Modlitba.sk - o Bohu, človeku a modlitbe

Nezaradené

22. novembra 2015

Páter Pio a jeho anjel strážca

Páter Pio mal privilégium mať anjela strážcu vedľa seba viditeľne cez celý jeho život. Hral sa s ním, keď bol ešte len dieťaťom. Anjel strážny mu spieval, keď bol smutný. “Môj anjelik bol mojim priateľom od môjho útleho detstva.” Často na jeho opis použil tituly: “Malý spoločník môjho detstva, môj sekretár, nerozlučný spoločník, nebeská osoba, boží posol, brat, priateľ, ochranca pred zlom, jeden z rodiny, prekladateľ listov z iných jazykov… Toľko krát som ho posielal utešiť ľudí v utrpení… On nás chráni pred “zakopnutím”, nikdy nás neopúšťajúc ani na okamih, od kolísky po hrob, dokonca je pri nás aj v situáciách, kedy hrešíme.” Páter Pio sa na inom mieste zveruje o anjeloch: “Anjeli nám závidia jednu vec: nemôžu trpieť pre Boha.” Keď páter Pio bol mladým novicom, napísal svojmu spovedníkovi list, v ktorom hovorí: “Keď zavriem oči a noc prichádza, vidím Nebo, ktoré sa zjavuje predo mnou. Som povzbudený touto víziou takže môžem zaspať so sladkým úsmevom na perách a s dokonalým pokojom na čele očakávajúc malého spoločníka môjho detstva kým príde a zobudí ma, aby sme sa začali od skorého rána modliť spoločne modlitby za milovaných našim srdciam.”

Vždy vzývaj anjela strážcu o pomoc. Boh ťa jemu zveril. On je tvojím pomocníkom.

Padre Pio anjel strazny

  1. Môj milovaný Páter Pio a môj drahý anjelik strážny 🙂

    Comment by Janka — 23. januára 2016 @ 1:39

Leave a comment

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>