Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna,

Duch Svätý, ty si rovný Otcovi i Synovi,

Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili boží muži,

Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,

Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,

Duch Svätý, ty si zostúpil do Márie Panny,

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,

Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi v ohnivých jazykoch,

Duch Pána, ty si naplnil okruh zeme,

Duch Boží, ty prebývaš v nás,

Duch múdrosti a rozumu,

Duch rady a sily,

Duch umenia a nábožnosti,

Duch bázne Božej,

Duch milosti a zľutovania,

Duch viery, nádeje a lásky,

Duch pokory a čistoty,

Duch pokoja a tichosti,

Duch Svätý, ty skúmaš i hlbiny Božie,

Duch Svätý, ty za nás prosíš nevýslovnou vytrvalosťou,

Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,

Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,

Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti,

Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane .

Od každého hriechu,

Od pokušení a úkladov diablových,

Od odmietania poznanej pravdy,

Od zatvrdilosti a nekajúcnosti,

Od nečistoty duše i tela,

Od domýšľavosti a malomyseľnosti,

Od večnej smrti,

My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Vnukni nám odpor voči hriechu,

Osvieť naše mysle svojím svetlom,

Vlož do našich sŕdc svoj zákon,

Roznieť v nás oheň svojej lásky,

Udeľ nám pravú nábožnosť,

Veď nás cestami spásy a povzbudzuj nás konať dobro,

Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,

Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,

Nedovoľ nikdy, aby sme ťa hriechom zarmútili,

Pomôž nám zachovať jednotu ducha a pokoja,

Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Duch Svätý, naplň srdcia svojich verných.

R. A zapáľ v nás oheň svojej Božskej lásky.

Modlime sa:

Prosíme ťa, Pane, udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

6 thoughts on “Litánie k Duchu Svätému

 • 28. novembra 2021 at 17:19
  Permalink

  Dobry den,
  chcem sa opytat, preco uvadzate inu verziu tohto Litania ako vsetky ostatne krestanske weby? Je tato verzia vobec katolicka?

  Gejza

  Reply
 • 16. mája 2021 at 14:27
  Permalink

  Duchu svätý príď a osviet rozum mojim snúbencom, daj im vnuknutie pri zajtrajšok rozhodovaní.

  Reply
 • 24. marca 2021 at 14:46
  Permalink

  Duchu svätý prosím stoj pri mne pri zajtrajšom vyšetrení a zábran tomu čo by mi mohlo uškodiť .Amen.

  Reply
 • 24. mája 2018 at 12:49
  Permalink

  Svätá Rita prosím ťa o pomoc pri uzdravení mojej dcérky Márie. Nech je zvelebené tvoje meno naveky

  Reply
 • 5. júla 2017 at 14:44
  Permalink

  Duchu svaty vyliec a ochranuj moje dusevne a telesne zdravie, zbav ma strachu, stresu a podliehania diktatu casu. Pomoz mi, ochranuj ma.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.