V Biblii milovať, znamená dávať

Význam slova „láska“ sa medzi ľuďmi časom oslabil, ale v Biblii je jeho význam jasný: milovať znamená dávať – svoj čas, podporu, život…

Biblia je kniha, v ktorej Boh vyjadruje svoju lásku k ľudstvu . Napriek tomu, že Ho naši predkovia hneď od začiatku sklamali, znova a znova im odpustil a obnovil svoju lásku k nim. Po prvom hriechu Adama a Evy sľúbil Spasiteľa: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“

Milovať a dávať

Boh nám jasne ukázal, že Ho nikdy neunaví milovať, a preto nám dal všetko, dokonca aj svojho jediného Syna: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

A Syn, náš Pán Ježiš Kristus, tiež hovoril o sile dávania v jeho mnohých podobách a synonymách – dávať svoj čas, svoj majetok, svoje peniaze a dokonca aj svoj život. Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Láska sa dokazuje skutkami

To je dôvod, prečo pravá láska nie je o (iba) slovách. Ježiš prísne varoval: „Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Aby to bolo čo najjasnejšie, pri opise posledného súdu uvádza skutky milosrdenstva, ktoré by sme mali konať vo vzťahu k druhým, najmä tým, ktorí trpia hmotne, ak chceme ísť s Ním do neba: 

„Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: “Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma;

A krátko pred smrťou povedal svojim apoštolom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“

Jeho učeníci dostali správu. Jakub sa vracia k téme vo svojom liste:

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.“

Aby sme skutočne milovali, musíme sa naučiť dávať.

Zdroj: Aleteia, Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

One thought on “V Biblii milovať, znamená dávať

Comments are closed.