Ichthys

Ichthys

Na mnohých miestach či už starobylých hroboch alebo u moderných kresťanov na tričkách alebo autách, sa objavuje práve tento znak IXTHYS /originál z gréčtiny ?????/. Čo znamená toto záhadné slovo?

V gréčtine, jazyku prvých kresťanov ichthus je slovo pre rybu. V gréčtine sa ichthus hláskuje ako  ?????. To znamená Iota(?), Chí(?), Théta(?), Ypsilon(?), Sigma(?). Každé z nich zastáva určité slovo; ukrýva ho a kóduje nezainteresovanému.
Iota(?) je prvé písmeno mena Iesous, Ježiš v gréčtine. Chí(?) je prvé písmeno slova Christos, Kristus, čo znamená „pomazaný“ v gréčtine, no lepší preklad je Mesiáš. Théta(?) je prvé písmeno gréckeho slova Theos. Pre označenie boha sa najčastejšie užívalo slovo Dios; aplikovalo sa na pohanských gréckych bohov. Prekladatelia Septuaginty použili slovo Theos na označenie Boha Jakubovho. Ypsilon(?) je prvé písmeno gréckeho slova uios; znamená syn. Sigma(?) je prvé písmeno gréckeho slova Sotér;znamená spasiteľ resp. záhranca.

IXTHYS je teda akronym pre Iesous (Ježiš) CHristos (Kristus) THeou (Boží) Uious (Syn) Soter (Spasiteľ). Teda hovorí, že Ježiš Kristus je Synom Božím a Spasiteľom.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *