Život sv. Rity

Pútnici, ktorí navštívia mesto na kopci Umbria, môžu sledovať duchovnú cestu patrónky nemožného. V údolí Valnerina v Umbrii, v Apeninách, sa nachádza mesto Cascia. Jeho ústredným bodom je augustiniánsky kláštor a kostol s telom sv. Rity (1371-1447).

Prvé roky sv. Rity ako manželky a matky

Rita Lotti sa narodila v malej dedinke Roccaporena asi päť kilometrov od Cascie. Politická klíma, v ktorej vyrastala, bola nestála. Rodinné spory a súperenie boli bežné a bežne sa riešili cestou vendety.

Ako mladá sa Rita chcela stať rehoľníčkou. Hoci boli jej rodičia oddaní vo viere, uprednostnili, aby sa vydala. V tej dobe bolo zvykom, že dievčaťu manžela vybrali a tak sa na životnej ceste Rity objavil Paolo Mancini. Rita a Paolo mali dvoch synov. Dni trávila s typickými starosťami matky a ženy v domácnosti, čo sa ukázalo ako ťažké.

Hagiografické záznamy sa líšia, pokiaľ ide o povahu a charakter jej manžela. Niektorí hovoria, že to bol dobrý muž so silným charakterom, hoci bol náchylný na prudké výbuchy. Iní o ňom hovoria ako o notorickom hazardnom hráčovi so sklonom k ​​násiliu. Iní hovoria, že bol krutý a sužovaný všetkými neresťami. Všetky správy naznačujú, že sa obrátil v dôsledku Ritiných modlitieb a zmierlivého správania.

Jedného dňa bol Ritin manžel prepadnutý a zavraždený. Jej bolesť bola umocnená opodstatneným strachom, že sa jej synovia budú snažiť pomstiť smrť svojho otca. Napriek jej prosbám a modlitbám nedokázala Rita presvedčiť oboch chlapcov, aby sa vzdali pomsty, ktorá sa od nich očakávala. V akte odovzdania sa Rita celú situáciu zverila Bohu. Požiadala Ho, aby riešil situáciu, ktorá bola mimo jej kontroly. Stalo sa, že obaja synovia zomreli krátko nato pred spáchaním vraždy alebo akéhokoľvek násilného činu.

Život augustiniánskej sestry

Po smrti svojho manžela a synov sa Rita snažila vstúpiť do kláštora. Hoci ju augustiniánske sestry poznali a rešpektovali, pri troch rôznych príležitostiach jej bol odmietnutý vstup. Báli sa, že násilie a nevraživosť okolo smrti jej manžela ju budú prenasledovať do kláštora.

Rita sa teda rozhodla uzavrieť mier medzi Paolovými príbuznými a ich súpermi. Ako zázrakom sa rodiny zmierili. Dokonca podpísali dokument, v ktorom sa to uvádzalo. Ritu potom prijali do kláštora. Nasledujúcich 40 rokov žila Rita ako augustiniánska rehoľníčka v modlitbe a rozjímaní, v službe chorým a chudobným a pracovala na podpore komunity.

Zázraky spojené so sv. Ritou

Po 25 rokoch rehoľného života dostala Rita dar v podobe rany – stigmy. Čelo mala prebodnuté tŕňom z koruny, ktorá pokrývala Ježišovu hlavu. Tieto stigmy niesla 15 rokov až do svojej smrti 22. mája 1457.

Vzhľadom na mnohé ťažké situácie v jej živote je svätá Rita známa ako svätica nemožného. Nižšie uvádzame niektoré zázraky spojené s príhovorom sv. Rity.

Telo svätej Rity je zakonzervované v bazilike z konca 19. storočia postavenej na jej počesť. Jej pozostatky sú považované za neporušené a rana na čele je stále viditeľná. V dolnej bazilike sa uchováva eucharistický zázrak. V roku 1330 bol kňaz na návšteve u umierajúceho farníka v Siene. Priniesol konsekrovanú hostiu na prijímanie a narýchlo ju vložil do svojho modlitebného breviára, a nie do pyxidy. Keď prišiel do rezidencie, otvoril breviár a zistil, že hostia krváca a stránky sú zafarbené krvou. Zakrvavené stránky sú zachované v Cascii.

Vedľa baziliky je kláštor z 12. storočia, kde žila svätá Rita. Augustiniáni pravidelne vedú návštevy so sprievodcom. Vo vnútri nádvoria je vinič, ktorý pripomína príbeh o zázračnej vetvičke. Tradícia hovorí, že kým bola Rita novicka, jej predstavená ju požiadala, aby polievala mŕtvy vinič, aby sa naučila pokore a poslušnosti. Rita poslúchla. Časom sa zo suchej vetvičky stala bujná živá rastlina.

Na stene vedľa schodov sú malé diery, ktoré obývajú včely murárske. Včely si spomínajú na ďalšiu legendu o prvom zázraku pripisovanom sv. Rite. Hneď po narodení Rity pracoval farmár na neďalekom poli. Porezal si ruku kosou a šiel hľadať pomoc. Keď prechádzal okolo domu sv. Rity, všimol si, že okolo tváre dieťaťa bzučia včely. Rukou naznačil, aby ich odohnal. Keď to urobil, jeho ruka bola uzdravená.

Tesne pred východom je ružová záhrada na pamiatku zázraku ruže a fíg. Keď bola Rita chorá a pripútaná na lôžko, prišla ju navštíviť sesternica z Roccaporeny. Rita ju požiadala, aby sa vrátila domov a priniesla jej dve figy a ružu z otcovej záhrady. Príbuzná odišla v domnení, že Rita blúzni, keďže bol január. Doma však jej sesternica našla ružu a dve figy pokryté snehom.

Neďaleko v Roccaporene, rodisku sv. Rity, môžu návštevníci vidieť rodný dom Rity, izbu, kde sa narodila, a dom, kde žila so svojím manželom

Zdroj: modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

One thought on “Život sv. Rity

Comments are closed.