Modlitba za mier

Ó Pane,
je vojna a ja nenachádzam slov.
Jediné, čo môžem urobiť je,
že použijem slová Františka z Assisi.
A kým sa modlím
túto starobylú modlitbu
viem, že ešte raz
zmeníš vojnu na mier
a nenávisť na lásku.
Daj nám mier,
ó Pane,
a urob, aby sa v tomto nádhernom svete
zbrane stali zbytočnými.
Amen.

One thought on “Modlitba za mier

  • 20. septembra 2013 at 20:19
    Permalink

    helena / Chcela by som ťa povzbudiť a preto niečo napedšem. Keď hľade1š pre1cu daj to do Božedch rfak a On ti pomf4že. Niekedy to trve1 dlhšie, moja dce9ra čakala 10 maiescov kfdm išla na 1, pohovor a teraz čake1me na vfdsledok veredm, že to bude pre ňu, lebo keď som sa za to modlila, tak Duch sve4tfd mi povedal že kre1tko po Vianociach tu pre1cu dostane.A z toho že sa ti ľudia posmievajfa z toho si nerob nič, ty z nich nežiješ ale žiješ s našim Pe1nom Ježišom Kristom, ktorfd zomrel za teba a za mňa, čedtaj Bibliu v ktorej ne1jdeš všetky odpovede na tvoju bolesť. Ja ti žehne1m v mene Ježiš všetku Božiu le1sku a milosrdenstvo.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.