Korunka k sv. Pátrovi Piovi

Modlitba na krížiku:

Ó, Ježišu, plný milosrdenstva a lásky, obeta za hriešnikov, ty si tak zapálený láskou k nám, že zomieraš na kríži za nás. Pokorne Ťa prosíme, aby si oslávil na nebesiach i na zemi svojho služobníka Pátra Pia z Pietrelciny, ktorý veľkoryso prijal tvoje utrpenia, a ktorý Ťa tak veľmi miloval. Pracoval pre slávu svojho nebeského Otca a pre dobro duší. S dôverou Ťa prosím, na jeho príhovor vyslyš moju prosbu, o ktorú touto korunkou prosím (tu vyslovte prosbu). 

Na každej trojici korálok sa modlí Otče náš… , Zdravas’ Mária… a Sláva Otcu…

Záverečná modlitba na medaile:

Zostaň so mnou, Pane, lebo Ťa potrebujem mať pri sebe, aby som na Teba nezabudol. Ty vieš, ako ľahko Ťa opúšťam.

Zostaň so mnou, Pane, pretože som slabý a potrebujem Tvoju silu, aby som tak často nepadal .

Zostaň so mnou, Pane, pretože si moje svetlo a bez Teba blúdim v tme.

Zostaň so mnou, Pane, aby si mi ukázal svoju vôľu.

Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas a nasledoval Ťa.

Zostaň so mnou, Pane, pretože Ťa túžim veľmi milovať a vždy byť v Tvojej blízkosti.

Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som Ti bol verný.Zostaň so mnou, Pane, lebo moja chudobná duša chce byť útulným miestom a hniezdom lásky pre Teba.

Zostaň so mnou, Ježišu, lebo už je neskoro. Deň sa pomaly končí a život prechádza pomedzi prsty. Smrť, posledný súd a večnosť sa približujú. Potrebujem obnoviť svoju silu, aby som sa nezastavil na ceste za Tebou a preto Ťa, Pane, potrebujem. Smrť sa blíži. Obávam sa temnoty, pokušenia, suchopárnosti, kríža i bolesti. Ó, ako Ťa potrebujem, Ježiš môj, v tejto noci vyhnanstva!

Zostaň so mnou dnes večer, Ježišu. Potrebujem Ťa v mojom živote plnom nebezpečenstiev.

Dovoľ, aby som Ťa spoznával, ako Ťa poznávali Tvoji učeníci pri lámaní chleba, tak sa eucharistické spoločenstvo stalo pre nás Svetlom, ktoré rozptýli tmu a aby bolo silou, ktorá ma bude držať, a aby bolo jedinou radosťou môjho srdca.

Zostaň so mnou, Pane, pretože v hodine mojej smrti chcem zostať zjednotený s Tebou, ak nie vo svätom prijímaní tak aspoň v milosti a láske.

Zostaň so mnou, Pane, pretože hľadám len Teba, Tvoju lásku, Tvoju milosť, Tvoju vôľu, Tvoje srdce, Tvojho Ducha. Pretože Ťa milujem a nežiadam inú odmenu ako Ťa milovať viac a viac.

Budem Ťa milovať v pevnej láske celým svojím srdcom, kým budem tu na zemi. A až keď prídem do večnosti, budem Ťa milovať dokonale. Amen.

Modlitba za príhovor sv. Pia z Pietrelciny

Drahý Bože, Ty si hojnosťou darov Ducha Svätého požehnal svojho služobníka svätého Pia z Pietrelciny. Jeho telo si poznačil piatimi ranami ukrižovaného Krista ako silné svedectvo spásonosného utrpenia a smrti svojho Syna. Obdarený darom rozlišovania pracoval sv. Pio v spovednici na záchrane duší nekonečné hodiny. S úctou a intenzívnou oddanosťou pri slávení omše vyzýval nespočetné množstvo mužov a žien k väčšiemu spojeniu sa s Ježišom Kristom v Eucharistii. Prostredníctvom príhovoru sv. Pia z Pietrelciny Ťa s dôverou prosím, aby si mi daroval milosť, o ktorú teraz prosím (tu uveďte svoj úmysel). Amen.
Sláva Otcu… 3-krát

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať