UZOBRANÁ MYSEĽ, MLČANIE – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Vonkajší zhon je duchovnou prekážkou

V deň vzkriesenia Pána Ježiša sa zbožné ženy správali celkom inak ako Panna Mária. Včasne zrána sa ponáhľali k predavačom nakúpiť potreby na balzamovanie Kristovho mŕtveho tela. Pre nepokojnú starostlivosť nie sú schopné rozpamätať sa na Ježišovo radostné uistenie, že tretieho dňa vstane. Tak sa starajú zbytočne a na pohľad prázdny hrob ich uvádza do zmätku.
Panna Mária neprejavuje žiadnu starostlivosť o mŕtve Ježišovo telo. Pokoj jej duše, ponorenej v Bohu, jej práve pripomína Ježišov sľub: „Tretieho dňa vstanem. “ Čaká na neho v samote v Betánii.
Pre nás je to poučením, že je dobré vystríhať sa vonkajších starostí o náboženský vonkajšok, ktorý zbavuje dušu potrebného pokoja. Boh má právo, aby sme si ho ctili vonkajšími náboženskými prejavmi, ale nesmieme ich preceňovať na úkor vnútra. Vonkajšok nech je prejavom ladne usporiadaného, úprimného a s Bohom spojeného vnútra.

2. desiatok
Prečo sa vraciaš medzi nás?

Kristus Pán vstúpil na nebesia so svojim osláveným človečenstvom a zasadá po Otcovej pravici na tróne večnej slávy.
Z neba sa vracia na zem do svätostánkov. Svätostánky – tie tiché, sväté samoty vyplnené Ježišom. Keď vojdeš do chrámu, akoby si sa ocitol vo svete rajského pokoja a mieru. Svätostánok je stálou spomienkou: Ľudia, Boh je medzi nami! Myslite na Boha! Venujte mu trochu času a častú myšlienku! Veže chrámov sa týčia nad našimi príbytkami a volajú na nás: Boh je tu a myslí na nás! Nezabúdajme na neho!
Keby si to pochopil a tak robil, potom tvoj život by nebol taký prízemný, tak všedne zaprášený a bol by oveľa šťastnejší.
A preto sa vracia Ježiš z neba.

3. desiatok
Duch Svätý, prečo k nám neprichádzaš?

Kristus prisľúbil svojej Cirkvi Ducha Svätého. Potrebujeme ho. Duch Svätý Cirkev učí, riadi, posilňuje, posväcuje a zvlášť vo sviatostiach ju obnovuje a zachováva.
Poučná je podmienka príchodu Ducha Svätého. Pán Ježiš povedal: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale ak odídem, pošlem ho k vám. “ (Jn 16,7) Kristova telesná prítomnosť mala byť apoštolom odňatá aj keď všetko bolo na Ježišovi dobré, čisté, sväté a povzbudzujúce. A oni na modlitbách spolu s Pannou Máriou očakávajú splnenie Ježišovho sľubu a zoslanie Ducha Svätého.
Akou prekážkou je Duchu Svätému zbytočný, rozptyľujúci a tak často k hriechu zvádzajúci nadmerný styk s ľuďmi?
Pochopme, s akou láskou a štedrosťou nás chce Duch Svätý naplniť, aby sme neboli duchovne takí chudobní.

4. desiatok
Myšlienka, ktorou sa víťazí

Panna Mária odchádza zo sveta i s telom, ponorená v Boha, s radostnou túžbou po stretnutí s Ježišom.
Zomrieť uzmierený s Bohom, to je túžba každého človeka, ktorý berie život vážne. Svätá smrť – to je milosť Božia, ktorá nám dáva dôveru a nádej na nebo. Panna Mária nás povzbudzuje: Keď chcete zomrieť posilnení, potešení pokojnou myšlienkou na dobrého Boha – potom nech takéto myšlienky vyplňujú aj váš život. Každý deň nech bude ráno prvá a večer posledná myšlienka na Boha. A celý deň nech je týmito myšlienkami posvätený.
Keď mi myšlienka na Boha bude v mojom živote zvykom – nebude mi ťažká v úzkostiach smrti. Táto myšlienka mi pomôže sväto žiť a sväto zomrieť.

5. desiatok
Šťastie, byť blízko Boha

Kráľovská sláva a šťastie Panny Márie v nebi, to je zaslúžená odmena.
Jej srdce v pozemskom živote liplo iba na Bohu. Preto nebola v zajatí svetských vecí. Nebola nevoľnicou pominuteľných všedných radostí, ale hrdinkou pri nesení krížov. Hovorila plnú pravdu, keď sa modlila žalm 15,1: „Mojím šťastím je byť blízko Boha. “ Žila vo svete, ale bola ďaleko od sveta a jeho malicherností, ktoré niekedy svet považuje za také dôležité, že stráca zmysel pre to najdôležitejšie, pre Boha a spásu.
Pretože bola Panna Mária na svete tak ďaleko od sveta, ale bola blízko Bohu, a preto je aj teraz Bohu tak blízko i v nebi. Nebude od Boha vo večnosti odlúčený ten, kto s ním žil na zemi v láskyplnej dôvere.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *