Ruženec je vyznaním lásky

„Láska sa vyjadruje pár slovami, ktoré stále opakujeme.“ (Ch. de Foucaulda)

Modlitbe ruženca patrí v našej spoločnosti niekoľko „NAJ“ charakteristík. Radí sa medzi najznámejšie modlitby Katolíckej cirkvi. Pre mnoho ľudí modlitba svätého ruženca patrí medzi najobľúbenejšiu a najčastejšiu modlitbu, rovnako pre veľký počet ľudí je to najneobľúbenejšia modlitba, ktorú sa modlia len z povinnosti. Najčastejšie v nejakom spoločenstve ako napríklad pri zomrelom v dome smútku, alebo sa ju nemodlia vôbec. Prečo sú takéto extrémne rozdiely v odhodlaní modliť sa ruženec?

V súčasnej, uponáhľanej dobe, kedy je čas veľmi vzácna a drahá komodita je potrebné s ním hospodáriť veľmi rozumne. Mnoho ľudí nie je ochotných venovať svoj čas zdĺhavej modlitbe, kde sa dookola opakuje to isté. Žiaľ aj toto je pohľad na modlitbu ruženca. Je to pohľad ľudí, ktorí nepoznajú jeho silu a uzdravujúcu moc. Nepoznajú prisľúbenia, ktoré plynú z tejto modlitby.

Panna Mária veľmi často apeluje na ľudí: Modlite sa ruženec! Niekedy to vyzerá, akoby boli ľudia hluchí na toto jej naliehavé volanie. So žiadosťou o modlitbu nám zároveň dáva obrovské prisľúbenia, dary a milosti. A ľudia stále nič. Prečo? Lebo všetok svoj čas investujú len do krátkodobej záležitosti a tou je pozemský život. Sú ako nerozumné panny z evanjelia, ktoré mali olej len na chvíľu (=pozemský život), no minul sa a nastala prázdnota a tma.

Vezmime si príklad z múdrych panien a buďme prezieraví. Majme otvorené srdcia i uši a vnímajme, čo nám Panna Mária hovorí. Aj prostredníctvom bolívijskej mystičky Cataliny Rivas nám necháva posolstvá a prisľúbenia. Chce, aby sme si zamilovali ruženec a čas strávený touto modlitbou považovali za najlepšiu investíciu života.

Pri každom ruženci sa k vám pripájam a zjavujem sa. S každým Zdravasom získavate moju opateru. Vaše modlitby dokážu veľa. Moc modlitby je taká obrovská, že robí zázraky.“

„ Modlite sa modlitbu svätého ruženca s väčšou lásku. Nemáte ani len predstavu, akú má moc.“

Panna Mária často hovorí o obrovskej sile ruženca, o takej sile, ktorú si našimi ľudskými zmyslami ani nedokážeme predstaviť. Rovnako nás uisťuje o zvláštnej ochrane v okamihu našej smrti, či v onú – najdlhšiu noc – na konci sveta.

Dcéra moja, tvoja domácnosť nech sa každý piatok premení na Dom obnovy ruženca. Odmenou za túto poklonu pred mojím bolestným srdcom vám všetkým budú milosti a požehnania. V tú najdlhšiu noc od čias stvorenia budem stáť pri vás, pomáhať vám a chrániť vás. Deti, dôverujte svojej Matka.“

Catalina Rivas: Modlíme sa ruženec

Rozhodli ste sa neostať ľahostajný voči naliehavým Máriinym volaniam o modlitbu ruženca, ale neviete ako sa ho modliť? Alebo chcete nenásilným spôsobom vzbudiť záujem o túto modlitbu u vašich blízkych či známych? Malá, plnofarebná brožúrka Svätý ruženec ponúka návod, ako sa modliť túto modlitbu. Sú v nej obsiahnuté všetky tajomstvá ruženca radostného, svetla, bolestného i slávnostného. Súčasťou tejto brožúrky je aj „motivačný bonus“ pre začiatočníkov, v podobe prisľúbení Panny Márie pre tých, ktorí sa budú túto modlitbu modliť.

Zaex: Svätý ruženec

Preplnené poradovníky u psychológov a veľmi dobre sa rozmáhajúci biznis ponúkajúci kurzy  meditácie sú len dôkazom toho, že človek potrebuje svoju myseľ upriamiť na duchovno. Panna Mária pozná človeka v celistvosti a pozná i jeho potreby. V ruženci nám ponúka úžasnú meditatívnu modlitbu, ktorej sa nevyrovná žiaden moderný kurz meditácie.

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke. Na pozadí slov modlitby Zdravas Mária sa pred očami duše objavujú základné udalosti života Ježiša Krista. Spájajú sa v jednotnom celku tajomstiev a umožňujú nám vytvoriť živé spoločenstvo s Ježišom cez srdce jeho Matky.“

Modlitba svätého ruženca má plnohodnotný význam a zmysel práve v meditácií. Nie je najdôležitejšie zvládnuť odrecitovať 53 Zdravasov, ale celou mysľou a srdcom sa vložiť do modlitby a  premeditovať každé jedno tajomstvo, každý jeden Zdravas. Nie je to ľahké a nie vždy sa nám to (aj pri vynaloženom úsilí) podarí.

Kontemplatívna kniha Môj ruženec nám môže pomôcť lepšie pochopiť a precítiť tajomstvá ruženca. Obsahom knihy sú zamyslenia k dvadsiatim tajomstvám známeho vatikánskeho  exorcistu pátra Gabriela Amortha, ktoré sa modlil každý deň.

Gabriel Amorth: Môj ruženec

Každý, kto prijal ruženec do svojho života môže byť svedkom jeho uzdravujúcej sily. A nejde len o uzdravenie tela – hoci aj takúto moc má svätý ruženec, ale hlavne o uzdravenie ducha. Táto modlitba je nástrojom pokoja. Pokoja vo svete, ale i pokoja v duši človeka.

Mária Vicenová je autorkou  viacerých knižiek, ktoré zmenili a usmernili život mnohým ľuďom. Cieľom knižky Uzdravujúca moc ruženca je vzbudiť živý záujem o modlitbu ruženca v srdciach ľudí. Rozjímaním nad tajomstvami, ktoré spájajú život Boha s každodenným životom človeka, povzbudzuje k dôvernej modlitbe, v ktorej môžeme Bohu odovzdať svoje problémy, individuálne nezdary, túžby a zároveň môžeme precítiť živú prítomnosť a uzdravujúci moc Ježiša Krista  a Jeho i našej Matky Márie.

Mária Vicenová: Uzdravujúca moc ruženca

Veľkou túžbou a rovnako neúnavnou žiadosťou Panny Márie je spoločná modlitba svätého ruženca v rodinách. Nebeská Matka prostredníctvom Cataliny Rivas nám hovorí:

„Milujte Boha celým svojím srdcom, celou svojou mysľou a celým svojím bytím. Modlite sa odteraz ruženec v kruhu svojej rodiny. Nebojte sa, ste pod ochranou môjho materinského, milujúceho Srdca.“

Nepodceňujme túto Máriinu požiadavku a skúsme vytvoriť v našej rodine priestor pre spoločnú modlitbu. Menšie deti sú síce neposedné a netrpezlivé – ale aj desiatok ruženca je viac ako nič. Priblížme im modlitbu a tajomstvá ruženca spôsobom, ktorému budú rozumieť.

Angela A. Burrinová: Deti sa modlia ruženec s Pannou Máriou

Modlíte sa ruženec každý deň? Zakúšate ovocie svojich modlitieb?  Máte srdce naplnené radosťou z Máriiných prisľúbení? Podeľte sa so svojou radosťou a účinkami meditačnej modlitby s blízkymi, priateľmi, či ľuďmi z vášho okolia! Buďte akční a vytvorte napríklad ružencovú ružu, aby sa modlitba ruženca a jej pozitívne účinky šírili medzi ľuďmi. Dokážme Panne Márii, že nám nie sú ľahostajné jej slová a chceme modlitbou i skutkom plniť jej prianie.

Pán Ježiš Cataline Rivas povedal: „Šírte túto pobožnosť ruženca, lebo moja Matka sľubuje, že ak sa čo i len jeden člen rodiny bude modliť ruženec každý deň, ona rodinu zachráni. Tento sľub je zapečatený Svätou Trojicou.“

A to sú naozaj silné slová. V čase veľkej krízy rodín má tento prísľub neopísateľnú, životodarnú hodnotu studne v púšti.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *