3. adventná nedeľa rok A

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa:
„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?
Mt 11,2-11

 

 

Keď Ján počul o Kristových skutkoch… poslal učeníkov opýtať sa… – Aj my každú nedeľu v evanjeliu počúvame o Kristových skutkoch. Otázkou je, či aj v nás evanjelium vzbudzuje otázky, alebo zostávame nedotknutí.

Ty si ten, ktorý má prísť…? – Minulú nedeľu sme počuli, ako Ján ohlasuje príchod toho, ktorý „má v ruke vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ Dnes počujeme, že Mesiáš „čistí svoje humno“ a „zhromažďuje pšenicu“, ale iným spôsobom. Ján sa dozvedá o tom, ktorý vracia slepým zrak, hluchým sluch, malomocným a chromým zdravie, mŕtvym život… a pýta sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo…?“ Ján má odvahu spochybniť svoje očakávania, porovnáva svoje predstavy so skutočnosťou a prispôsobuje svoj život poznanej Pravde. A to až natoľko, že dokáže povedať: „ On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3,30).

Práve v polovici adventu máme príležitosť opýtať sa toho, ktorého očakávame: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo… očakávam niekoho, kto zodpovedá mojim predstavám, ale nie je pravým Mesiášom?

Kľúčom k rozlíšeniu je: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Slepí vidia – ak tí, ktorí nemajú možnosť alebo nechcú vidieť Krista, vidia na mne jeho spôsob života…
Chromí chodia – ak tí, ktorí nejdú za Kristom po vlastných nohách, majú možnosť priblížiť sa k nemu prostredníctvom mňa…
Malomocní sú čistí – ak do prostredia, ktoré je výslovne profánne, alebo až „nečisté“ skrze môj život s Kristom preniká jeho milosť…
Hluchí počujú – ak tí, ktorí nie sú schopní počuť radostnú zvesť evanjelia počujú aspoň trochu dobra z mojich úst…
Mŕtvi vstávajú – ak tí, na ktorých si nikto nikdy nespomenie, ožívajú (aspoň) v mojich modlitbách…
Chudobným sa hlása evanjelium – ak je môj život určovaný evanjeliom aj vtedy, keď mi to nikto „nezaplatí“ svojim obdivom či uznaním…
…ak áno, vtedy „správnym spôsobom“ očakávam „správneho“ Mesiáša.

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna FSP
www.paulinky.cz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *