Čo je to reiki?

Liečebná metóda Reiki patrí do pestrej plejády orientálnych terapií, ktoré sa v posledných rokoch objavili aj na slovenskej scéne. Svojimi koreňmi siaha až do Tibetu. Táto metóda má tri základné stupne, v ktorých sa adept osobitnými úkonmi postupne „zasväcuje“, pričom zakaždým by mal dosiahnuť vyššiu úroveň používania „energie reiki“.
Podľa prívržencov tejto liečebnej techniky by mal človek na základe spomínaných zasvätení získať schopnosť liečiť a to aj na diaľku. Nadstavbové stupne, tzv. „dúhová reiki“, vovádzajú záujemca do kontaktu s duchmi. Aj keď sa predstavujú ako duchovní priatelia a pomocníci, s anjelmi a Bohom nemajú nič spoločné.
Reikisti sa netaja ani názorovou blízkosťou, ba dokonca prepojením so šamanizmom. Majsterka reiki a liečiteľka Greta-Bahya Hessel-Lűbeck sa k tomu verejne priznala: „Spolupráca so silami prírody, práca s reiki a tradičnými šamanskými metódami patrí k môjmu všednému životu. Vzdelávam ľudí v šamanských metódach uzdravovania a so svojimi žiakmi som nazhromaždila pestré skúsenosti s kombináciou rozličných systémov práce s energiou.“ 1
A ďalej pokračuje: „Zatiaľ čo šamani pracovali s tabakom alebo mantrami, dávajú reikisti ako vyrovnanie za pomoc „duchov“ práve reiki… Transformácia účastníkov prebieha tak rýchlo, že to často sama nechápem. Mnohí sú už po jednom alebo dvoch seminároch omnoho vycibrenejší a úplne zmenení. Každý prežíva mystické skúsenosti, baví sa úplne normálne s prírodnými silami, ktoré nám odovzdávajú vedomosti, ktoré by sme iným spôsobom nikdy nezískali.“ 2
Autorka sa napokon priznáva, že na riešenie problémov svojich „pacientov“ používa silové karty, na ktorých sú zobrazené zvieratá. Klient si náhodne vytiahne niektorú z takýchto kariet. Zviera, ktoré je na vytiahnutej karte sa tak stáva pomocníkom pri ďalšom riešení problému. Klient si napokon mal zaobstarať fotografiu alebo sošku daného zvieraťa a denne mu dávať energiu reiki a prosiť ho o pomoc. To, že za symbolom týchto zvierat sa skrýva niečo viac, vyplýva aj zo samotných slov reikistky Grety-Bahya Hessel-Lűbeck: „Tým vytvoril (klient) transpersonálne spojenie so silovým zvieraťom a ono ostávalo ako protislužbu za svoju pomoc reiki. Každá jemnohmotná bytosť v prírode to má veľmi rada.“ 3 V podstate ide o vyššie spomínané vyrovnanie za pomoc „duchov“ . Vidíme, ako mazane sa vovádza človeka do praktického uctievania duchov.
Reikista Walter Lűbeck otvorene píše o obetiach, ktorým sa v reiki majú prinášať obety. Píše: „Šamani dávajú „duchom“, ako nazývajú jemnohmotné bytosti, ako protislužbu za ich služby pri uzdravovaní, napríklad rituálne zasvätený tabak, múku, mlieko, med alebo vonné esencie. Aj spaľovanie určitých predmetov uvoľňuje v rituálne uspôsobenom procese na jemnohmotných úrovniach kvality, ktoré môžu bytosti, ktoré tam žijú, využiť a ktoré pociťujú ako veľmi príjemné.“ 4 A hneď na to nadväzuje jeho ďalšie tvrdenie: „ Reikisti môžu pre svojich jemnohmotných priateľov urobiť niečo dobré, kedykoľvek chcú: dať im k dispozícii reiki“ (v tomto prípade vlastnú energiu – pozn. autora). 5
Z predchádzajúcich citátov jasne vyplývajú najmä dve skutočnosti: reikisti vedia, že pracujú s duchmi, aj keď ich nazývajú „jemnohmotnými priateľmi“ a ďalej, že ich skúsenosti s týmito bytosťami sa výrazne podobajú na tie, o ktorých písal už sv. Bazil Veľký. Priznám sa, že keď som prvý krát čítal nasledujúce vysvetlenie záľuby diablov v obetách, zdalo sa mi príliš nereálne. No keď som sa stretol s podobným vysvetlením aj u reikistov, začal som sa na vec pozerať trochu vážnejšie. Napokon to môže posúdiť aj čitateľ.
Sv. Bazil napísal: „Démoni, zapredaní rozkoši a vášňam, v značnej miere nachádzajú pôžitok v obetiach a nimi sa „živia“. V čase, keď sa spaľujú obety, krv sa horením mení na výpary a tieto, rozložiac sa na jemné častice, prechádzajú do stavu, ktorý zodpovedá podstate démonov. Samozrejme, neživia sa výparmi tak, ako by ich jedli alebo si nimi napĺňali útroby, ale podobne ako ustrice a iné živočíchy toho druhu, ktoré prijímajú potravu celou svojou bytosťou. Z tohto dôvodu démoni žiadostivo požierajú plyny, ktoré vznikajú horením obetí, a vťahujú do seba dym čadeného tymiánu ako látky, ktorá je im prispôsobená za pokrm.“ 6
Reiki okrem iného používa aj praktiky súvisiace s veštením. Konkrétne ide o používanie kyvadiel. Greta-Bahya Hessel-Lűbeck o nich píše: „Kyvadlové tabuľky ti pomôžu štrukturovanejšie pracovať s metódami rainbow-reiki. Pri práci s nimi môžeš získať podnety k výrobe esencií reiki, zásadné rady pre zachádzanie s osobným problémom a veľa iného.“ 7
A tak vidíme, že v „liečiteľskej“ metóde reiki jestvuje oprávnené riziko, že za takýmito skúsenosťami, pokiaľ sú autentické, stoja zlé duchovné bytosti – démoni. V Čechách existuje viac než šesťdesiat skupín reiki. 8 Na Slovensku podobne existujú skupiny reiki takmer vo všetkých väčších mestečkách.


LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 189.

LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 192.

LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 193.

LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 80.

LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 81.

Cit. v RODION, Ľudia a démoni, Petra, Prešov 2000, s. 27.

LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 195.

Porov.LŰBECK W., Rainbow Reiki, Pragma, Praha 1997, s. 213.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *