovaním kresťanov a kritizoval mlčanie o tom „na tzv. kresťanskom Západe“.
„V nijakej minulej dobe neboli kresťania tak systematicky a v toľkých štátoch prenasledovaní, mučení a usmrcovaní, či zbavovaní svojich práv,“ uviedol bývalý generálny opát v príspevku magazínu „Circulum & Weißer Turm“.
„Namiesto toho, aby sa upozorňovalo na ich situáciu, tak sa viera v spoločnostiach západného sveta zatláča do súkromia. Vidíme to napríklad v diskusii o krížoch na verejných priestranstvách.
Kríž patrí k osudu každého kresťana, má veľký význam vo viere a každodennom živote a na to sa stále viac zabúda. Dnes je mnohé zahádzané a zabudnuté, alebo sa prinajmenšom odkazuje do najužšieho súkromia. Pred nejakým časom tu boli ešte mnohé nespočetné zvyklosti a pobožnosti spojené s krížom, no dnes sa stáva pre stále viac ľudí pohoršením. Pod rúškom údajnej náboženskej neutrality vo verejných priestoroch a rešpektovania iných náboženstiev a svetonázorov isté kruhy vyvíjajú silnú represiu voči každej forme hlásania kresťanskej viery a s tým spojenými tradíciami,“ uviedol opát Platter.
„Pritom je úcta ku krížu ústrednou pre spiritualitu každého pokrsteného. Znamením kríža je kresťan pri krste začlenený do Cirkvi a v tomto znamení ho nesú aj ku hrobu. Pevné pridržiavanie sa kríža patrí teda bytostne a nevyhnutne ku kresťanovi – aj keď to niekedy vyžaduje odvahu a môže byť taký osamelý, ako boli pod krížom Mária a Ján. Kríž v kresťanskom kontexte nie je temným nástrojom moci, ale ukazuje na Ježiša Krista ako víťaza nad mocnosťami temnoty a smrti. Kríž preto možno pochopiť iba v spojení s Kristovým vzkriesením.

Arcibiskup vyzýva na boj proti klerikalizmu

Paríž, 02.04.2019 (KAP/KNA) 024 731 – Predseda Biskupskej konferencie Francúzska, Georges Pontier, arcibiskup Marseille, vyzval k boju proti „povýšenosti a úsiliu o moc medzi kňazmi“.
„Pápež František označil klerikalizmus vo všetkých jeho formách ako výraz a hlavnú príčinu narušenia života v kresťanských spoločenstvách,“ povedal Pontier v utorok na začiatku plenárneho zasadnutia biskupov v Lurdoch. Hovoril o „hlbokej lži“, ktorá môže poznačovať život kňazov.
Vzhľadom na súčasnú krízu zneužívania zdôraznil:
„Sme si vedomí svojej zodpovednosti voči deťom a mladistvým, ktorých cirkev víta, ako aj voči obetiam. Nebudeme kráčať naspäť.“
Na zasadnutí do piatku chcú biskupi diskutovať aj o spomínanej téme.
„Celý episkopát si uvedomuje, že prekonávame veľmi ťažkú krízu,“ citoval katolícke noviny „La Croix“ biskupa z Grenoble, Guya de Kerimela. „Cirkev už nebude ako predtým.“
Iní biskupi hovorili o „procese očisťovania“. „Pravda musí vyjsť na svetlo. Prežívame dôležitú chvíľu v histórii Cirkvi, nesmieme ho prepásť,“ povedal biskup z Evreux, Christian Nourrichard.
No aká vážna táto kríza je, v tom sa názory rozchádzajú, ako povedal pomocný biskup v Paríži, Denis Jachiet. Podľa biskupa z Viviers, Jeana-Louisa Balsu, obraz Cirkvi v médiách sa líši od tej vo farnostiach. Ľudia, ktorí v médiách o Cirkvi hovoria, sú zriedka tými, ktorí sú aktívni v kresťanských spoločenstvách.
Arcibiskup Pontier upozornil na „hlboké, dokonca násilné nepokoje“, ktoré Francúzsko zamestnávajú ako sú protesty žltých viest, či diskusia o reforme bioetiky. Okrem toho ohlásil, že biskupi sa poradia aj o otázkach umelej inteligencie. Plánuje sa aj voľba nového predsedu KBF.

Kasper o Eucharistickom spoločenstve s luteránmi

Bonn, 02.04.2019 (KAP/KNA) 024 730 – Emeritný kardinál kúrie Walter Kasper žiada vieroučné odôvodnenie účasti evanjelikov – manželských partnerov katolíkov – na katolíckom Eucharistickom spoločenstve.
„Čisto pragmatické riešenia nestačia a aj aktuálna prax nikoho z prijímania nevylučovať môže byť iba prechodným riešením,“ píše Kasper v príspevku v knihe „Ein Kelch für zwei“ (Kalich pre dvoch).
K spomínanej otázke sa vyjadruje 14 autorov – medzi nimi biskup, evanjelik, jezuita, býv. veľvyslankyňa pri Svätom stolci a rektor Vysokej školy teologickej.
Kasper zdôrazňuje, že rastúca netrpezlivosť zmiešaných manželstiev je pochopiteľná. Manželia, ktorí spolu žijú, modlia sa a deti vychovávajú v kresťanskej viere, tvoria v katolíckom zmysle domácu cirkev. Ak zdieľajú „eucharistickú vieru Cirkvi, čo bráni, aby spolu pristupovali k Eucharistii?“ pýta sa kardinál.

Španielsko: Rozruch pre cirkevnú „terapiu“ homosexuality

Madrid, 02.04.2019 (KAP/KNA) 024 729 – Štátne orgány v Španielsku zaviedli vyšetrovanie kvôli cirkevným kurzom pre homosexuálov. Ako píšu noviny „El Diario“ z utorka, ide o ponuky terapie Diecézy Alcala de Henares, ktorými majú byť mladí ľudia uzdravení zo svojej sexuálnej orientácie. Podľa správy sú takéto terapie v regióne Madrid, kam diecéza patrí, zakázané.
Vyšetruje sa na základe zákona z r. 2016 madridskej regionálnej vlády proti „fóbii LGTB“ a sexuálnej diskriminácii. Za porušenie zákona hrozia pokuty až do 45 000.
Diecéza podľa novín „El Diario“ popiera, že pri kurzoch ide o tzv. reparačnú terapiu na zmenu sexuálnej orientácie. Uviedla, že ide o školenie v otázkach sexuálnej výchovy.

Osservatore bráni ‘potrebný’ únos lode migrantmi

Vatikán, 1.4.2019 (LifeSiteNews.com) 024 728 – Nedávny únos lode v Stredozemnom mori migrantami zalarmoval európske vlády, no vatikánske noviny L’Osservatore Romano to bránia, čo svedčí o novom znamení súčasnej ideologickej radikalizácie.
Podľa novín migranti sa stali „únoscami z dôvodu potreby“, keď premohli posádku lode, ktorá ich prišla zachrániť pri ich plavbe cez more smerom k Európe. Loď by ich totiž dopravila naspäť do Tripolisu, ak by tak neurobili, ako napísali.
S titulkom „Únoscovia z dôvodu potreby“ L’Osservatore Romano píše:
„Včera niekoľkí zo 108 migrantov zachránených obchodnou loďou El Hiblu 1 v líbyjských vodách uniesli loď, aby ich nevrátila naspäť do Tripolisu a aby sa plavila k Malte. Dnes, keď už vošli do maltských teritoriálnych vôd sa ich ujalo námorníctvo a začalo vyloďovanie. Piati migranti zodpovední za únos boli zatknutí.“
Noviny píšu ďalej o úsilí pápeža Františka týkajúceho sa slobodnej migrácie ľudí z Afriky a Blízkeho Východu do Európy, z ktorých vysoké percento tvoria moslimovia, čo má za následok vlnu kriminality a sociálnych nepokojov, ako aj vznik populistických nacionalistických strán usilujúcich o obmedzenie migrácie.
Pápež František nedávno povedal talianskemu ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu, že sa s ním nestretne, kým neprestane vydávať prísne nariadenia na obmedzenie migrácie. Uviedol to podľa talianskych novín anonymný zdroj minulý týždeň Avšak František bol ochotný stretnúť sa s mnohými jednotlivcami, ktorí sú proti náukám Cirkvi týkajúceho sa prirodzeného práva v oblasti života a rodiny.

Kardinál: Synoda o Amazónii môže rozhodnúť o ženatých kňazoch

Sao Paulo, 1.4.2019 (kath.net) 024 727 – Synoda biskupov o Amazónii by mohla rozhodnúť o ženatých kňazoch v regióne. Tento názor vyjadril brazílsky kardinál Claudio Hummes v interview pre noviny „Terra“. Kardinál Hummes tvrdil, že 70 percent veriacich v 9 krajinách regiónu nemá prístup ku sviatostiam Cirkvi. Hummes má 75 rokov a je františkán. Považujú ho za liberálneho kardinála a je priateľom bývalého socialistického prezidenta Brazílie, ktorým bol Luiz Lula da Silva.

„Heartbeat bill“ – Hollywood útočí na štát Georgia

USA, 1.4.2019 (kath.net) 024 726 – V USA v štáte Georgia výrazne obmedzili právo zabíjať nenarodené deti zákonom známym ako „Heartbeat bill“ (Zákon o bijúcom srdci). Ním sa potrat zakazuje od 6. týždňa tehotenstva, keďže odvtedy možno zistiť tlkot srdiečka.
Okamžite po schválení zákona niektorí hollywoodski herci ako Alyssa Milanová, Ben Stiller, Mia Farrowová, Debra Messingová a Minnie Driverová štátu Georgia pohrozili, že tam už nebudú nakrúcať filmy.
Guvernér Kemp hľadí na hrozbu s pohodou:
„Nemyslím si, že to nejako postihne filmový priemysel Georgie, či iné priemyselné odvetvie. Môžem vás však ubezpečiť, že ochrana života nevytvorí nijaké zlé hospodárske prostredie v Georgii.“

Manipuluje Twitter témy pro-life?

Washington D.C., 1.4.2019 (kath.net) 024 725 – Manipuluje Twitter témy ochrany života? Iba krátko po uvedení filmu s témou ochrany života „Unplanned“ (Neplánované) sa v USA vyskytli závažné obvinenia z manipulácie na Twitteri v tejto oblasti. Bez dôvodu tam zablokovali oficiálny účet filmu. Po mnohých protestoch sa dal nakoniec zasa otvoriť, no manipulácie pokračujú. Cez víkend zrazu stratil účet mnohých nasledovníkov a klesol zo 170 000 na 25 000. Mnohí užívatelia Twitteru sa tiež sťažujú, že film nemôžu sledovať a že aj v tom sú manipulácie.

USA: Jezuitský magazín o konkláve 2013

Vatikán, 1.4.2019 (kath.net/jg) 024 724 – Americký jezuitský magazín America uverejnil úryvok z knihy o voľbe pápeža, ktorá zmenila históriu: „The Election of Pope Francis: An Inside Account of the Conclave That Changed History“ vatikánskeho korešpondenta Gerarda O’Connella. Kniha vyjde tento mesiac.
O’Connell opisuje podrobne prvé kolo volieb pápeža 13. marca 2013 a závery, ktoré kardináli podľa neho z toho vyvodili. 115 kardináli sa zhromaždili v Sixtínskej kaplnke, ktorú vybavili najnovšou technikou v oblasti rušenia príjmu. Každé spojenie s vonkajším svetom malo byť znemožnené, ako aj odpočúvanie diania zvonku.
Prvé kolo prinieslo prekvapenia – 23 kardinálov dostalo najmenej jeden hlas. Každého piateho kardinála teda menovali raz alebo viackrát. Iba štyria dostali viac ako 10 hlasov.
Podľa O’Connella prví piati kardináli boli: Angelo Scola – 30 hlasov, Jorge Bergoglio 26, Marc Ouelllet 22, Sean O’Malley 10 a Odilo Scherer 4. Piati kardináli dostali dva hlasy – medzi nimi aj Christoph Schönborn.
Posledná časť príspevku je venovaná analýze volebných výsledkov. Kardinál Oswald Gracias, arcibiskup Bombaja, mu prezradil, že Duch Svätý tým už ukázal účastníkom konkláve istý smer. Aj iní kardináli si výsledok vykladali rovnako, ako píše O’Connell.
Výsledok ukázal, že Angelo Scola bol jediným európskym kandidátom. S 30 hlasmi bol menej úspešný, ako mnohí očakávali. Výsledok bol pre jeho podporovateľov sklamaním, informuje O’Connell.
Prvé hlasovanie tiež ukázalo, že budúci pápež zrejme nebude z Európy, ale z Ameriky. Kardináli z amerických svetadielov zabrali miesta dva až päť, pričom kardinál Odilo Scherer, arcibiskup zo Sao Paula, iba so štyrmi hlasmi de facto vypadol z hry.
Za kardinála O’Malleyho, arcibiskupa Bostonu, hovorila jeho pastoračná skúsenosť, jednoduchý životný štýl a jeho riešenie rôznych prípadov zneužívania. Napriek tomu by bolo pre katolíkov južnej pologule ťažké prijať Američana z USA ako pápeža, ako píše O’Connell.
Kardinál Ouellet priniesol pastoračnú skúsenosť a bohaté znalosti do Rímskej kúrie. A v prvom kole dosiahol prekvapujúco dobrý výsledok. Ouellet mal na svojej strane vplyvných podporovateľov ako bol kardinál Joachim Meissner. Iní kardináli ho však pociťovali ako príliš priemerného a jeho prácu v kúrii kritizovali, ako píše O’Connell.
Prvé kolo volieb ukázalo, že kardinál Bergoglio bol prekvapujúco silný kandidát. Bolo známe, že „je veľmi svätý muž, skromný, inteligentný, pozoruhodný duchovný pastier bez osobných ambícií“ ako napísal O’Connell. Považovali ho za niekoho, kto nechce stáť vo svetle verejnosti, žije jednoducho a miluje chudobných.
„Arcibiskup Buenos Aires sa v rokoch pred konkláve vykryštalizoval ako vedúca osobnosť cirkvi Južnej Ameriky, považovali ho za odvážneho, za vizionára, ktorý môže otvoriť nové horizonty pre Cirkev a za muža dialógu,“ chváli ho O’Connell a na záver píše:
„Tri faktory hovoria za Bergoglia. Latinskoamerickí kardináli ho podporili veľkou väčšinou, na generálnej kongregácii kardinálov krátkym ale osviežujúcim príhovorom ukázal, že dokáže komunikovať a inšpirovať a že má podporu aj z Afriky a Ázie ako aj z Európy. Z kolégia kardinálov ho okrem toho 68 poznalo ako kandidáta na druhom mieste z konkláve v r. 2005.

Link k článku Gerarda O’Connella v magazíne America (anglicky):

Inside the election of Pope Francis

Kazachstan: Pravoslávie víta premenovanie kapitoly

Moskva, 01.04.2019 (KAP/KNA) 024 723 – Ruská pravoslávna cirkev víta premenovanie kazašského hlavného mesta Astany podľa mena odstupujúcej hlavy štátu Nursultana Nazarbajeva na Nursultan. Prezident je v úrade od r. 1990 a založil Kazachstan ako nezávislý štát. Metropolita Hilarion z Moskovského patriarchátu v televízii v pondelok povedal, povedal, že „urobil veľa pre rozkvet štátu“. Pripomenul, že Astana znamená po kazašsky hlavné mesto a tým vyjadruje štatus mesta. Teraz nesie na počesť prezidenta jeho meno.
Nový prezident Kazachstanu Kassym-Šomart Tokajev nariadil premenovanie hlavného mesta 23. marca. Nazarbajev štyri dni predtým prekvapujúco odstúpil. Kritici ho označujú za diktátora a obviňujú ho z mnohých porušení ľudských práv.
Nazarbajev povýšil Astanu v r. 1997 na nové hlavné mesto. Predtým vládol bývalej sovietskej republike z Almaty. Z arabčiny pochádzajúce meno „Nursultan“ sa skladá zo slov „nur“ (lesk, svetlo) a „sultan“ (panovník). Ruská pravoslávna cirkev počíta prevažne moslimský Kazachstan ku svojmu kánonickému teritóriu.

Rím: Caritas varuje pred rastom chudoby rodín

Rím, 30.3.2019 (KAP) 024 722 – Stále menej rodín v Ríme si môže dovoliť vlastný byt. Vyplýva to z výročnej správy rímskej charity za rok 2018. Rastie počet rodín s malými deťmi, ktoré z finančných dôvodov žijú oddelene, alebo sa musia o byt deliť s inými. Mnohé sú zadlžené, alebo im hrozí vysťahovanie z bytu.
Riaditeľ Caritasu Benoni Ambarus uviedol ako dôvody nízke platy a nezamestnanosť. Programy na znovu začlenenie do práce v Ríme chýbajú, ako kritizoval riaditeľ.
Charita v Ríme vydala minulý rok viac ako 385 000 obedov a prichýlila v ubytovniach 2000 bezdomovcov. V 13 000 prípadoch poskytla lekársku pomoc, navštívila 52 000 domácností chorých a starých. Zapojila tiež 7000 žiakov do pedagogických projektov.

Pápež odcestoval do Maroka ako „služobník nádeje“

Vatikán, 30.3.2019 (RV) 024 721 – Pápež František odletel do Maroka na 28. apoštolskú cestu. Svoju návštevu tejto v poradí už 42. krajiny sveta ako zvyčajne zveril do ochrany Panny Márie, keď v predchádzajúci deň navštívil rímsku Baziliku Santa Maria Maggiore.
Pred odletom prijal pápež František v Dome sv. Marty vo Vatikáne skupinu marockých migrantov, ktorých v Taliansku prichýlila Komunita sv. Egídia. Skupinu tvorenú dvoma rodinami predstavil Svätému Otcovi pápežský almužník kardinál Krajewski.
Z rímskeho letiska Fiumicino odštartoval Airbus 320 spoločnosti Alitalia pred 11. hodinou. Počas viac než trojhodinového letu Svätý Otec telegramom zdravil hlavy troch štátov, ktorých vzdušným pásmom preletí: Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Okrem členov pápežského sprievodu – kardinál Parolin, kardinál Filoni, Mons. Ayuso a ďalší – je na palube aj 76 novinárov.
Program dvojdňovej pápežovej návštevy krajiny bude sústredený v hlavnom meste Rabat. Toto vyše 1,5 miliónové mesto leží na pobreží Atlantického oceána v severnej časti krajiny. Jeho história siaha až do 3. storočia pred Kristom.

Viera v existenciu diabla klesá, jeho vplyv rastie

Dublin, 30.3.2019 (kath.net/jg) 024 720 – Rovnakou mierou akou poklesla viera v existenciu diabla, sa jasne zviditeľnil rast jeho vplyvu v Európe. Toto pozorovanie urobil írsky exercitátor a exorcista páter Pat Collins CM v knihe „Sloboda od zlých duchov – oslobodenie od strachu, závislostí a od diabla“, ktorá vyšla vo februári 2019.
Pri kňazskej vysviacke v r. 1971 bol sám ešte toho názoru, že diabol je metaforický výraz pre temné stránky podvedomého a systematického zla nespravodlivých a útlakových štruktúr spoločnosti.
O rok neskôr cestoval do Nemecka a navštívil koncentračný tábor Dachau. Pohľadom na plynové komory a krematóriá sa jeho postoj zmenil. Pocítil bezprostredné tušenie tajomstva Zlého, ako píše páter Collins. V tej chvíli sa mu objasnilo, že holokaust mal diabolský pôvod.
Pokles viery v Boha a v existenciu satana viedol k tomu, že zlovoľná aktivita diabla v celej Európe nabrala na sile, ako pokračuje páter. Jeho kňazská služba je zväčša venovaná ľuďom, ktorí hľadajú oslobodenie od démonických vplyvov. K tomu patrí aj strach a závislosti. Strach je prirodzená emócia a závislosti sú choroby a diabol z nich môže spraviť nástroj privádzania ľudí k hriechu. Vplyvy démonov sú subtílnejšie a všadeprítomnejšie ako to filmy ako „Exorcista“ prezentujú, varuje páter v knihe.

Médiá: Wilton Gregory arcibiskupom Washingtonu?

Washington D.C., 29.3.2019 (kath.net) 024 719 – Pápež František zrejme vymenuje podľa „Catholic News Agency“ arcibiskupa Wiltona Gregoryho (71) z Atlanty za nového arcibiskupa Washingtonu D.C. a tým za nástupcu kardinála Donalda Wuerla. Má povesť dobrého správcu diecézy. Washington je najdôležitejším biskupským sídlom krajiny arcibiskup tam má zvyčajne aj hodnosť kardinála.
Gregory bol v r. 2001 až 2004 predsedom Biskupskej konferencie USA, ako prvý Afroameričan na tomto poste.
Katolícka laická skupina vyjadrila „vážnu rezervovanosť“ vzhľadom na toto menovanie a v tlačovom vyhlásení napísala:
„Naliehavo prosíme Svätý stolec, aby našiel dôstojného kandidáta bez spojenia s kardinálom Josephom Bernardinom, pánom Theodorom McCarrickom, či kardinálom Donaldom Wuerlom.“
Nedávno ako hlava Arcidiecézy Atlanta, Gregory prejavoval nekritickú ochotu prijať ideológiu LGBT v rozpore s Magistériom Cirkvi.
Minulý rok Gregory osobne privítal pro-homosexuálneho jezuitu Jamesa Martina, ktorý mal prednášku s názvom „Vítať a prejavovať rešpekt katolíkom LGBT v našich farnostiach“ vo Farnosti sv. Tomáša Mora a vo svätyni Nepoškvrneného počatia v Atlante.

Vatikanista: František sa dokáže veľmi rozzúriť

Rím, 29.3.2019 (kath.net) 024 718 – „Pre bozk rybárskeho prsteňa nemusíme byť dnes veľmi zbožní, je to skôr akt zdvorilosti. V juhoeurópskych krajinách je to vpísané do DNA ľudí.“ Povedal to znalec Vatikánu v rozhovore pre t-online k bozkávaniu prsteňa a sporným scénam pri návšteve pápeža v Lorete. Nersinger pripomenul, že v minulosti za to boli dokonca čiastkové odpustky a aj dnes je to samozrejmý úkon úcty pri stretnutí s pápežom, kardinálmi či biskupmi. Najmä v Taliansku ľudia na tento akt zdvorilosti veľmi dbajú.
Znalec Vatikánu tiež pripomenul, že u pápežov sa to môže obrátiť aj na poslinenie ruky. Pápež Pius XII. si potom dal vždy dezinfikovať ruku aj prsteň.
Nersinger konštatoval, že súčasný pápež tento ceremoniál odmieta viac ako ktorýkoľvek iný, za čo ho stále viac kritizujú. Kritika však neprichádza podľa Nersingera iba od konzervatívnych ľudí. František sa málo stará diplomaciu a v mnohých veciach si nedá poradiť.
„Aj ľudia, ktorí sú mu naklonení, si veľmi dobre rozmyslia, ako takéto veci osloviť. Dokáže sa veľmi rozzúriť,“ dodal Nersinger.

Katolícka sexuálna morálka – zločin z nenávisti!

Edinburgh, 29.3.2019 (kath.net/jg) 024 717 – Kto verejne vyjadrí katolícku náuku o manželstve a sexuálnej morálke, by sa čoskoro mohol previniť zo „zločinu z nenávisti“. Varoval pred tým hovorca katolíckej cirkvi v Škótsku, ako napísal Catholic Herald.
„V atmosfére zvýšenej citlivosti existuje veľmi reálne nebezpečie, že také vyjadrenie, alebo aj spoločné presvedčenie sa stane zločinom z nenávisti,“ povedal Anthony Horan, riaditeľ úradu Catholic Parliamentary Office, zariadenia Biskupskej konferencie Škótska.
Odvolával sa na prebiehajúce konzultácie škótskej vlády na tému zločin z nenávisti.
„Musíme sa pred tým chrániť a zachovať si slobodu slova, myšlienok, svedomia a náboženstva,“ povedal Horan. O katolíckom postoji k manželstvu a sexualite sa musí v spoločnosti otvorene diskutovať. Inak nám bude hroziť netolerantná spoločnosť, ako varoval.
Hovorca škótskej vlády povedal, že súčasný zákon je solídny. Skúma sa, či sa všetky prečiny príslušne stíhajú. Pred rozhodnutím sa zohľadnia všetky pripomienky, ako zdôraznil.
„Catholic Parliamentary Office“ zastáva Katolícku sociálnu náuku na verejnosti. Zaoberá sa zvlášť prácou parlamentu a vlády, aby hlas cirkvi bol pri relevantných témach vypočutý.

Vandalský čin – „duchovný anarchizmus“

Graz, 29.3.2019 (kath.net/KAP) 024 716 – Nijaký výčin chuligánov, ale dobre naplánovaný a znamenia vydávajúci „duchovný anarchizmus“ je pre mestského farára rakúskeho Leobenu o. Markusa Plöbsta vandalský čin spáchaný v sobotu v jeho chráme. Páchateľ prestaval predmety ako svietniky a kostolné lavice a rozlial svätenú vodu, ako povedal farár Plöbst vo štvrtok pre Kathpress. Farár si nemyslí, že sú za tým opití mladiství, či podobní páchatelia, ale že sa tu „niečo vykonštruovalo“. Hovorí skôr o cielenej rušivej akcii, o proteste proti Cirkvi: „Je to zlovoľnosť. Pri oltári sa vymočili a rozliali svätenú vodu. To ukazuje duchovný postoj páchateľa aj to, čo si myslí o Cirkvi.“
Finančné škody sú mierne. Skutočne poškodené je ozvučenie, lebo vytrhli káble zo steny. Páchateľ ukradol kahančeky pri soche Panny Márie a hodil ich do prázdnej studne 100 metrov od kostola. Inak tam bol zinscenovaný „plánovaný chaos“, ako to vyjadril farár.
Mestský farský chrám v Leobene bol už v r. 2014 cieľom útokov vandalov. Vtedy postŕhali páchatelia obrazy, kríže a svietniky z upevnenia, odsunuli 300 kg ťažký oltár a pomazali oltárnu prikrývku nápisom „Smrť kňazom“.
Boží dom však zostáva naďalej otvorený aj mimo omší, ako povedal farár. „Určite ho nezamknem, aj keď už je tu tlak týmto smerom. Nechcem ľuďom brániť v prístupe k tomu svätému.“

Keď sa kríž zrútil na zem

Innsbruck, 28.3.2019 (kath.net/rn) 024 715 – V rakúskom Innsbrucku sa minulú sobotu pri posväcovaní nového štúdia Rádia Mária v kláštore Wilten prihodila prazvláštna udalosť s biskupom Hermannom Glettlerom. Práve keď prichádzal k oltáru so sprievodom na začiatku svätej omše, zrútil sa 1,5 metra vysoký kríž s Kristom s hlasným rachotom na zem, presne vo chvíli, keď popri ňom biskup prechádzal. Pritom sa odlomila Kristova ľavá noha.
Tento prípad je veľmi podivuhodný z viacerých dôvodov. Diecézneho biskupa Innsbrucku stále viac kritizujú veriaci kvôli jeho „umeleckým nápadom“. Jeho posledný nápad, keď premenil starú sošku Krista na ukazováčiky hodín – telo a nohy ukazujú hodiny, ramená minúty a sekundy (pozri obr.) – zrejme už biskup zašiel priďaleko. A pamätáme si aj jeho „hororovú omšu“ v telocvični, kde si všetci žiaci navzájom dávali prijímanie. Hlboko veriaci katolíci diecézy dokonca plánujú sťažnosť na biskupa do Ríma.
„Preto vám sám Pán dá znamenie … (Iz 7, 14), čítalo sa mimochodom v sobotu v čítaní.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *