Od židovskej rodiny až po Karmel. Pozoruhodný príbeh obrátenia Oswalda Rufeisena

Počas druhej svetovej vojny sa Oswald Rufeisen skrýval s katolíckymi sestrami. Tam sa dal pokrstiť a nakoniec pocítil povolanie ku kňazstvu. Spoznajte jeho úžasný životný príbeh.

Život Oswalda Rufeisena bol plný prekvapivých prekážok a božej Prozreteľnosti. Narodil sa v roku 1922 v obci Zadziele v židovskej rodine. Jeho rodičia boli „progresívni Židia“, nemali tradičné židovské oblečenie, hovorili poľsky.

Oswald Rufeisen a jeho mladé roky

Keď mal Oswald 12 rokov, vstúpil do sionistickej organizácie Halustim, ktorá pripravovala mladých ľudí k návratu do Palestíny, aby tam v duchu sebadisciplíny pracovali v poľnohospodárstve alebo remesle.

S vypuknutím druhej svetovej vojny a útokom nacistického Nemecka na Poľsko rodina Rufeisen utiekla do Lwowa. Nemci strieľali všetkých bezbranných civilistov. Rodičia sa rozhodli vrátiť domov. Oswald a jeho brat Leon prišli do Lwowa, aby odišli do Wilna s úmyslom emigrovať do Izraela. Oswald videl, do akej úrovne beštiality človek môže dospieť. Bol to moment, keď začal hľadať odpovede na otázky týkajúce sa významu života, pravosti evanjelia a jeho posolstva.

Keď Nemci obsadili Wilno, Oswald niekoľkokrát unikol smrti. Zakaždým, keď začalo hromadné vyhladzovanie Židov a poľskej inteligencie, podarilo sa mu uniknúť. Vysvetlil tieto výnimočné situácie ako silu Božej prozreteľnosti. V roku 1941 odišiel do Bieloruska do Turca. Našiel si tam prácu ako strážca na miestnej škole.

Oswald plynule hovoril po nemecky a vďaka tomu dostal prácu tlmočníka u veliteľa polície – Meistera Reinholda Heina. Všetci boli presvedčení, že je poľský katolík. Získal obrovskú dôveru u Meistera a začal zdieľať informácie s ostatnými. Stalo sa tak, že vďaka jeho pomoci, mnohí z vypočúvaných osôb unikli smrti.

Potom, čo sa dozvedel, že 13. augusta 1942 bolo plánované vyhladenie Židov, dal odkaz príslušným židovským vodcom. Prispel k úteku Židov z ghetta. Jeden z jeho krajanov však informoval Meistera, že Rufeisen ich informoval o plánovanom vyhladení geta a umožnil im tak uniknúť. Najprv veliteľ nechcel veriť, pozval Oswalda na rozhovor, počas ktorého sa priznal k odhaleniu informácií a k svojmu pôvodu. To sa rovnalo trestu smrti. Oswaldovi sa však podarilo uniknúť.

Kláštor v Mirze

Ukryl sa v kláštore sestier zmŕtvychvstania v Mirze. Stalo sa to presne na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. augusta 1942.

V autobiografii napísal: „Či Boh počuje modlitbu hriešnika, ktorý nežije v milosti? Počuje! Lebo ma vypočul, keď som k nemu kričal „Bože môj, pomôž!“

Sestry urobili hrdinné rozhodnutie pri poskytnutí úkrytu pre Oswalda. Zatiaľ čo bol v stodole, veľa čítal, analyzoval Bibliu a skúmal Božie slovo čoraz hlbšie. Jedného dňa požiadal jednu zo sestier, či by mohol byť veriaci aj bez krstu. Sestr Euzebia Bartkowiak mu ukázal Ježišove slová: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16, 16)

Najdôležitejšie rozhodnutie

Krst Oswalda, sa kvôli ťažkej situácii uskutočnil bez kňaza. Rufeisen však musel opustiť kláštor, kde prežil obrátenie srdca a našiel povolanie. Pracoval v Nowej Wilejce, cestoval veľa po Poľsku. Nakoniec odišiel do karmelitánskeho kláštora v Czernej pri Krakove. Bol prijatý do noviciátu a dostal meno Daniel.

V roku 1952 prijal kňazskú vysviacku v krakovskom Stradome. Po mnohých pokusoch dostal povolenie vycestovať do Svätej zeme. Prišiel do Haify a až do konca svojho života slúžil v karmelitánskom kláštore Stella Maris na hore Karmel. Stal sa sprievodcom medzi katolíkmi židovského pôvodu. Bolo mu udelené aj izraelské občianstvo.

Oponoval všetkým stereotypom o antisemitizme, mal blízky kontakt s Jánom Pavlom II. i kardinálom J. Ratzinger, terajším emeritným pápežom. Cestoval po svete, uskutočňoval prednášky a stretnutia a zaujímal sa o medzináboženský dialóg. Zomrel 30. júla 1998.

V „Autobiografii“ napísal: „Som vďačný Bohu, že mi dal žiť (…), v tomto čase.. prejsť takýmito problémami, riešiť práve tieto dilemy (…) a priviedol ma k poznaniu pravdy.“

Zdroj: Aleteia.org

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *