Teraz sú potrební viac kňazi, ako psychológovia

Vypuknutie koronavírusu pripomenulo Cirkvi jej prvoradú úlohu ohlasovať vieru, slová večného života, ktoré samy o sebe môžu pomôcť svetu čeliť realite smrti. Kardinál Róbert Sarah o tom píše vo francúzskom denníku Le Figaro.

Prefekt kongregácie pre Boží kult a sviatosti sa odvoláva na to, čo sa stalo v posledných týždňoch, keď bol svet bezbranný proti hrôze smrti a domovy dôchodcov sa stali arénou dramatických udalostí. Vo Francúzsku a Taliansku ich obyvatelia zomierali masívne a osamote. Namiesto toho, aby sa pripravovali na pravdepodobnú smrť, dôstojne a v nádeji na večný život, im bol zamietnutý kontakt s kňazom a príbuznými s cieľom chrániť ich dočasnú existenciu za každú cenu.

Podľa kardinála  Saraha pandémia ukázala, že tak ako štát, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich epidémií, tentokrát plne prevzal starostlivosť o chorých a umierajúcich, ako i moderná spoločnosť, sa nedokážu vyrovnať s tajomstvom smrti. Moderný človek sa od nej snaží utiecť, ignoruje ju a medzitým počas tejto pandémie stál pred ňou v plnej hrôze.  Kardinál Sarah nám pripomína, že tvárou v tvár smrti sú všetky ľudské slová bezmocné. Môže pomôcť iba nádej na večný život. Kto by sa však odvážil kázať?  Iba slová, ktoré nám odhalil Boh, nám umožňujú veriť v život bez konca a ich hlásanie je dnes hlavnou úlohou Cirkvi – píše hlava vatikánskej dykastérie.

Poznamenáva tiež, že Cirkev by sa mala zmeniť, aby mohla plniť túto úlohu. Nemôže sa báť šokovať a ísť proti prúdu. Musí si uvedomiť, že jej jediným zmyslom je hlásať Kristovo víťazstvo nad smrťou. Kardinál Sarah predpovedá, že moderný človek bude z tejto epidémie zranený. Bude hľadať pomoc u psychológov, aby sa vysporiadal s vedomím, že dovolil, aby jeho blízki zomierali opustení. Ale bude potrebovať ešte viac kňazov, aby ho naučili modlitbe a nádeji. Táto kríza ukázala, že naše spoločnosti často netušiac o tom, zažívajú hlboké duchovné utrpenie. Nevedia dať zmysel utrpeniu, jeho vznešenosti a smrti.

Zdroj: niedziela.pl, Obrázok: tamtiež 

3 thoughts on “Teraz sú potrební viac kňazi, ako psychológovia

 • 9. júna 2020 at 23:42
  Permalink

  No, po bitvě každý generál. Copak dělal pan biskup během epidemie? Chodil po nemocnicích a nemocných, nebo jen mudroval a modlil se někde v bezpečí a místo sebe a svých bratrů biskupů posílal za nemocnými (jen) řadové kněze a pastýřské dopisy?

  Reply
 • 3. júna 2020 at 17:12
  Permalink

  Pripadá mi to dosť po funuse. Mali reagovať ihneď. Takto nám ,,cisár´´ zabránil dať Bohu, čo je božie.

  Reply
 • 30. mája 2020 at 9:14
  Permalink

  Je mi smutno, ako Cirkev odsúvajú na okraj. A ešte smutnejšie, že nebojujeme za to, čo najviac potrebujeme. Ježiš nebude meniť prírodné zákony kedy sa nám zachce (ochrana pred chorobou má byť), ale dá sa vysluhovat sviatosti aj počas tzv epidémie

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.