Byť jedno s Kristom

Máme iba jednu výstižnú, základnú modlitbu – je ňou sám Ježiš Kristus. Zo zeme sa k nebu zdvíha iba jeden hlas – hlas Ježiša Krista. Modliť sa znamená predovšetkým byť jedno s Kristom. Keď nadíde chvíľa modlitby a keď sa človeku nedarí modliť, potom nechajme iba Ježiša modliť sa v tichosti našich sŕdc k Otcovi. Ak nemôžem hovoriť ja, bude hovoriť on. Ak sa nemôžem modliť ja, bude sa modliť Ježiš.
Často by sme si mali opakovať: „Ježiš je v mojom srdci. Verím vo vernosť jeho lásky ku mne.“ Sme s ním jedno a keď nemáme nič, čo by sme dali, dajme mu svoju bezmocnosť. Prosme Ježiša, aby sa modlil v nás, lebo nik nepozná lepšie Otca ako on. Nik sa nemôže modliť lepšie ako Ježiš, ktorý posiela svojho Ducha, aby sa modlil v nás, lebo my sa nevieme modliť tak, ako by sa modliť malo.
Ak je moje srdce číre, ak je v mojom srdci živý Ježiš, ak je moje srdce svätostánkom živého Boha, potom Ježiš a ja sme jedno. Tak ako o tom píše svätý Pavol: „Už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne.“
Kristus sa modlí vo mne, Kristus koná vo mne, Kristus myslí vo mne, Kristus sa díva mojimi očami, Kristus rozpráva mojimi slovami, Kristus pracuje mojimi rukami, kráča mojimi nohami, miluje mojím srdcom. Svätý Pavol píše: „Patrím Kristovi a nič ma neodlúči od jeho lásky.“ Natoľko sa zjednotil s Bohom v Duchu Svätom.
Je dôležité vedieť, že Kristus žije v nás, že je v nás prítomný, nech sme kdekoľvek. Boh nás tak miluje, že nám dal svojho Syna, Ježiša Krista a teraz nám dáva lásku: nechajme mu voľnú ruku, pokiaľ ide o nás. Nie je dôležité všetkého sa zriecť, dôležité je súcitiť a byť účastný. Ponechajme mu voľnú ruku, aby nás mohol používať. Dovoliť mu, aby žil v nás, to znamená, modliť sa. Čím väčšmi mu to dovolíme, tým väčšmi sa stávame podobní Kristovi.
Modlitba nie je nič iné, len úplná odovzdanosť, úplná jednota s Kristom. Ona nás vedie k rozjímaniu uprostred sveta, lebo vtedy sme deň i noc v jeho prítomnosti s ľuďmi hladnými, nezaodetými, s ľuďmi bez prístrešia, s nechcenými, s nemilovanými i s ľuďmi ponechanými napospas osudu. Naozaj, Ježiš povedal: „Čokoľvek ste urobili mojim najmenším bratom, mne ste urobili.“
Otče náš, tu som, tvoje dieťa, som tu pre teba, použi ma, nech tvoja láska k svetu pokračuje v Ježišovom dare, ktorý si dal mne a ktorý mojím prostredníctvom dávaš každému ďalšiemu človeku a tým aj svetu. Modlime sa jeden za druhého, aby sme umožnili Ježišovi v nás a cez nás milovať láskou, ktorou ho miluje Otec.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *