Duchovný boj: svedectvo obrátenej katolíčky

Akonáhle sme s mojou rodinou začali proces obrátenia, boli sme zaplavení zvláštnymi udalosťami v našom dome, ale požehnanie domu a intronizácia Najsvätejšieho Srdca nám priniesli pokoj Ježiša Krista.

Po mesiacoch modlitieb, štúdií a príprav sme s manželom s radosťou prijali sviatosti krstu, birmovania a Najsvätejšej Eucharistie na tohtoročnej Veľkonočnej vigílii. Ako novozasvätená katolíčka som vďačná, že sa môžem plne zúčastniť viery a zažívať Božie milosti v pohostinnom farskom spoločenstve. Ale cesta na veľkonočnú vigíliu bola naplnená aj duchovnými problémami, s ktorými som nerátala.

Pred naším obrátením patrila moja rodina k súčasnej Nekonfesijnej cirkvi, kde sme sa v nedeľu vtesnali do posluchárne s veľkými videoobrazovkami, teologicky slabou hudbou a dobrým kazateľom „evanjelia prosperity“. Naše dve malé deti sa tešili na workshopy v nedeľnej škole, zatiaľ čo my sme sa tešili zo spoločenstva s inými mladými rodinami, ale nakoniec sa vkradla ľahostajnosť. Kostol sa nám stal skôr spoločenským klubom než zdrojom duchovnej výživy a uctievania.

V snahe oživiť svoju vieru som začala študovať históriu ranej cirkvi a zistila som, že viera a praktiky sú úzko späté s učením Katolíckej cirkvi. Zaujatá som oznámila svoje zistenia manželovi a spýtala som sa, či by bol ochotný ísť so mnou na svätú omšu, a on súhlasil. Oboch nás okamžite zaujala tradícia, liturgia a sviatosti Cirkvi. Po niekoľkých ďalších návštevách sme dospeli k záveru, že katolícka cirkev má plnosť kresťanskej viery a naším ďalším krokom bolo stať sa katolíkmi. O niekoľko dní neskôr sme sa zapísali do tried RCIA (Obrad kresťanskej iniciácie dospelých), aby sme začali naše obrátenie a katechumenát.

Takmer hneď, ako sme začali proces RCIA, nás doma zaplavili zvláštne udalosti. V miestnostiach, kam nikto nevošiel, sa rozsvietili svetlá. Veľká klenutá okenná tabuľa sa nevysvetliteľne rozbila a rozletela tisíce úlomkov skla po celej podlahe. Z potrubia nášho kuchynského drezu zmizla voda. Naše toalety boli preplnené. Náš septik pretekal. Z našej práčky vytiekla voda, tak sme ju vymenili. Potom z úplne nového stroja unikla voda, ale technik nenašiel žiadne problémy. Naša chladnička záhadne prestala chladiť, tak sme ju vymenili. Pokazila sa nám klimatizácia, tak sme ju tiež vymenili. Potom náš nový termostat dramaticky zmenil teploty bez toho, aby sa ho dotkol, a technik nemohol poskytnúť žiadne vysvetlenie. Z dreveného rámu dverí pomaly kvapkala voda. Televízna obrazovka zmenila farby – alebo prestala fungovať úplne –, keď sme sa pokúšali zapnúť si dennú omšu.

Takéto udalosti sme útrpne znášali celé mesiace. Ohrozilo to naše financie. V domácnosti prevládala negatívna a stresujúca nálada – najmä pre môjho manžela, ktorý bol zodpovedný za účty, ktoré sa rýchlo hromadili. Keďže sme nikdy predtým nič podobné nezažili, rýchlo nás napadlo, či existuje súvislosť medzi týmito nepríjemnými udalosťami a našou návštevou kostola. Epizódy sa často vyskytli v priebehu niekoľkých hodín po návrate domov z RCIA alebo omše, takže bolo ešte ťažšie vyhnúť sa duchovnému spojeniu. Keď sa nám pokazila druhá vykurovacia jednotka, môj manžel premýšľal, či by nebolo lepšie zastaviť proces RCIA, ako znášať ďalšie škody na našej domácnosti a financiách. Požiadala som ho, aby vydržal „ešte jeden týždeň“ (vetu, ktorú som mu ako katechumen niekoľkokrát zopakovala). V tomto procese sme dôverovali Bohu, ale počas prípravy na krst, o ktorej som predpokladala, že bude naplnená veľkou dobrotou a nadšením, som sa cítila znechutená.

Pri hľadaní riešenia som sa obrátila na modlitbu. Naučila som sa modliť ruženec v angličtine i latinčine. Objavila som novény a iné silné tradičné modlitby. Rozjímala som o Svätom písme pri každodenných omšiach, pričom som našla inšpiráciu v biblickej typológii, o ktorej som nikdy nevedela. Môj manžel nainštaloval sväteničku do našej spálne a často sme sa ňou prežehnali. Dokonca aj znamenie kríža bolo novým modlitbovým gestom v mojej rutine. Počas pôstneho obdobia som dodržiavala niekoľkodňový pôst, čo zlepšilo moju náladu a priviedlo ma bližšie k Bohu. Snažila som sa odvrátiť od hriechu a zjednotiť svoje utrpenie s Kristovým, vediac, že to môže použiť na to, aby priniesol niečo dobré. Bolo to tiež počas pôstu, keď som objavila knihu exorcistu kňaza otca Chada Rippergera s názvom Modlitby za oslobodenie pre použitie laikmi. Na Veľkonočnú nedeľu, teraz s právomocou hovoriť tieto slová nad svojím domom, som sa modlil „Zasvätenie vonkajšieho majetku Blahoslavenej Panne Márii“. Zdalo sa, že negatívna aktivita sa dvíha.

Niekoľko dní po Veľkej noci som sa začal s niektorými katolíckymi priateľmi deliť o to, čo som za posledný rok zažil. Dovtedy som sa zdráhala prezradiť podrobnosti komukoľvek, dokonca aj vedúcim RCIA zo strachu, že by si mysleli, že sme s manželom urobili „niečo zlé“, aby sme sa stali zraniteľnými voči duchovným útokom. Našťastie moji priatelia odmietli tieto obavy a ubezpečili ma, že nie je nezvyčajné, že ľudia podstúpia tento typ boja, keď konvertujú alebo sa vracajú do Cirkvi po dlhej neprítomnosti. Dali nám aj ďalšiu cennú radu: Požiadajte kňaza, aby vykonal požehnanie domu. Ako nováčik som si ani neuvedomila, že niečo také existuje!

Rýchlo som zavolala do svojej farnosti a na druhý deň prišiel ku nám domov kňaz. Kňazove modlitby a požehnania pri prechode z miestnosti do miestnosti priniesli pocit pokoja a povzbudil nás, aby sme naďalej používali lásku ako zbraň proti Pokušiteľovi – aby sme milovali ľudí okolo nás a milovali Pána. Stres a negativita sa konečne rozplynuli. Pred odchodom nám otec daroval obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V spodnej časti bolo napísané vyhlásenie, že v tento deň sme zasvätili náš dom a členov rodiny Ježišovi a on tu kraľuje. Dali sme si ho zarámovať a teraz je obraz s úctivo vystavený v našej obývačke.

Môžem s istotou povedať, že Boh použil celý tento proces obrátenia ako očistnú skúsenosť pre moju rodinu. Táto skúsenosť potvrdila sa realitu duchovnej ríše, vyzvala nás, aby sme sa stali disciplinovanejšími v našom modlitebnom živote a duchovných praktikách, a odhalila dôležitosť pokánia z hriechu a zotrvania v stave milosti.

Autor: Jayme Cluneová, Atlanta, Georgia USA

Zdroj: National Catholic Register

Zdieľať

One thought on “Duchovný boj: svedectvo obrátenej katolíčky

Comments are closed.