Evolúcia – zázrak zázrakov

Veríš, že Ježiš kráčal po vode? Ak áno, mohol by si byť kresťanom. Myslíš si, že Boh stvoril túto vodu z ničoho? Ak áno, potom by si mohol byť kreacionistom.

Zázraky a veda

Kresťanskí kreacionisti nemajú problém s konceptom Boha – Stvoriteľa, ktorý môže pozastaviť zákony prírody a robiť zázraky. Skutočne, netreba žiadnu logiku na to, aby kreacionista uveril, že ten istý Boh, ktorý stvoril všetko v našom vesmíre, nie je viazaný samotným vesmírom, ktorý vytvoril. Ak Boh „vytvoril“ vodu, určite môže chodiť po nej, môže ju premeniť na víno a môže aj more rozdeliť, aby umožnil svojim ľuďom kráčať po suchu.

Takže táto viera v zázraky nás činí veriacimi? Mnohí evolucionisti často hanobia toto obvinenie, aby nás zdiskreditovali. Tvrdia, že keďže prijímame javy, ktoré nemožno vysvetliť prirodzenými alebo vnútornými mechanizmami, sme mimo oblasti vedy a teda sme “veriaci”. No keďže tieto zázračné javy nemôžeme preukázať nijakým prirodzeným dôkazom alebo mechanizmami, z toho dôvodu nazývame naše presvedčenie pojmom „viera“.

Sme veriaci

Je to pravda! Sme veriaci a nemáme problém priznať, že kresťanský kreacionizmus je náboženský svetonázor. Aj keď veríme, že veda potvrdzuje pravdu Božieho Slova, prijímame Božie Slovo na základe jeho podstaty a plne prijímame koncept zázrakov.

Ale čo evolucionisti? Zahŕňajú aj oni zázraky do svojich tvrdení? Evolucionisti stavajú svoju celú teóriu na základe predpokladov. Možno sú názoru, že by sme im mali veriť, že vedecké dôkazy prevažne podporujú ich teóriu. No je tu niečo iné. A tým je otázka: čo sú to za dôkazy, na ktoré sa odvolávajú? Je tu silná domnienka, že každý dôkaz, ktorý citujú, sa prinajmenšom ukázal ako nesprávny alebo nejednoznačný.

„Zázrak“ evolúcie

Navyše, evolucionizmus skrýva v sebe niekoľko kľúčových „zázrakov“, ktoré magicky prekonávajú prírodné zákony. Bez týchto zázrakov – anomálií, ktoré neporušujú ustálené vedecké chápanie, by náboženstvo evolucionizmu jednoducho nemohlo vydržať. Evolucionistickí zástancovia teórie veľkého tresku tvrdia, že planéty a hviezdy sa utvorili, keď sa kúsky hmoty a plynu spontánne stlačili.

To však porušuje Boyleov zákon o plyne zo 17. storočia, ktorý tvrdí, že plyny nemožno stlačiť bez nejakého mechanizmu zasahovania. Takže čo za mechanizmus intervencie používajú evolucionisti? Nič. Stalo sa to všetko samo osebe, bol to zázrak. Rovnako veria, že biologické organizmy môžu plodiť potomkov vyššej zložitosti jednoducho prostredníctvom prirodzeného výberu. Avšak toto nie je veda. Tá musí tiež spadať do sféry zázrakov. V skutočnosti sa evolucionisti vo svojom náboženstve evolucionizmu pridŕžajú mnohých zázrakov (alebo predpokladov).

Pochabosť

Hoci kresťanskí kreacionisti ochotne priznávajú, že kreacionizmus má náboženský charakter a zázraky majú svoje miesto v našom systéme náboženských presvedčení, evolucionisti tvrdia, že ich náboženstvo je skutočne čistou vedou a je založené výlučne na dôkazoch a vedeckých úvahách. Potom posilňujú toto pokrytecké náboženstvo pomocou daňových fondov, nielen preto, aby poháňali svoj výskum (zúfalo hľadajúc tento nepolapiteľný dôkaz) a zaplatili svojim kazateľom … profesorom. Chcú učiť o svojom presvedčení vo verejných školách a všetko toto financujú z verejných výdavkoch, ako keby išlo objektívne vedecké informácie. Je načase, aby si evolucionisti priznali, že veria v zázraky a že evolucionizmus je pokrytecké náboženstvo. Pretože kreacionisti majú Boha, ktorý odpovedá na otázku o pôvodcovi, evolucionisti nemajú nič a tvrdia, že nepotrebujú nič, čo by ich zázraky vysvetľovalo. Odmietli Boha a popri tom odmietli zdravý rozum. Práve tak to hovorí žalmista: „Blázon si v srdci hovorí: ‘Boha niet.’ Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.“ (Ž 14,1)

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať