Život Cirkvi vo svete 2/2018

Obsah
Poľsko chce ďalej sprísniť zákon o potrate

Pastor: Pápež „istý druh ekumenického prímasa“

CNN propaguje detskú knihu so Santa Clausom gejom

Osnabrück: Biskup chce žehnať homosexuálny zväzok

Schönborn: „Benedikt a František sú si veľmi blízki“

Peru: Konzervatívne hnutie katolíkov pod dozorom!

Prenasledovanie kresťanov najhoršie v Severnej Kórey

Caviezel nachádza v modlitbe cestu k roli sv. Lukáša

Egypt chce zakázať ateizmus

Filipíny: Milióny na sviatku „Čierneho Nazaretčana“

Berlín: Socialistický „dorast“ útočí na Ježiša

Jeruzalem: Benediktíni ponúkajú pobyt v kláštore

Taliansko: Skúmajú múmiu krokodíla z kostola

Kanada: Kritika premiéra pre karikatúru Poslednej večere

Damask: Granátový útok na kresťanskú štvrť

Betlehem: Útok na pravoslávneho patriarchu

Fínsko: Progresívny metropolita musí do penzie

Ruský pravoslávny patriarcha o politike v Sýrii

Pred 70 rokmi založili Svetovú radu cirkví

Poľsko: „Kňazi chýbajú v databáze sexuálnych páchateľov

Zulehner ráta už v r. 2019 so ženatými kňazmi

Rekord: Viac ako 300 000 pútnikov na Ceste sv. Jakuba

„Evanjelizácia musí byť pred katechézou a sviatosťami“

Keď sa tisíce protestantov modlia za Katolícku cirkev!

Slová Panny Márie v Akite

V júni 1988 prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Jozef Ratzinger, potvrdil rozhodnutie biskupa Johna Shojira Ita z Niigaty o autentickosti zjavenia v Akite (Japonsko). Zároveň vyhlásil: „Posolstvo z Akity je posolstvo z Fatimy!“
V 60. rokoch nemecký kňaz daroval obrázok Matky všetkých národov z Amsterdamu s japonskou verziou modlitby kláštoru sestier služobníc Eucharistie v japonskej Akite. Vďaka tejto modlitbe sa majsterka noviciek uzdravila z ťažkej choroby. Z vďačnosti predstavená kláštora požiadala budhistického sochára, aby podľa obrázku zhotovil drevenú sochu Matky všetkých národov. Táto socha sa stala súčasťou mimoriadnych udalostí. Krvácala z rany, ktorá sa otvorila na jej pravej ruke, predniesla tri závažné posolstvá a dlhú dobu ronila slzy.

Panna Mária v Akite sestre Agnese Katsujo Sasagawa z Rehole služobníc Eucharistie na výročie zjavenia vo Fatime:
„ … ľudia nerobia pokánie a nechcú sa polepšiť. Otec udrie na celé ľudstvo strašným trestom. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Z neba spadne oheň a zničí väčšinu ľudstva, dobrých rovnako ako zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jediná zbraň, ktorá vám zostáva, je ruženec a Znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Denne sa modlite ruženec. Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov, za kňazov.
Diablovo dielo prenikne aj do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Budú pustošené chrámy a oltáre. Cirkev sa naplní tými, ktorí robia kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a Bohu zasvätených duší, aby Pána opustili. Démon bude neúprosný, zvlášť voči dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je pre mňa príčinou veľkého smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia (13. októbra 1973).

Veľa ľudí na tomto svete spôsobuje Pánovi bolesť. Túžim po dušiach, ktoré by Ho tešili a uzmierovali Otcov hnev. Túžim, dcéra moja, po dušiach, ktoré majú odčiňovať svojím utrpením, svojou chudobou, hriechy nevďačných. Aby svet mohol spoznať Boží hnev, nebeský Otec chystá veľký trest na celé ľudstvo. Spolu so svojím Synom som veľakrát zasahovala, aby som utíšila Otcov hnev. Zabránila som zoslaniu trestu tým, že som Mu ponúkla utrpenie Syna na kríži, Jeho Najdrahšiu Krv a duše, ktoré vytvárajú reťaz duší – obetou. Modlitby, pokánia a odvážne obety môžu zmierniť Otcov hnev (3. augusta 1973).

Biskupi Slovenska pozývajú na konferenciu s kardinálom Müllerom

Bratislava, 9.1.2018 (TK KBS) „Aktuálne otázky ľudskej mravnosti“ je názov medzinárodnej konferencie, na ktorú pozýva 6. februára 2018 v Bratislave Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Hlavným hosťom bude nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery. Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. „Veritatis splendor“ o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti.
Medzinárodnú konferenciu otvorí predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Kardinál Müller bude hovoriť o obsahu, posolstve a výzvach encykliky „Veritatis splendor“. S témou „Svedomie a pravda“ vystúpi profesor morálnej teológie Livio Melina, prezident Pápežského teologického inštitútu sv. Jána Pavla II. v Ríme. O „Mravnom konaní“ bude hovoriť profesor filozofickej antropológie Stephan Kampowski z rovnakého inštitútu. Záverečnú prednášku bude mať rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne Ján Vígľaš, ktorý priblíži tému „Vnútorné nezriadené skutky“. Pozvané osobnosti sa pokúsia odpovedať na viaceré aktuálne otázky ľudskej mravnosti. V rámci blokov bude priestor i pre diskusiu.
„V posledných desaťročiach pápeži ponúkli veriacim niekoľko výnimočných dokumentov, ktoré sa týkajú mravnosti. Význam encykliky „Veritatis splendor“ sa ukázal aj v diskusiách na biskupských synodách o rodine a v apoštolskej exhortácii „Amoris laetitia“. Som presvedčený, že toto podujatie ponúkne cez výborných prednášajúcich priestor na porozumenie aktuálnej diskusie v takých kľúčových témach ako je pravda, svedomie, či mravné konanie. Ľudia zvyčajne vedia, že sa majú správať mravne. Toto podujatie každému účastníkovi môže pomôcť chápať, čo to znamená v konkrétnostiach,“ hovorí výkonný sekretár KBS, Anton Ziolkovský
Záujemcovia sa môžu prihlásiť TU prostredníctvom registračného formulára. Poplatok 10 eur je potrebné uhradiť do 31. januára 2018, je určený na úhradu občerstvenia a časti nákladov na konanie konferencie. Konferenciu organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Uskutoční sa v jej Aule Benedikta XVI. Viac informácií je možné nájsť tu konferencie.kbs.sk.

Pri svojej prvej návšteve na Slovensku v r. 1998, na pozvanie vdp. Mariána Červeného, vtedy správcu farnosti Brestovany, napísal kardinál Gerhard L. Müller ďakovný list:

Evanjelium je Božou mocou na spásu každému, kto verí, (Rim 1,16)
Pri mojej prvej návšteve na Slovensku s bohatou históriou, som prežíval kvitnúce katolícke kresťanstvo. Na programe boli prednášky v Bratislave a Trnave ako aj stretnutia s mnohými poprednými osobnosťami z cirkvi aj z oblasti teológie. Dúfam, že nový život zrodený z mučeníctva sa stane aj pre kresťanov na Západe podnetom a nanovo prežívať kresťanskú vieru v jej celej hĺbke.
Gerhard Ludwig Müller, profesor dogmatiky, Mníchov Brestovany 2. mája 1998

* * * * * * * *

Poľsko chce ďalej sprísniť zákon o potrate

Varšava, 11.01.2018 (KAP/KNA) 021 667 – Požiadavka zostriť zákon o potrate, čo požaduje 800 000 Poliakov, prekonala ďalšiu prekážku. V noci na štvrtok poľský parlament schválil, že sa bude radiť o návrhu zákona iniciatívy „Zastavte potrat“ 277 hlasmi proti 134 hlasom. Liberálna opozícia bola proti tomu.
Iniciatíva požaduje, aby sa existujúci široký zákaz potratov rozšíril aj na postihnuté plody. Tak by boli v Poľsku povolené potraty, už iba ak je ohrozené zdravie matky, alebo po znásilnení.
Katolícka cirkev sa vo štvrtok poďakovala všetkým občanom, ktorí ľudovú iniciatívu podpísali. „Dôverujeme, že čoskoro bude zákonná záruka, že život najslabších bude chránený odvrátením sa od eugenických potratov,“ povedal predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup Stanislav Gadecki.
Opoziční politici varujú pred nútením žien k pôrodom detí, ktoré sú vážne poškodené. Poprední politici konzervatívnej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) sa však už mesiace vyslovujú za zákaz potratov postihnutých detí. Prezident Andrzej Duda tiež súhlasí so zostrením zákona. Doterajšia výnimka pre postihnuté plody sa „absolútne zneužíva“, ako povedal. „Deti s Downovým syndrómom sa nesmú usmrcovať potratom.“
S tesnou väčšinou 202 proti 194 hlasom poslanci súčasne odmietli ľudovú iniciatívu za neobmedzené potraty v prvých 12 týždňoch tehotenstva. Občianska skupina „Zachráňte ženy 2017“ nazbierala na to podľa vlastných údajov viac ako 400 000 podpisov. –zg-

Pastor: Pápež „istý druh ekumenického prímasa“

Rím, 12.1.2018 (KAP) 021 666 – Pápež František prijal farára nemeckého evanjelického spoločenstva v Ríme Jensa-Martina Kruseho (48) pri jeho rozlúčkovej návšteve vo Vatikáne. Na stretnutí v Apoštolskom paláci vo štvrtok sa zúčastnila aj manželka pastora s ich tromi deťmi.
V ostatných rokoch „medzi nami vznikol veľmi dobrý kontakt a skutočné priateľstvo s pápežom Františkom“, ako povedal Kruse pre „Kathpress“. Evanjelický teológ, ktorý dlhšie pôsobil v Ríme, odchádza do Hamburgu vo funkcii hlavného pastora Kostola sv. Petra.
Pastor Kruse povedal, že pápežovi sa poďakoval za jeho službu a jeho svedectvo viery. František už vykonáva svoj úrad ako „istý druh ekumenického primátu“, ako povedal Kruse. Pápež tým „poskytol rozhodujúci prínos k zblíženiu našich cirkví“. Je potrebné touto cestu k viditeľnej jednote cirkví ďalej kráčať „odvážne a s dôverou“. Blízkosť pápeža Františka mu bude „v Nemecku veľmi chýbať“, ako sa vyjadril evanjelický farár. Kruse, syn pastora z nemeckého Buchholzu v Nordheide, pôsobil od r. 2008 ako farár luteránskeho spoločenstva v Ríme.
K vrcholom jeho pôsobenia patria návštevy pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) v marci 2010 a pápeža Františka v novembri 2015. Pri týchto stretnutiach signalizoval František isté pochopenie pre prax v zmiešaných rodinách spoločne sa zúčastňovať Pánovej večere alebo slávenia Eucharistie a tým vniesol nový pohyb do diskusie o spoločnej Pánovej večeri oboch cirkví. –zg-

CNN propaguje detskú knihu so Santa Clausom gejom

Atlanta, 11.1.2018 (kath.net/LSN/jg) 021 665 – Americká televízia CNN v rannom magazíne 17. decembra 2017 prezentovala detskú knihu „Santa’s Husband“ (Santov manžel)! A urobila interview s autorom a ilustrátorkou. V knihe je Santa Claus homosexuál a „zosobáši“ sa s mužom. Východiskom bola diskusia na Twitteri medzi ním a jeho ženou, v ktorej sa kritizuje „americká tradícia“, ktorá pranieruje „údajný boj proti Vianociam“, ako si spomínal autor knihy Daniel Kibblesmith. Témou bolo, že najväčší obchodný reťazec „Mall of America“ v r. 2016 zamestnal Afroameričana ako Santa Clausa. Z toho vznikol vtip: Ak by mali dieťa, poznalo by iba čiernych Santa Clausov. Ak by dieťa stretlo bieleho Santa Clausa, rodičia by tvrdili, že to je „manžel“ Santa Clausa.
Ilustrátorka Ashley Quachová to na Twitteri sledovala a navrhla z idey napísať knižku.
Až ku koncu interview s Kibblesmithom a Quachovou moderátor spomenie kritiku knihy. Cituje pritom postoj homosexuála, ktorý knihu charakterizoval ako „násilnú“ a „polarizujúcu“. Považoval za „odpudzujúce“, že autor používa tému homosexuality, aby propagoval politickú agendu pod rúškom detskej knihy.
Kibblesmith k tomu nemal veľa čo povedať. Píše veľa politickej satiry a preto sa dostali do knihy aj témy, ktoré ho zamestnávajú, ako pripustil. –zg-

Biskup Oster márne usiloval o oficiálne vyslanie

Bonn-Augsburg, 11.1.2018 (kath.net) 021 664 – Traja biskupi, ktorí majú na starosti mládež, prednášali na konferencii s prezentáciou manifestu „Mission Manifest“ v Augsburgu: Nemecký biskup, predseda Komisie pre mládež pri BKN Stefan Oster z Pasova, rakúsky pomocný biskup Stephan Turnovszky z Viedne a švajčiarsky biskup Marian Eleganti z Churu. Kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki poslal pozdrav na videu.
No teraz napísal katolícky denník „Tagespost“, že biskup Oster sa márne usiloval o to, aby ho Biskupská konferencia Nemecka oficiálne vyslala ako biskupa pre mládež! Tlačová kancelária BKN k tomu potom vyhlásila:
„Na konferenciu boli pozvaní všetci biskupi. Biskup Timmerevers oficiálne odpovedal. Na každé podujatie v Nemecku sa nevysiela zástupca BKN. No každý biskup sa môže sám na konferenciu prihlásiť.“ -zg-

Osnabrück: Biskup chce žehnať homosexuálny zväzok

Osnabrück, 10.1.2018 (kath.net) 021 663 – Nemecký katolícky biskup z Osnabrücku Franz-Josef Bode by chcel očividne nechať žehnať homosexuálne páry. Informujú o tom noviny „Osnabrücker Zeitung“. Biskup doslova povedal:
„No často sa v Cirkvi vzťah rovnakých pohlaví predovšetkým zaraďuje sa ťažký hriech. My musíme premýšľať o tom, ako by sme mohli vzťah dvoch ľudí rovnakých pohlaví hodnotiť diferencovane. Či tam nie je veľa pozitívneho, dobrého a správneho, čo musíme spravodlivejšie posudzovať? Môžeme napríklad premýšľať o požehnávaní – ktoré sa nemá zamieňať za cirkevný sobáš.“
Biskup Bode je do septembra 2017 podpredsedom Biskupskej konferencie Nemecka a členom Komisie pre pastoráciu. V r. 1996-2010 bol predsedom Komisie pre mládež pri BKN. –zg-

Schönborn: „Benedikt a František sú si veľmi blízki“

„František je duchovný priekopník v dnešnej dobe. … Encyklika Jána Pavla II. ´Veritatis splendor´ ukázala jednu stránku skutočnosti, no nezohľadnila tú druhú. Vyslovila sa iba polovica veci. A druhú polovicu dodáva František s ‚Amoris laetitia‘. V nej cítime, kde je jej existencionálne pozadie.

Berlín , 10.01.2018 (KAP) 021 662 – Kardinál Christoph Schönborn v interview pre berlínsky magazín „Christ & Welt“ z 11.1. vydávaný v Hamburgu poukázal na blízkosť pápeža Benedikta XVI. a pápeža Františka. Viedenský arcibiskup bol žiakom Jozefa Ratzingera (Benedikta XVI.) v Regensburgu a je v súčasnosti jedným z najdôležitejších interpretov exhortácie „Amoris laetitita“.
„Nemyslím si, že medzi terajším pápežom a emeritným je potrebný most. Sú veľmi odlišní, no sú si oveľa bližší, ako sa ľudia často domnievajú,“ zdôraznil kardinál. Vyjadril radosť, že František oceňuje jeho „Uvedenie do ‚Amoris laetitita’“ (AL) a aj ho odporúča. AL považuje za „veľmi dôležitý a veľký dokument, ktorý je pre manželov a rodiny skutočnou pomocou“.
U Františka máme dojem, že kráča v predvoji, ako povedal kardinál:
„Musím myslieť na pekné fotografie zo synody o rodine, ako prichádza pešo s čiernom taškou a srdnatým krokom. Človek má tak skutočne dojem, že kráča vpred. To bola aj skúsenosť Ježiša. Evanjelium je veľmi úprimné o apoštoloch, ktorí boli občas zdráhaví. Mali aj strach, že všetko nepochopili. Hádali sa medzi sebou. A napriek tomu Ježiš kráčal vpred. A prirodzene cesta, ktorou ukazoval smer, je aj cestou utrpenia. František skutočne kráča občas veľmi osamelý vpred. Ale ide pred nami a to je rozhodujúce. A predsa toľkí ho nasledujú, toľkých povzbudzuje. Je tu premena a to je citeľné. Mám dojem, že František je duchovný priekopník v dnešnej dobe. Mnohých priťahuje za sebou.“
Schönborn zdôraznil, že pápež oslovuje mnohých, ktorí majú s Cirkvou málo do činenia. Oni sú „pohnutí jeho gestami a slovami a jeho prístupom k ľuďom a akosi cítia: Áno, veď o to vlastne ide.“
„Pre otázky synod o rodine 2014/15 je dôležité, že encyklika Jána Pavla II. ´Veritatis splendor´ z r. 1993 istým spôsobom ukázala jednu stránku skutočnosti, ale nezohľadnila tú druhú. Jánovi Pavlovi II. išlo o to konštatovať, že existujú objektívne normy. A to bolo nevyhnutne potrebné. Nemôžem si sám zostrojiť nejakú normu. Existujú objektívne normy. Tým sa však vyslovila iba polovica veci. A druhú polovicu dodáva pápež František s ‚Amoris laetitia‘. V nej cítime, kde je jej existencionálne pozadie. Tie bezpočetné extrémne chudobné rodiny, ktoré v Latinskej Amerike zažil. Tu nemôžeš prísť iba s objektívnymi normami! Musíš sa pozrieť, aké často hrdinské realizovanie ľudskosti, vzájomnej pomoci ľudí sa v týchto podmienkach deje. Tento konkrétny pohľad robí nesmierne dobre,“ povedal Schönborn.
Pritom nejde o laxný prístup, ako protivníci vyčítajú pápežovi:
„Pápež František hovorí: ani laxný prístup, ani rigoróznosť, ale rozlišovanie, zahľadenie sa, skúmanie. Prirodzene aj počúvanie toho, čo hovorí Cirkev. Ale predovšetkým zameranie pohľadu na reálnu situáciu a na hlas môjho svedomia. Pretože načúvanie si vyžaduje aj istý životný štýl.“

Postup štyroch kardinálov „neprimeraný“
Viedenský arcibiskup však dodal, že pochybovanie o výpovediach pápeža v zásade dokáže pochopiť. No postup štyroch kardinálov – Joachima Meisnera, Waltera Brandmüllera, Carla Caffaru a Raymonda Leo Burkeho – považuje za „neprimeraný“. Ako napríklad ich poukaz na to, že František ich nechce prijať. „To sa nepatrí pre úzkych spolupracovníkov pápeža.“ Ale samozrejme je „dobré a správne“ na ich otázky dávať odpoveď a to sa medzitým aj viackrát stalo.
Schönborn poukázal na knihu filozofa Rocca Buttiglioneho z jesene, ktorej úvodné slovo napísal kardinál Gerhard L. Müller. „Obaja tam ukazujú, že pochybnosti štyroch kardinálov o texte ‚Amoris laetitia‘ sami nájdu odpovede.“

Sociálna angažovanosť pápeža je pôsobivá
Kardinál Schönborn považuje „veľmi silnú sociálnu angažovanosť pápeža Františka za pôsobivú“. „Možno to vidieť ako kairos pre Cirkev dneška, ale aj pre spoločnosť. Je to nerozlučiteľne spojené s pohľadom na ľudí a prístupom k ľuďom, ktorý pápež berie jednoducho z Evanjelia.“
Kardinál sa vyslovil aj za znovu objavenie spovede. Nejde o otázku, či sa stali spovede prísnejšími, alebo milosrdnejšími. Ide o objavenie toho, čo znamená nechať sa formovať v Ježišovej škole, inak je Cirkev neužitočná. …

Kríza 60. rokov
Kardinál hovoril aj o svojej osobnej kríze koncom 60. rokov, keď sa celý rok nemodlil. „To bola typická skúsenosť 60. rokov, študentský čas v Nemecku, začiatok revolty študentov.“ Táto kríza sa u neho veľmi silno prejavila:
„Bol som vtedy mladý 21-ročný dominikán. Mali sme seminár, v ktorom sa ukazovalo, že modlitba nič neprináša, lebo treba zmeniť spoločnosť. Neutešovať až na druhý svet, ale tvoriť pozemský svet. Nemodliť sa, ale meniť. To som zobral doslova. Hoci som žil v kláštore, celý rok som sa jednoducho nemodlil. Bol som blízko toho, že sa vzdám kňazstva. Obrat k opätovnému stretnutiu s Kristom mi priniesol kontakt s bezdomovcom! Rozvodom, alkoholom a stratou práce padol celkom hlboko. S bratmi som sa o neho staral. Dnes si pritom pomyslím na Evanjelium sv. Matúša: Bol som bez domova a vy ste ma prijali. Vtedy som túto vetu nemal v hlave, ale čo sa dialo bolo existencionálne. Ide v prvom rade o človeka, o stretávanie s ľudskou osobou.“ –zg-

Peru: Konzervatívne hnutie katolíkov pod dozorom!

Vatikán, 10.1.2018 (KAP) 021 661 – Krátko pred návštevou v Peru postavil pápež František tam pôsobiacu konzervatívnu laickú organizáciu pod dozor komisára! Ako Vatikán oznámil v stredu, kolumbijský biskup Noel Antonio Londono bol poverený dozorom nad hnutím „Sodalitium Christianae Vitae“. Proti zakladateľovi hnutia, ktorým je peruánsky katolík Luis Fernando Figari, vyslovili obvinenia z údajného zneužívania. Jeho spoločenstvo je podľa Vatikánu podozrivé zo štruktúr podobných sektám.
Vo vyhlásení Vatikánu sa uvádza, že „pápež František roky so starosťou sleduje správy Kongregácie pre rehoľné spoločenstvá o tomto hnutí. Platí to najmä o vnútri organizácie, o vzdelávaní a hospodárení. K tomu sa pridávajú „závažné opatrenia peruánskej justície“ proti Figarimu. Po dôkladnom preverení kongregácia rozhodla o nasadení dozorného komisára.

„Sodalitium Christianae Vitae“, nazývané španielsky aj „Sodalicio“, založili v r. 1971 v Peru ako protichodné hnutie k „teológii oslobodenia“ a v katolíckej cirkvi si rýchlo získalo vplyv. V r. 1997 za pontifikátu pápeža Jána Pavla II. Vatikán „Sodalicio“ uznal ako hnutie. Jej členovia sú z peruánskej strednej a hornej vrstvy. V Peru má aj dvoch biskupov, prevádzkuje viaceré školy a jednu univerzitu.
Už v máji 2016 Vatikán menoval amerického arcibiskupa Josepha Williama Tobina za mimoriadneho poverenca pre toto spoločenstvo. Mal mať dozor nad hospodárskym reformným procesom. Arcibiskup Tobin, ktorý je teraz už kardinálom, si túto funkciu ponecháva.
Konzervatívny katolicizmus v Peru nachádza v „Sodaliciu“ ako aj v „Opus Dei“ silné opory. Americký cirkevný historik a jezuita Jeffrey Klaiber (1943-2014), ktorý prednášal na Katolíckej univerzite v Lime a Katolíckej univerzite v Amerike (Washington), obom o. i. vyčítal, že podporujú autoritatívnu vládu Alberta Fujimoriho (1990-2000) a priniesli polarizáciu do peruánskej cirkvi. –zg-

Prenasledovanie kresťanov najhoršie v Severnej Kórey

Viedeň, 10.1.2018 (KAP) 021 660 – Severná Kórea zostáva krajinou s najhorším prenasledovaním kresťanov na svete. Vyplýva to zo Svetového indexu prenasledovania 2018, ktorý uverejnila v stredu kresťanská nadácia „Open Doors“. V Indexe je 50 krajín v ktorých žijú 4,8 miliardy ľudí. Z toho je viac ako 215 miliónov vystavených veľkému prenasledovaniu.
V Severnej Kórey je v trestných táboroch až do 70 000 kresťanov, 300 000 kresťanov musí žiť svoju vieru tajne. Na 2. a 3. mieste sú Afganistan a Somálsko.
Rastúca radikalizácia moslimov a rast islamistických hnutí v Ázii a Afrike spôsobujú rastúci tlak na kresťanov a iné náboženské menšiny. Tento vývoj sa ešte zostruje konfliktom medzi sunitmi a šiitmi. Aj rast nacionalistických hnutí v hinduistických či budhistických štátoch stále viac ohrozuje kresťanov. To isté platí pre komunistickú Čínu, Vietnam a Laos.
Prvých desať štátov v zozname tvoria: Severná Kórea, Afganistan, Somálsko, Sudán, Pakistan, Eritrea, Líbya, Irak, Jemen a Irán.
Sýria si zlepšila pozíciu – je až na 15. mieste. Hinduistická India sa posunula z 15. na 11. miesto. Násilie proti kresťanom prudko vzrástlo, ich situácia sa dramaticky zhoršila. Za Indiou nasledujú Saudská Arábia a „dovolenkový raj“ Maledivy. Nepál sa po 10 rokoch vracia na index – na 25. miesto. Myanmar sa dostal z 28. na 24. miesto – tam postihujú následky budhistického nacionalizmu aj malú menšinu kresťanov.
Nie je to iba násilie – aj trvalý tlak na kresťanov od vlády, spoločnosti, kmeňa alebo rodiny vyháňa mnohých z vlasti. Tlak na kresťanov je obrovský, ak režim ako iránsky neustále zatýka kresťanov a na mnohé roky ich vrhá do väzenia, ako sa uvádza v správe. To platí aj pre Eritreu kde v r. 2017 zatkli 200 ľudí.
Konvertitom hrozí šikanovanie a vypudzovanie, ba dokonca vraždy.
V mnohých islamských krajinách je náboženstvo v občianskom preukaze, čo napomáha nerovné zaobchádzanie. A napríklad v Pakistane má výpoveď kresťana pred súdom iba polovičnú hodnotu ako výpoveď moslima. … –zg-
(Infos: www.opendoors.at)

Caviezel nachádza v modlitbe cestu k roli sv. Lukáša

Los Angeles, 10.1.2018 (kath.net/jg) 021 659 – „Nevedel som, ako mám hrať Ježiša a myslel som si: ‚Ja nebudem hrať Ježiša. Ja chcem, aby on hral mňa!’ So sv. Lukášom je to to isté. Veľmi intenzívne sa modlím.“
Povedal to americký herec James Caviezel v interview so Stevenom D. Greydanusom z National Catholic Register o jeho prístupe k roli evanjelistu sv. Lukáša.
Jim Caviezel stelesňuje sv. Lukáša vo filme „Paul, Apostle of Christ“ (Pavol Kristov apoštol). Film príde v USA do kín 28. marca 2018.
Rola evanjelistu sv. Lukáša je vo Svätom písme menej jasne definovaná ako postava Ježiša Krista, ktorého stelesnil Caviezel vo filme Mela Gibsona „Umučenie Krista“:
To bolo spočiatku pre neho ťažké ako povedal herec a opísal ako hovoril s Andrew Hyattom, režisérom a scenáristom filmu a čítal si Skutky apoštolov. To mu dalo prvé podnety a nastolilo otázky, ktoré v modlitbe ďalej zvažoval. V priebehu času všetko pekne do seba zapadlo, ako spomína herec.
„Modlím sa ja za publikum, aby to, čo v scenári čítam, dosiahlo človeka v kine a dokázalo zmeniť jeho život,“ dodal Caviezel. Svoju úlohu vidí v tom stiahnuť z toho svoju osobu. Caviezel hovorí:
„Keď hráš Ježiša alebo sv. Lukáša alebo sv. Pavla … tak musí niekto ako ja ustúpiť z cesty! A za to sa modlím.“ –zg-

Egypt chce zakázať ateizmus

Káhira, 10.1.2018 (kath.net) 021 658 – V Egypte by mohlo byť trestným, ak je človek ateistom. Podľa správy novín „USAToday“ parlament v Káhire by chcel zaviesť zákon, ktorý by stanovil, že je nelegálne neveriť v Boha! Už teraz je v Egapte zakázané urážať náboženstvo – za hrozí väzenie do piatich rokov. Nový zákon, ktorý prezentovali v parlamente práve 24. decembra, však má zájsť edšte o krok ďalej. Ateizmus má byť de facto „zakázaný“.
Návrh sa podporuje aj Univerzita Al-Azhar, ktorá sa považuje za najvyššiu islamskú inštitúciu krajiny. Krátko pred Vianocami polícia zatkla v Káhire počítačového experta, ktorý spravuje stránku na Facebooku, ktorá sa kriticky zaoberá náboženstvom. –zg-

Filipíny: Milióny na sviatku „Čierneho Nazaretčana“

Manila, 10.1.2018 (kath.net) 021 657 – Na Filipínach sa v hlavnom meste Manile sa aj tento rok zišli milióny ľudí na sviatok „Čierneho Nazaretčana“. Procesia, na ktorej niesli sochu Ježiša zo 17. storočia sa začala v utorok. Na dva kilometre dlhú trasu potrebovali v roku 2017 takmer 22 hodín, pretože všetci sa chceli sochy dotknúť šatkami. Tento rok podľa médií očakávali až 20 miliónov ľudí. Aj tohto roku sa podnikli najvyššie bezpečnostné opatrenia, pretože sú obavy z islamistických útokov.
Sochu Krista – „Čierneho Nazaretčana“, ktorá znázorňuje kľačiaceho Ježiša, priniesli v r. 1606 z Mexika na Filipíny španielski misionári. Obľúbená socha sa nachádza v Bazilike v manilskej štvrti Quiapo. –zg-

Berlín: Socialistický „dorast“ útočí na Ježiša

Berlín, 10.1.2018 (kath.net) 021 656 – „Mladí socialisti“ v nemeckom Sachsen-Anhalte chcú na sneme strany dosiahnuť prísne oddelenie štátu a cirkvi a pritom útočia na cirkvi. Informujú o tom noviny „Mitteldeutsche Zeitung“.
V žiadosti sa kresťanstvo označuje ako „vyše 2000 rokov stará pastierska mytológia“, ktorá neposkytuje nijaké riešenia problémov 21. storočia. Túto urážlivú formuláciu použil predtým ateistický spisovateľ Philipp Möller.
Mladí socialisti chcú ukončiť všetko financovanie cirkví, zakázať cirkevné dane, zrušiť pracovné právo a aj vo výuke náboženstva ukončiť „monopolné postavenie“ evanjelickej a katolíckej cirkvi.
„Mladí socialisti“ sú oficiálnou mládežníckou organizáciou Socialistickej strany Nemecka SPD. –zg-

Jeruzalem: Benediktíni ponúkajú pobyt v kláštore

Jeruzalem, 9.1.2018 (KAP/KNA) 021 655 – Nemeckí benediktíni vo Svätej zemi sa vydali novou cestou: Záujemci o život v kláštore môžu v auguste po prvý raz spoznať Opátstvo Dormitio na Jeruzalemskej hore Sion. Pobyt na jeden týždeň tu ponúkajú pre mužov vo veku 20 až 40 rokov. Kto si chce overiť možnosť života v kláštore, má týmto spôsobom získať „cit pre mimoriadne miesto Jeruzalema“, ako vyhlásil predstavený, administrátor Nikodém Schnabel. „Ako benediktíni máme dvojité poslanie, ktoré spočíva v živote modlitby a práce, ale je vždy aj viazané na konkrétne miesto.“
Hosťom sa poskytne príležitosť prežívať denný život benediktínskeho kláštora. Popri konkrétnej práci budú mať aj úvod do ich spirituality, získajú duchovné impulzy ku kláštornému životu vo Svätej zemi. Čaro mesta im priblížia návštevy svätých miest v Jeruzaleme a okolí. –zg-

Taliansko: Skúmajú múmiu krokodíla z kostola

Rím, 9.1.2018 (KAP) 021 654 – Mumifikovaný krokodíl, ktorý visí ako votívny dar pre Božiu Matku v severotalianskom kostole, sa má rádiologicky preskúmať čo do jeho pôvodu. Cez víkend ho preniesli do kliniky v Bergame, ako napísali noviny „Giornale di Treviglio“ v utorok. Podľa tradície trojmetrový obojživelník sa nachádza v pútnickom kostole Madonna delle Lacrime v Ponte Nossa už 500 rokov.
Podľa novín je prvý raz písomne doložený z r. 1594. Išlo o dar farníka kostolu. Zviera neskôr dali na povalu, no po jeho opätovnom objavení v 18. storočí ho ako votívny dar za zázračnú pomoc Božej Matky umiestnili do kostola.
Legenda hovorí, že kupec Bonelli de’Ferrari zo susednej obce Premolo skolil tohto „morského jaštera“ v r. 1518 pri Rimini po tom, čo prosil Božiu Matku o pomoc. Ľudová legenda prekladá zasa jej pôvod k blízkemu jazeru. Krokodíl tam chcel údajne zhltnúť ženu aj s jej dieťaťom, keď sa na úpenlivú modlitbu matky zjavil poľovník a zviera skolil.
Krokodíla skúmajú v spolupráci s Inštitútom prírodných vied v Bergame. Po vystavení v diecéznom múzeu ho prenesú naspäť do Ponte Nossa a na sviatok patróna dediny ho 2. júna bude možno znova obdivovať v kostole. Výskum financuje diecézne múzeum, ako píšu noviny, podľa výpovede miestneho farára Alessandra Angiolettiho. –zg-

Kanada: Kritika premiéra pre karikatúru Poslednej večere

Ottawa, 9.1.2018 (kath.net/LSN/jg) 021 653 – Candice Bergenová, konzervatívna poslankyňa kanadského parlamentu, obvinila premiéra Justina Trudeaua, že zosmiešňuje kresťanské náboženstvo.
Odvoláva sa na fotografiu, na ktorej je premiér s bratom Alexandrom v pulóvri, na ktorom je známa maľba „Posledná večera“ Leonarda Da Vinciho. Namiesto tvárí apoštolov tam vidno žltých „smajlíkov“ s pestrými špicatými klobúkmi na hlavách. Na tanieroch ležia kúsky koláčov a nad scénou je nápis „Happy Birthday“ (foto).
Alexander a Justin Trudeauovci majú obaja narodeniny 25. decembra. Obraz zverejnili pred rokom na platforme Reddit na svoje narodeniny.
„Prečo si myslíš Justin Trudeau, že je v poriadku a v pohode, zosmiešňovať kresťanstvo a robiť si z neho posmešky“, pýta sa Bergenová na Facebooku koncom decembra 2017. A dodáva:
„Kedy si liberálna elita Trudeaua a jeho priateľov, ktorí jeho správanie bránia a spolu s ním sa smejú, všimne, akí sú dehonestujúci a netolerantní voči kresťanom?“
Candice Bergenová a apríli 2017 v kanadskom parlamente oslovila prenasledovanie kresťanov v mnohých krajinách sveta a zdôraznila, že kresťanstvo je na svete najviac prenasledovaným náboženstvom. Prenasledovaní kresťania nemajú, žiaľ, mnohých obrancov na Západe, ako vtedy povedala.
Justin Trudeau bol pokrstený a rástol v katolíckej viere, no vieru už nepraktizuje. Jeho politické snahy sú sčasti proti náuke Cirkvi napríklad v otázke potratu, eutanázie, ako aj manželstva a rodiny.
Obraz „Posledná večera“ je nástenný obraz v refektóriu dominikánskeho Kláštora Santa Maria delle Grazie v Miláne. Ukazuje scénu krátko po tom, čo Ježiš učeníkom povedal, že jeden z nich ho zradí. –zg-

Damask: Granátový útok na kresťanskú štvrť

Damask-Rím, 09.01.2018 (KAP) 021 652 – Prevažne kresťanmi obývanú štvrť v sýrskom hlavnom meste Damasku v pondelok ostreľovali granátmi. Jeden granát spôsobil škody na maronitskom biskupskom chráme, ako oznámila vatikánska tlačová služba „Fides“ v utorok. Tento prípad ukazuje, že konflikt v Sýrii pokračuje. Podľa libanonskej webovej stránky vyšiel útok na štvrť Bab Tuma na východe starého mesta Damasku od islamistických rebelov.
V minulých dňoch boli opakované letecké útoky na obce v okolí Damasku, ktoré sú ešte v rukách protivládnych povstalcov.
Izraelské letectvo medzitým v utorok skoro ráno bombardovalo pozície sýrskych vládnych oddielov pri Damasku. O obetiach zatiaľ správy nie sú. –zg-

Betlehem: Útok na pravoslávneho patriarchu

Betlehem, 9.1.2018 (kath.net) 021 651 – Na kolónu áut grécko-pravoslávneho patriarchu Teofilosa III. (foto) v sobotu na ceste na vianočné sviatky v betlehemskej Bazilike narodenia Pána zaútočili Palestínčania. Hádzali na limuzíny kamene a vajcia. Protestovali tak proti predaju gréckych pozemkov Židom v Izraeli. „Zrada, Palestínu sa nesmie predať!“ kričali demonštranti a držali aj plagáty v tomto zmysle.
Palestínska polícia v Betleheme konvoj sprevádzala a oddelila demonštrantov od konvoja. Patriarcha sa dostal v poriadku aj keď okľukami do Baziliky narodenia Pána. –zg-

Fínsko: Progresívny metropolita musí do penzie

Helsinki, 09.01.2018 (KAP/KNA) 021 650 – V pravoslávnej cirkvi Fínska (Suomen Ortodoksinen Kirkko/SOK) sa s koncom roka skončilo aj viacročné úsilie o reformy administratívnymi opatreniami. „Obnovovateľa“ – metropolitu Ambróza Jääskeläinena z Helsínk synoda SOK poslala na odpočinok a jeho cirkevnú oblasť – centrum reformného úsilia až po ordinovanie žien – pozdvihli na diecézu prímasa, ktorou bola doteraz Kuopio v Kareliene. Tamojší prímas arcibiskup Leo Makkonen preto od začiatku roka už nemá rezidenciu v Kuopio, ale v Helsinkách. Tieto nové úpravy uverejnili po synode v decembri na portáli SOK – www.ort.fi . Kuopio je rovnako ako arcibiskup Leo Makkonen skôr konzervatívne.
Pravoslávne kresťanstvo prišlo do Karelienu už v stredoveku vo východoslovanskej forme. Po spojení Fínska s Ruskom na samostatné veľko-kniežatstvo v r. 1809 tak ako v Baltskej oblasti prestúpili aj fínski luteráni do Ruskej pravoslávnej cirkvi – v prvom rade štátni úradníci a dôstojníci. Po vyhlásení nezávislosti Fínska v r. 1917 sa pravoslávni odlúčili od Moskvy. Vytvorili „autonómnu“ cirkev napojenú na Ekumenický patriarchát v Konštantínopole.
Od r. 1970 sa množili konverzie fínskej luteránskej inteligencie do pravoslávnej cirkvi. Vďaka vyššiemu vzdelaniu dosiahla táto skupina čoskoro prevahu nad tradičnými „ruskými“ (karelskými) veriacimi a potomkami cisárskych štátnych služobníkov.
Z radov týchto konvertitov vyšli dvaja zo štyroch pravoslávnych biskupov vo Fínsku: Ambróz z Helsínk a Panteleimon Sarho zo severného Oulu. Ich zasadzovanie sa za reformy v liturgii a pastorácii viedlo k rastúcim napätiam s tradicionalistami formovanými ruským pravoslávím.
Konflikt dosiahol vrchol v r. 2015: Metropolita Ambróz Jääskeläinen – sám evanjelický konvertita – pozval luteránsku biskupku, ktorou je Irja Askola, na pravoslávnu kňazskú vysviacku. V Eucharistickej modlitbe spomenuli spolu s pravoslávnym patriarchom aj jej meno, čo vyvolalo škandál. Vec sa dostala až do Istanbulu a patriarcha Bartolomej I. žiadal od Ambróza dištancovanie sa od jeho správania. Keďže to odmietol a nevyhovel ani predvolaniu do Konštantínopolu, vyriešila vec synoda. Oficiálny dôvod však znel – presun veriacich.
V Helsinkách dnes žije viac pravoslávnych ako v celej Arcidiecéze Kuopio-Karelien, pre ktorú synoda na jar zvolí nového biskupa. Metropolita Ambróz až do konca vyhlasoval úmysel vykonávať úrad do konca života. Pozorovatelia v cirkvi vo Fínsku preto nevylučujú rozkol v tejto pravoslávnej cirkvi. –zg-

Ruský pravoslávny patriarcha o politike v Sýrii

Moskva, 9.1.2018 (kath.net/Fides) 021 649 – Ruská vojenská intervencia v konflikte v Sýrii zabránila „genocíde“ kresťanov v krajine a teraz prevezme Ruská pravoslávna cirkev úlohu znovu vybudovať kostoly, ale aj mešity a historické pamätníky. Zdôraznil to ruský pravoslávny Kyril z Moskvy v tradičnom televíznom interview k Vianociam v televízii Rossija v nedeľu 7. januára.
Vzhľadom na situáciu kresťanských spoločenstiev prímas Ruskej pravoslávnej cirkvi uviedol aj osobné skúsenosti na vysvetlenie prístupu Ruska k udalostiam na Blízkom Východe v minulých rokoch:
„V r. 2013 prišli hlavy pravoslávnych cirkví do Moskvy, aby oslávili 1025. výročie krstu Rusi a na stretnutí s Putinom prosili najmä o to, aby sa Rusko zasadilo na ochranu kresťanov na Blízkom Východe. Teším sa, že sa tak stalo a vďaka zásahu Ruska bolo možné zabrániť genocíde kresťanov.“
Hlava ruského pravoslávia prisľúbila humanitárnu pomoc pre obyvateľstvo na Blízkom Východe a finančnú pomoc pri opätovnom budovaní „kultových miest, pamätníkov vrátane moslimských, ako aj historických monumentov“. Kyril potom porovnal situáciu a vývoj v Sýrii a v Iraku po páde režimu Sadama Huseina a ich účinky na situáciu kresťanov:
„Už v r. 2014 bolo jasné, že konflikty v Sýrii rozdúchali extrémistické skupiny a akonáhle by sa dostali k moci, odstránili by kresťanskú prítomnosť v tejto krajine. Kresťania preto aktívne podporovali Asada a jeho vládu a brali do úvahy, že tam vládne istá rovnováha moci a čo bolo zvlášť dôležité, že ľudia sa cítia takí bezpeční.“
V protiklade k tomu došlo v Iraku k drastickému poklesu kresťanov, ktorých spoločenstvá sú v tejto oblasti zakorenené už od apoštolov. „Počas režimu Sadama Huseina som navštívil Irak vrátane severu, bol som v Mosule, navštívil som staré kresťanské kláštory. Videl som oddanosť týchto ľudí a ich radosť, že kresťanské cirkvi dokážu bezpečne existovať v moslimskom prostredí. Dnes z toho prakticky nič nezostalo, kláštory zničili, chrámy vyhodili do vzduchu. A presne to sa mohlo stať aj v Sýrii.“ –zg-

Pápež diplomatom o dôstojnosti, rovnosti a ľudských právach

Vatikán, 8.1.2018 (KAP) 021 648 – Cirkev myslí v storočiach a cez tieto časové obdobia ťahá aj línie, ktoré sú jej dôležité. Je to presne 100 rokov, čo americký prezident Woodrow Wilson 8. januára 1918 v kongrese USA predložil svoj program 14 bodov na mierový poriadok v Európe a vo zväzku národov.
Jednu požiadavku z neho použil pápež František v pondelok v novoročnom príhovore k diplomatom vo Vatikáne:
„Mier sa upevní, ak sa budú národy môcť postaviť voči sebe v klíme rovnosti.“
Presne 100 rokov po konci prvej svetovej vojny František pripomenul aj druhé poučenie z tejto „kopy trosiek“: Zvíťaziť nesmie „nikdy znamenať porazeného protivníka pokorovať“. Nie strach odradí od budúcich útokov, ale „pokojná rozumnosť, ktorá podnecuje k dialógu a vzájomnému porozumeniu,“ ako pripomenul diplomatom.
Zväzok národov stroskotal. Jeho nástupkyňa OSN je len podmienečne úspešná. No pred presne 70 rokmi, 10. decembra 1948, schválila Všeobecnú deklaráciu ľudských práv“, ako pripomenul. Na jej potrebné dodržiavanie sa pápež sústredil v ďalších slovách. Citoval opakovane Jána XXIII. a jeho smerodajnú encykliku „Pacem in terris“ z r. 1963.
Pre Cirkev a diplomaciu Svätého stolca je predovšetkým dôležité „stále znova upozorňovať na ústredné postavenie dôstojnosti človeka“, ako zdôraznil pápež. Aj keď konkrétne rozhodnutia sú vecou zodpovedných politikov, Cirkev sa neobmedzuje iba na to, aby opakovala všeobecné zásady.
Pápež už viac zvažuje voľbu slov k migrantom
Pri veľkej téme úteku a migrácie sa pápež sústredil na integráciu s jej právami a povinnosťami pre obe strany – hosťovské krajiny aj migrantov. Nápadná je jeho medzitým už zvažovaná voľba slov, napr. keď vzhľadom na nových prichodiacich pripustil, že „nie vždy všetci sú vedení najlepšími úmyslami“. František spomenul obmedzené zdroje prijímajúcich krajín rovnako, ako ich „početné už existujúce problémy“. Preto zreteľne vyjadril svoju vďaku tým štátom, ktoré utečencom pomáhajú.

Pápež kritizuje len na zisk orientovanú ekonomiku
Pápež kritizoval hospodárstvo, ktoré hľadí len na zisk a milióny ľudí necháva bez práce a v biede, ale aj ignoranciu zo strany politiky aj občanov voči klimatickým zmenám. Jasne a zreteľne vyjadril aj svoju často prepočutú kritiku skutočnosti o základných ľudských právach „nenarodených detí, ktoré odpracú a vyhodia ešte pred narodením“ ako aj starých ľudí, ak sú „chorí a považujú sa za bremeno“.
Pozornosť vzbudila jeho aj keď vágna kritika údajných zlých interpretácií ľudských práv. „Po sociálnych nepokojoch po roku 1968“ sa niektoré práva „stále viac interpretovali tak, že vzniklo množstvo údajne nových práv, ktoré si navzájom odporovali“.
Myslieť možno pritom na diskusie o potrate a eutanázii, aj keď František ich tu priamo nespomenul. Jeho rozhodne ostrá kritika Západu, ktorý považuje inštitúciu rodiny za zastaranú a dáva prednosť „letmým vzťahom“ nasledovala neskôr.
František nanovo kritizoval aj „moderné formy ideologickej kolonializácie silných a bohatých na škodu chudobných a slabých“ a síce „v mene ľudských práv“. Niektoré z ich novodobých interpretácií sú v protirečení voči kultúre mnohých krajín. A naopak – jednotlivé tradície sa nesmú zneužívať ako zámienka na ignorovanie ľudských práv.
Vcelku František znova zdôraznil, ako veľmi Svätý stolec a Katolícka cirkev stavajú na dialógu a diplomacii, aj keď to stojí veľa času. Vedúcim ideálom zostáva človek na podobu Boha a idea Woodrowa Wilsona o principiálnej rovnosti a integrite všetkých štátov. –zg-

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/01/09/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_diplomatick%C3%A9mu_zboru_%C4%BEudsk%C3%A9_pr%C3%A1va/1358174

Pred 70 rokmi založili Svetovú radu cirkví

Viedeň – Ženeva, 8.1.2018 (KAP) 021 647 – Pred 70 rokmi bola založená svetová Ekumenická rada cirkví ECC, do ktorej patrí 350 evanjelických, pravoslávnych, starokatolíckych a starých východných cirkví. Rada cirkví zastupuje tak 500 miliónov kresťanov na celom svete. V kostole „Nieuwe Kerk“ (Nový chrám) v Amsterdame slávili 23. augusta 1948 otváraciu bohoslužbu prvého plenárneho zasadnutia ECC.
Zatiaľ čo väčšina zo 147 zakladajúcich členov bola z európskych a severoamerických cirkví, súčasné členstvo sa skladá prevažne z cirkví Afriky, Ázie, Karibiku, Latinskej Ameriky a Blízkeho a Stredného Východu ako aj Pacifického regiónu.
Rímskokatolícka cirkev nie je členom ECC, no udržuje s ňou úzke kontakty a je plným členom jedného z nosných pilierov ECC . komisie „Faith and Order“ (viera a cirkevný poriadok). Od r. 1965 existuje aj spoločná pracovná skupina ECC a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.
Rada cirkvi má sídlo v Ženeve. Najvyšším rozhodovacím grémiom je plenárne zasadnutie, ktoré sa stretáva asi tak raz za 8 rokov. Ostatné desiate zasadnutie sa konalo v r. 2013 v Busane v Kórey. Medzi tým zasadá každý druhý rok aj centrálny výbor ECC. Generálnym sekretárom je v súčasnosti nórsky luteránsky pastor Olav Fykse Tveit.
Historické korene ECC siahajú do študentských a laických hnutí 19. storočia, a spočívajú vo Svetovej konferencii o misiách z r. 1910 v Edinburghu a encyklike konštantínopolských patriarchov z r. 1920, ako aj vo vytvorení „Cirkevného zväzu“ navrhnutého podľa vzoru spoločenstva národov. Vedúce cirkevné osobnosti, ktoré zastupovali viac ako 100 cirkví, v r. 1937/38 rozhodli o založení Ekumenickej rady cirkví. Jeho realizáciu však pre vypuknutie druhej svetovej vojny odložili a stalo sa tak až v r. 1948.
Dôležitým dňom pre ECC bol vstup Ruskej pravoslávnej cirkvi v r. 1961. Spojením východu a západu dostala ECC v dobe studenej vojny úlohu medzinárodne uznávaného sprostredkovateľa. Aj boj proti Apartheidu v Južnej Afrike pritiahol pozornosť svetovej verejnosti na ECC.
Medzi pravoslávnymi a reformátorskými cirkvami došlo v 90. rokoch k napätiam. Pravoslávni sa cítili znevýhodnení väčšinovým volebným systémom. Od r. 2006 vládne preto systém konsenzu. –zg-

Poľsko: „Kňazi chýbajú v databáze sexuálnych páchateľov

Varšava, 8.1.2018 (KAP/KNA) 021 646 – Obete sexuálneho zneužívania detí kritizujú poľskú vládu, že zvýhodňuje desiatky odsúdených pedofilných kňazov. V databanke zverejnenej ministerstvom spravodlivosti na počiatku roka na internete chýba všetkých 56 farárov, ktorí podľa údajov iniciatívy obetí „Nebojte sa“ si odpykávajú tresty väzenia, ako informujú noviny „Gazeta Wyborcza“ z pondelka.
S menami, fotografiami, bydliskom a informáciami k rozsudku varuje ministerstvo pred 768 „najnebezpečnejšími pedofilmi a sexuálnymi násilníkmi“, ktorí boli odsúdení za zneužívanie detí do 14 rokov. Zoznam ďalších 2614 odsúdených zo sexuálnych zločinov je k dispozícii iba školám, materským škôlkam a organizáciám mládeže, aby ich nezamestnali.
Na internete medzitým niektorí Poliaci ohlásili, že przniteľov detí vyhľadajú a zmlátia. –zg-

Salzburg: Biskup podpísal priznanie sa k pravdám viery

Salzburg, 7.1.2017 (kath.net) 021 645 – Ako prvý biskup z nemeckej oblasti podpísal „Priznanie sa k nezmeneným pravdám o sviatostnom manželstve“, ktoré vydali biskupi z Kazachstanu, em. pomocný biskup z rakúskeho Salzburgu Andreas Laun.
Predtým túto iniciatívu už podporil aj kardinál Janis Pujats a podpísali sa pod ňu aj arcibiskupi Luigi Negri a Carlo Maria Viganò.
Pre toto ´priznanie´ sa zbierajú podpisy a potom sa odovzdá pápežovi Františkovi.
Priznanie vypracovali traja katolícki hodnostári – biskup Atanáz Schneider, arcibiskup Tomash Petra, a arcibiskup Ján Pavel Lenga z Kazachstanu. Varujú v ňom, že šírenie cirkevne potvrdených noriem následkom „Amoris laetitia“ spôsobilo závažné a stále rastúce zmätenie medzi veriacimi a klérom. –zg-

Zulehner ráta už v r. 2019 so ženatými kňazmi

Viedeň, 6.1.2018 (KAP) 021 644 – Viedenský teológ pastorácie Paul M. Zulehner počíta so skorým otvorením sa katolíckeho kňazského úradu pre ženatých mužov.
„Predpokladám, že o tom rozhodnú latinskoamerickí biskupi na Synode o Amazónii v r. 2019. Pápež ich zrejme podporí, ako povedal Zulehner v sobotu v interview pre denník „Kurier“ a vyhlásil:
„To vystaví tlaku aj iných, aby nasledovali príklad Latinskoameričanov a týmto spôsobom Cirkev zmenili. Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí v tomto pontifikáte, že pápež prekoná centralizmus. Doteraz celý svet tancoval podľa rímskej píšťalky, to sa však v budúcnosti zmení a povedie k revolúcii. Rím je pripravený učiť sa od regiónov, kontinentov, biskupských konferencií a pripustiť regionálne rozhodnutia, alebo ich prevziať pre celú Cirkev. A biskupi sa už nebudú môcť napríklad pri cirkevných referendách odvolávať na smernice z Ríma.“
Na rozdiel od Františka bol podľa neho pápež Ján Pavol II. bol „centralistom ustarosteným o jednotu Cirkvi a zabránil, aby mnohé, čo sa regionálne vyvinulo, vošlo do politiky všeobecnej Cirkvi.
„Túto stratu vývoja, túto stagnáciu teraz pápež František napráva keď hovorí: ´Duch Svätý nie je iba v Ríme´,“ ako vyhlásil Zulehner.

Pápež prisudzuje Cirkvi novú pastoračnú kultúru
Pápež prisudzuje Cirkvi podľa teológa aj novú pastoračnú kultúru, ktorá už nekladie do centra zákony, ale konkrétneho človeka a jeho vzťah k Cirkvi.
„Hovorí sa menej o hriechoch ľudí, ale viac o ich ranách, nemoralizuje sa. Pápež je menej ideológom, ale skôr pastierom, ktorý sa stará o jednotlivého človeka v jeho jednotlivej situácii,“ uviedol Zulehner.
Kľúčová otázka podľa neho znie: „Ako môže byť človek zaviazaný Bohu a preto byť v neuveriteľnej slobode človekom? Kto zohne koleno pred Bohom, už ho nikdy nezohne pred nejakou stranou, pred hospodárstvom, pred sociálnymi médiami. Ten nesie svoju autonómiu ako Boží dar v sebe – nedotknuteľnú slobodu svedomia.“

Cirkev sa stala sociálnejšou
Za Františka sa Cirkev stala aj sociálnejšou, ako tvrdí teológ. Pápež sa z prvej ruky naučil, že Cirkev nemá podporovať v prvom rade bohatých, ale predovšetkým tých, „ktorí sa dostanú pod kolesá“, preto si želá chudobnú Cirkev po boku chudobných a bohatých prosí, aby spolu s ním pôsobili v prospech chudobných. „Pre chudobné krajiny z toho vyplýva otázka, čo znamená podpora chudobných. Pomáhať jednotlivcom je málo, požaduje sa sociálna politika na prekonanie chudoby,“ ako zdôraznil teológ.
Zreteľne jasný je podľa neho vo Františkovom pontifikáte okrem toho rast mimoeurópskeho vplyvu na Cirkev. Zulehner ráta s tým, že ani nasledujúci pápež nebude Európan: „Ďalšie konzistórium bude tvrdé – to čo sa odohráva v malých bitkách, sa tam bude odohrávať vo veľkom a ukáže sa, či sa kurz terajšieho pápeža povedie ďalej.“ –zg-

Rekord: Viac ako 300 000 pútnikov na Ceste sv. Jakuba

Sankt Gallen, 6.1.2018 (KAP/KNA) 021 643 – V r. 2017 po prvý raz doputovalo do svätyne sv. Jakuba v španielskom Santiagu de Compostela viac ako 300 000 pútnikov. Informoval o tom švajčiarsky portál pilgern.ch s odvolaním sa na Kanceláriu pre pútnikov v Santiagu. Tým sa zreteľne prekonali rekordy z r. 2016 (278 041) a z Roku sv. Jakuba 2010 (272 417).
Minulý rok prišlo do Santiaga de Compostela na severozápade Španielska 301 036 pútnikov. Tradičné vysvedčenie pútnika dostane v kancelárii iba ten, ktorý preukáže pečiatky v pútnickom preukaze zo zastávok na najmenej ostatných 100 km do Santiaga pešo, príp. 200 km bicyklom.
Údajný hrob sv. Jakuba sa popri Ríme a Jeruzaleme vyvinul v stredoveku na tri hlavné ciele kresťanských pútí. V Nemecku v r. 2006 vydali autobiografické zážitky televízneho zabávača Hape Kerkelinga „Tak ja som preč“ – a táto renesancia putovania sa už stala predmetom vedeckého bádania.
Z vyše 300 000 pútnikov bolo minulý rok 49 percent žien a 51 percent mužov. Až 93 percent putoval pešo, 7 percent bicyklom, 417 ľudí prešlo púť na koni a 43 putovali na vozíčku! Viac ako polovica pútnikov v r. 2017 bola vo veku 30 až 60 rokov, 28 percent malo pod 30 rokov a 17 percent nad 60 rokov. Asi 43 percent uviedlo výlučne náboženské dôvody púte, 47 percent náboženské aj kultúrne dôvody. Iba 9 percent putovalo čisto z kultúrnych dôvodov.
Púte ku sv. Jakubovi sú pre Španielsko dôležitým hospodárskym faktorom. Zvyčajne vydajú pútnici po ceste denne asi 35 euro na ubytovanie, stravu a malé výdavky. –zg-

„Evanjelizácia musí byť pred katechézou a sviatosťami“

Augsburg, 6.1.2018 (kath.net/pkb) 021 642 – „Boh má niečo nové pre cirkev v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku!“ Povedal to kanadský katolícky kňaz James Mallon v prednáške na konferencii MEHR v Augsburgu. Mallon, biskupský vikár z Halifaxu, rozprával, ako sa z neživej farnosti stala živá misionárska bunka a z pasívnych konzumentov aktívni kresťania.
Ide o „Božiu obnovu“ a nie o to držať sa starých konceptov a brať ich ako mierku. „Vieme, že štruktúra farností v západnom svete je v kríze,“ konštatoval. „Otázkou je: Čoho sa držíme? Poslania Cirkvi? Alebo modelu Cirkvi?“
Osobne vyrastal v katolíckej viere, každý večer sa modlil a iba dvakrát v živote zmeškal svätú omšu. Osobnú skúsenosť Boha mal však iba veľmi neskoro, keď sa na strednej škole dostal do ťažkostí a jeho otec ho proti jeho vôli prihlásil na mládežnícky víkend. Tam prežil po prvý raz živého Boha. Dovtedy v sebe nosil obraz nešťastného nahnevaného Boha, ktorý len čakal, že urobí chybu“, ako povedal. „Naspäť vo farnosti som však nedokázal nájsť človeka, ktorý mal rovnakú skúsenosť ako ja! Tak som sa obrátil na mládežnícku skupinu.
My sme boli hladní po Bohu! Mali sme veľké sny! Ale do kostola som chodil iba preto, aby som mohol prijímať Eucharistiu, pretože aj kázeň bola veľmi zlá. Videl som, že existuje veľká medzera medzi tým, čo som zažil a realitou normálnej farnosti.“
Jeho rastúca nespokojnosť sa neskôr, keď sa stal kňazom, premenila na víziu. „Čo by bolo, keby ľudia tu zakúsili silu Ducha Svätého?“ A Mallon definoval štyri úlohy Cirkvi, ako ich opisuje sv. Matúš (28, 19-20): Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich a urobte ich mojimi učeníkmi.
„Teologickou kotvou je pre Mallona učeníctvo. „Cirkev je dobrá v krstení a aj v náuke! Ale vyzerá to tak, akoby to nebolo veľmi plodné,“ vyjadril sa s ľútosťou Kanaďan. „Chýbajú učeníci, ľudia sa už nevracajú. Evanjelizácia musí byť pred sviatosťami a katechézou!“ žiadal preto.
Vo svojej farnosti vsadil úplne na koncepciu evanjelizácie s pomocou kurzov Alfa o základoch kresťanskej viery, ktoré pôvodne vyvinuli anglikáni, modlitbových skupín, malých skupiniek atď. „V minulosti bolo najvyššou hodnotou udržiavať budovu kostola. Ale ak to je našou hodnotou, Cirkev sa nikdy neobnoví.“
Hlavným cieľom Cirkvi je podľa neho dnes, „aby ľudia vo farnosti boli šťastní a aby sa uspokojili ich potreby“. Misionárska cirkev sa však musí zamerať na tých, ktorí Boha ešte nepoznajú. Konkrétne vyzval ako k prvému kroku všetkých farníkov, aby sa pravidelne modlili za farnosť. A po kázni začal vytvárať priestor na to, aby ľudia mohli rozprávať o tom, ako Boh pôsobil v ich živote.
Od počiatku začal s kurzami Alfa ako „účinným nástrojom evanjelizácie v modernom svete“. Tie sú extrémne úspešné: „Na ostatnom kurze bolo 200 hostí a 45 percent z nich nechodilo do kostola,“ ako povedal. Každý farár potrebuje spolupracovníkov v evanjelizácii, ako je Mallon presvedčený a zdôraznil: „A každý farník musí byť zapojený do duchovného rastu. Idea, že Cirkev je niečo iba na hodinu za týždeň je scestná!“ zdôraznil. –zg-

Keď sa tisíce protestantov modlia za Katolícku cirkev!

Augsburg, 6.1.2018 (kath.net/pm) 021 641 – Vyše desaťtisíc ľudí sa zhromaždilo na 4-dňovej konferencii MEHR (viac) vo veľtržnej hale v nemeckom Augsburgu, keď došlo k senzačnému aktu: Johannes Hartl, vedúci modlitbového domu, páter Karl Wallner OCist z Heiligenkreuzu, národný riaditeľ Misijných diel Missio Austria a Bernhard Meuser, iniciátor YOUCAT, predstavili MISSION MANIFEST. Viac ako 80 katolíckych spoločenstiev a iniciatív sa ním zaviazalo rozdúchať oheň v misiách v Katolíckej cirkvi. Mnohí prítomní evanjelickí kresťania žasli, keď sa prečítalo posolstvo z Vatikánu, ktoré plne podporilo tento misionársky zápal. No navyše: mladí katolícki biskupi z troch nemeckých krajín vyjadrili solidaritu s mladými na javisku.
Za jasotu prítomných vyzval pasovský biskup Stefan Oster: „Božie dary rastú iba tým, že sa s nimi delíme!“
Presne to je cieľom 10 téz manifestu. Kardinál Rainer Woelki, arcibiskup Kolína poslal videové posolstvo a ako prvý chcel podpísať tento manifest. Emocionálnym vyvrcholením bolo, keď Christiane Hammerová zo slobodnej cirkvi vyzvala k modlitbám za misijný zápal v Katolíckej cirkvi – to bola pre mnohých udalosť ekumenického spoločenstva, ktorá ich dojala k slzám.
Ešte v tú noc sa zosypala webová stránka www.missionmanifest.online pre veľký nápor veriacich – znamenie ochoty v cirkvi znova sa sústrediť na misijné poslanie Evanjelia a prijať ho do svojho života. Na webovej stránke je už možné podpísať manifest. Kto tak urobí, zaviaže sa konkrétne sa angažovať pri odovzdávaní viery. Na to sa zhromažďujú projekty a idey, ktoré už existujú v krajinách po stovkách a možno ich podávať. Sú to konkrétne projekty – praktické metódy pre každého. Zosieťovanie a aktivizácia záujemcov a informovanie o mnohých iniciatívach je ústrednou úlohou akcie MISSION MANIFEST v roku 2018. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *