Môj Kráľ

Môj Kráľ sa už narodil ako kráľ. Biblia hovorí, že je kráľom siedmymi spôsobmi. On je kráľom Židov – tak je kráľom podľa rasy. On je kráľom Izraela – tak je kráľom pre národ. On je kráľom spravodlivosti. Je kráľ vekov. On je kráľ neba. On je kráľ slávy. On je Kráľ kráľov, a On je Pán pánov. Tak – to je môj Kráľ. No som zvedavý, či ho poznáte. Poznáte ho? Nesnažte sa ma oklamať. Poznáte môjho Kráľa? Dávid povedal, že Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha a hlása dielo Jeho rúk. Môj Kráľ je jediný, u koho žiadna miera nemôže ohraničiť jeho nekonečnú lásku. Žiadnym dokonalým teleskopom nemôžete dovidieť na okraj Jeho limitu možností. Žiadne prekážky nemôžu zabrániť Jeho pretekajúcemu požehnaniu. Presne tak – On je tak trvácne silný. On je výlučne rýdzi. On je večne spoľahlivý. On je nesmrteľne pôvabný. On je vznešene mocný. On je nestranne milosrdný. To je môj Kráľ. On je Božím Synom. On je záchrancom hriešnikov. Je to vrchol civilizácie. Sám v sebe obstojí. Je poctivý. Je jedinečný. Je neporovnateľný. Je bezprecedentný. Je zvrchovaný. Je vynikajúci. Áno, on je najkrajšia myšlienka v literatúre. Je to najväčšia osobnosť vo filozofii. On je mimoriadny problém vo významnej kritike. Je základnou doktrínou overenej teológie. Je pozemskou nutnosťou duchovného vyznania. Je to môj Kráľ. On je zázrak veku. Je vynikajúci vo všetkom dobrom, čo budete chcieť s ním kedy podnikunúť. Áno, on jediný je ten, kto je schopný spĺňať všetky naše požiadavky súčasne. Dodáva silu slabým. Je jedinečným riešením pokúšaných a preverovaných. Má v nás sympatie a šetrí nás. Je Bohom silným a vedie nás. Uzdravuje chorých. Očisťuje malomocných. Opúšťa hriešnikom. Prepúšťa dlžníkov. Oslobodzuje zajatcov. Ochraňuje slabých. Žehná mladým. Posluhuje poľutovaniahodným. Zhliada na ľudí vo veku.  Odmeňuje usilovných a krášli pokorných. Poznáte ho? Áno, môj Kráľ je Kráľom poznania. Je prameňom múdrosti. On je vstupnou bránou k oslobodeniu. Je chodníkom vedúcim k mieru. Je cestou spravodlivosti. Je diaľnicou svätosti. Je priechodom do slávy. Je učiteľom vynikajúcich. Je kapitánom dobyvateľov. On je hlava hrdinov. On je vodcom zákonodárnych zborov. On je dozorca väzniteľov. Je to vladár nad panovníkmi. Je to princ nad kniežatami. On je Kráľ kráľov a Pán pánov. A tiež môj Kráľ. Presne tak… Je to môj Kráľ. Môj Kráľ, áno. Jeho úrad je rozličný. Jeho prísľub istý. Jeho svetlo je jedinečné. Jeho dobrota je neobmedzená. Jeho milosrdenstvo je večné, nekončné. Jeho láska sa nikdy nemení. Jeho Slovo je dosť. Jeho milosť postačí. Jeho panovanie je spravodlivé. Jeho jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Dobre; prajem si, aby som Vám Ho mohol opísať, ale je neopísateľný. Vskutku neopísateľný. Áno. Je nepochopiteľný. On je neporaziteľný. Je neodolateľný. Chcem to všetko objasniť, no nebesá nebies Ho nemôžu obsiahnuť, čo potom ako človek sám o Ňom môžem vypovedať? Nemôžete Ho dostať z vedomia. Nemôžete ho dostať z vašich rúk; všetko, čo urobíte je pre Neho alebo proti Nemu –  Jemu ste to urobili. Nemôžete Ho prežiť a nemôžete žiť bez Neho. Áno, farizeji Ho nevedeli vystáť, ale zistili, že Ho nemožno ani zastaviť. Pilát nemohol nájsť žiadnu vinu. Kriví svedkovia nemohli zostaviť svoje svedectvo, aby sa dohodli. Herodes Ho nemohol zabiť. Smrť Ho nemohla zmanipulovať a hrob Ho nedokázal zadržať. Toto je môj Kráľ. Pochváľte Pána. Pretože toto je môj Kráľ. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Presne tak, všetka vláda prináleží môjmu Kráľovi. Môžeme dookola rozprávať o gravitačnej sile príťažlivosti, politickej sile, zelenej energii, sile peňazí a moci; ale aj tak nad tým všetkým je len Božia moc. Tvoja moc, Bože. Áno. A sláva. Snažíme sa získať si prestíž, autoritu, rešpekt a pocty pre seba, ale všetka sláva je Jeho. Á
no. Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov a celú večnosť. Ako dlho to je? No na veky vekov a stále a stále. A keď sa dostanete až ponad všeky veky, potom už len… Amen.

 

Svetovo preslávená kázeň S. M. Lockridga  (*7. marec 1913 +4. apríl 2000)

Originálna reč kazateľa na videu:

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *