1. DEŇ (29. 1. 2015 – štvrtok) Boh je absolútna väčšina

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

V: Amen.

K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal.
Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.

V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Započúvajme sa do slov svätopisca a pripomeňme si, kde máme svoj pôvod:

„Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu:
dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
(Gn 1, 24 – 27)

Úvaha:
Uvažujme:
Opantaní sme vládou. Demokracia nám ovládla myseľ tak veľmi, až máme občas dojem, že všetko podlieha názoru
väčšiny. Čoraz častejšie poškuľujeme po Božích zákonoch a hľadáme proti nim väčšinu, lebo sme presvedčení, že tá ich môže zmeniť. V tejto chvíli si však chceme pripomenúť, kde je pôvod nášho bytia. Pochádzame z tvojich rúk, Pane, rúk ktoré utvorili každého člena väčšiny. Nad každým vládne tvoja moc, ktorá ho udržiava pri živote. To ty si stvoril každú bunku v tele a vytvoril si zákonitosti, v medziach ktorých bude žiť a mimo ktorých uhynie. Ty si vždy absolútnou väčšinou, lebo ty si absolútna moc. My máme len hlas, ktorým môžeme kričať, ale nemáme moc, aby sme menili tvoje zákony. Jediné, čo s ním môžeme a čo je zároveň našou úlohou, je ohlasovať a hájiť to, čo si ty mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril skrze prorokov a zavŕšil si cez svojho vlastného Syna.

Prosby:
Modlime sa za dar Ducha sily:
1. Uprostred ľahostajného sveta nám chýba odvaha, aby nás poznali ako kresťanov; príď Duchu Svätý a pomáhaj
nám slabým.
Ľ. Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
2. Poznáme dobro, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať.
3. Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia.
K.: Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým, aby sme sa nehanbili za nášho Pána Ježiša Krista, ale neohrozene
vyznávali jeho meno a aby sme premáhali pokušenia Zlého.
Ľ.: Amen.
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor
dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.

K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom
Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho
útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.


Záverečné požehnanie

pentecost_jacqui

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *