Život Cirkvi vo svete 28 * 2013

Obsah

Svätý Otec vymenoval Mons. Jána Oroscha za trnavského arcibiskupa
Pápež František schválil nové právne predpisy pre Vatikán
Benedikt XVI. k svojmu odstúpenia: «To bola bomba, však?»
Svetové náboženstvá potvrdia postoj prijatia voči cudzincom
Keňa: Kardinál kritizuje Baracka Obamu
Zmena vo vedení Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu
‚Homosexualita je hriech’: Pouličný kazateľ zatknutý
Kardinál Lehmann a nemecká TV o pápežovi Františkovi
Pápež má na Twitteri viac čitateľov ako Dalajláma
USA: Z novej knihy kardinála Dolana
Generálna synoda anglikánov: Diskusia o biskupkách pokračuje
Bulharsko: Metropolita z Varny sa utopil v Čiernom mori
Česko: Bývalý hovorca biskupov robí kariéru v parlamente
Taliansko: Posledné slová odsúdených na smrť
Írsko: Najväčšia demonštrácia za život
Zázrak na svätorečenie Jána Pavla II.
Island: Desaťkrát viac krstov ako pohrebov
Nemecko: Znesvätili ďalší kostol – pri Mníchove
Pápež: Nemajte strach z nových cirkevných štruktúr
František a Benedikt XVI. zasvätili Vatikán sv. Michalovi a sv. Jozefovi
Diabol existuje a nechodí na dovolenku
Vyšla nová pápežská encyklika Lumen fidei
India: Stále viac mladých sa stáva satanistami
Viedeň: Diecézna reforma sa vplyvom nového pápeža rozhýbe

 

 
Svätý Otec vymenoval Mons. Jána Oroscha za trnavského arcibiskupa

Svätý Otec vymenoval dnes 11. júla 2013 za trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, doterajšieho apoštolského administrátora «sede vacante» Trnavskej arcidiecézy a titulárneho biskupa Seminy.
Mons. Ján Orosch sa narodil 28. mája 1953 v Bratislave. Na kňazstvo sa pripravoval v bratislavskom seminári, kňazské svätenie prijal 6. júna 1976. Bol kaplánom v Komárne (1976-1978), v rokoch 1978-1990 kaplánom v Bušinciach, Okoči, Hodruši-Hámroch a vo Vyškovciach nad Ipľom. Následne pôsobil ako farár v Nových Zámkoch, Bratislave-Prievoze, v Čuňove a Štúrove.
2. apríla 2004 bol vymenovaný za titulárneho biskupa seminského a pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, 2. mája toho roku prijal biskupské svätenie. 13. mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V roku 2008, keď bola vytvorená samostatná Trnavská arcidiecéza, sa stal jej pomocným biskupom. 2. júla 2012 bol vymenovaný za apoštolského administrátora «sede vacante» Trnavskej arcidiecézy. –jk-

 

 
Pápež František schválil nové právne predpisy pre Vatikán

Vatikán, 11.7.2013 (RV) 016 113 – Dňa 11. júla uverejnili vo Vatikáne apoštolský list pápeža Františka vo forme motu proprio, obsahujúci úpravu právnych predpisov Mestského štátu Vatikán a Svätej stolice. Od 1. septembra 2013 tak vo Vatikáne nadobudnú účinnosť nové úpravy Trestného zákonníka, Zákonníka pre trestné procesy a Všeobecné normy pre oblasť administratívnych sankcií. Jednotlivé zákony dnes zároveň schválila aj Pápežská komisia pre Štát Vatikánskeho mesta.
Dôležitou zložkou súčasnej reformy je rozšírenie medzinárodnej justičnej spolupráce v zmysle medzinárodných dohovorov. „V našej dobe“ – píše Svätý Otec v úvode motu proprio – „je spoločné dobro čoraz viac ohrozované medzinárodnou a organizovanou trestnou činnosťou, zneužívaním trhu a ekonomiky, ako aj terorizmom. Je preto nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo vhodné právne nástroje, … napomáhajúce predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej, podporu medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach.“
Nová právna úprava zavádza trestné paragrafy týkajúce sa zločinov proti ľudskosti v duchu ustanovení štatútu Medzinárodného trestného súdu z roku 1998. Podrobne pokrýva aj kategóriu trestných činov proti deťom, ako obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, sexuálne násilie, či prechovávanie detskej pornografie. Uplatňujú sa zásady spravodlivého procesu ako dodržanie primeranej lehoty či prezumpcia neviny, pričom boli posilnené bezpečnostné opatrenia, ktoré sú k dispozícii súdnym orgánom. Z hľadiska sankcií možno spomenúť, že v novej úprave trestného práva nefiguruje trest doživotia a bol nahradený odňatím slobody na 30 až 35 rokov.
Kapitola trestných činov v oblasti verejnej správy bola revidovaná v súvislosti s Dohovorom OSN o boji proti korupcii z roku 2003. Zákon vzťahujúci sa na administratívne sankcie má povahu všeobecných právnych predpisov. Bol tiež zavedený aj systém sankcií, vzťahujúci sa na právnické osoby, určujúci právnu zodpovednosť pre prípady trestnej činnosti páchanej ich orgánmi alebo zamestnancami. Stanovuje sa priama zodpovednosť so sankciami zákazu výkonu činnosti a pokuty. Stanovujú sa napríklad konkrétne sankcie za porušenie úradného tajomstva.
Niektoré zákony majú pomerne široký rozsah vzhľadom na aktualizáciu početných medzinárodných dohovorov, ako sú Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho opčné protokoly z roku 2000, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu z roku 1984, Medzinárodný dohovor z roku 1965 o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie či Ženevské dohovory z roku 1949 proti vojnovým zločinom.
Zavedenie súčasných zmien v oblasti trestného práva pápežom Františkom je ďalším pokračovaním úsilia Svätej stolice v nadväznosti na opatrenia prijaté v roku 2010 počas pontifikátu Benedikta XVI.
Ako uvádza komuniké Vatikánskeho tlačového strediska, tieto normatívne zásahy sú zamerané na zabezpečenie systematickejšieho a kompletnejšieho regulačného systému Vatikánu. – jk, jb –

Benedikt XVI. k svojmu odstúpenia: «To bola bomba, však?»

Mníchov, 12.7.2013 (kath.net/KNA) 016 112 – Mníchovský kardinál Reinhard Marx ocenil veľký humor pápeža Benedikta XVI. Pri ich ostatnom stretnutí «sa veľa spolu nasmiali», ako priznal kardinál Marx v stredu večer na letnej recepcii arcibiskupstva Mníchov-Freising. Pri stretnutí s kardinálom Benedikt XVI. komentoval svoje prekvapujúce odstúpenie slovami: «To bola bomba, však?» -zg-

Svetové náboženstvá potvrdia postoj prijatia voči cudzincom

Ženeva – Viedeň, 12.7.2013 (RV) 016 111 – Svoj postoj prijatia voči cudzincom potvrdia v novembri 2013 vo Viedni predstavitelia veľkých svetových náboženstiev podpisom medzinárodnej deklarácie. Jej text vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre utečencov UNHCR v spolupráci s náboženskými mimovládnymi organizáciami. Nesie názov „Prijatie cudzincov: Tézy pre náboženských lídrov“. Ako informoval prezident svetovej katolíckej charity Caritas Internationalis kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga, k podpore deklarácie sa pripája aj Katolícka cirkev.
Deklarácia obsahuje 15 téz, vyjadrujúcich hodnoty, postoje a záväzky vo vzťahu k cudzincom. Prijímajúci postoj spočívajúci v pohostinnosti, ochrane a úcte voči cudzincom a príslušníkom iných náboženstiev spoločne potvrdia predstavitelia hinduizmu, budhizmu, judaizmu, kresťanstva a islamu. Návrh textu publikoval v júni 2013 v Ženeve Vysoký komisariát UNHCR a jeho podpísanie sa očakáva počas stretnutia vyše 400 náboženských predstaviteľov na konferencii organizovanej združením Náboženstvá za pokoj (Religions for Peace) v Medzinárodnom centre kráľa Abdullaha pre medzináboženský a medzikultúrny dialóg (King Abdullah International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue) vo Viedni. –jb

Keňa: Kardinál kritizuje Baracka Obamu

Obama by mal na svoje propagovanie homosexuality „zabudnúť“.

Nairobi, 11.7.2013 (kath.net/LSN/jg) 016 110 – Americký prezident Barack Obama by mal na svoje propagovanie homosexuality „zabudnúť“, ako sa vyjadril kardinál John Njue, arcibiskup z Nairobi a predseda Biskupskej konferencie Keni. Počas svojej trojdňovej cesty po Afrike koncom júna Obama v tomto ohľade kritizoval krajiny, ktoré navštívil. Povedal, že je toho názoru, že všetci ľudia by mali byť pred zákonom rovní a preto požadoval rovnosť bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie a sexuálnu orientáciu. Homosexualita je totiž v 38 afrických krajinách zakázaná.
„Spoločnosti Západu sú skazené,“ kritizoval kardinál Njue a zdôraznil: „Ľudia, ktorí sú za to zodpovední, by sa teraz nemali stať učiteľmi Afriky. Africké krajiny majú nasledovať svoje tradície a presvedčenia. –zg-

Zmena vo vedení Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu

Vatikán, 10.7.2013 (RV) 016 109 – Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu pracuje od 8. júla 2013 v novom zložení. Jej novým vedúcim sa stal páter Jozef Bartkovjak SJ. Vo funkcii vystriedal pátra Jozefa Šofranka SJ, ktorý redakciu viedol posledné dva roky a v blízkej budúcnosti ho čaká formačný pobyt v Spojených štátoch ako záverečná fáza jezuitskej rehoľnej formácie. Trojčlenný redakčný tím ďalej pozostáva zo stálych redaktoriek, ktorými sú Sr. Jaroslava Kochjarová CJ a Mária Fábryová. Redakcia má viacero externých spolupracovníkov a diaľkových korešpondentov. V budúcnosti sa opäť počíta aj s ponukou krátkych stáží pre talentovaných študentov žurnalistiky.
Páter Jozef Bartkovjak SJ má 42 rokov a pochádza z Bratislavy, od r. 1996 je členom jezuitskej rehole a kňazskú vysviacku prijal v r. 2005. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave (1994), teologické štúdiá absolvoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Alojziánum v Bratislave (2005) a získal licenciát v odbore spoločenská komunikácia na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme (2009). V minulosti viac rokov externe spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom a v krátkom období 2009-2010 bol vedúcim slovenskej redakcie.

‚Homosexualita je hriech’: Pouličný kazateľ zatknutý

Londýn, 10.7.2013 (kath.net/LSN/jg) 016 108 – Americký evangelikálny kazateľ bol zatknutý v Londýne, pretože označoval homosexuálne akty ako hriešne. 1. júla kázal Tony Miano v londýnskej štvrti Wimbledon o homosexuálnej a heterosexuálnej nemorálnosti. Počas jeho kázne k nemu prišla istá žena a vyzvala ho, aby zmizol. Miano ju pozval na rozhovor. Na to žena vyrozumela políciu, ktorá Miana zatkla za „homofóbny prejav“.
Londýnska polícia zadržiavala Miana, ktorý bol za svoje aktívne pôsobenie v Sheriff’s Departmente v Los Angeles viackrát vyznamenaný, asi 7 hodín a vypočúvala ho. Policajti mu potom oznámili, že proti nemu nebude vznesená obžaloba a že je voľný. Miano sa medzitým už vrátil do USA.
Zákon, na základe ktorého bol Miano zatknutý, po sérii incidentov zmiernili. Kampaň za zmenu tohto zákona podporovali kresťanské ako aj sekulárne skupiny. Za toto hnutie sa angažoval aj herec a komik Rowan Atkinson („Mr. Bean“). Zmena zákona však ešte nevstúpila do platnosti. –zg-

Kardinál Lehmann a nemecká TV o pápežovi Františkovi

Trier-Vatikán, 10.7.2013 (kath.net/pbt) 016 107 – Nemecká televízia uviedla diskusiu s kardinálom Lehmannom, Prof. Sievernichom a šéfredaktorom ZDF Dr. Freyom Mainzom.
Biskup Mainzu, kardinál Karl Lehmann, očakáva od pápeža Františka v budúcich mesiacoch najmä personálne rozhodnutia v kúrii: „Teraz bude najvyšší čas urobiť rozhodnutia, práve personálneho typu. Do jesene – to je pre mňa veľmi dôležité“, povedal v diskusii 8. júla na Univerzite Johannesa Gutenberga v Mainzi.
Spolu so šéfredaktorom Dr. Petrom Freyom a Prof. Dr. Michaelom Sievernichom SJ diskutoval na tému „Pápež František – reformátor Cirkvi?“. Diskusný večer pripravila Katolícka teologická fakulta a spolupráci s Interdisciplinárnou pracovnou skupinou Južná Amerika (IAGLA). Moderoval ju Prof. Dr. Gerhard Kruip, dekan fakulty.
Na otázku o práve vydanej encyklike „Lumen fidei“ kardinál Lehmann povedal:
„Teším sa, že trilógia Benedikta XVI. o viere, láske a nádeji sa tým uzaviera. To, že je pápež František taký šľachetný, že dokončil túto prácu svojho predchodcu, je veľkolepý ťah. Text je od prvého do posledného riadku štýlom Benedikta XVI.“, povedal Lehmann a pokračoval:
„Na konkláve otázka, či človek, ktorý nie je z Európy, môže byť zvolený za pápeža, nezohrala vôbec nijakú úlohu. O Jorgem Bergogliovi sme mali dojem, že sám dokáže určovať veci a predovšetkým, že sa dokáže presadiť. Jeho nezávislosť práve od prúdov v kúrii je pozoruhodná. Napriek jeho veku 77 rokov som si nikdy nepoložil otázku, či Bergoglio nie je príliš starý pre tento úrad,“ zdôraznil Lehmann. Poukázal na pápeža Jána XXIII., ktorý mal pri zvolení tiež 77 rokov a v krátkom pontifikáte vytvoril viac, ako sa od neho očakávalo. Zo svojich úvah v konkláve Lehmann prezradil: „Ten sa teraz môže pustiť do toho, čo nám chýba. Preto ho volím.“
Boli to „dve skutočné prekvapenia“, že po prvé bol za pápeža zvolený Juhoameričan a po druhé jezuita, ako povedal Prof. Sievernich. Jorge Bergoglio podľa neho nie je teológ oslobodenia, ani nijaký špeciálny teológ odborník, ale „praktik oslobodzujúcej pastorácie“. Sievernich pripomenul, že v budúcnosti „otázky juhu“, ako téma chudoba, budú viac na programe Cirkvi ako doteraz a povedal: „Zatiaľ čo Benedikt XVI. uvažoval najmä o téme vzťahu viery a rozumu, u pápeža Františka je to vzťah medzi vierou a spravodlivosťou. Zbožnosť pápeža nie je povznesená, ale spojená so životom.“ Potom pripomenul, že úzke spojenie náuky a života je základným princípom misií a dodal: „Pápež František je autentickou osobou. Každý si to všimne.“ Vyjadril tiež nádej, že reforma kúrie pôjde ruka v ruke so zavedením „kabinetu“ vo Vatikáne.
Cesta pápeža na Lampedusu je „jedným z mocných symbolov Františka, odkedy je v úrade“, ako povedal šéfredaktor ZDF Frey. „On je pápež, ktorý doteraz hovoril viac znameniami ako programovými príhovormi. Verejná mienka je zatiaľ tiež veľmi ochotná dobre prijímať pápeža. Verejnosť sa však ľahko môže stať aj bremenom, ako napríklad u amerického prezidenta Baracka Obamu, u ktorého Nemci nezaobchádzali realisticky, čo sa týka ich želaní voči nemu.“
„U Františka možno konštatovať silnú túžbu po reformách. Pritom sa nerozpakuje prelomiť tabu.“ Potom Frey tiež pripomenul potrebu personálnych rozhodnutí v kúrii: „Pápež potrebuje kongeniálne alter ego, pretože on sám nie je inštitucionálny typ. Z jeho kníh mám dojem, že pápež má strach z úradov.“ –zg-

Pápež má na Twitteri viac čitateľov ako Dalajláma

Vatikán, 10.7.2013 (kath.net/KNA) 016 106 – Pápež František má 117 dní po nastúpení do úradu viac čitateľov na Twitteri ako Dalajláma. Je tak cirkevnou hlavou s najväčším počtom abonentov jeho posolstiev na službe krátkych správ. V pondelok (stav 13.30 hod.) malo objednaný kanál «pontifex@» v 9 jazykoch vcelku 7,297 miliónov užívateľov. Pre duchovnú hlavu Tibeťanov zaregistrovali v tom istom čase 7,257 miliónov, teda o 40 000 menej. Dalajláma je na Twitteri od februára 2010.
Najviac čitateľov na Twitteri majú v súčasnosti popové hviezdy Justin Bieber – 41,5 milióna a Lady Gaga – 39 miliónov. Pápež je na zozname najviac sledovaných kanálov Twittera na 90. mieste, ak sa zrátajú čitatelia vo všetkých jazykoch. Zvyčajne sa však na týchto zoznamoch zohľadňujú iba čitatelia v jednom jazyku.
František rozoslal doteraz 80 tweetov. Ostatný napísal v pondelok pri príležitosti návštevy na ostrove Lampedusa:
«Prosme o veľké srdce pre emigrantov. Boh nás bude súdiť podľa toho, ako sme sa správali k tým, čo sú v najväčšej núdzi.»
Väčšinu čitateľov – 2,78 milióna – má František v španielsky hovoriacej oblasti. Nemecká verzia jeho kanálu má 116 000. Latinské posolstvá si objednalo 122 000 čitateľov. –zg-

USA: Z novej knihy kardinála Dolana

„Mnohí sa ma pýtali: ‚Aký odkaz nám podľa vás zanechal pápež Benedikt XVI.?’“

New York, 9.7.2013 (Zenit) 016 105 – Uvádzame úryvok z novej knihy kardinála Timothyho Dolana, arcibiskupa New Yorku a predsedu Biskupskej konferencie USA. Kniha má názov „Modlitby v Ríme“ a rozpráva o kardinálových skúsenostiach počas obdobia sede vacante po odstúpení Benedikta XVI., pri konkláve a voľbe pápeža Františka.

* * *

Mnohí sa ma pýtali, „Aký odkaz nám podľa vás zanechal pápež Benedikt XVI.?“ To je otázka, ktorú bude môcť každý z nás úplne zodpovedať iba po rokoch. Pomyslite len na to, že hoci Ján Pavol II. zomrel pred vyše 8 rokmi, ešte stále iba vybaľujeme jeho odkaz. Toto skúmanie, oceňovanie ba dokonca kritika budú pokračovať celé roky. To isté sa týka Benedikta.
Nedávno som čítal článok o pápežovi Piovi XII., ktorý uvádzal, že len teraz – 55 rokov po jeho smrti – začíname oceňovať jeho náuku, zvlášť o Svätom písme, liturgii, o celej povahe Cirkvi. Pozrite, ako dlho nám trvá, aby sme príslušne ocenili to, čo nazývame Magistérium, učiteľský úrad každého pápeža! Napriek tomu si myslím, že za čas uvidíme, že je 5 kľúčových lekcií, ktoré nám pápež Benedikt zanechal, aby sme sa rozvíjali.
Po prvé – sme povolaní k priateľstvu s Ježišom Kristom. To je také základné, také jednoduché a predsa také hlboké – náš život musí reagovať na priateľstvo s Ježišom teraz, aj po celú večnosť.
Viera nie je o návrhoch alebo doktrínach – nech sú akokoľvek dôležité – viera je o vzťahu s osobou: s Bohom, ktorý zjavil seba v Ježišovi. Cirkev nie je o tom „čo“. Cirkev nie je o tom „kde“. Cirkev nie je o tom „ako“. Cirkev je o tom „kto“. A ten „kto“ je osoba, druhá osoba Najsvätejšej Trojice, náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus.
Treťou lekcia by tu bola teologická hĺbka. Je to muž, ktorý nám povedal a ukázal, vo svojich dielach a príhovoroch, že viera a rozum sú dôverne spojené. Nestoja proti sebe. Dva najväčšie dary Boha pre nás sú nadprirodzený dar viery a prirodzený dar rozumu a oba sú dôverne spojené. Používame rozum, aby sme prehĺbili svoju vieru a vieru, aby nám osvetlila náš rozum. On to učil tak jasne.
Lekcia číslo štyri nám ukazuje, že sa máme zapojiť do kultúry. Neutekáme od kultúry, neskrývame sa pred spoločnosťou, ani nezatracujeme svet. Sú isté veci v kultúre, o ktorých budeme musieť neústupne hovoriť. Ale my sme povolaní angažovať sa a to vychádza priamo z Druhého vatikánskeho koncilu. Cirkev potrebuje byť v dialógu so svetom. Prečo? Pretože Boh existuje! Vtelenie — Boh sa stal jedným z nás – je angažovanosť Boha Otca s jeho stvorením a stvoreniami par excellence.
Ale najhlbšiu lekciu, ktorú tento veľký profesor – pápež učil svet je táto: „Nie je to o ňom, alebo o tebe alebo o mne, alebo o nás. Je to o Kristovi. Jeho hrdinské a pokorné rozhodnutie zostúpiť dolu z Petrovho stolca je lekcia o sebeckosti, ktorú by sme my všetci mali nosiť v srdciach. Nakoniec pápežovo rozhodnutie nebolo o nikom inom ako o Ježišovi. Vôbec to nie je o nás. To všetko je o Ježišovi. –zg-

Úryvok z Praying in Rome od kardinála Timothyho M. Dolana, arcibiskupa New Yorku. Copyright ©2013 by Cardinal Timothy Dolan, Archbishop of New York. S povolením Image of Random House, Inc. Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto úryvku sa nesmie reprodukovať či tlačiť bez povolenia vydavateľa.

Generálna synoda anglikánov: Diskusia o biskupkách pokračuje

Londýn, 9.7.2013 (KAP) 016 104 – Generálna synoda Anglikánskej cirkvi Anglicka v pondelok schválila 319 hlasmi proti 84 nový návrh ustanovenia o pripustení žien k najvyššiemu úradu v cirkvi. Do platnosti by mohol vstúpiť v r. 2016, pokiaľ pri konečnom hlasovaní v júli alebo novembri 2015 nepríde znova k stroskotaniu tohto ustanovenia.
Generálna synoda sa jednohlasne vyslovila za prísnejšie interné pravidlá proti zneužívaniu detí. Grémium tak reagovalo v nedeľu večer 360 hlasmi, bez jediného hlasu proti, na dva prípady sexuálneho zneužívania v Diecéze Chicester zo 70. a 80. rokov, ktoré sa naposledy vyšli najavo. Obaja najvyšší arcibiskupi z Canterbury a Yorku, Justin Welby a John Sentamu, sa ospravedlnili za všetko zlyhanie oboch ochranných systémov. Nové úpravy by mali vstúpiť do platnosti najneskôr do r. 2015.
Vzhľadom na horúcu tému biskupiek arcibiskup Welby v otváracom príhovore sa s poľutovaním vyjadril o „závažnom chýbaní dôvery“ medzi istými skupinami v rámci generálnej synody. Povedal, že otázka úradu biskupky bola kameňom úrazu jeho predchodcu, arcibiskupa Rowana Williamsa (2002-2012) a aj arcibiskupovi Welbymu sa za túto tému dostalo prvej porážky, minulý november – ešte predtým než bol v úrade – ako budúcej hlave cirkvi.
Vtedy dezignovaný nový aj starý prímas vrhli na misku váh všetko, no zbytočne. Nakoniec pri hlasovaní v jednom z troch hlasovacích grémií chýbalo až šesť hlasov. Nádejnému Welbymu to, ako sa zdalo, poškodilo autoritu ešte predtým, ako vôbec nastúpil do úradu.
Odmietnutie biskupiek napriek vlastne veľkej väčšine, ktorá bola za tento úrad žien, spôsobilo tesné stroskotanie dvojtretinovej väčšiny pri hlasovaní grémia laikov. Komplikovaný proces hlasovania tak spôsobil stroskotanie celého projektu. Na verejnosti sa to prejavilo ako fiasko, veď kráľovský dom, vláda a médiá tvrdo pracovali na prijatí tohto ustanovenia.
Pozorovatelia informovali, že tento raz predovšetkým porady členov synody za zatvorenými dverami v sobotu, sa postarali o väčšiu dôveru a najmä o väčšie pochopenie pre argumenty inak zmýšľajúcich. To vo vedení cirkvi živí nádej, že do hlasovania – a možno aj pri hlasovaní – by mohla byť situácia menej konfrontačná ako naposledy.
Medzitým sa však bujné rozvetvenia všetkých podmienok, kompromisov, dodatočných dohôd a zadných dvierok, ktoré mali umožniť vysviacku biskupiek, stali úplne neprehľadné. Tradične orientované fary, ktoré farárku či biskupku odmietajú, majú mať síce v budúcnosti zásadne nárok na pastoráciu mužským farárom alebo biskupom. Avšak v budúcnosti už nemajú existovať nijaké diecézy, ktoré nepripúšťajú ženy v týchto úradoch. Ako sa to celé vyvinie, to sa ukáže.
Pre ekumenizmus by však biskupky boli iba záťažou. Katolíci a pravoslávni v tom vidia prelom Tradície, ktorý cirkvi ďalej od seba vzďaľuje, namiesto toho, aby ich zbližoval. –zg-

Bulharsko: Metropolita z Varny sa utopil v Čiernom mori

Sofia, 12.7.2013 (KAP) 016 103 – V Bulharsku sporný metropolita Cyril z Varny sa utopil v Čiernom mori. Jeho mŕtvolu vytiahli z mora v utorok severne od Varny v okrese Trakata, ako oficiálne potvrdila Bulharská pravoslávna cirkev.
Svätá synoda, najvyššie grémium cirkvi, sa zišla v stredu v Sofii pod vedením patriarchu Neofita aby oznámila termín pohrebných obradov ako aj meno interimistického vedúceho Diecézy Varna.
Mŕtvola 59-ročného metropolitu bola na obdukcii, aby sa objasnili presnejšie okolnosti smrti. V médiách sa objavili fámy o násilnej smrti, ktoré však Bulharská pravoslávna cirkev nepotvrdila. Podľa bulharskej spravodajskej agentúry „Focus“ štátna prokuratúra už potvrdila príčinu smrti utopením. Extrémne chladné prúdy po viacdennom zlom počasí viedli k podchladeniu a ochromeniu dýchania.
Metropolitu Varny, Cyrila, pochovali vo štvrtok s veľkou účasťou obyvateľstva.
Po smrti patriarchu Maxima v r. 2012 bol metropolita až do volieb nového patriarchu 24. februára 2013 poverený interimisticky vedením Bulharskej pravoslávnej cirkvi. Jeho zvolenie za dočasnú hlavu cirkvi najprv viacerí zo 14 členov Svätej synody neuznali, pretože nemal absolútnu väčšinu. Neskôr jeho voľbu potvrdili. Cyrila kritizovali za jeho niekdajšiu spoluprácu s komunistickou tajnou službou, ako aj za údajnú podplatnosť. –zg-

Česko: Bývalý hovorca biskupov robí kariéru v parlamente

Praha, 9.7.2013 (KAP) 016 102 – Daniel Herman, v r. 1996 až 2005 hovorca Českej biskupskej konferencie, je od počiatku mesiaca hovorcom Českej kresťanskodemokratickej únie/Ľudovej strany (KDU/ČSL) ako aj jej klubu v senáte českého parlamentu. Herman dostal aj od odstúpeného premiéra Petra Nečasa ponuku, vstúpiť do Občianskej demokratickej strany (ODS), ale rozhodol sa pre KDU, keďže tá mu je „v politickom spektre bližšia“.
Podľa Hermana v strane KDU, ktorá nebola zakázaná ani v čase komunizmu, nastala od roku 2010 „totálna zmena generácie“. Povedal, že v nej vládne prevratná nálada, ako krátko po „Zamatovej revolúcii“ roku 1989, takže je to odôvodnená nádej, že znova vtiahne aj do druhej komory parlamentu. Herman hovorí aj o svojich „vážnych úvahách“ kandidovať na kreslo v jednej z oboch komôr parlamentu.
Vo voľbách 2010 utrpela KDU historickú porážku a po prvý raz od r. 1919 nie je zastúpená v dome poslancov. Stroskotala so 4,4 percentami hlasov na prekážke potrebnej hranice počtu hlasov pre mandát. Hlavným dôvodom bolo, že Karel Schwarzenberg sa so svojou vtedy mimoriadne úspešnou „TOP 09“ odtrhol. V senáte, druhej komore parlamentu, sa však KDU udržala so 4 kreslami.
Teológ Daniel Hermann sa narodil v r. 1963 v Českých Budějoviciach. 10. apríla tohto roku bol zosadený z postu riaditeľa pražského „Inštitútu pre štúdium totalitných režimov“. Odstránenie z tohto postu v polovici 5-ročného funkčného obdobia považoval on, ako aj premiér Nečas, za politický manéver. Vzhľadom na možnú spoluprácu sociálnych demokratov a komunistov po ďalších voľbách do národnej rady, chceli sociálni demokrati obsadiť všetky kľúčové posty vlastnými ľuďmi, aby ich komunisti nemohli vydierať. Kompletná výmena vedúcej garnitúry inštitútu bola možná, pretože ten podlieha senátu, v ktorom ľavicové strany už teraz majú väčšinu.
Po štúdiu teológie v Litoměřiciach pôsobil Herman rok ako správca farnosti v Tábore a od roku 1990 bol sekretárom budějovického biskupa Miloslava Vlka. Po jeho menovaní za pražského arcibiskupa v r. 1991 ho nasledoval do Prahy. V rokoch 1996 až 2005 pôsobil tento kňaz polyglot ako hovorca Českej biskupskej konferencie. V r. 2007 požiadal o laizáciu. –zg-

Taliansko: Posledné slová odsúdených na smrť

Rádio Mária chce na celom svete vysielať do väzníc

Rím, 9.7.2013 (ZENIT – Britta Dörre) 016 101 – „Človek tvárou v tvár smrti, odsúdený na smrť pred vykonaním popravy“, tak znie téma článku, ktorý napísal Daniele Trenca pre talianske vydanie rímskej agentúry Zenit.
V blogu z Texasu sa od roku 2011 zbierajú a uverejňujú posledné myšlienky odsúdencov na smrť. Od roku 1967 sa v Texase vykonalo vcelku 500 popráv.
„Chcel by som sa iba poďakovať tomu, čo mi v týchto rokoch dodával odvahu […]. To nie je porážka, to je víťazstvo. Vy viete, kam idem. Idem, aby som bol u Ježiša“, tak zneli posledné slová Kimberlyho McCarthyho, jedného popraveného väzňa.
Na internetovom portáli z Texasu sú popri posledných slovách zaznačené aj anagrafické údaje, spáchaný čin, dátum uväznenia a dátum popravy. Posledné slová odsúdeného na smrť majú často náboženský obsah. Väzenské podmienky, konflikty so spoluväzňami a samota často vedú odsúdených k premýšľaniu o zmysle života. Kladú si otázku, či na tomto svete existuje aspoň jedna osoba, ktorá ich za tento čin neodsudzuje, ale miluje ich pre nich samých. Prežívajú hlboké obrátenie, ich posledné slová sú poznačené nádejou na život po smrti.
Rádio Mária si dalo za úlohu, sprostredkovať týmto ľuďom Božie slovo: „Človek má hlad po Božom slove,“ ako vysvetľuje páter Livio Fanzaga. Rádio Mária, ktoré už 25 rokov vysiela v Taliansku a je verným sprievodcom ľudí v núdzi, je už niekoľko rokov aktívne aj v oblasti väzenskej pastorácie. Páter Francisco Palacios, vydavateľ World Family (Svetová rodina) Rádia Mária, potvrdzuje:
„Dodávame každému odsúdenému malý prijímač vo forme Madony; je to možnosť ako ukázať našu blízkosť. Pápež František nám v prvej encyklike „Lumen Fidei“ pripomína slová sv. Pavla ‚viera prichádza z počutia‘. Z tohto hľadiska je naša práca zásadná. Dostávame mnohé svedectvá obrátených väzňov, ktorí zakúsili lásku milosrdného Boha, ktorý ich za ich spáchané činy neodsudzuje.“
V Taliansku rozdali malé prijímače vo forme Madony takmer vo všetkých väzniciach. Plánuje sa projekt rozšíriť aj na iné národy, „aby sa väzni do toho zapojili a aby sa im sprostredkoval pocit, že sú synmi jediného Boha, ktorý ľudí zachraňuje a spasí,“ ako povedal páter Palacios na záver. –zg-

Írsko: Najväčšia demonštrácia za život

Dublin, 9.7.2013 (kath.net/LSN/pl) 016 100 – Minulú sobotu sa v Dubline konala doteraz najväčšia demonštrácia za život. Oznámili to výsostne spokojní organizátori demonštrácie. Jej účastníci vyjadrili svoje odmietnutie návrhu zákona, ktorý by priniesol liberalizáciu potratu a žiadali referendum. Na demonštrácii Niamh Uí Bhriainová z Inštitútu pre ochranu života pripomenula, že podpisová akcia za život má už vyše 100 000 podpisov. Vysvetlila, že v diskusii o potrate nejde iba o potrat, „ale o demokraciu, o to, nechať ľudí rozhodnúť o tomto enormne dôležitom bode“.
Ako už je zvyčajné, údaje o počte účastníkov demonštrácie veľmi kolísali. Zatiaľ čo organizátori hovorili asi o 60 000 ľuďoch, iné údaje uvádzajú 35 000. Írsky denník noviny „Irish Independent“ v titulku správy hovorí: „Prišli tisíce“, v titulkoch inej správy o tej istej udalosti sa uvádza „Takmer 50 000 účastníkov“. Odhad počtu účastníkov by sme mali v každom prípade vidieť v pomere s tým, že Írsko má v súčasnosti asi 4,5 miliónov obyvateľov. –zg-

Najväčšia írska demonštrácia pro-life všetkých čias! Dublin 2013:

 
Zázrak na svätorečenie Jána Pavla II.

San José-Vatikán, 8.7.2013 (kath.net/pl) 016 099 – Floribeth Mora Díazová (foto) z Kostariky je tou ženou, ktorej uzdravenie na príhovor Jána Pavla II. Katolícka cirkev uznala ako zázrak. Tento zázrak umožní svätorečenie pápeža Jána Pavla II. Informoval o tom kostarický denník „La Nación“.
Mora Díazová mala rozšírenie ciev v mozgu, tzv. aneuryzmu, s rastúcim rizikom krvácania do mozgu. To sa prejavovalo migrénovými bolesťami hlavy a po vyšetreniach sa lekári pre vysoké riziko vzdali operácie a povedali jej, že má asi ešte mesiac života.
Pre túto diagnózu sa doma v posteli zúfalo rozplakala: „Mala som strach zomrieť a moje deti nechať samotné.“ Dokonca sa už rozlúčila aj so svojou rodinou, no: „1. mája ma Ján Pavol II. uzdravil,“ rozprávala teraz 50-ročná matka piatich dospelých detí na tlačovej konferencii, ako informoval kostarický denník ďalej.
Mora Díazová sa na 1. mája 2011 – v deň jeho blahorečenia – vrúcne obrátila na Jána Pavla II. s prosbou o pomoc. Potom zaspala a vo sne počula hlas Jána Pavla II., ktorý jej energicky povedal: „Vstaň. Neboj sa!“.
Lekár Alejandro Vargas vyhlásil, aký bol prekvapený, keď musel konštatovať, že aneuryzma skutočne zmizla. „Také niečo sa ešte nikdy nestalo. Boh urobil zázrak, aby sme verili v jeho existenciu, … nemáme nikdy strácať vieru.“
„Vstaň. Neboj sa!“ Tieto slová Mora Díazová už raz počula: V roku 1983 bol pápež z Poľska na návšteve v Kostarike a Mora Díazová bola medzi veriacimi na národnom štadióne, ku ktorým toto Ján Pavol II. povedal –zg-

Island: Desaťkrát viac krstov ako pohrebov

Po kríze sa mnohí ľudia vracajú k pravým hodnotám.
Jednoduchosť, rodina, kontakt s prírodou – to všetko sa znova stáva dôležité.

Mníchov, 8.7.2013 (KIN – Eva-Maria Kolmann) 016 098 – Tak celkom doslova si Pierre Bürcher Ježišovu výzvu „Choďte do celého sveta!“ predsa len nepredstavoval. 13 rokov bol pomocným biskupom vo švajčiarskom Lausanne, keď ho pápež Benedikt XVI. v októbri 2007 menoval za biskupa Reykjavíku.
„Nikdy predtým som na Islande nebol!“ ako priznáva 67-ročný Švajčiar s úsmevom. „Bolo to veľké prekvapenie. Boh ma naozaj zaviedol na šíravu.“ Jeho diecéza sa rozprestiera na vyše 100 000 štvorcových kilometroch.
Island je pre neho krajina kontrastov. A to nielen preto, že je tam ľad a že sú tam vulkány a že dni v zime trvajú iba 4 hodiny, zatiaľ čo v lete sa sotva zotmie. Hoci katolíci v počte 10 000 veriacich tvoria menšinu asi 3 percent z 320 000 obyvateľov, cirkev je tu potešiteľne dynamická. Počet katolíkov sa za 10 rokov strojnásobil. Je tu desaťkrát viac krstov ako pohrebov a každý rok na Veľkonočnú vigíliu sa dá pokrstiť od 5 do 20 dospelých. Okrem toho rastie počet katolíkov aj prisťahovalcami, predovšetkým z Poľska a z Filipín. „Máme tu mnohé národnosti, je tu skutočne svetová Cirkev,“ hovorí biskup Bürcher.
No napriek tomu život v diaspore nie je jednoduchý. Je tam iba 17 kňazov. Až na jedného Islanďana pochádzajú všetci z cudziny. Katolíci žijú veľmi doširoka roztrúsení. V niektorých oblastiach sa musí výučba náboženstva pre tých niekoľko katolíckych detí konať cez internet. Keď sa biskup Bürcher vydá na cestu na birmovanie, musí si vziať lietadlo, pretože vzdialenosti sú veľké a stav ciest často nebezpečný: „Cesty nie sú nijaké diaľnice. Predovšetkým v zime je to nebezpečné pre poľadovicu. Ale aj v lete je tu často silný víchor. Máme veľa nehôd s príliš ľahkými autami, ktoré víchor zmetie z cesty.“
Island je veľmi postihnutý hospodárskou krízou. V minulosti bol ostrov jednou z najbohatších krajín sveta a nepoznal nezamestnanosť. Dnes ľudia, ktorí si pred rokmi zakúpili veľké domy alebo autá, už nedokážu splácať úvery a sú zadlžení. Keď pred niekoľkými rokmi chceli sestry misionárky lásky v Reykjavíku otvoriť jedáleň pre chudobných, štátne orgány tvrdili, že takéto zariadenie nie je potrebné, keďže niet nijakých chudobných. Sestry Matky Terézie z Kalkaty si napriek tomu prenajali malý lokál, kam denne chodilo 20 ľudí na raňajky. Teraz, po hospodárskej kríze, je to denne až 70 ľudí, ktorí prijímajú túto ponuku.
„Je tu veľa dobrovoľných pomocníkov a je to nádherný apoštolát a svedectvo viery,“ rozpráva biskup. „Táto skúsenosť ukazuje, že láska je nákazlivá. Pekár zo susedstva dával v minulosti chlieb z predošlého dňa istému sedliakovi pre dobytok. Teraz daruje tento chlieb sestrám, pretože hovorí: ‚Teraz už nemôžem tento chlieb dávať zvieratám.’“
Napriek všetkým problémom, ktoré priniesla kríza, biskup vidí aj pozitívne trendy vývoja:
„Mnohí ľudia sa vracajú k pravým hodnotám. Jednoduchosť, rodina, kontakt s prírodou – to všetko sa znova stáva dôležité.“
Katolícka cirkev na Islande potrebuje podporu. Tak nadácia „Kirche in Not“ napríklad podporila vydanie rímskeho misála v islandskom jazyku a vydala detskú Bibliu „Boh hovorí ku svojim deťom“ ako aj malý katechizmus „Verím“, aby všetci veriaci mohli sláviť omšu a modliť sa v rodnom jazyku. Kňazom a rehoľníčkam financovala tiež auto na pastoráciu ako aj pomoc pri rekonštrukcii budov pre sestry.
Biskup Bürcher hovorí: „V minulosti, keď som ešte žil vo Švajčiarsku, som si myslel, že katolícka cirkev na Islande nepotrebuje nijakú pomoc. Ale to bola mylná informácia. V skutočnosti by sme bez pomoci zo zahraničia ako cirkev neprežili. Sme ‚Kirche in Not‘ veľmi vďační.“ … –zg-

Nemecko: Znesvätili ďalší kostol – pri Mníchove

Grafing, 8.7.2013 (kath.net/KNA) 016 097 – Neznámi páchatelia sa cez víkend vlámali do malého kostola v Grafingu pri Mníchove a znesvätili ho. Cez lodžiu a dreveným rebríkom sa podľa polície dostali do neustále uzamknutého hlavného priestoru Kostola sv. Leonharda. Tam odlomili viacerým sochám svätcov ruky a predmety, čo držali a tie na oltári podpálili. Okrem toho odcudzili niektoré relikvie. Podľa odhadov polície napáchali škody vo výške niekoľko tisíc eur. –zg-

Protesty v Brazílii ovplyvňujú plánovanie návštevy pápeža

V Riu by mohlo dôjsť k veľkej demonštrácii proti Svetovým dňom mládeže.

Brasilia, 7.7.2013 (KAP) 016 096 – Vlna protestov v Brazílii by mohla podľa európskych médií mať účinky aj na návštevu pápeža Františka o dva týždne. Z bezpečnostných dôvodov by sa napríklad mohla skrátiť návšteva štvrte chudobných v Rio de Janeire, ako informovala nemecká katolícka agentúra KNA v nedeľu. A stretnutie s politickými a spoločenskými predstaviteľmi by mohlo byť už úplne ohrozené. Podľa miestnych médií 21. júla by mohlo dôjsť v Riu k veľkej demonštrácii proti Svetovým dňom mládeže. Pritom by mohol vyjsť do ulíc údajne až milión ľudí protestovať proti výdavkom na toto cirkevné stretnutie vo výške asi 42 miliónov eur.
Pápeža Františka očakávajú v brazílskej pobrežnej metropole v pondelok 22. júla. Svetové dni mládeže sa začínajú 23. júla a trvajú do 28. júla. Organizátori rátajú s 2-3 miliónmi účastníkov z celého sveta.
25. júla pápež navštívi chudobnú štvrť Favela Varginha na severe Ria.
27. júla má na programe rozhovor s politikmi, umelcami a podnikateľmi v mestskom divadle – po svätej omši v katedrále. Z katedrály sa má pápež prepraviť autom do 700 metrov vzdialeného divadla.
Bezpečnostní odborníci sa obávajú, že demonštranti by mohli ochromiť trasu cez centrum Ria. Aj pri záverečnej svätej omši 28. júla budú prísne bezpečnostné opatrenia. Tam budú pápeža sprevádzať na každom kroku okrem iných aj vojaci v neutrálnych oblekoch.
Na pohári Confed Cup, ktorý organizovala svetová futbalová asociácia FIFA v druhej polovici júna v Brazílii, došlo k početným protestom. Demonštranti vládu obviňovali, že zanedbáva sociálne záujmy v prospech futbalu. Svetové majstrovstvá sa budú konať v najväčšej krajine Južnej Ameriky v roku 2014 a zhltnú miliardy na vybudovanie infraštruktúry a renováciu štadiónov. –zg-

Pápež: Nemajte strach z nových cirkevných štruktúr

Vatikán, 6.7.2013 (KAP) 016 095 – František vyzval k otvorenosti voči obnove cirkevných štruktúr:
„V živote Cirkvi existujú starobylé a pominuteľné štruktúry. Je potrebné obnoviť ich,“ povedal pápež v sobotu na rannej omši vo Vatikáne.
Zdôraznil, že kresťania nemajú mať strach pred takýmito zmenami. „Ježiš sám prišiel na svet ako obnoviteľ a svojím posolstvom vtedajšie židovské pojmy zákonov postavil na hlavu,“ zdôraznil František.
Pre raných kresťanov podľa jeho slov nestálo v popredí nasledovanie zákonov, ale vytvorenie spoločenstva ľudí dobrej vôle, do ktorého mohol vstúpiť každý prostredníctvom krstu.
„Cirkev bola vždy aj v dialógu s rôznymi kultúrami a nechala sa vždy meniť miestami, časmi a ľuďmi,“ povedal pápež na svätej omši v hosťovskom Dome sv. Marty, na ktorej sa zúčastnili príslušníci Švajčiarskej gardy.
Bola to posledná ranná svätá omša pápeža vo Vatikáne pred letnou prestávkou. Od septembra František bude znova pokračovať v ním zavedenej tradícii, sláviť svätú omšu spoločne s vatikánskymi pracovníkmi a hosťami. –zg-

František a Benedikt XVI. zasvätili Vatikán sv. Michalovi a sv. Jozefovi

Vatikán, 5.7.2013 (kath.net/KAP) 016 094 – Pápež František sa v piatok, 5. júla, stretol s Benediktom XVI. Emeritný pápež prišiel na požehnanie nového pamätníka sv. Michala vo Vatikánskych záhradách a zúčastnil sa na zasvätení štátu Vatikán sv. Jozefovi a sv. Michalovi archanjelovi. Obe iniciatívy vychádzajú ešte z jeho pontifikátu.
Odstúpený pápež prišiel krátko pred začiatkom obradu pri budove governátorátu, sídla vatikánskej správy, a prítomní ho srdečne privítali. František svojho predchodcu pri jeho príchode objal. Počas obradu sa usadili vedľa seba na stoličkách pred pamätníkom.
V krátkom príhovore František sa poďakoval svojmu predchodcovi, že sa zúčastnil na tomto obrade, ktorý uviedol. Povedal, že práve v „Roku viery“ má zasvätenie štátu Vatikán archanjelovi Michalovi, ktorý bojoval za Boha proti diablovi, veľký význam. Svätý Jozef bol ochrancom Ježišovej rodiny. „Nech nám dáva silu a odvahu, aby sme v našom živote vytvorili priestor pre Boha a dobrom vždy víťazili nad zlom.“
Oproti novému pamätníku sv. Michala pred governátorátom sa nachádza aj Studňa sv. Jozefa, ktorá bola posvätená už pred nejakým časom.

„Kath.net dokumentuje celý príhovor pápeža Františka: (© kath.net/as):

Svätosť, moji páni kardináli,
ctení bratia v biskupskej a kňazskej službe,
vážené dámy a páni!

Stretli sme sa tu vo Vatikánskych záhradách, aby sme posvätili pamätník sv. archanjela Michala, patróna mesta Vatikán. Je to iniciatíva plánovaná už nejaký čas so schválením pápeža Benedikta XVI., ktorý má stále našu náklonnosť a naše uznanie a ktorému chceme vyjadriť našu veľkú radosť z toho, že je dnes tu uprostred nás. Zo srdca ďakujeme!
Som vďačný prezídiu governátorátu, zvlášť kardinálovi Giuseppemu Bertellovi za jeho priateľské slová, vedeniam remeselníkov, ktorí sa na uskutočnení tohto diela podieľali. Ďakujem emeritnému prezidentovi governátorátu, kardinálovi Giovannimu Lajolovi, aj za prezentáciu prác a dosiahnuté výsledky. Slovo ocenenia patrí sochárovi, pánovi Giuseppemu Antoniovi Lomusciovi a darcovi, pánovi Claudiovi Chiaisimu, ktorí sú tu prítomní. Ďakujem!
Vo Vatikánskych záhradách sa nachádzajú rôzne umelecké diela. Dielo, ktoré sa k nim dnes pridáva, má však mimoriadnu dôležitosť, ako pre jeho umiestnenie, tak pre význam, ktorý vyjadruje. Nie je to totiž iba dielo na pamiatku, ale pozvánka k zamysleniu a k modlitbe, čo sa zaraďuje do „Roka viery“.
Michal, čo znamená „Kto je ako Boh? “, je predvojom – bojovníkom Božieho primátu, jeho transcendentnosti a moci. Michal bojuje, aby znova nastolil božskú spravodlivosť. On bráni Boží ľud pred jeho nepriateľmi, predovšetkým pred jeho najväčším nepriateľom, diablom. A svätý Michal víťazí, pretože v ňom koná Boh. Táto socha nám teda pripomína, že zlo je porazené. Žalobca je odhalený, jeho hlava rozdrvená, pretože spása sa raz navždy naplnila v Kristovej krvi. Aj keď sa diabol stále pokúša doškriabať tvár archanjela a tvár človeka, Boh je silnejší. Jeho je víťazstvo a jeho spása sa ponúka všetkým ľuďom.
Na ceste a v skúškach života nie sme sami, ale sprevádzajú a podporujú nás Boží anjeli, ktorí tak povediac ponúkajú svoje krídla, aby nám pomohli prekonať mnohé nebezpečenstvá, aby sme napriek tým skutočnostiam, ktoré zaťažujú náš život alebo by nás mohli stiahnuť dolu, dokázali vzlietnuť do výšky. Tým, že štát Vatikán zasvätíme svätému Michalovi, prosíme, aby nás bránil pred satanom a aby ho vyhodil von.
Milí bratia a sestry, zasväcujeme štát Vatikán aj svätému Jozefovi, ochrancovi Ježiša, ochrancovi Svätej rodiny. Nech nás jeho prítomnosť urobí ešte silnejšími a odvážnejšími, aby sme mohli dať Bohu priestor v našom živote, a aby sme dobrom vždy víťazili nad zlom. Prosím ho, aby nás dobre chránil, aby sa o nás staral, aby život milosti každý deň v každom z nás viac rástol. –zg-

Fotografie zo stretnutia Františka a Benedikta XVI.

 

 

 
Socha sv. archanjela Michala:

 
Diabol existuje a nechodí na dovolenku

Msgr. Dr. Peter von Steinitz: Impulz k 14. nedeli cez rok

Rím, 5.7.2013 (ZENIT.org) 016 093 – „Videl som satana padať z neba ako blesk“ (Lk 10,18). Trocha záhadné to už je, že Ježiš v súvislosti s vysielaním učeníkov spomína diabla. Očividne by chcel, aby nám pri hlásaní Božieho kráľovstva, teda pri katechéze, pri osobnom apoštoláte, bolo jasné, že pritom treba aj „prekonať celú moc nepriateľa“ (porovn. Lk 10,19). Chce, aby kresťania – veď všetkých pokrstených sa týka misijný príkaz Pána – sa neoddávali nijakým ilúziám: pravda Ježiša Krista sa nie vždy prijíma s otvoreným srdcom. Klaus Berger vo svojej novej knihe „Falšovatelia Biblie“ poukazuje na to, že by sme sa mali konečne rozlúčiť so sfalšovaným obrazom Ježiša, s ktorým mnohí exegéti prezentujú postavu Vykupiteľa ako nezáväzného kazateľa v „štýle wellness“. Ježiš je „tichý a pokorný srdcom“, iste, ale on je súčasne aj Pán, Kráľ Kráľov. To je vskutku obrovské pole napätia, ale iba v ňom možno postavu Bohočloveka skutočne obsiahnuť a pochopiť.
Mnohí sa divia tomu, že pápež František častejšie spomína diabla. Aj tento údiv má iste do činenia so zúženou exegetickou perspektívou. To, že diabol existuje, nemožno pri „najlepšej“ vôli vymazať z výkladu Nového zákona (ak veríme v božský pôvod Svätého písma). Aj v dnešnom Evanjeliu sv. Lukáša sa to jasne ukazuje, keď Ježiš krátko ale veľmi dramaticky opisuje, akú osobnú skúsenosť on sám mal so svojím protivníkom. Nehovorí o stretnutí na púšti, kde na počiatku svojho verejného účinkovania musel odolať trom exemplárnym pokušeniam, ktoré nám mali ukázať, že pokušenia sa dajú zdolať. Slová o satanovi padajúcom z neba siahajú až do ďalekej pravekej doby, keď diabol, vtedy ešte anjel, sám dostal prezentované pokušenie, ktorému však neodolal.
Naša doba, tak natrvalo poznačená osvietenstvom, má problémy s anjelmi a už vôbec s padlými anjelmi. Mnohí kresťania sa ostýchajú, keď inoverci pri spomenutí anjela alebo diabla nasadia ironický úsmev. Teda radšej o tom nehovoriť. Veď oni možno ani neexistujú. Ale skrátené Evanjelium nikomu nepomôže. Možno sa nám teraz pomstí to, že mnohí farári nikdy o anjeloch nekážu, ani o dobrých ani o zlých. Mnohí kresťania nato v ostatných desaťročiach prešli k ezoterikom, pretože tam o anjeloch počúvajú a nie vždy iba to nesprávne.
Satanov pád musela byť obrovská tragédia. Lucifer bol najkrajší zo všetkých anjelov, nositeľ svetla, ale jeho veľkosť mu stúpla do hlavy. Podľahol pokušeniu najhoršieho hriechu, a síce pýchy a zvolal: „Non serviam!“ -nebudem slúžiť. Jeho pád bol náhly. Jedným razom stratil všetky od Boha mu prepožičané pekné vlastnosti (pretože dobré a pekné bolo na počiatku to isté): svoju krásu plnú svetla, svoje majestátne vystupovanie, svoj pôvab a zostala iba nenávisť a ošklivosť, závisť a zloba. S ním padlo neopísateľné mnoho iných, ktorí sa ním nechali zviesť.
Jeho protihráčom bol sv. Michal, jeho meno znamená „Kto je ako Boh?“ Tak na počiatku histórie – ešte predtým, než existovali ľudia – stojí pád anjelov. Anjeli, ktorí zostali verní Bohu boli posilnení v milosti a uvedení do oblažujúceho nazerania na Boha. A kto hľadí na Boha, už nemôže hrešiť. Padlí anjeli, teraz už diabli, majú veľký zlovoľný záujem na tom, aby ľudí, o ktorých vedia, že ich Boh miluje a že sa za nich obetoval, odviedli od Boha. Pretože v nich nie je už nič dobré, úplne sa rozplývajú v tomto závisťou motivovanom úsilí.
Je pochopiteľné, že diabol chce bezpodmienečne zabrániť hlásaniu Dobrej zvesti. Tak je tomu dvetisíc rokov a ani dnes to nie sú iba zlí ľudia a falošné idei, čo bojujú proti Božiemu kráľovstvu. Za nimi stoja títo duchovia, ktorí svojím už tak dlhý čas osvedčeným arzenálom napomáhajú pokušeniami všetko zlo. Je dobré to vedieť. Napriek tomu by Pán nechcel, aby sme zlému nepriateľovi venovali príliš veľa pozornosti. Preto ho spomína iba krátko. Ale tým, že o jeho aktivitách vieme a poznáme aj protiliek, a síce dôveru v Pánovu pomoc, lepšie si s tým dokážeme poradiť a nemusíme sa ničoho báť. Slová „Boh s nami“ nám nevyhnutne pomáhajú venovať sa ľuďom aby sme potom zistili, že takí zlí ani vôbec nie sú. Pomáha nám to, odhaľovať falošné idei a vyvracať ich. Diabol je otcom lži. Ale jeho moc sa končí tam, kde si ľudia berú k srdcu Ježišove slová: „Pravda vás oslobodí“. Pri tom všetkom je Nepoškvrnená Panna Mária veľkou Pomocnicou. Pre nás je láskavou Matkou, pre démonov strašnou armádou v Božom poriadku. S ňou sa nám nemôže nič stať, s ňou bude Cirkev aj dnes vychádzať v ústrety ľuďom a prinášať im Kristovu radosť. –zg-

Vyšla nová pápežská encyklika Lumen fidei

Vatikán, 5.7.2013 (RV) 016 092 – Dňa 5. júla 2013 bol oficiálne zverejnený text novej pápežskej encykliky Lumen fidei (Svetlo viery). V Tlačovom stredisku Svätej stolice ho novinárom predstavili prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Gerhard Ludwig Müller a predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.
Prvá encyklika pápeža Františka je venovaná téme viery, ako to vyjadruje jej názov Lumen fidei (Svetlo viery). Je adresovaná biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom. Svätý Otec ju podpísal na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna 2013. Obsahom korešponduje s Rokom viery, ktorý vyhlásil Benedikt XVI., a ktorého slávenie pokračuje so súčasným Svätým Otcom Františkom.
Vyše 80-stranová encyklika je rozvrhnutá do štyroch kapitol. Názov každej z nich tvorí motto v podobe biblického citátu.
Prvá časť nesie názov „Uverili sme v lásku“ (1 Jn 4,16). Hovorí o viere z pohľadu jednotlivca a z pohľadu dejín. Predstavuje vieru ako dlhú cestu, pričom sleduje Abraháma a ďalšie veľké postavy viery, zamýšľa sa aj nad pokušeniami neviery a idolatrie. Vieru vysvetľuje ako spoľahnutie sa na Boha, ktorý je vo svojom vzťahu k nám spoľahlivý, pričom najvyšším vyjadrením tejto spoľahlivosti je život Ježiša Krista.
Mottom druhej časti encykliky sú slová proroka Izaiáša: „Ak neuveríte, neporozumiete“ (por. Iz 7,9). Encyklika vysvetľuje vzťah viery k pravde a osobitný charakter poznávania vierou, pri ktorom viera vystupuje v spojení s láskou. Človek sa prijatím Božieho daru lásky stáva schopným vnímať svet novými očami. Na základe Jánovho evanjelia encyklika vysvetľuje rozličné úlohy, ktoré pri poznávaní vierou zohráva zrak a sluch. Ďalej podrobnejšie hovorí o vzťahu viery a rozumu a o úlohe viery v teológii.
Tretia časť je venovaná otázke odovzdávania viery. Nadpis „Odovzdávam vám to, čo som prijal“ je prevzatý z listu sv. Pavla Korinťanom (porov. 1 Kor 15,3). Cirkev je tu charakterizovaná ako Matka, ktorá nás učí rozprávať jazykom viery, pričom vzťah jednotlivca „ja“ nadobúda aj rozmer spoločenstva „my“. „Kto verí, nikdy nie je sám“, – hovorí encyklika (LF 39) a ďalej konkretizuje prostriedky, ktorými sa uskutočňuje odovzdávanie viery. Sú to najmä sviatosti, Vyznanie viery, Modlitba Pána a Desatoro. Tretiu kapitolu uzatvára téma jednoty a celistvosti viery.
Posledná, štvrtá časť, nesie názov „Boh im pripravuje miesto“ (porov. Hebr. 11,16). Zameraná je na sociálny rozmer viery, na jej úlohu v službe spravodlivosti, pokoja a spoločného dobra. Viera sa tu predstavuje ako základ pre jednotu ľudstva, ktorá sa rúca, ak je postavená iba na kritériách užitočnosti. Viera totiž umožňuje vzájomné odpustenie a potvrdzuje víťazstvo dobra nad zlom. Konkrétnejšie sa encyklika venuje úlohe viery ako základu pre rodinný a manželský život. Pri uvažovaní nad úlohou viery ako posily v utrpení sa encyklika dostáva k téme kresťanskej nádeje a radosti a vrcholí v poukaze na dynamizmus viery, nádeje a lásky vo vzájomnom prepojení.
Záver štvrtej časti tvorí pohľad na Pannu Máriu, u ktorej putovanie viery Starého zákona dospieva až k pohľadu na samotného vteleného Božieho Syna. Bodkou za encyklikou Lumen fidei je modlitba k Panne Márii ako Matke Cirkvi a Matke našej viery.
Prvú encykliku pápeža Františka robí osobitou fakt, že symbolicky prepája dva pontifikáty. Text z podstatnej časti vyšiel z pera Benedikta XVI., ktorý svoj prvý rukopis takmer stihol dokončiť. Vydaná encyklika však už nesie podpis jeho nástupcu. Pápež František v úvode encykliky priznáva autorstvo textu svojmu predchodcovi, keď píše:
„Som mu za to hlboko vďačný. V Kristovom bratstve sa ujímam jeho vzácneho diela, pričom k textu pridávam niektoré ďalšie príspevky. Petrov nástupca, včera dnes i zajtra, je totiž stále povolávaný „upevňovať bratov“ v tom nesmiernom dare viery, ktorý Boh dáva ako svetlo na každodennú cestu“ (LF 7).
Pri prezentácii v Tlačovom stredisku Svätej stolice arcibiskup Müller poukázal na jasnú tematickú nadväznosť encykliky Lumen fidei na predchádzajúce encykliky Benedikta XVI., venované láske a nádeji.
Kardinál Marc Ouellet charakterizoval novú encykliku slovami, že k doterajšej trilógii Benedikta XVI. na tému teologálnych cností sa takto doplnil posledný pilier.
„Kto verí, vidí.“ – do týchto troch slov zhrnul posolstvo novej encykliky posledný z trojice prezentátorov, arcibiskup Fisichella. Poukázal na skutočnosť, ako sa slovná dvojica svetlo a viera v encyklike postupne objasňuje prostredníctvom ďalšej dvojice, ktorou je svetlo a láska. -jb-

Text zverejnený na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasu:

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/05/nová_encyklika_lumen_fidei_už_vyšla/slo-707862
India: Stále viac mladých sa stáva satanistami

Vznikla skrytá satanská cirkev!

Kohima/Rom/Uhldingen, 5.7.2013 (kath.net/idea) 016 091 – Na severovýchode Indie stále viac mladých sa prikláňa k satanizmu. Ako informovala rímska misijná katolícka informačná služba Fides, len v hlavnom meste štátu Nagaland – Kohima viac ako 3000 mladistvých sa označuje za „uctievačov satana“. Satanov kult sa šíri ako požiar najmä cez sociálne siete ako Facebook a Twitter. Predstavitelia cirkví predpokladajú , že v Nagalande – kde je 95 percent obyvateľstva kresťanskej viery – sa už vytvorila „skrytá satanská cirkev“! Je možné, že satan prenikol už aj do kresťanských združení spoločenstiev, pretože tam došlo k nepokojom, vzájomnej nedôvere a rozkolom. Podľa Fidesu kresťanské spoločenstvá v apríli začali „krížovú výpravu“, aby postihnutých mladých našli a vyslobodili zo satanistických skupín. Okrem toho cirkvi intenzívnejšie ponúkajú programy vzdelávania a pastorácie. Dúfajú, že tak dokážu, „v tomto roku toto zlo vykoreniť“, cituje Fides sekretára katolíckej komisie „Iustitia et Pax“, pátra Charlesa Irudayama.

Viac ako 1000 prepadov na kresťanov za tri roky
Aj v štáte Andra Pradesh sa kresťania dostávajú stále viac do ťažkostí. Podľa nemeckej „Akcie pomoci – Mučenícka cirkev“ (HMK/Uhldingen am Bodensee) útoky na kresťanov sa hromadia. Väčšinu násilných činov pácha nacionalistická hinduistická organizácia, ktorá sa upísala extrémistickej ideológii „Hindutva“. Jej cieľom je vyhnať z Indie všetkých, čo nevyznávajú hinduizmus.
Na stretnutí kresťanov odborníci poukázali na strach vzbudzujúci rozsah pálenia Biblií, ničenia kostolov, zatýkaní, bitiek, ba dokonca vrážd. Minulé tri roky zaregistrovali v štáte Andra Pradesh až 1000 takýchto prípadov. Pritom útočníci boli iba zriedka stíhaní súdmi. Z 85 miliónov obyvateľov štátu je 89 percent hindov, 9,2 percent moslimov a 1,8 percenta kresťanov.
Celá India má 1,2 miliardy obyvateľov, z ktorých je 82 percent hindov, 12 percent moslimov a najmenej 3 percentá tvoria kresťania. Zvyšok vyznáva iné náboženstvá. –zg-

Viedeň: Diecézna reforma sa vplyvom nového pápeža rozhýbe

Viedeň, 4.7.2013 (KAP) 016 090 – Reforma Katolíckej cirkvi v Rakúsku sa musí začať na mieste a nemožno ju očakávať od Vatikánu a od pápeža Františka. Zdôraznil to kardinál Christoph Schönborn v interview pre aktuálne vydanie Viedenských katolíckych novín „Der Sonntag“ zo 7. júla, ktorých šéfredaktorom je teraz Michael Prüller.
„Nemyslím si,“ povedal kardinál, „že v Ríme môžu príliš prispieť k tomu, aby sme sa my, ako kresťanské spoločenstvá v Rakúsku, stali atraktívnymi. My si už musíme svoje domáce úlohy urobiť sami.“ Viedenský arcibiskup však súčasne zdôraznil, že s novým pápežom „sa nová Cirkev rozhýbala“. „Dnes cítime o toľko viac radosti.“
Na otázku, či by nový pápež mohol sprístupniť kňazský úrad aj pre ženatých, možno dokonca aj pre ženy, kardinál povedal:
„Nepovažujem za pravdepodobné, že to pápež urobí. Predovšetkým som presvedčený, že naše problémy nevyrieši. Vidíme u iných vyznaní, kde je oboje dávno zavedené, že aj ony majú vážne problémy s dorastom a strácajú veriacich. Na druhej strane existujú mnohé oblasti, kde existujú oveľa väčšie farnosti ako v Rakúsku a oveľa menej kňazov a cirkev je napriek tomu veľmi živá.“
Kardinál Schönborn znova potvrdil potrebu viedenskej diecéznej reformy, „aby sa sily spojili a kňazi sa už netrápili ako osamelí bojovníci a aby sa náš horizont pohľadu rozšíril“. „Treba sa nastaviť na spoločnosť, ktorá je oveľa mobilnejšia a preto má väčšie akčné rádiusy.“
Kardinál ďalej povedal, že z mnohých rozhovorov má dojem, že je tu nálada nového rozmachu. „Prirodzene mnohí ľudia si robia starosti o svoje farské spoločenstvo a hovoria: Ako to má ísť ďalej? Budeme musieť ešte veľa spolu hovoriť a byť opatrní aj v tempe konania.“ Ale práve pápež František tu posilňuje aj cirkev vo Viedni. „Jeho volanie vyjsť von, nebyť tu iba pre seba samých, vnímať núdzu ľudí, odvážiť sa vstúpiť na novú pôdu, aby sme novým spôsobom hlásali Krista – to je presne cieľ našej reformy: misie na prvom mieste.“
Čo sa týka reholí, kardinál povedal, že tie sú do reformy intenzívne zapojené a sú „dôležitými spoluuvažovateľmi a spoluplánovačmi v diecéznom procese. „Prirodzene, že existujú aj skeptici, ale aj mnohí, ktorí rozhodne spolupracujú. Mnohé rehole vidia v reforme aj šancu nanovo si pripomenúť svoje vlastné prapôvodné charizmy.“
Konkrétne napríklad obláti sv. Františka Saleského začali z vlastnej iniciatívy spájať svoje fary v 19. okrese. Verbisti organizujú „faru nanovo“ pri novej hlavnej železničnej stanici, kde bude žiť 10 000 ľudí.
Na október 2013 ohlásil kardinál Schönborn štvrté diecézne zhromaždenie, ktoré sa má ako predošlé konať v Dóme sv. Štefana a na ktorom sa má diskutovať na tému „Nádeje a starosti“ a dodal: „Tento raz už s jasnejším pohľadom na cestu ležiacu pred nami.“
Nádejou spájanou s diecéznou reformou je, „že aj laici spoznajú, že svoje možnosti stať sa aktívnymi ako laici, ešte dlho nevyčerpali, ako povedal kardinál. „Veď farár nemám byť veľkým šerifom, bez ktorého sa nič neudeje. On je vlastne ten, ktorého služba má laikom pomáhať pri tom, aby sami od seba boli aktívni.“ Ak sa toto bude žiť, podarí sa „fara nanovo“ ako spoločenstvo živých farností. –zg-

 

* * * * * * * * * *

 
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *